De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Voorganger:ds. L.E.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Voorganger:ds. L.E."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Voorganger:ds. L.E. Leeftink Organist:br. Beamist:br. T.K. Moes Welkom Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 zondag, 9. juni 09:15.Oppas (Rieneke & Elise) 09:30.Kerkdienst - ds. Leeftink (Assen-Peelo) - Heilig Avondmaal 10:30.Koffiedrinken na de dienst 14:00.Leesdienst: br. I. van Apeldoorn maandag, 10. juni 19:45.Kerkenraad woensdag, 12. juni 19:30.Repeteren Praiseband Line Up donderdag, 13. juni 20:00.Koorrepetitie Voices Agenda aanstaande week 1/2

3 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 vrijdag, 14. juni 19:30. Ik Belijd zondag, 16. juni 09:15.Oppas (Hennie & Gerrie) 09:30.Kerkdienst: ds. F.H. Folkerts (Assen-West) - Voorbedezondag Evangelisatie 14:00.Leesdienst: br. J. Meier - Voorbedezondag Evangelisatie Agenda aanstaande week 2/2

4 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Uitleg bloemstuk op de Avondmaalstafel: We gedenken bij het Avondmaal het lijden en sterven van Jezus Christus voor onze zonden. En ook weten we ons verbonden met elkaar als gemeente van Christus door brood en wijn. Dat is elke keer weer een zegen om Gods liefde te zien en te ontvangen. De klimop en de boog symboliseert Gods eeuwige verbinding van liefde en trouw. Uitleg bloemstuk (1)

5 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 De witte bloemen duiden op het witte brood, en de rode bloemen op de rode wijn. Uitleg bloemstuk (2)

6 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

7 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

8 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

9 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 1Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. Psalm 108: 1, 2

10 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 2Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. Psalm 108: 1, 2

11 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

12 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 129 Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart. 130 Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. 131 Dorstig opent zich mijn mond, zo hunker ik naar uw geboden. 132 Keer u tot mij en wees mij genadig, dat is het voorrecht van wie uw naam bemint.133 Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad, Lezen Psalm 119: 129-136

13 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 134 verlos mij van de onderdrukking van mensen, en ik zal mij houden aan uw regels. 135 Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, onderwijs uw dienaar in uw wetten. 136 Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want uw wet wordt niet onderhouden. Lezen Psalm 119: 129-136

14 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

15 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Preek

16 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

17 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 3U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. Psalm 119: 3, 14, 49, 51

18 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 14Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen. Psalm 119: 3, 14, 49, 51

19 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 49Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilig woord geopend is zal 't als een licht het duister op doen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, uw kennis maakt onkundigen ervaren. Psalm 119: 3, 14, 49, 51

20 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 51Toon aan uw knecht uw lichtend aangezicht, wijs mij de weg van uw verordeningen. Al mijn gedachten zijn op U gericht. Ik voel de tranen naar mijn ogen dringen, wanneer ik zie hoe men uw wet ontwricht en niet meer gaat waar onze vaadren gingen. Psalm 119: 3, 14, 49, 51

21 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

22 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Instelling Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal met de woorden: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

23 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Instelling Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand, die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer.

24 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Instelling Laat daarom iedereen zichzelf eerst op de proef stellen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. Om dat te bereiken moeten we onszelf onderzoeken. Als je jezelf onderzoekt, moet je in de eerste plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je het verdient dat God boos op je is. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God.

25 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Instelling Verder moet je jezelf onderzoeken of je echt gelooft in de beloften van God dat hij al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven. Tenslotte moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan dankbaar en oprecht met God te leven. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten leven?

26 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

27 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Uitnodiging en terugwijzing Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de genade van de heilige Geest verdriet heeft over zijn zonden zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, al heb je nog ongewild zonden en zwakheden. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren: blijf van het avondmaal weg, anders word je zwaarder gestraft.

28 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

29 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Christus gedenken Christus gedenken Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te houden om hem te gedenken. Daarom gedenken wij dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden is. Hij is mens geworden. Van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft hij de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods woede was hij in de hof van Getsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel.

30 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Christus gedenken Daar liet hij zich boeien om ons vrijuit te laten gaan. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren en zo de vloek die op ons lag, op zich genomen om ons met zijn zegen te vervullen. Hij is door God verlaten, zodat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Tenslotte heeft hij met zijn dood het verbond van genade en verzoening voor eeuwig bekrachtigd, toen hij uitriep: Het is volbracht!

31 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

32 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Verzekering Verzekering Elke keer dat wij van dit brood eten en uit deze beker drinken, wordt de trouwe liefde van Christus ons voor ogen gesteld en op het hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven. Nu voedt en versterkt hij onze hongerige en dorstige ziel met zijn lichaam en bloed zodat wij eeuwig leven. Dit is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken.

