De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 februari 2007 Bijeenkomst Ontwerpers en VHG. schets van de branche  4389 bedrijven  omzet € 1.753.000.000  29.000 fte  4 hoofd bedrijfstypen 

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 februari 2007 Bijeenkomst Ontwerpers en VHG. schets van de branche  4389 bedrijven  omzet € 1.753.000.000  29.000 fte  4 hoofd bedrijfstypen "— Transcript van de presentatie:

1 15 februari 2007 Bijeenkomst Ontwerpers en VHG

2 schets van de branche  4389 bedrijven  omzet € 1.753.000.000  29.000 fte  4 hoofd bedrijfstypen  aantal kleine hoveniersbedrijven (<3 fte) 45%  aantal SW (164 fte) 1,5%  hoogste omzet  80% omzet VHG-lid, 30% aantal VHG-lid  70% leden minder dan 10 fte Breed Overleg, 26 juni 2006

3 leden …… om er individueel beter van te worden samen sterk ergens bij horen sector als geheel beter te maken (inhoudelijk en imago) elkaar regelmatig te zien

4 wat biedt de VHG  individuele verzekering (vragen, advies, ondersteuning)  collectieve actie  promotie:  van het vak en het vakmanschap  dat groen maataschappelijke en economische meerwaarde heeft  VHG als inspiratiebron voor de groenprofessional

5 Leden / Opdrachtnemer  Hovenier  Groenvoorziener  Dak&Gevelbegroener  Boomverzorger Opdrachtgevers  Particulier  Bedrijven  Institutionele instellingen Diensten en producten 1.Belangenbehartiging 2.Bedrijfsondersteuning 3.Professionalisering 4.Informatieverstrekking 5.Kortingsregelingen 6.Onderscheidend ver- mogen (promotiemateriaal) Collectieve belangen  Politiek  Onderwijs  Institutionele instellingen  Maatschappelijke organisaties Externe profilering (PR) 1.Promotie vak(manschap) 2.Kwaliteit openbare ruimte 3.Groen als beleidsinstrument 4.Algemene voorwaarden 5.Geschillenbemiddeling 6.Nakominggarantie consument CONTACT

6 Belangenbehartiging: Lobby Onderhandelen Branche: Collectief organiseren Professionaliseren Individueel voordeel: Individuele dienstverlening Kortingen Landelijk Bureau

7 Ledenraad Voorzitter 1 Afdelingen: 9 x 2 vertegenwoordigers 18 Extra afdelingen: 1per 40(hoofdvestigingen) (max) 14 Vakgroep Hoveniers 6 Vakgroep Groenvoorziening (3 – 3) 6 Vakgroep Dak en Gevel Begroening 2 Vakgroep Boomverzorging 2 Totaal 49 Vakgroep Hoveniers 9 afdelingen x 1 lid Vakgroep Groen- voorziening Vakgroep Dak en gevel- begroening Vakgroep Boom- verzorging 9 Regionale afdelingen Hoveniers Groot groenvoorziening Dak en gevelbegroening Boomverzorging Algemeen Bestuur Voorzitter 1 Leden: 6 - 2 hoveniers - 2 groenvoorziening - 1 dak en gevel begroening - 1 boomverzorging Totaal 7 Bestuursvorming

8 Businessplan  visie  missie  doelen  strategie  activiteiten  begroting  monitoring en evaluatie

9 Vakgroep Hoveniers Vakgroep Groen- voorziening Vakgroep Dak en gevel- begroening Vakgroep Boom- verzorging vakgroepen  denktank  gericht op de toekomst van een sector  iedere vakgroep maakt sectoraal deel uit van het VHG businessplan  visie, missie, doelen, strategie, activiteiten, begroting  VHG-gegevens en kennisbank (PT, Colland, Aequor)  advies vanuit LB: SB en EB adviseren vakgroepsecretarissen  VHG voert uit en zoekt naar (externe) financiering  60% businessplan VHG

10 9 Regionale afdelingen Hoveniers Groot groenvoorziening Dak en gevelbegroening Boomverzorging regionale afdeling  contactplaats alle sectoren/leden in een regio  regionale functie van de VHG  stelt afdelingsplan op + begroting o.b.v. vakgroepplannen  10% businessplan VHG

11 Ledenraad Voorzitter 1 Afdelingen: 9 x 2 vertegenwoordigers 18 Extra uit afdelingen: 1 per 40 (max) 14 Vakgroep Hoveniers 6 Vakgroep Groenvoorziening (3 – 3) 6 Vakgroep Dak en gevel begroening 2 Vakgroep Boomverzorging 2 Totaal 49 Vakgroep Hoveniers 9 afdelingen x 1 lid Vakgroep Groen- voorziening Vakgroep Dak en gevel- begroening Vakgroep Boom- verzorging 9 Regionale afdelingen Hoveniers Groenvoorziening Dak en gevelbegroening Boomverzorging Algemeen Bestuur Voorzitter 1 Leden: 6 - 2 hoveniers - 2 groenvoorziening - 1 dak en gevel begroening - 1 boomverzorging Totaal 7 Beleidscyclus 1 2 3 4

12 Klankbordgroep Portefeuillehouders Onderwijs Voorzitters - Secretarissen overleg Portefeuille- houders regionale afdelingen Portefeuille- houders vakgroepen Externe vertegenwoor- diging Stuurgroep Onderwijs Bestuur Ledenraad Stuurgroep Economisch Beleid Externe vertegenwoor- diging Klankbordgroep Portefeuillehouders Communicatie Externe vertegenwoor- diging Stuurgroep Communicatie Klankbordgroep Portefeuillehouders Sociaal Beleid & CAO Externe vertegenwoor- diging Stuurgroep Sociaal Beleid & CAO CAO Onderhandelings- delegatie Overlegstructuur per 30 januari 2007 Klankbordgroep CAO gedurende onderhandelingen

13 Economisch beleid Lobby Belangenbehartiging Ordenen Directie Lobby Belangenbehartiging Ordenen Sociaal beleid Lobby Belangenbehartiging Ordenen IZ Ledencontact Onbetaalde bedrijfsondersteuning dienstverlening Detachering Uitleen Betaling BelangenbehartigingBetaalde dienstverlening Communicatie Directie secretariaat Dienstverlening Betaalde bedrijfsondersteuning dienstverlening BVVHG Directie

14 effectiviteit zeker organisaties hebben een doel en hebben de instrumenten ontwikkeld om dat te bereiken stuurloos wat de organisatie heeft nog geen doel, maar heeft wel instrumenten hoe de organisatie heeft een doel maar weet nog niet hoe dat te bereiken + + - - doel middelen

15 inkoopmatrix waarde stijging bedrijf snel waardeverval naar operationeel hefboom 60/40 investeringen onzekerheid verzekeringen 40/60 innovatie allianties/partners studiereizen toekomstvisies 50/50 eenvoudig verkrijgbaar middelen 50/50 strategisch belang operationeel belang eenvoudige produkten complexe systemen € risicozoekend eigen waarde erkend expert uitstraling trots risicomijdend klant als inkoper


Download ppt "15 februari 2007 Bijeenkomst Ontwerpers en VHG. schets van de branche  4389 bedrijven  omzet € 1.753.000.000  29.000 fte  4 hoofd bedrijfstypen "

Verwante presentaties


Ads door Google