De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nascholing OPR 20 november 2002. 2 Programma • 10 u.:inleiding • 10.05 u.: geïntegreerd jaarplan 2de semester 5OPR/6OPR • 10.45 u.: vakgroepwerking •

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nascholing OPR 20 november 2002. 2 Programma • 10 u.:inleiding • 10.05 u.: geïntegreerd jaarplan 2de semester 5OPR/6OPR • 10.45 u.: vakgroepwerking •"— Transcript van de presentatie:

1 Nascholing OPR 20 november 2002

2 2 Programma • 10 u.:inleiding • 10.05 u.: geïntegreerd jaarplan 2de semester 5OPR/6OPR • 10.45 u.: vakgroepwerking • 11.45 u.: koffiepauze • 12 u.: nascholingstweedaagse 2/2003 • 12.15 u.:stages en gp • 13 u.: einde

3 3 Inleiding • Nieuwsbrief en website: –Website: zegen en dooddoener –20 scholen OPR: • 19 scholen zitten in lijst e-mailadressen • 9 scholen sturen regelmatig inzendigen –Wie nog iets kwijt wil: ppr@pandora.be ppr@pandora.be

4 4 Geïntegreerd jaarplan 6OPR • Premisse: –Denkoefening met zekere realiteitswaarde –Generisch: dus aanpassen noodzakelijk –Basis: • Vervolg op 5OPR • Blokstage van 27 januari tot 7 februari 2003 • Enkel uren fundamenteel gedeelte –Andere volgorde vakken –Projecten lopen door elkaar

5 5 Geïntegreerd jaarplan 6OPR  • Project uitvoerende pr-technieken: –In functie van eigen projecten en/of gp

6 6 Geïntegreerd jaarplan 6OPR  • Project stageverwerking: –Kritische verwerking van de stage-ervaringen (in een individueel stagerapport): • Plaats van de organisatie binnen verschillende sectoren • Organisatie en structuur • Organisatiecultuur • Onthaalfunctie in de organisatie • Imago en identiteit van de organisatie • Publiekgroepen • Communicatie-instrument • Huisstijl • Evenementen –Voorbereiding en begeleiding in ICT, GT en OPR

7 7 Geïntegreerd jaarplan 6OPR  • Project veiligheid en gezondheid, EHBO: –Inhoud: • Correct gebruiken en/of naleven van veiligheidsvoorschriften... • Correct gebruik van 'bedrijfsapotheek' • Correct handelen in een noodsituatie –In functie van ‘evenementen’ en ‘balietechnieken’ (OPR)

8 8 Geïntegreerd jaarplan 6OPR  • Project stageverwerking (2): –Inhoud: • Sociaal vangnet • Omschrijving • Dienstverlening –Alles bekeken vanuit de eigen stageplaats) –Eventueel beroep doen op schoolwerking van vakbonden

9 9 Geïntegreerd jaarplan 6OPR  • Project media: –Inhoud: • Bezoek aan een persgroep • Verkenning medialandschap: • Indeling in soorten • Gebeurtenis in het nieuws volgen: –Bv. website media: http://media.uni.be http://media.uni.be –Bv. 2 leerlingen maken ruzie, anderen maken er een verslag van • Analyse van enkele mediaberichten –Begeleiding van OPR (mediarelaties) en ICT

10 10 Geïntegreerd jaarplan 6OPR  • Project economische en handelstechnische basisbegrippen: –Inhoud: • Begroting en budgettering • Van offerte tot levering en betaling • Overzicht vennootschapsvormen • Enkele (eenvoudige) boekhoudkundige begrippen op basis van jaarverslag • Overzicht belastingen

11 11 Vakgroepwerking • Gesprekstechnieken & sociale vaardigheden • ICT en presentatietechnieken • Onthaal- en pr-technieken • Projecten • Toegepaste psychologie

12 Pauze

13 13 Programma • 10 u.:inleiding • 10.05 u.: geïntegreerd jaarplan 2de semester 5OPR/6OPR • 10.45 u.: vakgroepwerking • 11.45 u.: koffiepauze • 12 u.: nascholingstweedaagse 2/2003 • 12.15 u.:stages en gp • 13 u.: einde

14 14 2-daagse OPR • Tijdstip, plaats: –Elzenveld of Provinciehuis, Antwerpen –Dinsdag 18, woensdag 19 februari 2003 • Planning: –December: vergadering organisatoren met Gemeenschapsinspectie, pedagogisch begeleider… –December/januari: uitnodiging –Februari: nascholing

15 15 2-daagse OPR  • Enquête: –Respons: • 11 directies (op 25) • 75-tal leerkrachten –Resultaten directies: • 81,8% vrij positief tot zeer positief • 63,6% geïnteresseerd in bijwonen 2-daagse • 100% vindt max. € 50 voor 1 dag • 71,4% vindt max. € 100 voor 2 dagen • 70% voor forfaitair bedrag van € 375

16 16 2-daagse OPR  • Enquête: resultaten leerkrachten: –74% op de hoogte –Grote respons van taalleerkrachten –Deelname: • Dag 1: circa 40 leerkrachten (zonder directies & CLB) • Dag 2: circa 50 leerkrachten –16 personen geïnteresseerd in overnachting –27 personen geïnteresseerd in avondprogramma –Minderheid wil zelf instaan voor kosten