33 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

34 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Eenheid Eenheid Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf, zodat we met de apostel mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde.

35 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Eenheid Door dezelfde Geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte broederlijke liefde als leden van één lichaam. Want de apostel zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam; want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom zijn wij samen één lichaam en moeten we ons inspannen om elkaar in liefde te dienen. Wij moeten dit niet alleen met woorden, maar ook door onze daden aan elkaar bewijzen.

36 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

37 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Verwachting Verwachting van Christus’ wederkomst Christus heeft ons geboden het avondmaal te vieren, totdat hij komt. Wij genieten aan zijn tafel een voorproef van de overvloed van vreugde die hij beloofd heeft. Wij zien met groot verlangen uit naar zijn verschijning in luister, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we dus blij zijn en feestvieren en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt.

38 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

39 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Gebed Gebed Barmhartige God en Vader, wij danken u hartelijk voor uw genade. U vond in ons geen reden om barmhartig voor ons te zijn; toch hebt u ons uw eniggeboren Zoon als offer voor onze zonden en als hemels eten en drinken gegeven. Wij bidden u: wil met dit avondmaal door uw heilige Geest bewerken, dat wij ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Geef dat wij met hem, het hemelse brood, gevoed worden en dat we niet meer in onze zonden leven, maar dat hij in ons leeft en wij in hem.

40 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Gebed Laat ons uit genade hechter groeien in het nieuwe verbond in Christus’ bloed. Dan zullen we er niet aan twijfelen dat u eeuwig onze genadige Vader bent die onze zonden ons nooit meer aanrekent en ons met alle dingen voor lichaam en ziel verzorgt als uw lieve kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij blijmoedig ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen en onze Redder belijden.

41 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Gebed Leer ons in alle moeite en verdriet met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Hij zal onze armzalige lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons voor altijd bij zich nemen.

42

43

44 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

45 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Opwekking Opwekking Om met het ware hemelse brood, Christus zelf, gevoed te worden moeten wij niet alleen naar de tekenen, het brood en de wijn, kijken. Maar hef uw harten omhoog, naar Jezus Christus die aan de rechterhand van de Vader in de hemel voor ons pleit. Laten wij vast geloven dat wij door de werking van de heilige Geest met zijn lichaam en bloed geestelijk gevoed en versterkt worden.

46 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

47 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Vieren Viering Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de voorganger: Het brood dat wij breken, is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

48 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

49 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Liedboek 360: 1 1Heer, wij komen vol verlangen, op uw roepstem naar uw dis, want door schuld met schrik bevangen zoekt ons hart vergiffenis: slechts in U bestaat ons leven, die uw bloed voor ons woudt geven; laat ons dan in brood en wijn met Uzelf gespijzigd zijn.

50 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

51 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Vieren En als hij de beker geeft: De beker waarvoor wij God loven, is de eenheid met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

52 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

53 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Liedboek 360: 2 2Sterk ons wankelend vertrouwen, geef ons zelf wat Gij geboodt: dat wij met oprecht berouwen enkel rusten in uw dood; ja, vervul ons met uw krachten, opdat wij uw wet betrachten, zegen zo uw sacrament, dat ons hart U steeds meer kent.

54 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

55 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Dankzegging (1) Dankzegging (1) Broeders en zusters in de Heer, laten wij, nu de Heer ons aan zijn tafel gevoed heeft, hem danken en prijzen: Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.

56 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Dankzegging (1) Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heer verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.

57 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

58 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Dankzegging (2) Dankzegging (2) Barmhartige God en Vader, u alleen komt de dank toe dat we mochten eten van het brood en drinken uit de beker, om te verkondigen dat we alleen gered worden door de dood van onze Heer. We loven u, omdat wij door uw heilige Geest mochten genieten de vreugde van de band met uw Zoon en met elkaar. We bidden u, geef dat wij, in ons geloof gesterkt door de viering van dit avondmaal, met heel ons leven laten zien dat we u en elkaar van harte liefhebben.

59 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Lezen Avondmaalsformulier 2 Dankzegging (2) Doe ons met volharding verwachten de terugkomst van onze Redder, die ons beloofde opnieuw wijn met ons te drinken in uw koninkrijk. U, Vader, zij de lof, en uw Zoon en de heilige Geest, nu en in eeuwigheid. Amen.

60 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

61 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Diaconie & Eredienst Collecte

62 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

63 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 3Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder 't kruis op de smalle weg naar huis. Liedboek 360: 3

64 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3

65 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Amen A-men, a-men, a-men.

66 Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3


Download ppt "Liturgie Ps.108: 1, 2 Lz.Ps. 119: 129-136 Ps.119: 3, 14, 49, 51 Viering Heilig Avondmaal: Formulier II Gz.181d Ld.360 :1, 2 Ld.360 : 3 Voorganger:ds. L.E."

Verwante presentaties


Ads door Google