De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CIOS Apeldoorn Dé school voor sport en bewegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "CIOS Apeldoorn Dé school voor sport en bewegen"— Transcript van de presentatie:

1 CIOS Apeldoorn Dé school voor sport en bewegen
Arnhem CIOS Apeldoorn Dé school voor sport en bewegen

2 Dé school voor Sport & Bewegen Onderdeel van Roc Aventus
Cios Apeldoorn Dé school voor Sport & Bewegen Onderdeel van Roc Aventus Molendwarsstraat 40 7311 MX Apeldoorn Tel: Spatiebalk of muisklik voor volgende dia

3 Centraal Instituut Opleiding voor Sportleiders Opleiding voor
sport en bewegen

4 Arnhem Haarlem Sittard Heerenveen Goes/Breda
CIOS’en in Nederland: Arnhem Haarlem Sittard Heerenveen Goes/Breda

5 CIOS OPLEIDINGEN Sport en Bewegingscoördinator niveau 4 (4 jaar)
Sport en Bewegingsleider niveau (3 jaar) klik voor iedere kop Sport en Bewegingsbegeleider niveau 2 (2 jaar)

6 BASISPROGRAMMA Competentie gericht onderwijs
Eerste jaar: Gezamenlijk basisjaar niveau 3/(4) Vervolg: afhankelijk van de studieresultaten volg je: Doe je 1 of 2 jaar over niveau 3 en stroom je drempelloos door naar niveau 4 Mogelijkheden Niveau 3: opleiding tot Sportleider 3 keuzevakken Niveau 4: opleiding tot Sportcoördinator 1 hoofdvak (= Stream) + 3 keuzevakken

7 Onderdelen Basisprogramma ‘de eerste 2 schooljaren’
Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten Organiseren van wedstrijden, Voert werkzaamheden uit ten behoeve van de SB-organisatie toernooien of evenementen

8 Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten
Bereidt SB-activiteiten voor Voert SB-activiteiten uit Coacht en begeleidt sb-deelnemers Beoordeelt het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers Evalueert SB-activiteiten

9 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen
Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit Evalueert de organisatie van wedstrijden, toernooien of evenementen

10 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van de SB-organisatie
Organiseert nevenactiviteiten Past EHBSO en reanimatie toe Stuurt vrijwilligers, stagiaires en medewerkers aan Verricht beheer- en onderhoudswerkzaamheden Informeert en adviseert (potentiële) SB-deelnemers en/of ouders/begeleiders Voert frontoffice-werkzaamheden uit Werkt samen met diverse partijen

11 De beroepstaken van een Sportleider
Gaan niet alleen over zelf sporten… Maar vooral over: leren lesgeven mensen stimuleren samenwerken plannen jezelf willen verbeteren

12 In ons competentie gericht onderwijs werken we aan die beroepstaken
d.m.v.: - Projectopdrachten Leren lesgeven Sportvaardigheden Kennis opdrachten Colleges BPV Studieloopbaanbegeleiding Belangrijk: Werken aan opdrachten en zelfstudie!

13 In ons competentie gericht onderwijs werken we aan die beroepstaken
en dat betekent: De docenten onderwijzen en coachen… Leren moet je zelf doen !! Het beroep vraagt bepaalde competenties: dus je beroeps houding en je beroeps kennis en je beroeps vaardigheden daar werk jij aan in de opleiding.

14 In ons competentie gericht onderwijs werken we aan die beroepstaken en dat betekent:
Voorbeeld: Individueel of in kleine groepjes werk je aan een opdracht: Zoek een adoptieloper en loop samen met deze de midwinter marathon (accressloop 8 km of mini 18,6 km) Hiervoor moet je een trainingsplan opstellen, samen trainen, coachen en begeleiden, praktijklessen volgen. Kennisbronnen: Workshops, deskundigen, boeken, internet, lessen, hoorcolleges etc.

15 KEUZEVAKKEN - Turnleider B-/C-licentie - Zwemonderwijzer/zwemleider B
- Fitness Health Instructor - Fitness Instructor - Voetbal trainer/coach III jeugd + senioren - Basketbaltrainer A/B - Hockeytrainer A - Judoleraar A/B - Squash Verenigingsleider/leraar - Instructeur Zelfverdediging - Instructeur ‘Bewegen op Muziek’ - Instructeur Aerobics - Instructeur Life-Time (Buitensport) - Instructeur Persluchtduiken/ Zwemleider A - Loop/Conditietrainer A/B - Volleybaltrainer A/B Instructeur Rolski/Skeeler/Langlauf/Skaten Snowsport Instructeur Preventie Agressie en Geweld Korfbaltrainer A/B Tennisleraar A Sportleider Aangepaste Sporten Sportleider Spel Seniorensport Golf

16 STREAMS NIVEAU 4 Trainer/coach
Leraar ondersteuner bewegingsonderwijs en sport (BOS-medewerker) - Bewegingsagoog - Sport- en bewegingsmanager

