De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Berekening vrij te laten bedrag 23.6.2011 drs. Karen Stoffels-Montfoort, Bewindvoerder en interim manager bewindvoeringen bij Zuidweg & Partners, docent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Berekening vrij te laten bedrag 23.6.2011 drs. Karen Stoffels-Montfoort, Bewindvoerder en interim manager bewindvoeringen bij Zuidweg & Partners, docent."— Transcript van de presentatie:

1 Berekening vrij te laten bedrag 23.6.2011 drs. Karen Stoffels-Montfoort, Bewindvoerder en interim manager bewindvoeringen bij Zuidweg & Partners, docent vtlb en juridische aspecten van schuldhulpverlening Tevens eigenaar van 8048.nl insolventieconsultancy Sinds 2004 RECOFA rekencie vtlb

2 Welke onderwerpen ?  Wijzigingen in vtlb-calculator en vtlb-rapport per juli 2010 en januari 2011  Punten waar rechtbanken tegenaan lopen  Vragen uit eerdere workshops  Vragen aan helpdesk Bureau Wsnp  Onderwerpen deelnemers deze studiedag

3 Wijzigingen per juli 2010 (1)  Alleenstaande (ouders) zonder substantiële woonkosten (voorheen zelfstandige woonruimte) 10 % lagere beslagvrije voet  In de AOW- en ANW-uitkering is een tegemoet- koming (15 of 33 euro) opgenomen waarop een beslagverbod ligt, die wordt er uit gehaald

4 Wijzigingen per juli 2010 (2)  Koopwoning: minimumbetaling normhuur onder het motto “dat kan altijd” ( boedel of geldschieter)  Aanpassing rapport Alimentatienormen, overleg familierechters/WSNP rechters, vast maximaal te corrigeren bedrag per kind per maand

5 Aanpassing rapport Alimentatienormen  Bij betalingsverplichting kinderalimentatie verlaging vragen tot € 136,00 per maand per kind  Uitzondering: ontvangt rechthebbende ouder WWB-uitkering dan toch nihilstelling voor kinderalimentatie aanvragen  Bij betalingsverplichting partner-alimentatie nog steeds nihilstelling aanvragen

6 Netto-inkomen bepalen (1)  Bruto -> netto (2011) Belastbaar inkomenTarief tot plm. € 18.50033,45 % € 18.500 - € 54.50042,00 % vanaf € 55.50052,00 %  Tarief evt. toepassen bij belastingteruggaaf inzake spaarloon, 1 e deeljaar leaseauto etc.

7 Netto-inkomen bepalen (2)  Spaarloon (tarief 42 %) Af: € 51,06 bruto -> € 29,61 netto meer als spaarloon er niet zou zijn  Leaseauto (tarief 42 %) Fiscale bijtelling -> Meer ingehouden loonheffing stel € 229,75 bruto bijtelling-> € 96,50 netto (42 %) meer als lease auto er niet zou zijn

8 Netto-inkomen bepalen (3)  Overwerk (tarief 42%, let op : soms 52 %) € 474,73 bruto -> € 275,34 netto  Vrijlating voor saniet indien voldaan aan alle eisen: 50% = € 137,67  Inkomen per 4 weken: x 13/12  Inkomsten per 4 weken

9 Bijdrage meerderjarige inwonenden (1)  Meerderjarige kinderen die studeren en een OV- kaart hebben -> geen bijdrage  Meerderjarige kinderen tussen 18 en 21 jaar die geen OV-kaart hebben -> alleen bijdrage bij gederfde inkomsten ouders

10 Bijdrage meerderjarige inwonenden (2)  Overige meerderjarige inwoners -> fictief inkomen wordt gesteld op hoogste van: a. evenredig deel netto-woonlasten berekend naar rato van aantal bewoners b. bedrag dat schuldenaar derft aan uitkeringen en toeslagen c. betaald kostgeld minus forfaitaire bedrag (€ 1,83 resp. € 8,60 per dag)

11 Correctie woonlasten (1) Servicekosten  Elektriciteitskosten gemeenschappelijke ruimten  Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten  Kosten huismeester  Kapitaal- en onderhoudskosten voor dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten www.toeslagen.nl  Zie kopie

12 Correctie woonlasten (2)  Correctie woonkosten boven maximum, reden  Bij geen gvg, en één in de regeling, de bijdrage van de meerderjarige inwonende (in de woonlasten) direct in mindering brengen op de woonlasten

13 Correctie ziektekosten  Regeling wanbetalers ziektekostenpremie  Correctie voor chronische ziektekosten (let op: soms vergoeding, dan aan elkaar relateren)  Geen aanvullende verzekering mogelijk  Correctie van het VERPLICHTE eigen risico in het vtlb vanaf januari 2011 ( 1. proef 2 jaar en 2. mits eigen risico niet te hoog wordt )  Vrijwillig eigen risico: niet corrigeren vanaf 1.1 2 e jaar, daarvoor: maatwerk