17 17 2-daagse OPR  • GT: –Kritiek geven, assertiviteit –Spreken bij gelegenheden • ICT: –Presentatietechnieken –Uitvoerende PR-technieken • OPR-technieken: –PR en geïntegreerde communicatie –Uitvoerende PR-technieken –Media en publieke opinie • Projecten: –Onthaal- en balietechnieken –Uitvoerende PR-technieken –Maatschappelijke identiteit • Toegepaste Psychologie: –Gedragingen van de mens observeren –De mens en zijn relaties • Talen: –Spreken bij gelegenheden –Presentatietechnieken –Onthaal- en balietechnieken –Telefoneren

18 Stages & geïntegreerde proef

19 19 Stages: vooraf • Nieuwe omzendbrief stages (zie bijlage) • Volledige tekst ook op http://edulex.vlaanderen.be http://edulex.vlaanderen.be • Bespreking en reactie vanuit commissie ad hoc ‘stages’ bij COC-Brussel • Resultaten van vragen aan opsteller document • Structuur = die van de omzendbrief

20 20 Stages: inleiding • Treedt in werking vanaf 1 januari 2003 • Was bewuste bedoeling: –Gedoogbeleid voor huidig schooljaar –Reeds tijdig meedelen volgend schooljaar

21 21 Stages: opzet • Herwaardering van het TSO en BSO • Autonomie scholen > < kwaliteitsbewaking door inspectie • Ontwikkelen handleiding voor stagebegeleiders door dept. onderwijs

22 22 Stages: leerlingenstage • “kunnen niet onder verkapte vorm van extra-muros worden ingericht” • Verschilt van arbeidsovereenkomst of van tewerkstelling studenten

23 23 Stages: leerling-stagiair • Alleen 3de graad • Iedereen toelaten (behalve indien minder dan 3 maand in België) • Is een ‘gelijkgestelde werknemer’ • Verantwoordelijkheid: bij stagegever

24 24 Stages: volume en spreiding • Moet minimum één schoolweek omvatten (tabel één uur PV stage) • Slechts 2 mogelijkheden: –Extra-muros activiteiten: permanente begeleiding –Leerlingenstages: vanaf één week • Dus: –Geen occasionele stages minder dan een week –Vanaf 1 januari totaal verboden: geen dekking door schoolpolis!!!

25 25 Stages: volume en spreiding  • Moeten weggevallen lessen worden ingehaald? –School beslist zelf • Inhaalstages: mogen ook in de vakantie • Volledige lesdag, tenzij op woensdag: –Combinatie halve lesdag + buiten schooluren is toegelaten • Leerkrachten die tijdelijk van hun opdracht worden ontlast, kunnen bij stage worden ingezet

26 26 Stages: stagegever • Stages kunnen wel in éénmanszaken, niet in volledige vrijwilligersorganisaties • Andere secundaire scholen kunnen niet optreden als stagegever • Scholenkoepels of andere samenwerkingsverbanden zouden dat wel kunnen • Ook niet ten huize van onderwijzend personeel of bloedverwanten tot 2de graad

27 27 Stage: overeenkomst en reglement • Geen uniform model voor overeenkomst • Bevat minstens: –Stageperiode –Stagebegeleider en mentor –Eventueel kostenraming –Lijst stageactiviteiten in bijlage –Stagereglement in bijlage

28 28 Stages: begeleiding en coördinatie • Stagecoördinator: –Visie op stages vertalen –Uitbouwen netwerk stageplaatsen –Algemeen stagedossier • Stagebegeleider: –Leraar TV of PV –Er moeten een voldoende aantal uren-leraar aan worden besteed –Kunnen geen alibi zijn voor besparing aanwending urenpakket (wordt in heel veel scholen tegen gezondigd)

29 29 Stages: administratieve documenten • Algemeen stagedossier: –Verzekering –Gegevens betreffende activiteiten (algemene regels): • School moet wel verwittigd worden telkens iemand op stagebezoek gaat • Individueel dossier (zie p.8): –Op steekkaart: datum stageovereenkomst

30 30 Stages: verzekeringen • Voor polis leerlingen: twee uitbreidingen • Sluitende afspraken over de franchise van de polis en maximum verzekerde bedrag

31 31 Stages: financiële aspecten • Alle kosten ten laste van de school: telecom-, briefwisseling en vervoer • Voorstel vervoerskosten: 0,2677 €/km • Moet onderhandeld worden in LOC • Keuze met en zonder franchise

32 32 Stages: de enquête • Gelijk: –Belang stages –Zelfde stages –Organisatie begeleiding –Organisatie evaluatie –Zoektocht naar stages –Stageuniform en kleur ervan • Anders: –Stage secretariaat (1 school) –Hoeveelheid stages –Organisatie stages –Kostprijs uniform –Stagevergoeding –Verplaatsings- vergoeding

33 33 Geïntegreerde proef • Respons: 11 scholen (op 20) • Concepten: –GP opgebouwd rond stage: • Stage staat centraal • Met bv. uitgebreid stagerapport –GP opgebouwd rond evenement • Evenement (op school) staat centraal –Verschillende tussenvormen

34 34 Geïntegreerde proef  • Conclusies: –Organisatie evenement is ‘natuurlijk’ in studierichting OPR –Stage mag geen eiland zijn –Voor stagerapport moet schrijfvaardigheid getraind worden vanaf 5OPR –Integratie vakken zeer verscheiden

35 35 Tot slot… • Volgende bijeenkomst: –Datum: dinsdag 18 en woensdag 19 februari 2003, 9 u. –Plaats: Antwerpen • Of in cyberspace!

36 Einde


Download ppt "Nascholing OPR 20 november 2002. 2 Programma • 10 u.:inleiding • 10.05 u.: geïntegreerd jaarplan 2de semester 5OPR/6OPR • 10.45 u.: vakgroepwerking •"

Verwante presentaties


Ads door Google