De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EHealth Marc Meyer Nationaal Intermutualistisch College (NIC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "EHealth Marc Meyer Nationaal Intermutualistisch College (NIC)"— Transcript van de presentatie:

1 eHealth Marc Meyer Nationaal Intermutualistisch College (NIC)

2 CareNet & MyCareNet •CareNet –Voorstelling van het project –Functionnaliteiten en voordelen –Stand van zaken en evolutie perspectieven –Factoren van slagen •MyCareNet –Dienst in het objectief MyCareNet

3 •CareNet biedt een geheel van telematische diensten voor beveiligde elektronische gegevensuitwisseling van gestructureerde informatie tussen de actoren ZIV door gebruik te maken van het INTERNET. •CareNet stelt een multifunctionele en uniforme oplossing ter beschikking aan de actoren, van de ZIV (VI, ziekenhuizen, apothekers, verplegenden, zorgverstrekkers, RIZIV) om iedereen toe te laten elektronische informatie betrouwbaar en veilig uit te wisselen •Pakket: software (gateway Carenet), Security Policy, helpdesk technisch en toepasbaar, vorming installatie ter plaatse, informatie, site WEB... Wat is CareNet ?

4 Gateway Centrale & Software Repository & Central Address management Gateway Server Verzekerings instellingen Gateway Client Ziekenhuizen Internet Het CareNet netwerk (1999)

5 Jobs batch MutualiteitMutualiteit Ziekenhuis Data Introduction Antwoorden VI’s 721 723 727 Back office Facturatie Situatie voor Carenet

6 Réseau local GATEWAY INTERNET netwerk Back office opname GATEWAY V.I. Plaatselijk netwerk Back office Ziekenhuis Consultatie verzekerbaarheid Administratie berichten 721,723,727,725,... facturatie Afrekening en verwerpingen Situatie met Carenet

7 Functionnaliteiten van CareNet •Bij de uitwisseling tussen VI en ziekenhuizen –Automatisering van de transfert en de verwerking van de wettelijke en administratieve documenten (721, 723, 727) –Raadpleging van de verzekerbaarheid. –Elektronische uitwisseling van de facturatie (facturen, borderellen, verwerpingen, …) •Er bestaan andere objectieven en namelijk bij de automatisering van de uitwisseling tussen de VI ’s en: –het RIZIV –het FBZ

8 Voordelen van CareNet De uitwisseling van administratieve informatie optimaliseren: - de betrouwbaarheid van de gegevens verhogen met o.a. de mededeling van wijziging verzekerbaarheid tijdens de hospitalisatie; –de overdrachtsnelheid en de verwerking verhogen; –raadpleging van de laatste verzekerbaarheidstoestand; –verminderen van manuele tussenkomst; –besparing portkosten; –de overdracht van gegevens beveiligen. handtekening (integriteit en authentifikatie). vercijfering (confidentieel). voorwaardelijke toegang op basis OID. non repudiation uitzender en ontvanger. certificaat en bijwerking van de CRL Bijgevolg een verhoging van de kwaliteit van de basisgegevens voor de facturatie die leiden tot : - vermindering van de verwerpingen en verbeteringen; - vermindering van geschillen De basisvoorwaarden zijn aanwezig voor : - de afschaffing papieren factuur

9 Stand van zaken en perspectieven •Cijfers –Marktaandeel van meer dan 80% van de bedden –8.000.000 berichten –1.600.000 afschaffing papieren documenten –80% minder verwerpingen (gebonden aan de verzekerbaarheid) •Perspectieven van de evolutie –Progressieve afschaffing van elke vorm van papieren communicatie (bijlage aan de individuele ziekenhuisfactuur) –Akkoord hoofstuk IV gegeven vóór de ziekenhuisopname –Verrijking van de bestaande berichten •akkoord hoofstuk IV •mededeling van de gegevens van de MAF •toepassen van een betalingsovereenkomst voor de gefactureerde ambulante zorgen volgens de verzekerbaarheidsgegevens overgemaakt via het netwerk

