De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig werken met de vorkheftruck Powerpoint gemaakt met materiaal van verschillende lesmethodes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig werken met de vorkheftruck Powerpoint gemaakt met materiaal van verschillende lesmethodes."— Transcript van de presentatie:

1 Veilig werken met de vorkheftruck Powerpoint gemaakt met materiaal van verschillende lesmethodes.

2 Welkom bij de cursus Veilig werken met de heftruck Leo Korthof

3 Programma  9.00 - 9.15 kennismaking / invullen presentielijst  9.15 - 10.00 theorie Arbo/ veiligheid  10.00 - 10.15 pauze  10.15 –12.00 praktijk  12.00 – 12.30 pauze  12.30 – 13.30 theorie lastdiagram  13.30 – 15.00 praktijk  15.00 – 16.00 theorie, bijzondere verrichtingen  16.00 – 16.30 afronding invullen evaluatie

4 Leo Korthof  4 kinderen, samenwonend,Woerden,  Werkzaam bij Praktijkschool Woerden  Werkzaam als zelfstandig opleider  VCA, shovel, minigraver, heftruck, reachtruck, trekker, werkvloertrainer, assessor  Facebook http://www.facebook.com

5 6650_700 Telefoon op stil a.u.b..

6 Op 3 juni organiseerde de Stichting Consument en Veiligheid een congres waarop het voorkomen van ongevallen met heftrucks centraal stond. Volgens de Stichting gaat het hier om één van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. Op de spoedeisende hulp melden zich jaarlijks gemiddeld 1.700 slachtoffers en overlijden er 5 mensen na een ongeval met een heftruck. Ook de Arbeidsinspectie besteedt extra aandacht besteedt aan de veiligheid van heftrucks en hun omgeving Stichting Afgerukte vingers Binnen de top 10 van ongevaltypen blijft de aanrijding de absolute nummer 1. Verder scoort ongezekerde lading hoog, het kantelen van de truck door onjuist gebruik, onvoldoende kijken of ongeoorloofd meerijden. Maar ook de afgerukte en beknelde vingers (tussen het vorkenbord bijvoorbeeld als iemand op de vorken staat....) doen het altijd 'goed'. Is de heftruck een gevaarlijk arbeidsmiddel?

7 Veilig werken met de vorkheftruck Veiligheid, verantwoordelijkheid, Arbowet en Milieu Hoofdstuk 1 Bladzijde 9/42

8 De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet  veiligheid, gezondheid en welzijn;  voortdurende verbetering;  werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk;  samenwerking en overleg;  deskundige ondersteuning.  De controle op naleving van deze wet berust bij de arbeidsinspectie  Arbo informatiebladen A1-14 en A1 17

9 6652_700 redelijkerwijs •risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) •opstellen van plan van aanpak; •voeren van beleid; •geven van voorlichting; •onderzoeken, melden en registreren van ongevallen; •zorgen voor veilige middelen en werkmethoden. Plichten van de werkgever: De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet

10 6652_700 •recht op werkonderbreking; •ernstig gevaar voor mensen; •direct dreigend; •arbeidsinspectie kan niet tijdig ter plaatse zijn; •direct melden aan leidinggevende. Ook melden aan de Arbeidsinspectie Rechten van de werknemers: De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet

11 6652_700 Verantwoordelijkheden werknemers: •geen gevaar veroorzaken •beveiligingen en beschermings- middelen toepassen •meewerken aan voorlichting • gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken •melden van gevaar •meewerken aan ongevallen- onderzoek De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet

12  Goed zicht  Goedgekeurde machine  Dodemansknop  Brandblusapparaat in de buurt  Dragen van veiligheidsgordel  Kooiconstructie  Deugdelijke verlichting  Verboden personen te heffen tenzij speciale voorziening aanwezig is;  Verboden te hijsen tenzij juiste aanpassing aanwezig is;  Verboden meerijden tenzij er een 2 e zitplaats is;  Verboden het contragewicht te verzwaren;  Verboden te roken. 6652_700 Tekst in samenhang met hoofdstuk 3 De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet

13 6652_700 Arbo-eisen waar een Vorkheftruck aan moet voldoen  wettelijke verplichtingen;  voorzieningen;  veilig gebruik;  markering en keuring.  Verzekering(Wet Aansprakelijkheid motorvoertuigen W.A.M.) De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet

