De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing adviesrapport De basisprincipes. Waar het fundamenteel om gaat • Een marketeer is door zijn bedrijf aangesteld als verantwoordelijke voor de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing adviesrapport De basisprincipes. Waar het fundamenteel om gaat • Een marketeer is door zijn bedrijf aangesteld als verantwoordelijke voor de."— Transcript van de presentatie:

1 Marketing adviesrapport De basisprincipes

2 Waar het fundamenteel om gaat • Een marketeer is door zijn bedrijf aangesteld als verantwoordelijke voor de commercialisatie van zijn bedrijf – Het is zijn taak om beslissingen te nemen die de commercialisatie sturen. – Het is zijn verantwoordelijkheid om de commercialisatie van zijn bedrijf “te beheren als een goede huisvader” – Gegeven het belang van die commercialisatie voor het bedrijf, zal de eindverantwoordelijke voor het bedrijf maximaal op de hoogte willen blijven van hoe de marketeer zijn verantwoordelijkheid opneemt zodat hij tijdig kan ingrijpen waar nodig • Of hij doet wat hij beloofde • Of hij afwijkingen met nieuwe maatregelen goed kan maken

3 Praktische organisatie • Functieomschrijving – Authority • Wat mag de functiehouder beslissen – Responsability • Op welk eindresultaat wordt de functiehouder afgerekend – Accountability • Wie moet hij tijdig informeren over de huidige status naar zijn beloofde oplevering zodat die “hogere ARA” tijdig kan bijsturen als zijn eigen R in gevaar komt.

4 Realiteit • Alle opleveringen op management niveau zijn afhankelijk van de opleveringen van andere mensen • Rapporteringen helpen om die opleveringen op te volgen MAAR – Vaak ontbreekt de tijd om alle rapporten grondig te lezen – Mensen moeten de tijd krijgen om hun eigen werk te doen • Ze zijn zelf ook afhankelijk van omstandigheden en de oplevering van andere mensen • Er kan van alles fout gaan, dus mensen moeten de kans krijgen om bij te sturen – Als het fout gaat, is het niet altijd gemakkelijk om “van bovenaf” de boel terug recht te zetten • Misverstanden in communicatie die de boel nog erger maken • “specialistenwerk” vraagt specialisten en dat ben je als “bovenaf” zelden • Je verliest tijd voor je iets kan doen • …

5 Wat kan je daaraan doen? Je kansen op “fout gaan” verminderen – Door goede afspraken en een stevige controle in te bouwen • Geen misverstanden & tijdig kunnen ingrijpen – Door enkel te bouwen op mensen die met zeer grote waarschijnlijkheid resultaatoplevering verzekeren • Mensen die het belang van hun opdracht snappen – Je kan er aan zien dat ze de context snappen • Mensen die hun stiel kennen en weten wat de opdracht aan taken, aandachtspunten, prioriteiten,.. Inhoudt – Je kan aan wat ze doen en hoe ze dat doen merken dat ze weten wat ze moeten doen en/of dat ze dit al eerder deden. • Mensen die hun werk gewetensvol en naar behoren doen – Je ziet dat ze in alles gewetensvol en zorgvuldig werken met een duidelijke zorg voor oplevering van een goed “product”.

6 Je verzekering Gebruik maken van je “vragersmarkt” en alle “verdachten” instant uitfilteren – Iedereen is kosteloos vervangbaar tot je hem onder resultaatverbintenis plaatst – Dus: van bij eerste twijfelsignaal haak je gewoon “instant” af Afhaken – Niet aannemen  opdracht niet geven Schade beperken indien niet onder contract (vb. stagiairs, initiatiefnemende werknemers,..) – Opdracht gegeven  resultaat niet gebruiken

7 Inschatting van risico bij rapport • Op zicht – Professioneel – Verwachte ingrediënten (inhoudstafel, ex. sum., paginanrs, inhoudstafel, voetnoten, bibliografie,..) – Verzorgd • Executive summary – Strak, to the point, klinkt goed, klinkt zinnig, je wilt meer weten,.. – Schrijfstijl/ taalgebruik: niet zozeer pluspunt als wel potentiële afknapper • Inhoudstafel – Doelgericht, strakke werkstructuur, logische opbouw, lijkt volledig. • Basis & bronnen – Bibliografie: kan je hier op bouwen? – Grafieken: zijn dit eerlijke informaties of prentjes? • Bron, steekproef, … – Argumenten in tekst • ‘”ik vind”, “naar mijn gevoel” = ik heb het niet onderzocht want ik weet dat zo • “men zegt”  heb niet de moeite gedaan om te zien van waar dit resultaat komt • Geen bronnen  ik doe maar wat