10 Factoren tot slagen •Omgeving : –Dit concept waarvan het initiatief bij het Nationaal Intermutualistich College ligt (NIC) vertegenwoordigt het geheel van de mutualiteiten van het land. –Wordt gesteund door het RIZIV. –Wet-ZIV – art 9bis en KB van 27 April 1999 –Geniet van het akkoord van het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid –Aanvaard door: •Technische Raad van de Hospitalisatie •Commissie van de Overeenkomsten •Comité van de verzekering •Het project –Goede definitie van de behoeften –Belangrijke return (win-win) –Realisatie in synergie met de ziekenhuizen –Geen bigbang –Ondersteuning van het project

11 MyCareNet •Ontwerpen van een oplossing, specifiek gericht op de individuele verstrekkers en de kleine instellingen, welke moet kunnen inspelen op alle noodwendigheden vereist voor de gegevensuitwisseling met andere actoren van de gezondheidssector •Eenvoudig(er) om te installeren en te gebruiken •Behoud van de sterke punten zoals standardisatie en beveiliging •Gebruik maken van de bestaande oplossingen en standaards ten voordele van de uitbouw van nieuwe diensten en de gebruiksvriendelijkheid •Gebruik maken van de bestaande architectuur en berichten om de opstart te vergemakkelijken •Integratie van web-omgevingen met een informatief karakter en diensten •De gebruikersinterfaces personaliseren (in functie van beroep en individu) •Gebruiksvriendelijke portaalsite voor individuele verstrekkers en kleinere instellingen •Meerwaarde ingevolge « toepassingen » eigen aan het beroep •Verhogen van de synergies en de verbindingen binnen een open architectuur

12 Diensten van CareNet-MyCareNet BASIS PLATFORM CARENET /MY CARENET SOFTWARE GATEWAY CARENET/ARCHITECTUUR PORTAAL TRANSPORT/SECURITY/TECHNISCHE HELPDESK DIENSTENDIENSTEN Ziekenhuizen •Aanvraag verzeker- baarheid •Administratieve documenten hospitalisatie •Facturen •Verwerpingen •Medisch dossier •Aanvraag verzeker- baarheid •Attest van elektronische zorgen •Elektronisch voorschrift? •Transfert facturatie •Ontvangst afrekening en verwerpingen •Consultatie medisch dossier •Aanvraag verzeker baarheid •Inbreng katz •Ontvangst bepaling forfait •Versturen facturatie •Ontvangst afrekening en verwerpingen •Elektronisch voorschrift? RusthuizenVerpleegsters Individuele verstrekkers MyCareNet Apotheek: •Consultatie verzeker- baarheid •Recuperatie elektronisch voorschrift? •Toelating geneesheer- adviseur T.O..: •Transfert facturatie •Ontvangst afrekening en verwerpingen Apotheek T.O. Verzorgings- tehuizen Psychiatrie: •Kennisgeving opname/ontslag Kine: •Akkoord zware pathologie •Raadpleging verzekerbaarheid • Facturatie luik indien betalende derde •andere... Andere CareNet • Kennisgeving van de opname • Betalings- overeenkomst • Profiel patiënt •Bericht van ontslag •Wijziging verzekerbaarheid • Versturen facturatie • Ontvangst afrekening en verwerpingen •Elektronisch voorschrift?

13 eHealth Dr Marc Bangels Ministry of Public Health Informatics, Telematics & Communication Cell www.health.fgov.be/telematics

14 eEurope 2005 An information society for all : eHealth Electronic health cards - A European health insurance card will replace paper based E111. - A common approach to patient identifiers. - Standardisation of an european medical emergency data set. Health information networks - Member States should develop health information networks between points of care. - The Commission intends to set up information networks of public health data and actions for wide rapid reactions to health threats. Online health services provided to citizens - Quality criteria for web sites.