17 STREAM TRAINER/COACH NIVEAU 4
- manager fitness - voetbal trainer/coach II/I tennisleraar A en B sportleider buitensport sportleider sportieve recreatie & toerisme sport coördinator geüniformeerde beroepen (SCUB)

18 Stream Leraar Ondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport (LOBOS) / BOS-medewerker
“Instructeur” bewegingsonderwijs en sport werkzaam in BOS driehoek (buurt onderwijs en sport)

19 BEWEGINGSAGOOG Mensen met beperking (lichamelijk/verstandelijk/
psychosociale) - Ouderenzorg - Jeugdhulpverlening - Revalidatiecentra - Gevangenissen - Sportbuurtcoördinator

20 SPORT- EN BEWEGINGSMANAGER
Management en coördinatie van: - buitensportondernemingen - sportverenigingen - fitnesscentra - recreatiebedrijven

21 Beroeps Praktijk Vorming (BPV)
MINIMAAL 40% VAN DE OPLEIDING

22 STUDIE NA HET CIOS - Academie Lichamelijke Opvoeding (Hogeschool Arnhem Nijmegen; instroom 2e leerjaar) Academie voor Fysiotherapie (Hogeschool Arnhem-Nijmegen; instroom 2e leerjaar) HBO SGM (Sport Gezondheid en Management) - HBO Speco (Sport, Economie en Communicatie) Kort-HBO Sport Management - Leraren Opleidingen / PABO Opleiding SPH (Sociaal Pedagogisch Hulpverlening) - HBO Vrijetijdskunde (Breda & Leeuwarden; instroom 2e leerjaar) - Hogeschool voor Toerisme en Verkeer - HBO Personeel en Organisatie Diploma CIOS

23 TE VERWACHTEN KOSTEN OPLEIDING
EERSTE STUDIEJAAR: - sportkleding (A-pakket) € 250,- - boeken € 150,- (stelpost) - werkweken/kampen € 200,- - overige onderwijskosten € 150,- (zwemvliezen, readers, rugzak, e.d.) - studentenbijdrage € 150,- (o.a. verzekering) Totaal ± € 775,00 TWEEDE/DERDE/VIERDE STUDIEJAAR: Studentenbijdrage en bedragen voor sportkleding en boeken aanmerkelijk lager Bovenstaande bedragen zijn exclusief lesgeld ± € 960,- (voor studenten van 18 jaar en ouder)

24 TOELATINGSEISEN - VMBO diploma: Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg + extra intredetoets (theorie) - MAVO diploma - Overgangsbewijs HAVO 3 - HAVO 4 Overgangsbewijs VWO 3 - VWO 4

25 INTAKEPROCEDURE: - Algemene sportvaardigheidstest met o.a.: • Fysieke vaardigheden (bv. uithoudingsvermogen); • Sporttechnische vaardigheden (bv. spel/turnen/zwemmen/bom); • Sociale vaardigheden. - Medische keuring Intake gesprek, (indien gewenst) Motivatie/leervraag/portfolio toekomstperspectief Open dag: 6 feb 2009

26 • algemene bewegingsvaardigheid (inclusief
TOELATINGSTEST • algemene bewegingsvaardigheid (inclusief intake) vanaf januari 2009 • portfolio meenemen klik voor iedere kop Medische keuring (SMA) op eigen gelegenheid bij sport medisch centrum Deventer / Apeldoorn / Papendal Start opleiding half augustus 2009 indien: • geplaatst n.a.v. CIOS Test • medisch goedgekeurd • diploma vereiste vooropleiding behaald

27 AFWIJKENDE TOELATINGS PROCEDURE:
- kandidaten met een functiestoornis/beperking - topsporters Klik voor iedere kop

28 aanmelden voor 1 april 2009 Gezien de toelatingstest:
Eerder aanmelden is beter, de eerste testdag is al in januari.

29 Info op de site van Cios-apeldoorn.nl
OPEN DAGEN Vrijdag 6 februari Zaterdag 7 februari tel: Informatieavonden Woensdag 13 mei 2009 uur Info op de site van Cios-apeldoorn.nl

30 Voor deze opleidingen zijn aparte brochures beschikbaar.
ANDERE OPLEIDINGEN Sport en bewegingsbegeleider niveau 2 Voor deze opleidingen zijn aparte brochures beschikbaar.

31 SPORT EN BEWEGINGSBEGELEIDER NIVEAU 2
Toekomstperspectief: Sport- en bewegingsleider niveau 2, gericht op doorstroom naar CIOS niveau 3 Sport- en bewegingsleider niveau 2 / niet gericht op doorstroom naar CIOS niveau 3 Toelatingseisen: • Diploma VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg; • Beheersing Nederlandse taal, minimaal NT2 niveau 3.


Download ppt "CIOS Apeldoorn Dé school voor sport en bewegen"

Verwante presentaties


Ads door Google