De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

een Voilà presentatie “Investeren in de kwaliteit van de samenleving”

Verwante presentaties


Presentatie over: "een Voilà presentatie “Investeren in de kwaliteit van de samenleving”"— Transcript van de presentatie:

1 een Voilà presentatie “Investeren in de kwaliteit van de samenleving”
motto ‘Paars II’ een Voilà presentatie Een Voila presentatie Voila is een vrijwilligersorganisatie van dak- en thuislozen, die andere dak- en thuislozen helpen zichzelf te helpen. Voila richt zich dus op de zelfredzaamheid van dak- en thuislozen. © 1999 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen

2 Wordt dit een feit of is het fictie?
“In het jaar 2000 moeten alle Amsterdamse daklozen, die dit willen, onderdak gebracht zijn”. Guusje ter Horst, wethouder Zorg Wordt dit een feit of is het fictie? In het jaar 2000 moeten alle Amsterdamse daklozen, die dit willen, onderdak gebracht zijn. Guusje ter Horst Wordt dit een feit of is dit fictie?

3 of - en - en/of - en/en? Wat verdient de voorkeur?
Zelfbeheer of reguliere zorg? Kleinschaligheid of grootschaligheid? Alleen opvang of daarbij ook aanbieden van werk en structurering? In het jaar 2000 moeten alle Amsterdamse daklozen, die dit willen, onderdak gebracht zijn. Guusje ter Horst Wordt dit een feit of is dit fictie? of - en - en/of - en/en?

4 Invalshoek huidig beleid Conclusie Voorstel tot aanpak
Wat kunt u verwachten? Invalshoek huidig beleid Conclusie Voorstel tot aanpak Reflectie Om over na te denken Invalshoeken huidig beleid Hulp-/dienstverlening? Conclusie Voorstel tot aanpak Af en toe een stelling

5 Invalshoek huidig beleid
daklozen De vergaarbak: “dak- en thuislozen” thuislozen drugsgebruikers alcoholisten (ex)psych. patiënten voorm. gedetineerden De vergaarbak ‘dak- en thuislozen’ Daklozen, Thuislozen, Drugsgebruikers, Alcoholisten, (Ex)psychiatrisch patienten, Voormalig gedetineerden, Jeugdige dropouts, Uitgeprocedeerde vluchtelingen, Straatprostituees Zijn dit allemaal overlastveroorzakers? Zijn ze allemaal dak- en/of thuisloos? jeugdige dropouts uitgeprocedeerde vluchtelingen straatprostituees Allemaal overlastveroorzakers!?

6 Invalshoek huidig beleid
Overlast een subjectief begrip Openbare Orde Vooral gevoed door angstgevoelens burger Economie Middenstand Toerisme Volksgezondheid Hygiëne Besmettelijke ziekten (o.a. TBC) Bestrijden!: Schoonvegen en opjagen = repressie = agressie = doodlopende weg! Overlast een subjectief begrip Bestrijden Schoonvegen Opjaagbeleid = repressie = agressie Voorbeeld: Centraal station - Zeedijk Openbare orde angstgevoelens burger = subjectief wegnemen is onmogelijk onmacht + machteloosheid = ongelukken Economie toerisme (themapark als Disney World) middenstand slag om openbare ruimte steeds meer plekken weg Volksgezondheid Hygiene Besmettelijke ziekten Nieuwe actie: Uit het zicht en dus opvang Beleid overheid: Hoe? Uit het zicht opvang

7 Invalshoek huidig beleid
Overlast Uit het zicht dus! Waarom? Wat je niet ziet is er niet! Struisvogelpolitiek Hoe? Opvang; 24 uur per etmaal Spuitruimten Vraag: Wat ontbreekt hier? Overlast een subjectief begrip Bestrijden Schoonvegen Opjaagbeleid = repressie = agressie Voorbeeld: Centraal station - Zeedijk Openbare orde angstgevoelens burger = subjectief wegnemen is onmogelijk onmacht + machteloosheid = ongelukken Economie toerisme (themapark als Disney World) middenstand slag om openbare ruimte steeds meer plekken weg Volksgezondheid Hygiene Besmettelijke ziekten Nieuwe actie: Uit het zicht en dus opvang