14 Aandachtspunten:  Kindgebonden Budget invullen  Correctie voor kosten budgetbeheer of beschermingsbewind indien geen bijzondere bijstand?  Datum berekening  Overheveling

15 Overheveling: nieuwe tekst 1.7.2011  Bij een paar, geen gemeenschap van goederen en één wel, één niet in de regeling, voert het programma geen overheveling uit.  Indien in deze situatie de partner de correctieposten van de beslagvrije voet dan wel posten binnen het nominale bedrag - niet zijnde arbeids- en reserveringstoeslag, maar bijvoorbeeld wel de woonkosten boven maximale huurtoeslag en reiskosten - niet (geheel) kan verzilveren en aantoonbaar door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet in staat is om het inkomen te verhogen kan de schuldenaar hiervoor worden gecompenseerd, na verkregen toestemming van de rechter- commissaris. Dit dient handmatig te worden ingevoerd bij “Overige correcties”.

16 Cases en vragen niet m.b.t. de vtlb techniek (maar interpretatie)  Lastige loonstrook  Leaseauto  Co-ouderschap  De eigen woning: valt risicoverzekering onder de woonlasten ? Nee  Huur garagebox als iemand een eigen woning heeft ? Afhankelijk van omstandigheden, noodzaak auto, opzegtermijn, verwijtbaarheid

17 Lastige loonstroken Effecten ( bruto of netto!) verdisconteren van:  Spaarloon  Leaseauto incl. event. eigen bijdrage  Reiskostenvergoeding  Doorbetaalde ZKV ( voormalige IZA en IZZ)  Personeelslening  Personeelsvereniging  Fietsplan  Overwerk, regelmatig of niet

18 Lease-auto  Huidig salaris is 1500 euro netto  Sn heeft lease auto met een cataloguswaarde van 24.000 euro De bijtelling is 20 %. (zie loonstrook voor die waarde en het percentage) Belastingpercentage vrijwel altijd 42 % ( inkomen tussen ruim 18000 en ruim 55.000)  Stel datum ingang wsnp 1 april  Vraag: Wat is boedelnadeel 1 e jaar, wat is salaris jaar 2 en 3 bij verder ongewijzigde omstandigheden?

19 boedelnadeel  Het maandelijks nadeel voor de boedel met de leaseauto is 42 % van 400= 168 euro. Anders gezegd als de auto niet meer privé gereden wordt en dus uit de loonstrook weggaat is er geen bijtelling meer. Dat wil zeggen dat er 42 % van 400= 168 euro meer netto inkomen is.  Totaal boedelnadeel is dus 8 x168 euro=1344 euro.

20 boedelnadeel  Aan saniet en de omstandigheden ( hoogte bedrag, afloscapaciteit ) om te bepalen hoe hij dat inloopt. Opties zijn bijv  een partner niet in de wsnp die het betaalt  een kleine maandelijks aflossing uit het vtlb en de rest achteraf, zie laatste punt  deelaflossing uit vakantiegeld en de rest achteraf, zie laatste punt  lening na 36 maanden van bijv. werkgever of familie die bedrag ineens bij financiert.  verlenging looptijd totdat het is ingelopen  ander maatwerk De rechtvaardiging is dat saniet ook 8 maanden het gebruik heeft van de auto en dus bijv. de rest van jaar nog met vakantie kan zonder of met beperkte) reiskosten

21 Inkomen jaar 2 en 3 e.v.  Schatting is1500+168=1668 euro Hoe?  Als hier gedaan  Pro forma berekening werkgever  Bruto-netto berekening op berekenhet.nl

22 Co-ouderschap  Zie rapport: verzorgende ouder naar rato van het aantal dagen handmatig corrigeren bij overige correcties  Gerechtelijke toewijzing co-ouderschap niet perse noodzakelijk, wel handig om problemen/te snelle mutaties te voorkomen  Kinderalimentatie kan ook in onderling overleg bepaald worden op 136 euro (kosten beperken) maar zekerder is een snelle, goedkope en makkelijk gerechtelijke procedure (speciaal traject)  Inschrijving – bij twee kinderen- op twee adressen is wenselijk  fiscale voordelen

23 Tijdelijke bijzonderheden:  Werkelijke situatie is bepalend  Dit geldt ook bij andere situaties zoals (niet verwijtbaar/tijdelijk) ontbreken van toeslagen. Later rechttrekken.  Rechten van de boedel

24 Vtlb praktijkmiddag 23 juni 2011  Vragen?


Download ppt "Berekening vrij te laten bedrag 23.6.2011 drs. Karen Stoffels-Montfoort, Bewindvoerder en interim manager bewindvoeringen bij Zuidweg & Partners, docent."

Verwante presentaties


Ads door Google