De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Informatie over PGB Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Informatie over PGB Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Informatie over PGB Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder)
Oktober 2013 Welkom! Informatie over PGB

2 Pensioeninformatie Inhoud presentatie Kenmerken PGB Financiën PGB
Herstelplan PGB Productkenmerken Uitvoeringsorganisatie van PGB Communicatie PGB Vragen?

3 Pensioen bij PGB PGB is het bedrijfstakpensioenfonds voor:
Over PGB PGB is het bedrijfstakpensioenfonds voor: grafimedia branche (collectieve deelname) kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf (collectieve deelname) aantal bedrijven uit uitgeverijbedrijf, kunststof- en rubberindustrie, papierindustrie en chemische industrie (vrijwillige deelname) Al vanaf 1929 collectief pensioen (Pensioenfonds voor Grafische Vakken) Collectieve regeling: afspraken tussen werkgevers en werknemers Solidariteit: jong-oud / ziek-gezond / man-vrouw / werkgever-werknemer risico spreiden en delen één premiepercentage Geen winstoogmerk

4 Pensioen bij PGB Pensioensysteem
Over PGB Pensioensysteem middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst) Enkele kerncijfers aangesloten werkgevers : ± 2.350 verzekerde werknemers : ± pensioenontvangers : ± Gewezen deelnemers : ± beleggingen : ca. € 14,22 miljard dekkingsgraad oktober : 105%

5 Pensioen bij PGB Over PGB Verplichting : levenslang uitbetalen pensioen aan deelnemers en nabestaanden Ambitie : pensioen jaarlijks zoveel mogelijk aanpassen aan prijsstijging Stand dekkingsgraad oktober 2013 Bezittingen van het fonds = = 105% Verplichtingen aan deelnemers =

6 Pensioen bij PGB Actuele ontwikkelingen bij dekkingsgraad Langer leven
Financiën pensioenfonds Actuele ontwikkelingen bij dekkingsgraad Langer leven conclusie: stijging levensverwachting is goed nieuws voor u, maar niet voor pensioenfonds… levensverwachting alweer verder gestegen. Kosten circa 1% van de dekkingsgraad Bij ons pensioenfonds 100 jaar of ouder momenteel 23 deelnemers 90 tot 100 jarigen momenteel 1518 deelnemers In 2010 65-jarige man gemiddeld 18 jaar pensioen 65-jarige vrouw gemiddeld 21,5 jaar pensioen In 2050 65-jarige man gemiddeld 22,5 jaar pensioen 65-jarige vrouw gemiddeld 24,5 jaar pensioen

7 Pensioen bij PGB Actuele ontwikkelingen bij dekkingsgraad
Financiën pensioenfonds Actuele ontwikkelingen bij dekkingsgraad Lage rente en de waarde van pensioenen Voorbeeldberekening waarde pensioen Conclusie: - lagere rente, meer geld reserveren - waarde pensioen dus gevoelig voor rente - rente momenteel historisch laag Stel pensioen van € 1.000,- in Wat moet PGB dan nu (2012) in kas hebben? - bij 2% : € 700,- - bij 3% : € 587,- - bij 5% : € 415,-

8 Pensioen bij PGB Financieel tekort? Herstelplan wettelijk verplicht
Herstelplan = maatregelen om financieel probleem op te lossen Uitgangspunten: binnen 5 jaar ( ) op of boven de 105% binnen 15 jaar ( ) op of boven de 115% pijn eerlijk verdelen: als vereiste dekkingsgraad niet op tijd wordt bereikt, kunnen de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen worden verlaagd. Aan het einde van ieder jaar kijkt bestuur of vereiste dekkingsgraad is bereikt.