8 Invalshoek huidig beleid
Hulp-/dienstverlening Primaire doelstelling: hulp bieden aan hen die het nodig hebben Verschuiving: alle daklozen hebben hulp nodig Volgende verschuiving: instandhouden van de eigen soort. Gevolg: Institutionalisering en expansie De ‘dak- en thuislozen industrie’: Amsterdam: fl ,00 3500 dak- en thuislozen Hulp-/dienstverlening Primaire doelstelling: hulp bieden aan hen die het nodig hebben Verschuiving: alle daklozen hebben hulp nodig Volgende verschuiving: instandhouden van de eigen soort. uit zich in institutionalisering Specialisatie - versnippering (Toelatings)criteria, procedures en protocollen Vaste methodieken Eenzijdige regelgeving Taakgerichtheid

9 Invalshoek huidig beleid
Hulp-/dienstverlening Institutionalisering: Specialisatie categorisering mensen vallen uit de boot (Toelatings)criteria Procedures Protocollen Methodieken Eenzijdige regelgeving Taakgerichtheid Hulp-/dienstverlening Primaire doelstelling: hulp bieden aan hen die het nodig hebben Verschuiving: alle daklozen hebben hulp nodig Volgende verschuiving: instandhouden van de eigen soort. uit zich in institutionalisering Specialisatie - versnippering (Toelatings)criteria, procedures en protocollen Vaste methodieken Eenzijdige regelgeving Taakgerichtheid

10 Invalshoek huidig beleid
Hulp-/dienstverlening Huidige (door daklozen ervaren) knelpunten: Ongelijkwaardige houding leidt tot betutteling Wachtlijsten / volslibben ‘Standaardtrajecten’ per groep Projecten staan in het teken van het winnen van klanten voor hulpverlening voorbeeld: postadressen Gevolg: vicieuze cirkels houden dak- en thuislozen afhankelijk Hulp-/dienstverlening Huidige knelpunten: Ongelijkwaardige houding leidt tot betutteling “Wij weten wat goed voor de ander is” Wachtlijsten / Dichtslibben Gastenburgh Walenburgh ‘Standaardtrajecten’ per groep het individu telt niet Projecten staan in het teken van het winnen van klanten voor hulpverlening voorbeeld: postadressen methadonproject

11 Invalshoeken: Tot op heden Overlast (taak overheid)
Vicieuze cirkel van de dakloze Dakloos … geen adres … geen uitkering … … geen geld … afhankelijk Geen adres … geen verzekering … afhankelijk Geen adres geen inschrijving Arbeidsbureau … geen werk …geen geld …afhankelijk Geen adres … geen inschrijving voor woning … dakloos Invalshoeken: Tot op heden Overlast (taak overheid) Hulp-/Dienstverlening ( taak instellingen) Nieuw Respect model (vanuit Stichting Voilà) Postadres: Uitgegeven door instellingen i.p.v. sociale dienst Verplicht gebruik maken van instelling Totale procedure vaak 3 maanden Verplichte budgettering Verplicht contact met maatschappelijk werker Invalshoeken: Tot op heden: Overlast (taak overheid) Hulp-/Dienstverlening ( taak instellingen) Nieuw Respect model (vanuit Stichting Voilà)

12 Stelling Medeleven en verborgen motieven kunnen onmogelijk samengaan Het wantrouwen van veel dak- en thuislozen in de hulp- / dienstverlening is logischer dan we willen weten Bruno Paul de Roeck Stelling Medeleven en verborgen motieven kunnen onmogelijk samengaan Het wantrouwen van veel dak- en thuislozen in de hulp- / dienstverlening is logischer dan we willen weten.

