De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Berekening vrij te laten bedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Berekening vrij te laten bedrag"— Transcript van de presentatie:

1 Berekening vrij te laten bedrag 23.6.2011
drs. Karen Stoffels-Montfoort, Bewindvoerder en interim manager bewindvoeringen bij Zuidweg & Partners, docent vtlb en juridische aspecten van schuldhulpverlening Tevens eigenaar van 8048.nl insolventieconsultancy Sinds 2004 RECOFA rekencie vtlb

2 Welke onderwerpen ? Wijzigingen in vtlb-calculator en vtlb-rapport per juli 2010 en januari 2011 Punten waar rechtbanken tegenaan lopen Vragen uit eerdere workshops Vragen aan helpdesk Bureau Wsnp Onderwerpen deelnemers deze studiedag

3 Wijzigingen per juli 2010 (1)
Alleenstaande (ouders) zonder substantiële woonkosten (voorheen zelfstandige woonruimte) 10 % lagere beslagvrije voet In de AOW- en ANW-uitkering is een tegemoet-koming (15 of 33 euro) opgenomen waarop een beslagverbod ligt, die wordt er uit gehaald

4 Wijzigingen per juli 2010 (2)
Koopwoning: minimumbetaling normhuur onder het motto “dat kan altijd” ( boedel of geldschieter) Aanpassing rapport Alimentatienormen, overleg familierechters/WSNP rechters, vast maximaal te corrigeren bedrag per kind per maand

5 Aanpassing rapport Alimentatienormen
Bij betalingsverplichting kinderalimentatie verlaging vragen tot € 136,00 per maand per kind Uitzondering: ontvangt rechthebbende ouder WWB-uitkering dan toch nihilstelling voor kinderalimentatie aanvragen Bij betalingsverplichting partner-alimentatie nog steeds nihilstelling aanvragen

6 Netto-inkomen bepalen (1)
Bruto -> netto (2011) Belastbaar inkomen Tarief tot plm. € ,45 % € € ,00 % vanaf € ,00 % Tarief evt. toepassen bij belastingteruggaaf inzake spaarloon, 1e deeljaar leaseauto etc.

7 Netto-inkomen bepalen (2)
Spaarloon (tarief 42 %) Af: € 51,06 bruto -> € 29,61 netto meer als spaarloon er niet zou zijn Leaseauto (tarief 42 %) Fiscale bijtelling -> Meer ingehouden loonheffing stel € 229,75 bruto bijtelling-> € 96,50 netto (42 %) meer als lease auto er niet zou zijn

8 Netto-inkomen bepalen (3)
Overwerk (tarief 42%, let op : soms 52 %) € 474,73 bruto -> € 275,34 netto Vrijlating voor saniet indien voldaan aan alle eisen: 50% = € 137,67 Inkomen per 4 weken: x 13/12 Inkomsten per 4 weken

9 Bijdrage meerderjarige inwonenden (1)
Meerderjarige kinderen die studeren en een OV-kaart hebben -> geen bijdrage Meerderjarige kinderen tussen 18 en 21 jaar die geen OV-kaart hebben -> alleen bijdrage bij gederfde inkomsten ouders

10 Bijdrage meerderjarige inwonenden (2)
Overige meerderjarige inwoners -> fictief inkomen wordt gesteld op hoogste van: a. evenredig deel netto-woonlasten berekend naar rato van aantal bewoners b. bedrag dat schuldenaar derft aan uitkeringen en toeslagen c. betaald kostgeld minus forfaitaire bedrag (€ 1,83 resp. € 8,60 per dag)

11 Correctie woonlasten (1) Servicekosten
Elektriciteitskosten gemeenschappelijke ruimten Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten Kosten huismeester Kapitaal- en onderhoudskosten voor dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten Zie kopie

12 Correctie woonlasten (2)
Correctie woonkosten boven maximum, reden Bij geen gvg, en één in de regeling, de bijdrage van de meerderjarige inwonende (in de woonlasten) direct in mindering brengen op de woonlasten

13 Correctie ziektekosten
Regeling wanbetalers ziektekostenpremie Correctie voor chronische ziektekosten (let op: soms vergoeding, dan aan elkaar relateren) Geen aanvullende verzekering mogelijk Correctie van het VERPLICHTE eigen risico in het vtlb vanaf januari 2011 ( 1. proef 2 jaar en 2. mits eigen risico niet te hoog wordt ) Vrijwillig eigen risico: niet corrigeren vanaf 1.1 2e jaar, daarvoor: maatwerk