14 6652_700 •het soort werk •kennis en ervaring •de werkplek zelf •het welzijn •de mentaliteit De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet

15 6652_700 VEILIGHEID: IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet

16 6652_700 Drie belangrijke wettelijke eisen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen: Doeltreffende bescherming Ergonomisch verantwoord Goede gebruiksaanwijzing De Arbowet- arbeidsomstandighedenwet

17 6652_700 (licht) ontvlambaar explosief bijtendoxiderend schadelijk irriterend (zeer) giftig milieu- schadelijk klein chemisch afval Gevaarsymbolen Etikettering en signalering

18 6652_700 Gevarendiamant (grootverpakkingen) reactiviteit instabiliteit brandgevaar gezondheids- gevaar bijzondere aanduidingen 1 2 0 w Etikettering en signalering

19 6652_700 Signalering Signalering van gevaren op de werkvloer verplicht Vergelijkbaar met de verkeerstekens Vijf groepen signaleringstekens: •verbodsbord; •gebodsbord; •veiligheidsvoorzieningbord; •waarschuwingsbord; •mededelingbord. Verder wordt gebruik gemaakt van Markeringen in de vorm van strepen en linten Etikettering en signalering

20 Aanvangscontrole  Algehele toestand van de truck, schade/uiterlijke staat/ lekkages  Banden/ velgen/ wielmoeren  Vorken en vorkenbord/ hefmast  Veiligheidskooi  Hefketting/ kruiskop  Keuringsticker  Lastdiagram  Stoel  Speling stuur  Regelventielhendels/ Hefleidingen  Rem/ pedaalrubbers  Handrem  Display/ Urenteller  Batterijstekker/ Batterij  Verlichting /Claxon  Cilinders

21  Afvoer  Opslag  Preventie  Belangrijke wetten;  Wet milieubeheer  Wet inzake luchtvervuiling  De Mijnwet  Wet verontreiniging oppervlaktewater Milieueisen- en wetgeving

22 Vorkheftruck Algemene begrippen en soorten werktuigen Hoofdstuk 2 Bladzijde 25

23 Verschillende masten  Enkelvoudige mast  Tweevoudige mast  Drievoudige mast

24  De taak van de hefmast is: - het geleiden van het vorkbord.  De hefmast bestaat uit één of meerdere delen. De mastdelen zijn opgebouwd uit profielen, die bij elkaar worden gehouden door stalen verbindingsstrips.  Er zijn verschillende soorten masten. De belangrijkste masten zijn:  De tweedelige mast. Hierbij schuift maar één gedeelte van de mast uit.  De driedelige mast. Hier schuiven twee delen van de mast uit.  De verschillende mastdelen bewegen door middel van rollen langs elkaar.  Met een driedelige mast kan over het algemeen hoger geheven worden. Het zal duidelijk zijn dat een truck met een driedelige mast een kleinere bouwhoogte heeft dan een truck met een tweedelige mast, als dezelfde hefhoogte moet worden bereikt.  Op de hefcilinder is de kruiskop gemonteerd. Over de kruiskop lopen de kettingen. Aan de kettingen is het vorkbord opgehangen.  De plaat waar de vorktanden aan zijn bevestigd, wordt vorkbord genoemd. Hij glijdt of rolt tussen de profielen van het binnenste mastdeel in. In het bord zijn uitsparingen aangebracht om de vorktanden te kunnen vergrendelen De hefinrichting

25 Filmpje 2 delige mast

26 Filmpje 3 delige mast

27 Verschillende hoogtes. Hefhoogte =maximale heffing van de vorken boven de vloer Afzethoogte =Maximale hefhoogte – 25 cm Vrije hefhoogte of freelift, vrije werkruimte zonder uitschuiven van de mast Doorrijhoogte Hoogste punt van mast of kooi met de last of lege vorken op 15 cm van de grond. Bouwhoogte is het hoogste punt van de truck met de vorken op de grond.

