De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009."— Transcript van de presentatie:

1 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 Belgische natuurlijke persoon 1.Algemene informatie a)Werking personenbelastingWerking personenbelasting b)Bevrijdende roerende voorheffingBevrijdende roerende voorheffing c)X/N vereffeningsstelselX/N vereffeningsstelsel d)Europese SpaarrichtlijnEuropese Spaarrichtlijn e)Verrichtingen in en buiten BelgiëVerrichtingen in en buiten België 2.Taxatie beleggingen a)RekeningenRekeningen b)Kasbon - staatsbonKasbon - staatsbon c)ObligatiesObligaties d)AandelenAandelen e)Aandelen & deelbewijzen ICBAandelen & deelbewijzen ICB f)BeleggingsverzekeringenBeleggingsverzekeringen 3.Verrichtingen in of vanuit het buitenland a)Inning in het buitenlandInning in het buitenland b)RV-inhouding 1e financiële tussenpersoonRV-inhouding 1e financiële tussenpersoon c)BeurstaksBeurstaks d)Buitenlandse belastingen – tax reclaimBuitenlandse belastingen – tax reclaim

2 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1. a) Werking personenbelasting •Wie? –Belastingplichtigen met fiscale domicilie in Belgiëfiscale domicilie •Wat? –Belasting op wereldwijd inkomen –Belasting wordt in principe berekend op het globaal inkomen (o.a. onroerende en beroepsinkomsten) –Op dit globaal inkomen wordt een progressief tarief toegepast –Uitzondering o.a. voor roerende inkomsten: belasting aan een afzonderlijk tarief.

3 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1.b) Bevrijdende roerende voorheffing •Roerende inkomsten worden in principe onderworpen aan de roerende voorheffing (RV). •De inhouding van de RV heeft een ‘bevrijdend’ karakter, d.w.z. dat roerende inkomsten waarop RV is ingehouden niet meer dienen opgenomen te worden in de aangifte personenbelasting. •Dit impliceert dat roerende inkomsten waarop GEEN RV is ingehouden, WEL aangegeven moeten worden in de aangifte personenbelasting (bijv.in het buitenland geïnde roerende inkomsten).

4 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1.b) Bevrijdende roerende voorheffing •Wanneer toch roerend inkomen aangeven? –Toegepast tarief in de personenbelasting < % roerende voorheffing •Gepensioneerden met een laag pensioen, die door belastingvermindering op pensioen (bijna) geen belasting verschuldigd zijn •Belastingplichtigen met een vervangingsinkomen, die door de belastingvermindering (bijna) geen belasting verschuldigd zijn •Belastingplichtigen met relatief laag inkomen en veel kinderen die door de belastingvermindering voor kinderen ten laste (bijna) geen belasting betalen -Pas op: door roerende inkomsten bij meerderjarige kinderen aan te geven, zijn de kinderen mogelijks niet meer te kwalificeren als persoon ten laste.

5 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1. c) X/N vereffeningsstelsel •Vereffeningsstelsel beheerd door de NBBNBB •Enkel vastrentende effecten toegelaten •Naast overheidseffecten (staatsbon, lineaire obligaties, schatkistcertificaten), ook effecten uitgegeven door privé-sector (commercial paper). •Twee types rekeningen: –X (exonéré) voor vrijgestelde belastingplichtigen (attest vereist), ondermeer vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, niet-residenten. –N (non exonéré) voor niet vrijgestelde belastingplichtigen, o.m. belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting en rechtspersonenbelasting (met uitzondering van VZW’s actief in de onderwijssector)

