De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderopvang in Brussel Resultaten enquête Volksvertegenwoordiger Els Ampe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderopvang in Brussel Resultaten enquête Volksvertegenwoordiger Els Ampe."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderopvang in Brussel Resultaten enquête Volksvertegenwoordiger Els Ampe

2 Geënquêteerden •220 Nederlandstalige jonge ouders •140 Kinderopvanginstellingen erkend door Kind en Gezin

3 Vraagstelling •Is er een tekort aan opvangplaatsen in kribbes in Brussel? •Hoelang staan kindjes op wachtlijsten? •Is kinderopvang in Brussel flexibel genoeg?

4 Vraagstelling •Is er vraag naar meer flexibele opvangmogelijkheden in Brussel? •Hoe kunnen we het aanbod stimuleren en organiseren?

5 Getuigenis “Ik ken veel jonge mensen uit Brugge die werken in Brussel maar de stap niet durven/kunnen zetten omdat ze vrezen voor de kinderopvang.” “Tot mijn spijt kan ik op 28 februari 2005 niet komen naar de Lezing over opvang van kinderen in Brussel. Ik vind het heel jammer, want ik ben zelf ook een fulltime werkende mama, van een kleuter van 3 jaar. Vorig jaar hebben wij de stap gezet om te verhuizen naar Brussel (Van Brugge). In deze korte periode zijn wij allemaal heel erg op Brussel gesteld geworden, behalve dan als het op kinderopvang aankomt.Vorige week kreeg mijn dochtertje de mazelen en ik heb noodgedwongen een week verlof moeten nemen omdat er geen noodoplossing/opvang was ( onze ouders wonen in Oostende en Brugge).Ook de opvang voor de schoolvakanties is soms een probleem. Vorig jaar hadden we haar ingeschreven bij speelpleinwerking Roodbeek ( Sint- Lambrechts-Woluwe), maar daar hebben we een slechte ervaring opgelopen met de monitoren (die monitoren spraken amper Nederlands waardoor onze dochter heel wat "wc- accidentjes" voorhad).Ik kan alleen maar bemoedigen dat mijn dochter met anders taligen in aanraking komt maar dat ging iets te ver. Ondertussen is ze ingeschreven in de VUB en daar verloopt alles vlotjes en ze gaat er heel graag naar toe.”Dus je ziet, het is een beetje puzzelen en zoeken.” (E-mail S. Lycke, woensdag 23-02-2005)

6 Resultaten enquête JONGE OUDERS Volksvertegenwoordiger Els Ampe

7 De cijfers: jonge ouders •78% van de ondervraagde jonge ouders werkt voltijds •19% deeltijds •Rest werkt niet Gelijkaardige cijfers voor de partner

8 91% van de ondervraagde jonge ouders hadden hun kindje in opvang –73% in Nederlandstalig –21% in Franstalig De cijfers: jonge ouders

9 Wachtlijsten •2/3 de van de ouders die van de opvang gebruik maken, stonden ooit op een wachtlijst •72% daarvan: 1 of meerdere maanden

10 Van de 9% ouders die nog niet van opvang gebruik maken, is: 67% van plan dit wel te doen, 67% staat op wachtlijst 17% ervan op meerdere tegelijk Wachtlijsten

11 Is instelling eerste keuze? 19% antwoordt: nee Eerste keuze = 82% wil Nederlandstalig 74% wil in eigen gemeente 74% wil Kinderdagverblijf

12 Flexibele opvang: na 18u, tijdens weekend, bij ziekte Meer dan 4/5 de van de ondervraagden (82%) antwoordt dat zij de kinderopvang in Brussel onvoldoende flexibel vinden!

