De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing adviesrapport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing adviesrapport"— Transcript van de presentatie:

1 Marketing adviesrapport
De basisprincipes

2 Waar het fundamenteel om gaat
Een marketeer is door zijn bedrijf aangesteld als verantwoordelijke voor de commercialisatie van zijn bedrijf Het is zijn taak om beslissingen te nemen die de commercialisatie sturen. Het is zijn verantwoordelijkheid om de commercialisatie van zijn bedrijf “te beheren als een goede huisvader” Gegeven het belang van die commercialisatie voor het bedrijf, zal de eindverantwoordelijke voor het bedrijf maximaal op de hoogte willen blijven van hoe de marketeer zijn verantwoordelijkheid opneemt zodat hij tijdig kan ingrijpen waar nodig Of hij doet wat hij beloofde Of hij afwijkingen met nieuwe maatregelen goed kan maken

3 Praktische organisatie
Functieomschrijving Authority Wat mag de functiehouder beslissen Responsability Op welk eindresultaat wordt de functiehouder afgerekend Accountability Wie moet hij tijdig informeren over de huidige status naar zijn beloofde oplevering zodat die “hogere ARA” tijdig kan bijsturen als zijn eigen R in gevaar komt.

4 Realiteit Alle opleveringen op management niveau zijn afhankelijk van de opleveringen van andere mensen Rapporteringen helpen om die opleveringen op te volgen MAAR Vaak ontbreekt de tijd om alle rapporten grondig te lezen Mensen moeten de tijd krijgen om hun eigen werk te doen Ze zijn zelf ook afhankelijk van omstandigheden en de oplevering van andere mensen Er kan van alles fout gaan, dus mensen moeten de kans krijgen om bij te sturen Als het fout gaat, is het niet altijd gemakkelijk om “van bovenaf” de boel terug recht te zetten Misverstanden in communicatie die de boel nog erger maken “specialistenwerk” vraagt specialisten en dat ben je als “bovenaf” zelden Je verliest tijd voor je iets kan doen

5 Wat kan je daaraan doen? Je kansen op “fout gaan” verminderen
Door goede afspraken en een stevige controle in te bouwen Geen misverstanden & tijdig kunnen ingrijpen Door enkel te bouwen op mensen die met zeer grote waarschijnlijkheid resultaatoplevering verzekeren Mensen die het belang van hun opdracht snappen Je kan er aan zien dat ze de context snappen Mensen die hun stiel kennen en weten wat de opdracht aan taken, aandachtspunten, prioriteiten, .. Inhoudt Je kan aan wat ze doen en hoe ze dat doen merken dat ze weten wat ze moeten doen en/of dat ze dit al eerder deden. Mensen die hun werk gewetensvol en naar behoren doen Je ziet dat ze in alles gewetensvol en zorgvuldig werken met een duidelijke zorg voor oplevering van een goed “product”.

6 Je verzekering Gebruik maken van je “vragersmarkt” en alle “verdachten” instant uitfilteren Iedereen is kosteloos vervangbaar tot je hem onder resultaatverbintenis plaatst Dus: van bij eerste twijfelsignaal haak je gewoon “instant” af Afhaken Niet aannemen  opdracht niet geven Schade beperken indien niet onder contract (vb. stagiairs, initiatiefnemende werknemers, ..) Opdracht gegeven  resultaat niet gebruiken

7 Inschatting van risico bij rapport
Op zicht Professioneel Verwachte ingrediënten (inhoudstafel, ex. sum., paginanrs, inhoudstafel, voetnoten, bibliografie, ..) Verzorgd Executive summary Strak, to the point, klinkt goed, klinkt zinnig, je wilt meer weten, .. Schrijfstijl/ taalgebruik: niet zozeer pluspunt als wel potentiële afknapper Inhoudstafel Doelgericht, strakke werkstructuur, logische opbouw, lijkt volledig. Basis & bronnen Bibliografie: kan je hier op bouwen? Grafieken: zijn dit eerlijke informaties of prentjes? Bron, steekproef, … Argumenten in tekst ‘”ik vind”, “naar mijn gevoel” = ik heb het niet onderzocht want ik weet dat zo “men zegt”  heb niet de moeite gedaan om te zien van waar dit resultaat komt Geen bronnen  ik doe maar wat