6 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1. c) X/N vereffeningsstelsel •Specifieke regels met betrekking tot de toepassing van de roerende voorheffing, ondermeer: –Transacties tussen twee vervaldagen: storting en bonificatie van de RV, uitgevoerd door de NBB met als resultaat dat elke niet- vrijgestelde houder RV verschuldigd is op de tijdens de bezitsduur gelopen rente •Transfer tussen X-rekeningen: geen inhouding, noch bonificatie van de RV •Transfer van N-rekening naar X-rekening: –RV-inhouding van gelopen interest van laatste vervaldag tot de transferdatum –Ten laste van de houder van de N-rekening •Transfer van X-rekening naar N-rekening: –Bonificatie gelijk aan RV op gelopen interest van laatste vervaldag tot de transferdatum –Uitbetaald aan de houder van de N-rekening •Transfer tussen N-rekeningen: inhouding ten laste van de verkoper en bonificatie ten gunste van de koper –Vrijstelling RV geldt ook voor zerobonds en kapitalisatiebons

7 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1. d) Europese Spaarrichtlijn •De Europese Spaarrichtlijn verplicht EU-landen (incl. Geassocieerde en afhankelijke gebieden) om informatie over interesten die aan een niet resident worden betaald over te maken aan het land waar de niet resident zijn fiscale domicilie heeft. •Tijdelijk zullen enkele landen geen informatie-uitwisseling toepassen maar wél een woonstaatheffing inhouden op de aan een niet resident betaalde interesten. Deze landen zijn Luxemburg, Oostenrijk en België. De richtlijn maakt het einde van de overgangsperiode afhankelijk van o.a. van het moment waarop Zwitserland overstap naar de informatie- uitwisseling. De Belgische overheid kan ook beslissen om vervroegd over te stappen. •Europese Spaarrichtlijn uitgebreid via bilaterale akkoorden (o.a. met Zwitserland)

8 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1. d) Europese spaarrichtlijn •Op wie van toepassing: alle niet-residenten natuurlijke personen •Op wat van toepassing: interesten in de zin van de spaarrichtlijn –Gewone interesten –Aangegroeide of gekapitaliseerde interesten –Bepaalde inkomsten die worden toegekend door ICBE’s of gelijkgestelden –Inkomsten die zijn gerealiseerd bij de verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen of bewijzen van deelneming in bepaalde ICBE’s of gelijkgestelden –Uitzondering: effecten met grootvadersclausule (vervalt vanaf 31/12/2010 gedeeltelijk) –Uitbreiding mogelijk o.a. naar beleggingsverzekeringen, ICB’s zonder europees paspoort.

9 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1. d) Europese Spaarrichtlijn •Tarief woonstaatheffing: vanaf 1/7/8 20% (niet prorata), vanaf 1/7/2011 35%. •Vrijstelling van de woonstaatheffing is mogelijk mits het overmaken van een verklaring van vrijstelling van bronbelasting ondertekend door de fiscale controleur van de niet resident in het land van zijn fiscale domicilie. •De woonstaatheffing is NIET BEVRIJDEND (in tegenstelling met de roerende voorheffing). De niet resident dient nog steeds de inkomsten aan te geven. De woonstaatheffing is WEL verrekenbaar en recupereerbaar in het land van de fiscale domicilie van de niet resident.

10 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 Voorbeelden: Een Luxemburgse Bank houdt 20% WSH in op een coupon van een obligatie geïnd door een Belgische ingezetene: aangifteplicht in de PB in België Een Belgische Bank houdt 20% WSH in op een coupon van een obligatie geïnd door een Nederlandse ingezetene: aangifteplicht van de roerende inkomsten in het buitenland. Belasting of voorschot? – Topics – RV vs WSH 1. d) Europese Spaarrichtlijn

11 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009  Voorbeeld 1 •WSH: 20% •Belasting woonstaat25% •Verrekenbaar20% •Residuele belasting woonstaat 5%  Voorbeeld 2 •WSH: 35% •Belasting woonstaat15% •Terugbetaalbaar 20% Belasting of voorschot? – Topics – RV vs WSH 1. d) Europese Spaarrichtlijn

12 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009  Cumul RV en WSH mogelijk? Ja •Voorbeeld: Nederlander komt bij Belgische bank een coupon van een kasbon aan toonder (niet op effectenrekening) innen Bruto100 WSH- 20 RV- 15 Netto 65 1. d) Europese Spaarrichtlijn