13 Flexibele opvang: na 18u, tijdens weekend, bij ziekte Op de vraag: indien uw huidige opvangplaats tot na 18.00u opvang zou aanbieden, antwoordt meer dan de helft (59%) daar beroep op te willen doen:

14 Flexibele opvang: na 18u, tijdens weekend, bij ziekte •7% >4 week •33% (1/3 de ) 2-4/week •19% 1/ week

15 Op de vraag: “Als uw kindje plots ziek is, welke opvang voorziet U?” De antwoorden:  57% familie + grootouders  33% (1/3 de ) neemt verlof  18% mutualiteit

16 •Bijna 2/3 de (63%) van de ondervraagden doet voor opvang beroep op de ‘naaste familie’ •Maar!!! 72% van de naaste familie woont BUITEN het Brusselse Gewest •24% woont in Vlaams-Brabant • 28% woont in Brussels Gewest • 48% woont elders in Vlaanderen

17 Conclusie enquête jonge ouders •2/3 de van de kindjes stond ooit op een wachtlijst  Plaatsgebrek??? •4/5 de van de ouders vindt kinderopvang in Brussel onvoldoende flexibel  vraag naar meer opvang op maat!

18 Resultaten enquête KINDERDAGVERBLIJVEN Volksvertegenwoordiger Els Ampe

19 Kinderdagverblijven Is er een tekort aan opvangplaatsen?  95% antwoordt resoluut JA! JA  91% Gemeentelijke KDV (A)  100% Gemeenschaps KDV (B)  100% KDV van het vrije net (C)  83% Zelfstandige KDV (D)  100% Minicrèches (E)

20 Hoeveel keer/jaar moet het KDV ouders doorverwijzen? Nooit: 0% Enkele keren/jaar: 22% Meer dan 1x/jaar: 22% Meerdere x/maand: 54%

21 54% moet meedere x/maand doorverwijzen: Opsplitsing per soort KDV: 64% Gemeentelijke KDV 39% Gemeenschaps KDV 61% KDV van het vrije net 0% Zelfstandige KDV 0% Minicrèche

22 Aantal kinderen in 2004 op wachtlijst Soort KDVGem. Opvang- capaciteit Aantal op wachtlijst 2004 Verhouding wachtlijst / Capaciteit Gemeentelijk 3135.7116% Gemeenschaps 298.730% Vrije Net 4228,1267% Zelfstandig: 2238,3175% Minicrèche 9222%

23 % kinderen die uiteindelijk plaatsje vonden Soort KDV Gemeentelijk 30,5% Gemeenschaps 30% Vrije Net 21% Zelfstandig: 10,5% Minicrèche 50%

24 Dient u kindjes resoluut te weigeren? Antwoord: JA •Gemeentelijk  100% •Gemeenschaps  78% •Vrije net:  83% •Zelfstandig:  83% •Minicrèche:  100%

25 Voornaamste redenen 1. Plaatsgebrek: Gemeentelijk: 82% Gemeenschaps: 50% Vrije net: 55% Zelfstandig: 66% Minicrèche: 100%

26 Voornaamste redenen Andere: –Ouders spreken geen Nederlands –Kindje te oud –Ouders willen onmiddellijk een plaats –Ouders werken niet

27 Thuisopvang zieke kindjes door het KDV •Slechts 6% van de Gemeenschaps KDV biedt thuisopvang zieke kindjes aan •Geen van andere KDV biedt thuisopvang aan

28 Flexibele opvang Bereidheid KDV voor thuisopvang zieke kindjes, mits financiële tegemoetkoming Zijn bereid: •78% KDV vrije net •67% zelfstandige KDV •36% gemeentelijke KDV •39% gemeenschaps KDV

29 Hindernissen voor het organiseren van flexibele opvang •personeelsgebonden problemen: - personeelstekort - personeel motiveren: verloning flexibiliteit, heeft zelf gezin,… - juiste organisatie aantal personeel/aantal kindjes

30 % personeelsgebonden problemen: •Gemeentelijk: 82% (>3/4 de ) •Gemeenschaps: 72% •Vrije net: 50% •Zelfstandig: 66%

31 •Andere problemen: –Te weinig financiële middelen voor: •Logistiek •Toegenomen administratie

32 Conclusies enquête KDV •95% antwoordt ja op vraag of er een tekort aan opvangplaatsen is •Wachtlijsten  Nood aan meer opvangplaatsen

33 Conclusies enquête KDV •Flexibilisering van aanbod van kinderopvang: –Personeelsgebonden problemen –Financiële problemen  Nood aan kwalitatieve ondersteuning, coördinatie + bijkomende middelen