8 Rapport schrijven Executive summary Onderzoek en analyse SWOT
1 pagina met de essentie  doel, TA, SWOT van bestaande marketing, overzicht van remediërende acties Onderzoek en analyse Wat heb je gedaan om markt, marktpositie en TA in kaart te krijgen? + wat heb je daaruit gehaald? Wat heb je gedaan om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen, aankomende kansen en toekomstige problemen die kunnen opduiken? + wat heb je daaruit geleerd? SWOT Inventariseer wat waarom in welke richting moet veranderen – refereer voor al je inschattingen naar je onderzoek en analyse Aanbevelingen Maak aanbevelingen naar nieuwe marketingacties Refereer per aanbeveling naar de “waarom in welke richting”-bevindingen uit je SWOT Refereer bij elke aanbeveling naar het doeldeel dat je hiermee bereikt Evalueer in grote lijnen de haalbaarheid (tinling, kost, ..) Stel Prioriteiten Zet je prioriteiten in orde van belangrijkheid naar doeloplevering

9 Rapportbijlagen Geef hier alle informatie die de opdrachtgever nodig heeft om je stellingen en beweringen in je rapport te controleren. Zet hier alle documenten die de opdrachtgever mogelijk kan gebruiken om zijn inzichten te verdiepen/verbreden en zo zijn beslissingen nog beter te kunnen nemen

10 Gebruikte onderzoeken
Verkenningen Doel: zicht krijgen op de situatie, iets “zien”/snappen, een indruk krijgen of bestaande indruk snel toetsen, ruw idee snel toetsen, .. Doelresultaat: formuleren van hypothesen Volgende stap: Indien risico klein en hypothese “logisch”: ageren Indien risico groot en/of hypothese onder discussie: aftoetsen (= meten) Metingen Doel: hypothese testen aan realiteit en/of bruikbaarheid van plannen meten Doelresultaat: GO/NOGO op uitwerking hypothese/uitvoering plannen Actie of afblazen project

11 Kernfout onderzoekrapportering
Verwarring tussen “verkennen” en “meten” Ingezette onderzoeksmethodieken en zelfs gebruikte onderzoekmaterialen kunnen zelfde zijn Grote verschil ligt in onderzoekdoel en daardoor in “statistische onderzoekwaarde” Bij verkenning is statistische onderzoekwaarde eerder toevallig Daar gaat het NIET om, ‘t gaat om “inzichtwinst” Bij meten is die statistische onderzoekwaarde de sleutel naar bruikbaarheid van onderzoek Dat is het eerste wat onomstotelijk moet bewezen worden Dat is de sleutel waarnaar altijd moet verwezen worden De val van de cijfers en % Bij “meten” zijn cijfers en % Extrapoleerbaar naar het grote plaatje Exact en nauwkeurig binnen de gemeten foutenmarge/betrouwbaarheid Bij “verkennen” zijn cijfers indicatief en % alleen maar nuttig “in grote lijnen” en enkel als bron van gewonnen inzicht. Details zijn niet belangrijk – enkel de grote lijnen, het totale plaatje, eventuele verbanden en andere leerpunten

12 Tone & Manner Jij snapt je opdracht en het belang ervan voor je klant
Je “klant” is ten allen tijde je referentiepunt – zijn noden & eisen staan voorop Je weet dat jij advies geeft (JOUW standpunt) maar dat je opdrachtgever beslist (ZIJN standpunt) Je weet dat jij je vak kent maar dat je opdrachtgever het grote plaatje ziet (waar jij de grote lijnen van snapt maar niet alle informatie voor hebt) Je bouwt je aanpak op zo solide mogelijke fundamenten Jij bent een stielman Je weet exact wat je moet doen om wat te bereiken Je kent de mogelijkheden en beperkingen van je stiel en zorgt ervoor dat de opdrachtgever die ook kent Je vertrouwt op je stielkennis maar beseft dat onfeilbaarheid zelden bereikt wordt .. Alhoewel je dat wel probeert Jij bent zorgvuldig zoals het belang van je werk dat vraagt Je vermijdt maximaal alle vermijdbare fouten en als er toch eentje doorkomt, vind je dat erg Je bent exact in je formulering.


Download ppt "Marketing adviesrapport"

Verwante presentaties


Ads door Google