13 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 België Nederland Luxemburg 100 Bruto Netto100 Aangifteplicht Bruto100 Netto80 20WSH Informatieuitwisseling Aang.PB  15 + Gem.b. Netto 85 Aang.PB  15 + Gem.b. Verrekening 20 WSH Netto 80 1. d) Europese Spaarrichtlijn

14 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 Spaarrichtlijn: woonstaatheffing -> voorstellen tot wijziging door EC •Zoals voorzien in de SR: na 3 jaar evaluatie & voorstel tot wijzigingen door de Europese Commissie (15/09/2008) • Belangrijkste voorstellen betreffen: –Uiteindelijk gerechtigde / Tussengevoegde entiteiten - constructies –Interestbetalingen • Ten vroegste van toepassing op 01/01/2012 (indien gewijzigde SR in 2009 in voege zou treden).

15 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 Spaarrichtlijn: woonstaatheffing -> voorstellen tot wijziging door EC •Uiteindelijk gerechtigde / Tussengevoegde entiteiten - constructies –Interestbetalingen aan entiteiten / constructies gevestigd buiten EU: •look-through tov uiteindelijk gerechtigde •identificatie op basis van info beschikbaar via witwaswetgeving •appendix I: lijst niet-belastbare entiteiten gevestigd buiten EU (vb. trusts, stichtingen, partnerships,…) –Interestbetalingen aan entiteiten / constructies gevestigd binnen EU: •definitie “residual entities” uitgebreid (uitz. pensioenfondsen,…) •appendix III: lijst niet-belastbare entiteiten (niet exhaustief)

16 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 Spaarrichtlijn: woonstaatheffing -> voorstellen tot wijziging door EC •Definitie interestbetalingen: –Inkomsten van financiële instrumenten: •waarvan het rendement is vastgesteld bij uitgifte van het instrument; en •het kapitaal voor minimum 95% gegarandeerd is. –Voordelen uit levensverzekeringscontracten: •waarvan de prestaties gekoppeld zijn aan inkomsten uit schuldvorderingen of gelijkaardig inkomen; en •waarbij minder dan 5% van het verzekerde kapitaal het overlijdensrisico dekt. –ICBE’s zonder EU paspoort.

17 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 1. e) Verrichtingen in en buiten België •Fiscale behandeling is deels anders naargelang de verrichting plaats vindt in of buiten België •Een verrichting (bv. inning coupon, verhandeling secundaire markt) vindt plaats buiten België als er geen Belgische (beroeps)tussenpersoon tussenkomt (bv. Inning coupon via een Luxemburgse Bank). •Buitenlandse emissies of verrichtingen via het buitenland, kunnen buitenlandse belastingen veroorzaken. Het feit dat er een buitenlandse belasting is geweest, sluit niet uit dat er nog een Belgische belasting volgt (met dubbele belasting voor gevolg). Bv. Suez-dividend.buitenlandse belastingen Suez-dividend •Om de dubbele belasting te milderen werden met vele landen dubbelbelastingverdragen gesloten door België. De verdragen voorzien meestal een beperking van de bronheffing in de staat van de emittent. dubbelbelastingverdragen

18 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. a) Rekeningen 1.Zichtrekening, termijnrekening, niet gereglementeerde spaarrekening: –15% RV op de interesten 2.Gereglementeerde spaarrekening: –Vrijstelling van 1.660€ voor aanslagjaar 2009 (basisbedrag 1.250€). Bij overschrijding limiet: inhouding RV op het surplus. –Aangifteverplichting indien bedrag interesten hoger dan deze grens –Verdubbeling voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden –Topics: •Onverdeeldheden, zie Comib 261/409Comib 261/409 •Er zijn enkel een beperkt aan verrichtingen vanuit de spaarrekening toegelaten. Sanctie: verlies vrijstelling RV.verrichtingen •Beroepsmatig gebruikte spaarrekening: ook vrijstelling RV.vrijstelling RV