15 eBelgique 2005 : Building Bridges Vijf sleutelconcepten - Kwaliteitscriteria voor de locale informaticasystemen voor Labels - Standaardisatie van elektronische gegevensuitwisseling Kmehr - Het gedeelde patiëntendossier, met Sumehr - De ontwikkeling van het gezondheidsnetwerk Flow - Het Behealth platform

16 Kind Messages for Electronic Healthcare Records Belgian Implementation Standard Contact report - Admission notification - Note - Alert - Discharge notification - Death notification - Referral letter - Provisional discharge letter - Discharge letter - Pharmaceutical prescription - Pharmaceutical delivery - Vaccination - Laboratory request - Laboratory result- Procedure request - Procedure result Kmehr-Bis

17 eBelgique 2005 : Building Bridges

18 Vijf sleutelconcepten - Kwaliteitscriteria voor de locale informaticasystemen voor Labels - Standaardisatie van elektronische gegevensuitwisseling Kmehr - Het gedeelde patiëntendossier, met Sumehr - De ontwikkeling van het gezondheidsnetwerk Flow - Het Behealth platform

19 Flow

20 Summarized Electronic Healthcare Record Patient Identification and Presentation Contact person Risks (Allergies, Adverse drug reactions, Social factors) Vaccination status Relevant personal antecedents Actual problems list Actual medications Sumehr

21 Internet Identificatie - Identification Sécurisations : - authentification - accès - cryptage Flow Beveiliging : - authentificatie - toegang - cryptage Ziekenhuis Hôpital Hôpital Ziekenhuis

22 eBelgique 2005 : Building Bridges Vijf sleutelconcepten - Kwaliteitscriteria voor de locale informaticasystemen voor Labels - Standaardisatie van elektronische gegevensuitwisseling Kmehr - Het gedeelde patiëntendossier, met Sumehr - De ontwikkeling van het gezondheidsnetwerk Flow - Het Behealth platform

23 Services d’infrastructure (communs) Services de base (communs) Authentification Autorisation Identification Services à valeur ajoutée (spécifiques) Source Authentique Validée Source Authentique Validée Réseaux & Communications Serveur BE HEALTHBE HEALTH o o o INAMI SPF CIN Dispensateurs de soins. Citoyens/ patients BCSS  Diffusion d’indicateurs d’activités.  Recommandations de bonne pratique.  Etc.  Services télématiques médicaux dédicacés.  Accès aux systèmes d’informations hospitaliers ou loco-régionaux.  Etc.  Collectes de données et feedbacks (ex. RCM).  Cadastre des professions de santé.  Etc.  Données administratives relatives à l’assurance soins de santé à l’intention des prestataires de soins et des ayants droits.  Simplification administrative.  Etc.  Données administratives relatives à l’assurance soins de santé à l’intention d’autres prestataires et organismes.  Consultation des données cartes SIS.  Etc.  Services télématiques santé dédicacés.  Associations de patients.  Etc. BeHealth

24 eHealth in Belgium starts with BeHealth Security - Confidentiality - Privacy - Pragmatic approach - Communication - Collaborative work - Quality - Durability - Education - Associations - International - Patient rights - Organization - Communication - Collaborative work - Shared data - Quality - Durability - Security- Confidentiality - Privacy - Education - Associations - International - Patient rights - Pragmatic approach - Communication - Collaborative work - Shared data - National - International - Worldwide - Regional - Professional - Regional - Quality - Security - Confidentiality - Privacy - Education - Associations - International - Patient rights - Pragmatic approach - Communication - Collaborative work - Cost effectiveness - Shared data - Quality - Durability - Security - Confidentiality - Privacy - Education - Associations - International - Patient rights - Pragmatic approach - Communication - Collaborative work - Shared data - Quality - Durability - Security - Confidentiality - Privacy - Education - Associations - International - Patient rights - Pragmatic approach - Communication - Collaborative work - Shared data - Quality - Durability - Security - Confidentiality - Education - Organization - Associations - National - International - Regional - Professional - Inevitable - … Health care informatics and telematics sane evolution is not a technological problem but an organizational and societal challenge


Download ppt "EHealth Marc Meyer Nationaal Intermutualistisch College (NIC)"

Verwante presentaties


Ads door Google