34 Voorstellen voor een geïntegreerd beleid Discussienota Els Ampe

35 Actiepunten •Analyse van huidige kinderopvang in alle vormen •Evaluatie van vraag naar flexibele en occasionele opvang: •Opvang zieke kindjes thuis •Opvang na 18.00u •Opvang voor gezinnen in een probleemsituatie •Opvang s’avonds en in het weekend (liefst in thuisopvang) •Nood aan permanente enquêtering/ registratie om beeld te krijgen van concrete vraag

36 Opvang van zieke kindjes: vaststellingen •Opvangduur gelimiteerd •Aanbod versnipperd: mutualiteiten, gemeenten, 6% van de KDV •Enkel opvang tussen 8 en 18u: wat met ouders die ‘s avonds werken? •Gebrek aan kwaliteitscontrole

37 Opvang van zieke kindjes: suggesties •Dienstverlening centraliseren en coördineren door een gemeenschappelijk aanspreekpunt (GROEN NUMMER) •Opdracht VGC om te voorzien in compleet en universeel aanbod  zoeken naar geschikte partner •Huidige dienstverlening ook buiten reguliere werkuren mogelijk maken (weekend - ’s avonds) •Formele samenwerking en overleg tussen organiserende mutualiteiten •Uniforme opleiding voor oppassers en kwaliteitscontrole inbouwen

38 Buiten- en naschoolse opvang vaststellingen Soorten: –Initiatieven voor buitenschoolse opvang –5 IBO’s in Brussel –vangen 450 kindjes op –Opvanggezinnen en KDV (< 3 jaar) –Opvang in de school –Vangt grootst aantal kinderen op –6437 kinderen in 2000 (enkel Nederlandstalig)

39 Buiten- en naschoolse opvang: suggesties •Evaluatie van aanbod buitenschoolse opvang naar kost, efficiëntie en bereik •Samenwerking tussen scholen en projecten van buitenschoolse opvang, cfr. XYZ-project: de ‘brede school’ •Gemeenschappelijke coördinator voor alle vormen buitenschoolse opvang  integratie van het aanbod

40 Flexibele thuisopvang na 18u of tijdens het weekend vaststellingen •Babysit-diensten: –Beperkt aanbod van oppasdiensten –Beperkte flexibiliteit: ruim op voorhand plannen –Dienstverlening door vrijwilligers: vrijblijvend –Gebrek aan kwaliteitscontrole

41 Flexibele thuisopvang na 18u of tijdens het weekend suggesties •Elke erkende babysitdienst onder kwaliteitstoezicht stellen: organiserende dienst en oppassers •Dienstverlening waar rechtstreeks contact tussen oppasser en ouder mogelijk is

42 Flexibele thuisopvang na 18u of tijdens het weekend suggesties •Verzekering: –verplicht voor iedere oppasdienst –slechts geldig na melding overeenkomst ouders/oppassers aan dienst •Opleiding: – uniform voor alle kandidaat-oppassers •Gerichte communicatiecampagne: aanbod kandidaat-oppassers verhogen o.a. studenten

43 Een strategisch stappenplan 1.Analyse van bestaande kinderopvang Inzet = Brussel aantrekkelijker maken voor JONGE VLAAMSE GEZINNEN -Kinderopvang aanpassen aan reële noden -Aanbod stroomlijnen -Ouders een centraal aanspreekpunt geven

44 Een strategisch stappenplan 2.Overleg en samenwerking met de belanghebbende partijen:  Kind & Gezin  Scholen  Buitenschoolse opvang  KDV  mutualiteiten… VGC kan motor zijn van overleg!!!

45 Een strategisch stappenplan 3.Centralisatie en integratie van aanbod VGC moet duidelijk zicht hebben op geboden dienstverlening en bijsturen waar nodig! 4.Uitwerken van een strategisch communicatieplan -integratie van de verschillende communicatiemiddelen -Promotie en publiciteit over complete aanbod

46 Uw vragen Uw suggesties Volksvertegenwoordiger Els Ampe Els Ampe

47 Dank voor uw aandacht U wordt vriendelijk uitgenodigd op een drink Els Ampe


Download ppt "Kinderopvang in Brussel Resultaten enquête Volksvertegenwoordiger Els Ampe."

Verwante presentaties


Ads door Google