19 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 Nieuwe regels inzake gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 1/4/9 •KB 07/12/2008, in werking getreden op 01/04/2009 • Basisrente: dubbel plafond -> niet meer dan: – 3%; of – basisherfinancieringsrente ECB (van toepassing op 10/06 – 10/12) • Premies: – afschaffing aangroeipremie – getrouwheidspremie: • min. 25% van de aangeboden basisrentevoet (= nieuw!) • max. 50% van de maximale basisrentevoet (= reeds bestaand) • afronding: op het lagere tiende procent • dezelfde voor nieuwe stortingen als voor reconductie, en gegarandeerd voor de volledige periode • Afhalingen: LIFO: op bedragen waarvan premie minst ver gevorderd is

20 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 Nieuwe regels inzake gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 1/4/9 •Per deposito op zelfde moment slechts 1 enkele basisrentevoet. • Overgangsregeling: – voor stortingen gedaan vóór 1 april blijven de periodes van verwerving van de aangroei- en getrouwheidspremie verder lopen – beide premies krijgen vanaf 1 april een vergoeding gelijk aan het tarief van de getrouwheidspremie van toepassing op die datum

21 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. b) Kasbon - staatsbon •Coupon: 15% RV •Topics: –Vervroegde inkoop: 15% op het verschil tussen de terugbetalingsprijs en de inschrijvingsprijs –Aan- of verkoop op secundaire markt: •Beurstaks: 0,07% op aan- of verkoopprijs (max. 500 € per verrichting) –Staatsbon: Opgenomen in X/N vereffeningsstelsel.

22 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. c) Obligaties •Zowel Belgische als buitenlandse emissies, evenals Euro-obligaties, gestructureerde obligaties, converteerbare obligaties, reverse convertibles, lineaire obligaties (OLO), schatkistcertificaten (SKC), vastgoedcertificaten •Coupon, incl. inschrijvings- of terugbetalingspremie: –15% RV –Beperkte uitgiftepremies van Belgische emissies vrijgesteld.uitgiftepremies •Topics: –Vervroegde inkoop: 15% op het verschil tussen de terugbetalingsprijs en de inschrijvingsprijs –OLO, SKC: Opgenomen in X/N vereffeningsstelsel. –Vastgoedcertificaten: wordt niet als roerend inkomen beschouwd, het deel in de coupon dat overeenstemt met de terugbetaling van het deel van de inschrijvingsprijs van de certificaten.

23 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. c) Obligaties •Topics: –Converteerbare obligaties: •Interest: 15% RV •Meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van conversie: vrijgesteld vrijgesteld –Reverse convertible: •Interest: 15% RV ongeacht financieel rendement –Aan- of verkoop op secundaire markt: •Beurstaks: 0,07% op aan- of verkoopprijs (max. 500€/verrichting) •Aangifteverplichting (tenzij RV op verlopen rente reeds werd verrekend, meestal het geval voor belgische emissies). De verkoper geeft de verlopen rente in de meerwaarde aan. Belasting aan 15% plus gemeentebelasting.verlopen rente –Voorbeeld: obligatie uitgegeven op 01/07/2007 met jaarlijkse coupon van 5%, waarop werd ingeschreven bij de uitgifte de uitgifte voor 10.000 EUR en verkocht op 01/06/2008 voor 11.000 EUR »Proratacoupon: 10.000 x 5% x 335/365 = 458,9 »Meerwaarde: 11.000 – 10.000 – 458,9 = 541,1