28 Soorten stellingen  Palletstelling  Inrijstelling  Doorrijstelling  Doorrolstelling  Draagarmstelling

29 Soorten werktuigen  Stapelaar  Reachtruck  Hoogwerkbouwtruck  Electrische pallet truck (EPT)  Handpallettruck  Meeneemtruck  Orderverzameltruck  Zijlader  Verreiker  Ruw-terreintruck  Containertruck  Reachtackers  Hoogwerker  Wielladers Boek bladzijde 28 t/m 34

30 •Een goede chauffeur begint met de aanvangscontrole •Let op de bandenspanning •Stilstaande heftruck -  •weinig sturen •Werkt veilig met pallets, laat geen materiaal slingeren, •niet laten slingeren, vallen •vlakke vloer gebruiken •juiste stand van de vorken •niet schuiven •let op uitstekende vorken •pallet niet te zwaar laden

31 Vorkheftruck Algemene eisen Hoofdstuk 3 Bladzijde 37

32 filmpje  verzameling

33 Achteroverhellende lading, zo laag mogelijk Geen hoog geheven last of vorken Niet heffen op een helling Niet heffen met mast voorover Helling vooruit oprijden Achteruit afrijden Last belemmert zicht, rij dan achteruit Iemand aanwijzingen geven bij helling Niet keren op een helling Uiteinden van de vorken Regelmatig starten en remmen Kuilen, hobbels mijden Claxoneren bij onoverzichtelijke situaties Pas op voor slippen Veilig werken / rijgedrag

34 Rijden maar Denk aan de veiligheidsvoorschriften Begincontrole Geen natte schoenen en handen Zithouding Goed op je heen kijken Geen grappen en stunts uithalen Hou de aandacht erbij Rij niet vlak achter een voorligger Pas op bij laadperron Blokkeer remmen van oplegger/aanhangwagen Juiste stand van de vorken Let op doorrijhoogte Spoorrails schuin oversteken Denk bij draaien aan achterste deel heftruck Blijf binnen de kooi Niemand op geheven vorken verplaatsen Geen personenlift of vervoer van personen Hou lading bij vallen niet tegen Niet roken bij laden batterij Niet roken tijdens tanken Negeer geen brandlucht Parkeer een heftruck altijd veilig

35 Denk aan je lijf

36

37 Als je de veiligheidsvoorschriften niet kent dan heb je geluk gehad dat je nog leeft.

38 Vorkheftruck Banden/Remmen en besturing Hoofdstuk 4 Bladzijde 43 / 55

39 De vorkheftruck Hefinrichting Besturing Remmen Banden Aandrijving Blz 43

40 Lichaamstrillingen

41 Banden  Soorten banden zijn:  Luchtbanden  Massieve banden  Semi-lucht of Volrubberbanden

42 3 soorten banden  Op een heftruck kunnen drie soorten banden liggen: volrubberbanden, luchtbanden en massieve banden. In Nederland en Europa rijdt circa 80 procent van de heftrucks op volrubberbanden. 15 procent rijdt op luchtbanden en 5 procent op massieve banden. Reachtrucks rijden uitsluitend binnen en hebben vrijwel altijd kleinere massieve banden.  In Amerika liggen die cijfers totaal anders. Daar rijdt 80 procent van de heftrucks op lucht en 15 procent op massief, terwijl volrubberbanden daar tot de minderheid behoren. De verklaring daarvoor is dat er in Amerika met de heftrucks veel vaker grotere afstanden worden gereden op een oneffen ondergrond.

43 Volrubber  Volrubberbanden, worden ook wel aangeduid als SE- banden. De afkorting staat voor super elastic. Dit type banden combineert de goede eigenschappen van massieve banden met die van luchtbanden. Het toegepaste rubbermengsel bepaalt de rolweerstand, de veerkracht en de rijeigenschappen. Een ander voordeel van volrubberbanden is dat ze niet lek kunnen raken.  De nadelen zijn een hogere temperatuur bij grote belasting en hoge snelheid.  Minder vering  Voor bepaalde belasting is een grotere wieldiameter nodig.