8 Rapport schrijven • Executive summary – 1 pagina met de essentie  doel, TA, SWOT van bestaande marketing, overzicht van remediërende acties • Onderzoek en analyse – Wat heb je gedaan om markt, marktpositie en TA in kaart te krijgen? + wat heb je daaruit gehaald? – Wat heb je gedaan om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen, aankomende kansen en toekomstige problemen die kunnen opduiken? + wat heb je daaruit geleerd? • SWOT – Inventariseer wat waarom in welke richting moet veranderen – refereer voor al je inschattingen naar je onderzoek en analyse • Aanbevelingen – Maak aanbevelingen naar nieuwe marketingacties • Refereer per aanbeveling naar de “waarom in welke richting”-bevindingen uit je SWOT • Refereer bij elke aanbeveling naar het doeldeel dat je hiermee bereikt • Evalueer in grote lijnen de haalbaarheid (tinling, kost,..) – Stel Prioriteiten • Zet je prioriteiten in orde van belangrijkheid naar doeloplevering

9 Rapportbijlagen • Geef hier alle informatie die de opdrachtgever nodig heeft om je stellingen en beweringen in je rapport te controleren. • Zet hier alle documenten die de opdrachtgever mogelijk kan gebruiken om zijn inzichten te verdiepen/verbreden en zo zijn beslissingen nog beter te kunnen nemen

10 Gebruikte onderzoeken • Verkenningen – Doel: zicht krijgen op de situatie, iets “zien”/snappen, een indruk krijgen of bestaande indruk snel toetsen, ruw idee snel toetsen,.. – Doelresultaat: formuleren van hypothesen – Volgende stap: • Indien risico klein en hypothese “logisch”: ageren • Indien risico groot en/of hypothese onder discussie: aftoetsen (= meten) • Metingen – Doel: hypothese testen aan realiteit en/of bruikbaarheid van plannen meten – Doelresultaat: GO/NOGO op uitwerking hypothese/uitvoering plannen – Volgende stap: • Actie of afblazen project

11 Kernfout onderzoekrapportering • Verwarring tussen “verkennen” en “meten” – Ingezette onderzoeksmethodieken en zelfs gebruikte onderzoekmaterialen kunnen zelfde zijn – Grote verschil ligt in onderzoekdoel en daardoor in “statistische onderzoekwaarde” • Bij verkenning is statistische onderzoekwaarde eerder toevallig – Daar gaat het NIET om, ‘t gaat om “inzichtwinst” • Bij meten is die statistische onderzoekwaarde de sleutel naar bruikbaarheid van onderzoek – Dat is het eerste wat onomstotelijk moet bewezen worden – Dat is de sleutel waarnaar altijd moet verwezen worden • De val van de cijfers en % – Bij “meten” zijn cijfers en % • Extrapoleerbaar naar het grote plaatje • Exact en nauwkeurig binnen de gemeten foutenmarge/betrouwbaarheid – Bij “verkennen” zijn cijfers indicatief en % • alleen maar nuttig “in grote lijnen” en enkel als bron van gewonnen inzicht. • Details zijn niet belangrijk – enkel de grote lijnen, het totale plaatje, eventuele verbanden en andere leerpunten

12 Tone & Manner • Jij snapt je opdracht en het belang ervan voor je klant – Je “klant” is ten allen tijde je referentiepunt – zijn noden & eisen staan voorop – Je weet dat jij advies geeft (JOUW standpunt) maar dat je opdrachtgever beslist (ZIJN standpunt) – Je weet dat jij je vak kent maar dat je opdrachtgever het grote plaatje ziet (waar jij de grote lijnen van snapt maar niet alle informatie voor hebt) – Je bouwt je aanpak op zo solide mogelijke fundamenten • Jij bent een stielman – Je weet exact wat je moet doen om wat te bereiken – Je kent de mogelijkheden en beperkingen van je stiel en zorgt ervoor dat de opdrachtgever die ook kent – Je vertrouwt op je stielkennis maar beseft dat onfeilbaarheid zelden bereikt wordt.. Alhoewel je dat wel probeert • Jij bent zorgvuldig zoals het belang van je werk dat vraagt – Je vermijdt maximaal alle vermijdbare fouten en als er toch eentje doorkomt, vind je dat erg – Je bent exact in je formulering.


Download ppt "Marketing adviesrapport De basisprincipes. Waar het fundamenteel om gaat • Een marketeer is door zijn bedrijf aangesteld als verantwoordelijke voor de."

Verwante presentaties


Ads door Google