13 Invalshoek huidig beleid
Hulp-/dienstverlening Vervolg (door daklozen ervaren) knelpunten Mystificerend jargon ‘Opvang’ = self-fullfilling prophecy ‘Zinvolle tijdsbesteding’ vooral zinvol voor de instelling Laten werken voor fl. 1,40 per dag is niet van deze tijd. Klachtenregeling POA is niet onafhankelijk (het kan toch niet waar zijn dat de directeur van een instelling voorzitter is) Haperend beleid rond cliëntenraden (het kan toch niet waar zijn dat een directeur voorzitter is?) Schorsingsbeleid is eenzijdig (70% van de schorsingen terug te voeren op inadequate aanpak medewerkers) Hulp-/dienstverlening Mystificerend jargon ‘Opvang’ = self-fullfilling prophecy (mensen die niet op eigen benen kunnen staan moeten worden opgevangen) ‘Zinvolle tijdsbesteding’ vooral zinvol voor de instelling (verplicht werken ver onder het minimumloon is slavenarbeid) Klachtenregeling is niet onafhankelijk Henk Dijkstra is voorzitter POA Haperend beleid rond cliëntenraden Schorsingsbeleid is eenzijdig (meer dan 70 % van de schorsingen terug te voeren op inadequaat gedrag medewerkers)

14 Stelling Als een kater wordt 'geholpen' wordt hem zijn mannelijkheid = kracht ontnomen Bij daklozen is het helaas vaak niet anders Roel Krikke Stelling Als een kat wordt 'geholpen' wordt hem zijn mannelijkheid = kracht ontnomen Bij daklozen is het helaas vaak niet anders.

15 Conclusie Het getuigt van moed om te durven erkennen dat het oude hulpverleningsmodel vastgelopen is. Voeg dan ook niet meer van hetzelfde toe maar verzet de bakens radicaal. Elke wezenlijke verandering op deze wereld werd aangezet door meestal nogal onaangepaste mensen met ‘rare’ ideeën; door daklozen bijvoorbeeld. Het getuigt van moed om te durven erkennen dat het oude model vastgelopen is. Voeg dan ook niet meer van hetzelfde toe maar verzet de bakens radicaal. Elke wezenlijke verandering op deze wereld werd aangezet door meestal nogal onaangepaste mensen met rare ideeën. Daklozen bijvoorbeeld.

16 (Oude) Hulp-/dienstverlening Top - down
Voorstel tot aanpak (Oude) Hulp-/dienstverlening Top - down Marktconform Opgelegde taakstellingen Taakgerichtheid versus nieuw ‘Respectmodel’ Evenwaardigheid Vraaggestuurd Cliëntgericht Procesgerichtheid Hulp-/dienstverlening Top - down Marktconform Opgelegde taakstellingen Taakgerichtheid versus respectmodel Evenwaardigheid Vraaggestuurd Cliëntgericht Procesgerichtheid

17 Voorstel tot aanpak (Oude) hulp-/ dienstverlening
Nieuw ‘Respectmodel’ © 1999 Stichting Voilà Ongelijkwaardigheid Evenwaardigheid Afhankelijkheid Zo veel mogelijk zelfbeheer Betutteling Zelfredzaamheid Grootschalig Kleinschalig Jargon Taal aanpassen (Oude) hulp-/ dienstverlening versus Respectmodel Ongelijkwaardigheid Evenwaardigheid Afhankelijkheid Zo veel mogelijk zelfbeheer Betutteling Zelfredzaamheid Grootschalig Kleinschalig Jargon Taal aanpassen

18 Directe actie: Integrale aanpak
Beleidsmatig Directe actie: Integrale aanpak Dak- en thuislozenproblematiek is niet alleen een zaak van Zorg. Wonen = Volkshuisvesting Werk = Werkgelegenheid Postadressen = Sociale Zaken Hulpverlening = Zorg Overlast = Openbare orde Directe actie: Integrale aanpak Dak- en thuislozenproblematiek is niet alleen een zaak van Zorg. Wonen = Volkshuisvesting Werk = Werkgelegenheid Postadressen = Sociale Zaken Hulpverlening = Zorg Overlast = Openbare orde ‘Task Force’ Dak- en thuisloosheid aangevuld met belangenbehartigers ‘Task Force’ Dak- en thuisloosheid aanvullen met ‘Vrije Vogels’, BAD (belangenbehartigers Amsterdamse Daklozen, LVT (Landelijke Vereniging van Thuislozen), ‘werkers’ en wijkorganen.