44 Volrubber

45 Lucht  Luchtbanden  Luchtbanden hebben een luchtkamer en geven de –beste schokdemping op oneffen terrein. Dit voorkomt beschadiging van de heftruck en de last. De goede veereigenschappen voorkomen ook overbelasting van de rug van de heftruckbestuurder. Er treedt in een luchtband minder warmteontwikkeling (accumulatie) op als er grote afstanden mee worden gereden.  De warmte is de grootste slijtagefactor van iedere rubberband. Door overmatige warmteontwikkeling kan de rubberstructuur beschadigd raken en kunnen de diverse aan elkaar gevulkaniseerde bandlagen loslaten. Als alternatief voor lucht kan ook stikstof worden gebruikt. Zuivere stikstof heeft –grotere moleculen dan gewone lucht, waardoor het spanningsverlies van de band, door de natuurlijke poreusheid van rubber, minder is.  Nadeel is ook dat banden lek kunnen raken.  Luchtbanden worden niet gebruikt bij hefhoogte boven 5 meter

46 Luchtbanden  Verschillende maten en profielen

47 Massief  Massief  Massieve banden worden ook wel cushion (Engels), staalcilindrisch, of op zijn Amerikaans ‘press on’ (PON) banden genoemd. Soms hoor je voor dit bandtype ook wel de aanduidingen vulkollan, of vulkolon. Dat is de materiaalnaam van het beleg rondom de velg en niet de correcte benaming van dit type band. Massieve banden zijn betrekkelijk smal en gemonteerd op kleine wielen. Het voordeel van deze banden is een hoog draagvermogen bij kleine inbouwmaten. Omdat de schokdemping vanwege het harde stijve loopvlak minder goed is, worden ze gewoonlijk alleen binnen op een gladde vloer gebruikt. Dit type wordt toegepast op veel magazijntrucks, reachtrucks en op sommige zware heftrucks.

48 Massief  Zonder en met profiel

49 keuze voor een soort band, dit zijn:  de wielbelasting;  de werkvloer;  de werkomstandigheden

50 De banden van de truck moeten zorgen voor:  overbrengen van krachten van de truck op de vloer;  zorgen voor een goede stabiliteit;  zorgen voor een zo hoog mogelijk rijcomfort.  Om een betere grip op de vloer en een lagere rolweerstand te krijgen, is op de meeste banden een profiel aangebracht

51 Vijf tips:  Kies altijd de juiste band/truckcombinatie  Rijd beheerst om snelle slijtage en een hoog energieverbruik te voorkomen  Vul oneffenheden in de vloer op  Kies voor vloeiende rijroutes in het magazijn  Wissel indien nodig banden per as voor een regelmatiger slijtagepatroon.

52 De vorkheftruck Belasten van de heftruck Bladzijde 67/ 76

53 Lastdiagram  Korte omschrijving  Op een heftruck moeten een typeplaat en een werklastdiagram aanwezig zijn op een plaats waar ze voor de heftruckchauffeur duidelijk en afleesbaar zichtbaar zijn.  Bij het heffen van lasten spelen onderstaande zaken een rol: • Totale hoogte van de uitgeschoven hefmast • Maximale vorkhoogte • Totale hoogte ingeschoven hefmast • Maximale vrije heffing • Gewichtsverdeling en de afmetingen van een last

54 Waarom?  Met behulp van de gegevens op het diagram kan een heftruckchauffeur in een oogopslag bepalen of het veilig en verantwoord is betreffende last op te nemen en te vervoeren. Dit diagram dient precies te vermelden hoe groot het hefvermogen (aanduiding nominale last) van de heftruck is en hoeveel de exacte hefhoogte bedraagt. Ook dienen er diverse lastzwaartepunten vermeld te worden. Standaard zijn dat de waardes die horen bij 500, 600 en vaak ook 800 mm uit de hiel van de vork. Deze afstanden horen bij een palletdiepte van respectievelijk 1.000, 1.200 en 1.600 mm. Via het lastdiagram krijg je makkelijk een indruk hoe het met de stabiliteit van een heftruck is gesteld. Als de chauffeur merkt dat de truck minder stabiel rijdt en werkt dan hij doorgaans gewend is, kijk dan extra goed op het lastdiagram en verzeker u van de correctheid van de opgegeven waardes en het masttype. Zijn er wijzigingen aan het betreffende voertuig (b.v. montage van voorzetapparatuur), dan moet het diagram aangepast worden.

55 lastzwaartepunt

56 Lastzwaartepunt met sideshift

57 Soorten pallets

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Claus


Download ppt "Veilig werken met de vorkheftruck Powerpoint gemaakt met materiaal van verschillende lesmethodes."

Verwante presentaties


Ads door Google