24 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. d) Aandelen •Zowel Belgische als buitenlandse aandelen, met uitsluiting van aandelen van beleggingsvennootschappen. •Dividend: 25% RV. Het tarief is 15%25% 15% –voor aandelen uitgegeven vanaf 1 januari 1994 door het openbaar aantrekken van spaargelden –voor aandelen (maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend en overeenstemmend met inbrengen in geld) uitgegeven vanaf 1 januari 1994 die, vanaf hun uitgifte, •hetzij op naam zijn ingeschreven bij de uitgever, •hetzij in België in open bewaargeving zijn gegeven, •hetzij op een effectenrekening zijn ingeschreven (gedematerialiseerde) –In sommige gevallen is de reductie tot 15% enkel mogelijk mits gelijktijdige voorlegging van de coupon en een strip-VVPR. •Aan- of verkoop op secundaire markt: –Beurstaks: 0,17% op aan- of verkoopprijs (max. 500€/verrichting) –Belastbaar als divers inkomen aan 33% indien speculatie

25 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. e) Aandelen & deelbewijzen ICB •Zowel Belgische als buitenlandse ICB’s. Zowel beleggingsvennootschappen als gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) •Dividenden/coupon (distributie-ICB): 15% RV. Uitzondering:15% –25% o.a.25% •bij niet ventilatie van de coupon van een buitenlandse GBF •Aandelen buitenlandse sicav/compartiment opgericht vóór 1/1/94 –0% o.a. voor coupon Belgische GBF (RV bij de ontvangst door GBF van de roerende inkomsten) –0%, 15%, 25% in functie van de geventileerde inkomsten van de buitenlandse GBF

26 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. e) Aandelen & deelbewijzen ICB •Inkoop of gehele of gedeeltelijke verdeling –Bevek’s met rendementsgarantie: 15% RV op de meerwaarde indien15% •Bevek uitgegeven via openbaar aanbod in België •Verbintenissen betrekking op een periode kleiner dan of gelijk aan 8 jaar

27 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. e) Aandelen & deelbewijzen ICB –15% RV ICB (geldend vanaf 1/1/2008)15% •Voor de Bevek’s/GBF welke –geen statutaire bepaling hebben die voorziet in een jaarlijkse uitkering van alle inkomsten –> 40% rechtstreeks of onrechtstreeks belegt in schuldvorderingen excl. Grootvadersobligaties (zie asset-test) –Europees paspoort of gevestigd buiten het grondgebied EU –Niet zijn vastgoedbevak, privak of pensioenspaarfonds

28 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. e) Aandelen & deelbewijzen ICB •Berekening belastbare basis –Normale berekeningsmethode: »de kleinste van de volgende bedragen: »verschil tussen het bij de verrichting verkregen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen of bewijzen van deelneming of »het geheel van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen bedoeld in artikel 3, § 1, 7°, a), van de voornoemde wet van 17 mei 2004 (retroactieve werking!)

29 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. e) Aandelen & deelbewijzen ICB –Fall-back (forfaitaire) berekeningsmethode indien voorgaande berekening niet mogelijk is. »het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen of bewijzen van deelneming »vermenigvuldigd met het percentage van het vermogen van de collectieve beleggingsinstelling in effecten dat belegd is in schuldvorderingen bedoeld in artikel 3, § 1, 7°, a), van voormelde wet van 17 mei 2004 (zie asset-test) –Pro rata temporis: deze inkomsten worden belast in verhouding tot de periode dat de verkrijger houder was van de rechten van deelneming. Indien de verkrijger de rechten van deelneming vóór 1 juli 2005 heeft verworven, of indien hij de datum van verwerving niet aantoont, wordt hij evenwel geacht houder te zijn geweest vanaf 1 juli 2005

30 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. e) Aandelen & deelbewijzen ICB –Beurstaks: •Kapitalisatie-aandelen Bevek: 0,5% op inkoopprijs (max. 750€/verrichting), tenzij Bevek met eindvervaldag of liquidatie van Belgische beleggingsvennootschap. •Verkoop of aankoop secundaire markt –Bevek’s met rendementsgarantie: aangifteverplichting (tenzij RV op verlopen rente reeds werd verrekend, meestal het geval voor belgische emissies). De verkoper geeft de verlopen rente in de meerwaarde aan. Belasting aan 15% plus gemeentebelasting.verlopen rente –Beurstaks: •Kapitalisatie-aandelen Bevek: 0,5% op de koopprijs (max. 750€/verrichting) •Distributie-aandelen Bevek of deelbewijzen GBF: 0,07% (max. 500€/verrichting)