14 Aandachtspunten: Kindgebonden Budget invullen
Correctie voor kosten budgetbeheer of beschermingsbewind indien geen bijzondere bijstand? Datum berekening Overheveling

15 Overheveling: nieuwe tekst 1.7.2011
Bij een paar, geen gemeenschap van goederen en één wel, één niet in de regeling, voert het programma geen overheveling uit. Indien in deze situatie de partner de correctieposten van de beslagvrije voet dan wel posten binnen het nominale bedrag - niet zijnde arbeids- en reserveringstoeslag, maar bijvoorbeeld wel de woonkosten boven maximale huurtoeslag en reiskosten - niet (geheel) kan verzilveren en aantoonbaar door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet in staat is om het inkomen te verhogen kan de schuldenaar hiervoor worden gecompenseerd, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris. Dit dient handmatig te worden ingevoerd bij “Overige correcties”.

16 Cases en vragen niet m.b.t. de vtlb techniek (maar interpretatie)
Lastige loonstrook Leaseauto Co-ouderschap De eigen woning: valt risicoverzekering onder de woonlasten ?  Nee Huur garagebox als iemand een eigen woning heeft ? Afhankelijk van omstandigheden, noodzaak auto, opzegtermijn, verwijtbaarheid

17 Lastige loonstroken Effecten ( bruto of netto!) verdisconteren van:
Spaarloon Leaseauto incl. event. eigen bijdrage Reiskostenvergoeding Doorbetaalde ZKV ( voormalige IZA en IZZ) Personeelslening Personeelsvereniging Fietsplan Overwerk, regelmatig of niet

18 Lease-auto Huidig salaris is 1500 euro netto
Sn heeft lease auto met een cataloguswaarde van euro De bijtelling is 20 %. (zie loonstrook voor die waarde en het percentage) Belastingpercentage vrijwel altijd 42 % ( inkomen tussen ruim en ruim ) Stel datum ingang wsnp 1 april Vraag: Wat is boedelnadeel 1e jaar, wat is salaris jaar 2 en 3 bij verder ongewijzigde omstandigheden?

19 boedelnadeel Het maandelijks nadeel voor de boedel met de leaseauto is 42 % van 400= 168 euro. Anders gezegd als de auto niet meer privé gereden wordt en dus uit de loonstrook weggaat is er geen bijtelling meer. Dat wil zeggen dat er 42 % van 400= 168 euro meer netto inkomen is. Totaal boedelnadeel is dus 8 x168 euro=1344 euro .

20 boedelnadeel Aan saniet en de omstandigheden ( hoogte bedrag, afloscapaciteit ) om te bepalen hoe hij dat inloopt. Opties zijn bijv een partner niet in de wsnp die het betaalt een kleine maandelijks aflossing uit het vtlb en de rest achteraf, zie laatste punt deelaflossing uit vakantiegeld en de rest achteraf, zie laatste punt lening na 36 maanden van bijv. werkgever of familie die bedrag ineens bij financiert. verlenging looptijd totdat het is ingelopen ander maatwerk De rechtvaardiging is dat saniet ook 8 maanden het gebruik heeft van de auto en dus bijv. de rest van jaar nog met vakantie kan zonder of met beperkte) reiskosten 

21 Inkomen jaar 2 en 3 e.v. Schatting is1500+168=1668 euro Hoe?
Als hier gedaan Pro forma berekening werkgever Bruto-netto berekening op berekenhet.nl

22 Co-ouderschap Zie rapport: verzorgende ouder naar rato van het aantal dagen handmatig corrigeren bij overige correcties Gerechtelijke toewijzing co-ouderschap niet perse noodzakelijk, wel handig om problemen/te snelle mutaties te voorkomen Kinderalimentatie kan ook in onderling overleg bepaald worden op 136 euro (kosten beperken) maar zekerder is een snelle, goedkope en makkelijk gerechtelijke procedure (speciaal traject) Inschrijving – bij twee kinderen- op twee adressen is wenselijk fiscale voordelen

23 Tijdelijke bijzonderheden:
Werkelijke situatie is bepalend Dit geldt ook bij andere situaties zoals (niet verwijtbaar/tijdelijk) ontbreken van toeslagen. Later rechttrekken. Rechten van de boedel

24 Vtlb praktijkmiddag 23 juni 2011
Vragen?


Download ppt "Berekening vrij te laten bedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google