De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEM EMMC: GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION FOR ENVIRONMENTAL MODELLING AND MANAGEMENT ERVARINGEN: Erasmus Mundus Fase I en II Erasmus Mundus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEM EMMC: GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION FOR ENVIRONMENTAL MODELLING AND MANAGEMENT ERVARINGEN: Erasmus Mundus Fase I en II Erasmus Mundus."— Transcript van de presentatie:

1 GEM EMMC: GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION FOR ENVIRONMENTAL MODELLING AND MANAGEMENT ERVARINGEN: Erasmus Mundus Fase I en II Erasmus Mundus Action 1 Lyande Eelderink & Andrew Skidmore

2 OVERZICHT  Geschiedenis Relevantie, toegevoegde waarde, aansluiting arbeidsmarkt Fase I, ‘alumni survey’, Fase II  Ontwerp en implementatie Programmastructuur Kwaliteit, kosten, beursaanvraag, marketing, selectie, ‘joint degree’  Impact & verspreiding  ‘Challenges’  Toekomst 2

3  Het GEM programma wordt gekenmerkt door een focus op brede milieu gerelateerde vraagstukken en oplossingen – gebruikmakend van geo- informatie technieken  Management + beleid spelen een belangrijke rol in de opleiding  GEM sluit nauw aan bij twee grote onderzoekthema’s van de EU; namelijk: ‘Information and communication technologies (ICT)’ en ‘Environment’ GESCHIEDENIS RELEVANTIE 3

4 De partners - ‘added value’: ITCBiodiversiteit, modelleren koolstofopslag in biomassa & voedselzekerheid LundGeo-informatica, modelleren broeikasgassen, ICT ReykjavikVeranderingen milieu (met name noordelijk halfrond) SouthamptonModelleren milieu oceanen & land Warsaw:Milieu, (EU) beleid en management SydneyVeldwerk en stagemogelijkheid GESCHIEDENIS RELEVANTIE, ‘TOEGEVOEGDE WAARDE’ PARTNERS 4

5 Strategic Advisory Board (SAB):  Organisaties uit publieke- en private sector, waaronder: National Aerospace Laboratory (NLR), Nederland ESRI, Nederland Ordance Survey, Engeland IGIK, Polen uitnodigingen uitstaand voor IJsland, Zweden  Dit orgaan evalueert de opleiding iedere twee jaar kritisch  Waarborgt relevantie en zorgt dat de leerresultaten (‘learning outcomes’) aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt / industrie  Volgende bijeenkomst in januari 2014  Inzetbaarheid geëvalueerd in 2009 (slide 9); opnieuw ‘alumni survey’ in januari 2014 GESCHIEDENIS RELEVANTIE, AANSLUITING BIJ ARBEIDSMARKT 5

6  2004: GEM ‘voorbereidingsjaar’ met 6 studenten; gefinancierd door de partneruniversiteiten  EM overeenkomst voor de periode 2005-2009  Vier partneruniversiteiten: (1) ‘Southampton University’ (Engeland), (2) ‘Lund University’ (Zweden), (3) ‘University of Warsaw’ (Polen), en (4) ITC (als zelfstandig instituut)  Onderwijs bij alle partners in vooraf bepaalde volgorde (1→2→3→4)  18 maanden, 120 ECTS, multiple degree, joint diploma supplement  Deelnemer aan het Fase I ‘Action 3’ programma met als partners: ‘Boston University’ (VS), ‘University of Sydney’ (Australië), en Tsinghua University (China) GESCHIEDENIS EM FASE I: 2004-2008 6

7  2009-2011: laatste ronde Fase I  Voorstel voor Fase II ingediend in april 2010  2010-2012: geen Erasmus Mundus beurzen 2010: ‘Erasmus Mundus Label’ – de voordelen:  De Erasmus Mundus ‘Brand Name’ waarborgt continuïteit  Zorgt voor directe links met de EU en NUFFIC  ‘In-built QA’ vereisten om het EM label te behouden In 2010: 504 niet-EU aanvragen; 21 EU aanvragen; waarvan 13 niet-EU en 2 EU studenten in GEM 2010 hebben geparticipeerd GESCHIEDENIS EM FASE I: 2004-2008 7

8 GESCHIEDENIS 8

9 Belangrijke uitkomsten ‘alumni survey’(2009) – ter afronding van Fase I: 38%gecontinueerd met PhD onderzoek 38%werkzaam in geo-informatie of milieuveld 18%overige werkzaamheden (journalistiek, lokale overheid, design, enz.) 6%op zoek naar fondsen voor PhD onderzoek Uitdagingen:  Minimale deelname van studenten uit de EU  Logistiek en administratie  Teveel reizen en daardoor hoge reis/verhuiskosten GESCHIEDENIS ‘ALUMNI SURVEY’ 9

10  EM overeenkomst voor 2011-2015 Aanpassingen op basis van ‘survey’:  Nieuwe partner: ‘University of Iceland’ (IJsland) en ‘associate partner’: ‘University of Sydney’  Verbeterde programmastructuur: studenten beginnen in Lund of University of Twente/ITC (‘foundation year’) en gaan voor ‘specialization year’ naar tweede universiteit (Southampton, Warsaw, Reykjavik dan wel Lund/ITC)  Veldwerk en stagemogelijkheid in Australië; gefinancierd voor EU studenten (Category B)  22 maanden, 120 ECTS, multiple (veelal double) degree, joint diploma supplement GESCHIEDENIS EM FASE II: 2009-2013 10

