De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar “DGA, heeft u alles goed geregeld? Programma 16.00 uur Opening door Bart Franken, kantoordirecteur Van Lanschot 16.05 uur mr. Marc van Opstal,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar “DGA, heeft u alles goed geregeld? Programma 16.00 uur Opening door Bart Franken, kantoordirecteur Van Lanschot 16.05 uur mr. Marc van Opstal,"— Transcript van de presentatie:

1 Seminar “DGA, heeft u alles goed geregeld? Programma 16.00 uur Opening door Bart Franken, kantoordirecteur Van Lanschot 16.05 uur mr. Marc van Opstal, advocaat en partner, Banning Advocaten 16.35 uur Pensioenactualiteiten door Eric Vlietman, Van Lanschot Chabot 17.00 uur Pauze 17.15 uur Pensioen in eigen beheer door mr. Wim de Korte, Van Lanschot 17.45 uur Afsluitende borrel

2 DGA, heeft u alles goed geregeld? Vermogensbeheersing voor de sleutelmomenten in het leven door mr. Marc van Opstal

3 Sleutelmomenten: -huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenleving -geboorte kinderen -start eigen bedrijf -huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenleving kinderen -30-jarig huwelijk -pensionering -overlijden

4 Vermogensrechtelijke gevolgen: beheersbaar en kneedbaar, mits tijdig en juist voorbereid door: -gebruik te maken van wettelijke regelingen; -gebruik te maken van onduidelijkheden in wettelijke regelingen en rechtspraak daarover, bijvoorbeeld: voorkoming erfbelasting of schenkbelasting door gebruikmaking van onduidelijke regelgeving rond afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, periodiek verrekenbeding.

5 Praktijkvoorbeeld: -huwelijk op huwelijkse voorwaarden in verband met risico’s onderneming man; -huis op naam van vrouw, traditionele rolverdeling; -na 30 jaar reserves opgebouwd in de onderneming, alles veilig gesteld en samen opgebouwd; -wens om de reserves tot gezamenlijk eigendom te maken. ‘Gewoon’ overhevelen is schenking en leidt tot schenkbelasting. Mogelijke maatregelen: - opheffing huwelijkse voorwaarde, waardoor gemeenschap van goederen; - alsnog uitvoering periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden met maximaal gebruik van de discussieruimte.

6 Voorbeeld periodiek verrekenbeding: Wat aan het einde van het kalenderjaar resteert van ‘het inkomen’, nadat de kosten van de huishouding zijn voldaan, moet aan het einde van dat kalenderjaar tussen de echtgenoten worden verrekend/gedeeld; onder ‘het inkomen’ valt ook de niet als salaris of dividend uitgekeerde winstreserve in de BV. Stel: het verrekenbeding is nooit uitgevoerd, dan blijft altijd de verplichting bestaan om alsnog te verrekenen. Met een beroep op deze verrekenverplichting kan vermogen (uit de BV) van de ene naar andere echtgenoot worden overgeheveld zonder schenkbelasting. Omdat in wet en rechtspraak niet precies duidelijk is hoe het verrekenbedrag moet worden berekend, kan dus binnen bepaalde grenzen naar het gewenste bedrag worden toegerekend. Zeer belangrijk: wijze van vastlegging!

7 Huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenleving ( zelf of kinderen) : Keuze? Verschillen op het gebied van : - vermenging vermogen - vergoedingsrechten - draagplicht kosten huishouding - artikel 1:88 BW (Dexia effectenlease, borgstelling) - ouderschap en gezag - nabestaandenpensioen - erfrecht.

8 Kinderen krijgen: - erkenning / gezag - estate planning (veiligstelling financiële toekomst kinderen)

9 Start eigen bedrijf: - huwelijksgoederenregime - oudedagsvoorziening - zeggenschap, winstgerechtigdheid, bedrijfsopvolging (StAK)

10 30 jaar huwelijk / pensionering: - estate planning - wijziging huwelijksgoederenregime (finaal verrekenbeding) - wijziging testament

11 Overlijden: Bij elk eerder genoemd sleutelmoment is het zaak om rekening te houden met overlijden, bijvoorbeeld door middel van: - testament - vermogensbewind voor kinderen na 18 jaar (met ‘handleiding’) - bedrijfsopvolging in statuten van BV, StAK - inhoud en uitvoering van huwelijkse voorwaarden: periodieke check-up, uitvoering van periodiek verrekenbeding ter voorkoming van geschil tussen de langstlevende ouder en de kinderen en correcte vastlegging van de verrekening.

12 € € man vrouw kind

13 Uitdagingen voor uw Pensioen in Eigen Beheer Eric Vlietman, Senior Consultant, Van Lanschot Chabot

14 Onderwerpen • Wat is pensioen? • Hoe ziet de oudedagsvoorziening/het pensioen van de DGA eruit? • Hoe wordt het pensioen van de DGA beïnvloed door: – De recente politieke beslissingen? – De huidige rente? – De levensverwachting? – Recente fiscale wet- en regelgeving? • Hoe kan Van Lanschot Chabot u helpen met uw pensioen en de (recente) ontwikkelingen op pensioengebied?

15 arbeidsongeschiktheid Vervangend inkomen bij: overlijdenouderdom Wat is pensioen?