19 Directe actie: Postadressen onderbrengen bij Sociale Dienst.
Daadwerkelijke ondersteuning zelfinitiatieven (down to top i.p.v. top - down) Woningbouwverenigingen moeten betaalbare wooneenheden realiseren o.a. voor dak- en thuislozen (zie project Friso ten Holt - HVO) Ondersteuning initiatieven vanuit de wijken (project Vrije Vogels) Creatieve aanpak bij overlast (aanzetten tot zelfredzaamheid; maatregelen in samenspraak met de overlastplegers, burgers en belangenbehartigers) Directe actie: Postadressen onderbrengen bij Sociale Dienst Daadwerkelijke ondersteuning zelfinitiatieven. Woningbouwverenigingen moeten betaalbare wooneenheden realiseren o.a. voor dak- en thuislozen. (o.a. Project Friso ten Holt) Ondersteuning initiatieven vanuit de wijken. (project Vrije Vogels) Creatieve aanpak bij overlast (maatregelen in samenspraak met de overlastplegers en belangenbehartigers)

20 Preventie Wettelijk invoeren van bezinningsperiode vóór uithuis-zetting indien bereidheid tot bemiddeling door de Vliegende Hollander Verder uitbouwen de Vliegende Hollander tot 24 uurs project. Neem (ex)daklozen in dienst Dat praat wat gemakkelijker. Nieuwe dakloze binnen 24 uur onder dak in ….. ….. opwarmhuis waar mensen even op adem kunnen komen. Hier kun je potentieel- en nieuwe daklozen in contact met ervaren daklozen brengen (Cocon model) Vervolgens zaken zo snel mogelijk op een rij en ….. ….. directe doorstroming naar eigen woonvoorziening Preventie Wettelijk invoeren van bezinningsperiode vóór uithuiszetting bij contact met de Vliegende Hollander Verder uitbouwen de Vliegende Hollander tot 24 uurs project. Neem (ex)daklozen in dienst. Dat praat wat gemakkelijker. Nieuwe dakloze binnen 24 uur onder dak. Opwarmhuis waar mensen even op adem kunnen komen. Hier kun je potentieel daklozen in contact met ervaren daklozen brengen (Cocon model)

21 Hulp-/dienstverlening
Deskundigheid bevorderen, waarbij nadrukkelijk ervaringsdeskundige dak- en thuislozen ingeschakeld dienen te worden tegen marktconforme honorering. Invoeren kwaliteits-klassificatiesysteem (St. Voilà) Onafhankelijke klachtenregeling. Opname belangenbehartigers in POA Meer gebruiksruimtes met reguliere verstrekking. Krachtige ondersteuning ‘Buddy project BRES’ Oorzakelijke aanpak thuisloosheid Verplichte aansluiting op NETwerk (Internet web-page met links naar diverse instellingen. Bezettingsgraad 24 uur per etmaal te raadplegen en te controleren door overheid) Hulp-/dienstverlening Deskundigheid bevorderen, waarbij nadrukkelijk ervaringsdeskundige dak- en thuislozen ingeschakeld dienen te worden. Invoeren klassificatiesysteem Onafhankelijke klachtenregeling POA is niet onafhankelijk. Verplichte aansluiting op NETwerk (Internet web-page met links naar diverse instellingen. Bezettingsgraad 24 uur per etmaal te raadplegen en te controleren door overheid)

22 Huidige miscommunicatie in Amsterdam
Huidige miscommunicatie in Amsterdam in beeld niet alle communicatielijnen (Amsterdam kent 50 instellingen die zich met dak- en thuisloosheid bezig houden) zijn aangegeven en toch al een onontwarbare kluwen!! niet alle communicatielijnen (Amsterdam kent 50 instellingen die zich met dak- en thuisloosheid bezig houden) zijn aangegeven en toch al een onontwarbare kluwen!!

23 NETwerk En zo kan het worden! NETwerk wordt onderhouden door de belangenbehartigers en wordt zo dus een werkproject voor dak- en thuislozen. De speciale software is reeds gereed! NETwerk wordt opgezet en tevens onderhouden door Voilà Webpage Service en wordt zo dus een Voilà werkproject voor dak- en thuislozen. De speciale software is reeds gereed.