31 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. f) Beleggingsverzekeringen •Belgische beleggingsverzekeringen tak 21/ tak 23/ tak 26 •Instap –Tak 21 + 23: verzekeringstaks van 1,1% op de premies (inclusief kosten)

32 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. f) Beleggingsverzekeringen •Uitkering op uitkeringsdatum (tak 21 + 23) –15% RV •Indien –Uitkering bij leven –Met gewaarborgd rendement –En niet vallend onder één van volgende gevallen »Ofwel wanneer de belastingplichtige die het contract heeft aangegaan alleen zichzelf heeft verzekerd en de voordelen van het contract bij leven bedongen zijn ten eigen gunste en het contract voorziet in een overlijdensdekking van ten minste 130 % van het totaal van de gestorte premies »Ofwel wanneer het contract gesloten is voor meer dan acht jaar en de kapitalen of afkoopwaarden effectief worden betaald meer dan acht jaar na het sluiten van het contract.

33 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 2. f) Beleggingsverzekeringen •Belastbare basis: –het verschil tussen, »enerzijds de betaalde of toegekende bedragen met uitsluiting van de winstdeelnames, en, »anderzijds, het totaal van de gestorte premies. –Het belastbare bedrag mag evenwel niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten tegen 4,75 pct. per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. •Vervaldag tak 26 –15% RV •Belastbare basis: De belastbare inkomsten omvatten iedere som die boven de uitgifteprijs wordt betaald of toegekend, ongeacht of de toekenning plaatsheeft op de bij overeenkomst vastgestelde vervaldag. Winstdeelnames worden niet vrijgesteld.

34 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 3. a) Inning in het buitenland •De inhouding van de woonstaatheffing of de uitwisseling van informatie of de inhouding van de buitenlandse belasting is NIET bevrijdend. –De roerende inkomsten moeten m.a.w. nog steeds worden aangegeven in de Belgische aangifte personenbelasting. –Het bedrag van de inkomsten (na aftrek van de in het buitenland ingehouden belasting) dient te worden aangegeven. –Het roerend inkomen zal belast worden aan een afzonderlijk tarief gelijk aan het tarief van de normale roerende voorheffing, doch vermeerderd met de gemeentebelasting. –Let op: bij inning in het buitenland van Belgische coupons wordt steeds de RV ingehouden door de emittent.

35 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 3.b) RV-inhouding 1 e financiële tussenpersoon •Wettelijke verplichting voor de 1 e Belgische financiële tussenpersoon om RV in te houden indien hij tussenkomt in de betaling van roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong. •Geen keuze mogelijk voor de belastingplichtige •De hier ingehouden RV is bevrijdend

36 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 3. e) Beurstaks •Er is geen Belgische beurstaks voor verrichtingen die niet verlopen via een Belgische beroepstussenpersoon.

37 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 3. f) Buitenlandse belastingen – tax reclaim Voorbeeld: Dividend Suez Bruto dividend+ 100 Bronheffing Frankrijk-2525% op 100 RV België-18,7525% op 75 (100-25) Teruggave Franse fiscus+ 10 Extra-RV België- 2,525% op 10 Netto63,75

38 HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009 3. f) Buitenlandse belastingen – tax reclaim •Mildering dubbele belasting door dubbelbelastingverdragen –Tax reclaim-procedures •Alternatief in sommige gevallen: VVPR-strip


Download ppt "HOME EXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINA INHOUDSTABELHOMEEXPERT SLID-E-BOOK E-BOOKPAGINAINHOUDSTABEL Slideshow: Taxatie Belgisch residentLast update: 12/01/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google