11 ‘Foundation year’ in (1) Nederland, of, (2) Zweden (jaar 1):  60 ECTS  12 modules in UT/ITC, of  5 modules in Lund  gezamenlijke lessen, seminars en discussie momenten met alle partners (ook Southampton, Warsaw, Reykjavik, Sydney) of vooraf gedefinieerde tijdstippen ‘Specialization’ (jaar 2):  Studenten reizen af naar Southampton, Reykjavik of Warsaw (of Enschede/Lund) – afhankelijk van onderzoeksinteresse + vraag markt (input ‘SAB’!)  60 ECTS  Trimester naar Sydney, Australië, voor stage en veldwerk (gefinancierd voor ‘Category B’ studenten) ONTWERP & IMPLEMENTATIE PROGRAMMASTRUCTUUR 11

12 De nieuwe programmastructuur:  Studenten reizen minder; minder reis/verhuiskosten en ‘onrust’  Meer vrijheid in het kiezen van een universiteit waar de thesis wordt uitgevoerd  Het programma is nu gelinkt aan regulier onderwijs in Nederland en Zweden waardoor en meer EU studenten meedoen aan het GEM programma ONTWERP & IMPLEMENTATIE PROGRAMMASTRUCTUUR 12

13 Interne kwaliteit:  Strengste vereisten worden aangehouden tijdens selectie en uitvoering  Iedere module wordt geëvalueerd door de student; aanpassingen worden gemaakt  Studenten representatie tijdens overleg management Externe kwaliteit:  SAB  Iedere twee jaar wordt de cursus geëvalueerd door een externe expert (‘SWOT analyse’); opnieuw in 2014 ONTWERP & IMPLEMENTATIE INTERNE- EN EXTERNE KWALITEIT 13

14 Opleidingskosten (‘tuition fee’):  EU:3,500 Euro  Niet-EU:9,500 Euro Deze inkomsten worden verdeeld door EU partners op basis van de contributie aan de opleiding (uitgedrukt in ECTS) ITC is financieel administratief verantwoordelijk (bankrekeningen, reizen, verzekering, rapportage) en krijgt hiervoor 10% De lumpsum voor organisatie wordt verdeeld over de 6 partners (inclusief Sydney) ONTWERP & IMPLEMENTATIE KOSTEN & INKOMSTEN 14

15  Beursaanvragen worden in het najaar gedaan via de GEM database welke is ontwikkeld door Lund in samenspraak met ITC (wordt in 2013 eveneens gebruikt door 20 Action 2 consortia)  Studenten ‘uploaden’: ‘bachelor degree’, ‘diploma supplement’, cijferlijsten, talentest, motivatiebrief, onderzoeksvoorstel en aanbevelingsbrieven  Marketing voornamelijk via de GEM website, (alumni) netwerk, onderwijsbeurzen en social media  Jaarlijks > 800 aanvragen ONTWERP & IMPLEMENTATIE BEURSAANVRAAG 15

16 16

17 ONTWERP & IMPLEMENTATIE PROMOTIE ACTIVITEITEN 17

18  Alle partners hebben toegang tot de beursaanvraag database  Selectie vindt jaarlijks plaats in januari – in aanwezigheid van alle partners (Sydney via Skype)  De strengste selectie eis van de partneruniversiteit wordt aangehouden  Er wordt een gerankschikte lijst gecreëerd op basis van de volgende criteria: ‘first degree university’, ‘first degree quality’, cijfers, voorgesteld thesis/project werk, Engelse test, motivatie (!), aanbevelingsbrieven  Na acceptatie van het EA coördineert het ITC de visa, reis, bankrekening / maandelijkse betalingen enz. ONTWERP & IMPLEMENTATIE SELECTIE 18

19  Studenten ontvangen een ‘multiple degree’; in Fase II zijn dit voornamelijk ‘double degrees’  Een ‘joint degree’ is in theorie mogelijk – de mogelijkheden (‘fast track’) worden momenteel onderzocht (NVAO, OC&W) Knelpunt: Standpunt van OC&W dat ontvangers van een Nederlandse graad minimaal 25% van hun tijd ‘op campus’ in Nederland moeten zijn geweest ONTWERP & IMPLEMENTATIE JOINT DEGREE 19

20  Kwaliteit en prestige  EU: organiseert marketing van alle EM cursussen – uitstekende profilering  ‘Scholar’ uitwisseling op Europees en Australisch niveau: kennisuitwisseling, aanpassen curriculum, onderzoek enz.  Verbetering van QA regelgeving; individuele kwaliteitseisen van de partneruniversiteiten worden kritisch onder de loep genomen IMPACT & VERSPREIDING 20

21  Deelname specifieke ‘Windows’: Balkan, ENPI, Syria (tips zijn welkom!)  ‘Tuition fee’  ‘Joint degree’ CHALLENGES 21

22 Learning mobility → degree mobility: GEM: ‘quality review’ → 3 jaar extra financiering (na 2015) → vermelding in de ‘catalogue’ Quality review:  Selectie (prestatie, relevantie, type diploma)  Management / financiën  ‘Sustainability’ (eveneens genoemd: link industrie / arbeidsmarkt) TOEKOMST ERASMUS PLUS 22

23 VRAGEN? BEDANKT! LYANDE EELDERINK (L.EELDERINK@UTWENTE.NL)


Download ppt "GEM EMMC: GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION FOR ENVIRONMENTAL MODELLING AND MANAGEMENT ERVARINGEN: Erasmus Mundus Fase I en II Erasmus Mundus."

Verwante presentaties


Ads door Google