24 Wonen kleinschalig, verdeeld over de wijken, down to top, richten op zelfredzaamheid en zo veel mogelijk zelfbeheer Zo gevarieerd mogelijk aanbod o.a. Gedoogplekken voor buitenslapers Uitbreiding laagdrempelige capaciteit Plaats voor tenten Trekkershutten (tussenvoorziening Stichting Voilà) Kleine wooneenheden (Vrije Vogels) Wonen op water (Yburg plan Stichting Voilà) Zorghotel (short stay facility Dordrecht) Plan Friso ten Holt uitvoeren Wonen (volkshuisvesting) Plan Vrije Vogels kleinschalig, verdeeld over de wijken richten op zelfredzaamheid gericht op zo veel mogelijk zelfbeheer zo gevarieerd mogelijk aanbod gedoogplekken voor buitenslapers uitbreiding laagdrempelige capaciteit plaats voor tenten trekkershutten (tussenvoorziening Stichting Voila) kleine wooneenheden (Vrije Vogels) wonen op water (Yburg plan Stichting Voilà) zorghotel (short stay facility Dordrecht) plan Friso ten Holt uitvoeren ‘containerwonen’ (model Zuidlaren)

25 Wonen Andere voorzieningen Invoeren ‘Containerwonen’ (model Zuidlaren)
Aparte voorzieningen voor drugsverslaafden, gekoppeld aan reguliere verstrekking. Andere voorzieningen 1 loket voor alle diensten (koppelen aan NETwerk) Krachtige ondersteuning ‘wegloophuizen’ Ombouw inloopvoorzieningen tot (buurt)werkprojecten Geef dak- en thuislozen een functie in de samenleving Wonen (volkshuisvesting) Plan Vrije Vogels kleinschalig, verdeeld over de wijken richten op zelfredzaamheid gericht op zo veel mogelijk zelfbeheer zo gevarieerd mogelijk aanbod gedoogplekken voor buitenslapers uitbreiding laagdrempelige capaciteit plaats voor tenten trekkershutten (tussenvoorziening Stichting Voila) kleine wooneenheden (Vrije Vogels) wonen op water (Yburg plan Stichting Voilà) zorghotel (short stay facility Dordrecht) plan Friso ten Holt uitvoeren ‘containerwonen’ (model Zuidlaren)

26 Werken Toegankelijkheid postadressen/uitkeringen
Sociale activering primair stellen / coaching Marktconform geld kunnen verdienen (o.a. PUK uitzendbureau) of vrijwilligerswerk met behoud van uitkering Uitbouwen DAC’s tot volwaardige winstgevende werkplaatsen met betaald werk voor daklozen Vergroting aanbod cursussen (met beloning) Actieve toeleiding naar betaald werk op basis van werkelijke capaciteiten (daklozen niet langer koppelen aan afval: veegprojecten - vodden scheuren - tweedehands kleding sorteren - kringloopprojecten) Werken (werkgelegenheid) plan Vrije Vogels Toegankelijkheid postadressen/uitkeringen Sociale activering primair stellen Marktconform geld kunnen verdienen of vrijwilligerswerk met behoud van uitkering Uit het HVO gezet worden bij het vinden van werk of het gedwongen moeten werken voor 27,00 per maand is een schande anno 1999 Uitbouwen DAC’s tot volwaardige werkplaatsen Uitzendbureau voor daglonerswerkzaamheden opdrachten van gemeente en instellingen Vergroting aanbod cursussen (met beloning) Actieve toeleiding naar betaald werk op basis van werkelijke capaciteiten (daklozen niet langer koppelen aan afval)

27 Nazorg Evenwaardigheid - respect
Gericht op zelfredzaamheid Cliëntgericht Vraaggestuurd Procesgericht Buddy project BRES inzetten Ex-dakloze ervaringsdeskundigen inzetten in de diverse projecten Tenslotte Alle gratis voorzieningen terstond afschaffen Nazorg Evenwaardigheid - respect Gericht op zelfredzaamheid Cliëntgericht Vraaggestuurd Procesgericht Buddy project inzetten Ex-dakloze ervaringsdeskundigen inzetten in de diverse projecten

28 Slotconclusie: het is een fictie
“Alle dak- en thuislozen in 2000 onderdak” Slotconclusie: het is een fictie maar we kunnen een aardig eind op weg komen mits dak- en thuislozen, overheid, instellingen en burgers samen deze schone taak met visie ter hand nemen. Wij zijn er klaar voor; wie van u doet er met ons mee? Alle dak- en thuislozen in 2000 onderdak Het kan een feit worden mits beleidsmakers, instellingen en burgers deze schone taak met visie ter hand nemen. Wij zijn er klaar voor; wie van u doet er mee?