9 Pensioen bij PGB kenmerken
voorwaardelijk toeslagbeleid aan de hand van richtlijn premiestelling naar rato van vaste prijs per eenheid pensioen (op basis van doorsneepremie) flexibiliteit tijdens werken: individueel of collectief Pensioensparen Vrijwillig collectieve ANW hiaat verzekering flexibiliteit bij pensionering waaronder: flexibel pensioen (vanaf 55 tot 70 jaar) gelijk overlevingspensioen (GOP) tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) getrapt pensioen uitruilpensioen

10 Pensioen bij PGB kenmerken
Pensioenuitvoering pensioen- en vermogensbeheer is uitbesteed eigen uitvoeringsorganisatie (sinds 1949) meer dan gemiddelde service bij maximaal marktconforme kosten uitvoeringsorganisatie is ISAE3402 (voorheen SAS 70 type II) gecertificeerd en uitgerust met Interne Accountantsdienst

11 Pensioen bij PGB kenmerken
zonder aanvullende financiering is het volgende van toepassing: voorwaardelijke toeslagverlening, consumentenprijsindex alle huishoudens besluitvorming mede op basis van richtlijn ‘dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’ Bij een dekkingsgraad: kan het pensioen zich als volgt ontwikkelen: onder 105% vanaf 105% tot 115% vanaf 115% tot 130% vanaf 130% tot 140% vanaf 140% tot 150% vanaf 150% in het uiterste geval korting van de pensioenen compensatie van eventuele korting + geen toeslag gedeeltelijke prijsinflatie over max. 4% 100% prijsinflatie met max. 4% 100% prijsinflatie zonder maximum 100% prijsinflatie + inhaaltoeslag + loonindex

12 Pensioen bij PGB kenmerken
Ontwikkelingen laatste jaren: - aansluiting meerdere pensioenfondsen - aantal fondsen behielden eigen regeling Prijs/kwaliteitverhouding pensioen - Meer dan gemiddelde service bij minder dan gemiddelde kosten (CEM-benchmark) - Klanttevredenheid - werkgevers : 7,6 - pensioengerechtigden : 8,1 - deelnemers : 7,4 Strategie: draagvlakverbreding in meerdere sectoren - schaalgrootte belangrijker

13 Pensioen bij PGB Achterliggende strategie
schaalgrootte op langere termijn belangrijker om pensioenperspectieven voor deelnemers en pensioengerechtigden veilig te kunnen stellen financiële kracht en buffers versterken in verwante branches onder meer in de informatie- en mediasector

14 In welk landschap staat PGB

15 Pensioeninformatie Uitvoeringsorganisatie Activiteiten uitvoeringsorganisatie voor de pensioenregeling Activiteiten pensioenen beheren, uitkeren en daarover communiceren vermogensbeheer beleidsondersteuning Kenmerken BV waarvan PGB de enige aandeelhouder is. 150 medewerkers (klein genoeg om flexibel te zijn, groot genoeg om specialisten te hebben) geen winstoogmerk

16 Pensioeninformatie Communicatie Informatie aan de deelnemer in verschillende vormen: Bij overgang naar PGB Welkomstbrief met daarin de overgenomen rechten Eindbrief van huidige uitvoerder Overgenomen pensioen pas zichtbaar op gesloten site na inregeling Nieuwe rechten pas zichtbaar als het jaar om is. Wij controleren gegevens via de gemeentelijke basis administratie Ongehuwd samenwonende, zelf gegevens controleren op startbrief Overname lopende uitkeringen eerst 3 maanden schaduw draaien

17 Pensioeninformatie Communicatie Informatie aan de deelnemer in verschillende vormen: Bij opbouwen pensioen startbrief + brochure digitaal beschikbaar stopbrief informatieblad en elektronische nieuwsbrief PGB bericht jaarlijks persoonlijk pensioenoverzicht (UPO) Als zich een gebeurtenis voordoet zoals bij echtscheiding en bij individuele verzoeken Bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd pensioeninformatiedagen voor aanstaand gepensioneerden informatieboekje “binnenkort pensioen”

18 Pensioeninformatie - Via Internet
Communicatie - Via Internet - informatie over pensioenen e.d. - pensioenplanner - pensioenmeter - digitale nieuwsbrief - Persoonlijk via afdeling klantenservice.

19 Tot slot… Heeft u nog vragen?

20 Bedankt voor uw aandacht!
Bezoekadres: Pensioenfonds PGB Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Correspondentieadres: Pensioenfonds PGB Afdeling Klantenservice Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam Telefoon: 020 – Internet: en Disclaimer: De in deze presentatie verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze presentatie de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de informatie die in deze presentatie is weergegeven onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. PGB is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de in deze presentatie verstrekte informatie.


Download ppt "Welkom! Informatie over PGB Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder)"

Verwante presentaties


Ads door Google