29 Deze presentatie werd u aangeboden door
Stichting Voilà Jonas Daniël Meijerplein 30 1011 RH Amsterdam telefoon en fax: Deze presentatie werd u aangeboden door Stichting Voilà Jonas Daniël Meijerplein 30 1011 RH Amsterdam telefoon en fax: © 1999 Stichting Voilà - Amsterdam

30 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen
Doelstellingen: Aanspreken op zelfredzaamheid Bieden van werkervaring Belangenbehartiging Signaleren knelpunten en aanreiken oplossingen Boven tafel brengen van vooroordelen Voorlichting, advies en training ‘zelforganisatie’ van (ex)dak- en thuislozen Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen Doelstellingen: Zelfredzaamheid Bieden van werkervaring Belangenbehartiging Signaleren knelpunten en aanreiken oplossingen Boven tafel brengen van vooroordelen Voorlichting, advies en training

31 Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen
Projecten o.a Duivenvoerproject op de Dam Rafelrandwandeling en Stadsjungle Survival BED Sociale Kaart op kontzakformaat Daklozen Televisie (Salto 1 - zaterdagavond ) Muiscontact cursussen tekstverwerken en Internet BED Bureau Expertise Dak- en thuisloosheid BED advies BED trainingen BED belangenbehartiging Voilà design - interieur- en meubelontwerpen voor instellingen Stichting Voilà dak- en thuislozen helpen (elkaar) zichzelf te helpen Projecten o.a Duivenvoerproject op de Dam Rafelrandwandeling en Stadsjungle Survival Sociale Kaart op kontzakformaat Daklozen Televisie (Salto 1 - zaterdagavond ) Muiscontact cursussen tekstverwerken en Internet BED Bureau Expertise Dak- en thuisloosheid BED advies BED trainingen BED belangenbehartiging Voilà design - interieur- en meubelontwerpen voor instellingen

32 BAD Belangenbehartiging Amsterdamse Daklozen
Toekomstige activiteit per 1 november: PUK uitzendbureau het kleinste uitzendbureau in Amsterdam voor de kleinste (dagloners)-klusjes Deelname in: Vrije Vogels i.s.m. ‘down to top’ (vanuit de buurten) oplossingen aandragen voor kleinschalig wonen en werk BAD Belangenbehartiging Amsterdamse Daklozen Stichting Voilà heeft statutair bepaald dat geen structurele subsidie ontvangen kan worden teneinde haar onafhankelijkheid te bewaren. Al onze projecten dienen op termijn tenminste kostenneutraal te draaien. Eenmalige giften/donaties zijn uiteraard van harte welkom om nieuwe projecten op te kunnen zetten.

33 Stichting Voilà heeft statutair bepaald dat geen structurele subsidie ontvangen kan worden teneinde haar onafhankelijkheid te bewaren. Al onze projecten dienen op termijn tenminste kostenneutraal te draaien. Donaties zijn uiteraard van harte welkom om nieuwe projecten op te kunnen zetten. U krijgt ervoor x dagdelen een dakloze ter beschikking om al uw klussen te doen! Stichting Voilà heeft statutair bepaald dat geen structurele subsidie ontvangen kan worden teneinde haar onafhankelijkheid te bewaren. Al onze projecten dienen op termijn tenminste kostenneutraal te draaien. Eenmalige giften/donaties zijn uiteraard van harte welkom om nieuwe projecten op te kunnen zetten.


Download ppt "een Voilà presentatie “Investeren in de kwaliteit van de samenleving”"

Verwante presentaties


Ads door Google