16 bruto salaris bruto uitkering staat (ex)werk- gever? uzelf AOW pensioen regeling? DGA pensioen en/of lijfrente sparen De oudedagsvoorziening van de DGA

17 Pensioen in Eigen Beheer • De BV maakt een afspraak met de DGA over de toezeggingen (o.a. hoogte ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen). • De BV doteert jaarlijks een bedrag. U (de BV) bespaart hiermee VPB 20/25% + AB 25%) om op pensioenleeftijd een spaarpot te hebben om de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. • Of u de toezegging na kunt komen is afhankelijk van de spaarpot en overig vermogen van de BV. • Vormen: eindloon, middelloon of beschikbare premie regeling

18 Pensioenakkoord De verschillende soorten Pensioen Eindloon U bouwt een pensioen op tot 70% van het laatste verdiende loon Middelloon U bouwt een pensioen op tot 70% van het gewogen gemiddelde loon Beschikbare premieregeling Jaarlijks stort de werkgever (u!) een bedrag (tot een fiscaal maximum afh. van leeftijd en salaris) in uw pensioenspaarpot (meestal in de vorm van beleggingen). Op pensioendatum koopt u hier een pensioen mee aan.

19 Hoe bouwt u dit DGA pensioen op? Op uw salaris (bijvoorbeeld € 120.000,=) wordt een korting toegepast (de AOW-franchise genoemd - i.v.m. uw AOW-uitkering, die u t.z.t. ontvangt). Dit is de pensioengrondslag. Van de pensioengrondslag neemt men een percentage (bijvoorbeeld 2% - eindloon) en dat is uw jaarlijkse opbouw. € 120.000,= salaris -/- € 20.000,= AOW-franchise €100.000,= x 2% is € 2.000,= pensioenopbouw U werkt nog 25 jaar x € 2.000,= is € 50.000,= pensioen.

20 Pensioenakkoord Actualiteiten: Het Lenteakkoord  Dit is wetgeving vanaf 2014!! Het Regeerakkoord nog niet…..  Pensioenrichtleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar  Beperking fiscale pensioenopbouw – Eindloonregeling van 2,0% naar maximaal 1,9% – Middelloonregeling van 2,25% naar maximaal 2,15% – Beschikbare premie regeling wordt aangepast Dus geen 2% x € 100.000,= is € 2.000,= opbouw per jaar, maar: 1,9% x € 100.000,= is € 1.900,= opbouw per jaar. Na 25 jaar heeft u € 47.500,= pensioen i.p.v. € 50.000,=.

21 Pensioenakkoord Het regeerakkoord VVD – PvdA (pensioen)  Aftopping pensioengevend salaris op € 100.000,= zowel voor (DGA) pensioen als voor privé (lijfrente/lijfrentebanksparen)  Verdere verlaging pensioenopbouw: – Eindloonregeling van 1,9% naar maximaal 1,5% – Middelloonregeling van 2,15% naar maximaal 1,75% – Beschikbare premie regeling tabel wordt aangepast. Dus:geen 2,0% x €100.000,= is € 2.000,= per jaar opbouw, geen 1,9% x €100.000,= is € 1.900,= per jaar opbouw, maar1,5% x € 80.000,= is € 1.200,= per jaar opbouw. Na 25 jaar € 30.000,= pensioen i.p.v. € 50.000,=/€ 47.500,=.

22 Pensioenakkoord Mogelijkheid tot netto pensioensparen?  STAR – Vanwege de fiscale beperkingen is voorgesteld om een netto spaarvariant te introduceren (om de verlaging van het opbouwpercentage te beperken). Evt. vanaf januari 2015. – Deelnemers leggen uit hun netto inkomen een bedrag in voor pensioensparen (werkgeversbijdragen worden belast). – Spaartegoeden zijn vrijgesteld van vermogensrendementheffing en t.z.t. wordt er geen loonbelasting ingehouden. – Opbouwpercentage over is 0,1% (bruto, verrekend naar een netto opbouwpercentage….(dus een individueel opbouwpercentage?). Tot 100.000 euro Vanaf 100.000 euro 1,75% bruto opbouw E xcedentregeling: 1,85% bruto verrekend naar netto sparen = 0,888%?) E xcedentregeling: 1,85% bruto verrekend naar netto sparen = 0,888%?) Excedentregeling: 0,1% bruto opbouw verrekend naar netto sparen (=?)

23 Pensioenakkoord Een voorbeeld: DGA 40 jaar, 5 verstreken dienstjaren HedenLenteakkoord wetgeving! Regeerakkoord (nog geen wetgeving!) Pensioen Salaris120.000 100.000 AOW franchise 20.000 Pensioengrondslag100.000 80.000 PensioenregelingEindloon Opbouwpercentage per jaar21,631,33? Opbouw per jaar in Euro200016301064 Pensioenleeftijd65 Opgebouwd ultimo 201310.000 Nog op te bouwen vanaf 201450.000 (65)40.750 (65)27.166 (65) Vergelijk op 65 jaar (opbouw tot 65 jaar) 60.000 (65)50.750 (65) -15% 37.166 (65) -38% Vergelijk op 67 jaar (opbouw tot 67 jaar) 70.000 (67)54.010 (67) -23% 39.294 (67) -44%

24 Pensioenakkoord Het verschil in pensioen op 67 jaar

25 Pensioenakkoord Tijdslijn aanpassingen 2012201320142015 Ingang AOW verplaatst naar verjaardag. AOW leeftijd naar 65 jaar en 1 maand. AOW leeftijd naar 65 jaar en 2 maanden. Verhoging pensioen- leeftijd naar 67 jaar. Verlaging maximale opbouwpercentages (middelloon naar 2,15%). Navenante aanpassing (verlaging) van de beschikbare premie staffels. AOW leeftijd naar 65 jaar en 3 maanden Mogelijk verdere verhoging pensioen- leeftijd. Mogelijk verdere verlaging maximale opbouwpercentages (middelloon naar 1,75%) en een maximering pensioengevend salaris op € 100.000,-. Navenante aanpassing (verlaging) van de beschikbare premie staffels.

26 Pensioenakkoord Stijging AOW-leeftijd (lente-akkoord en regeerakkoord)  AOW leeftijd in stappen omhoog (regeerakkoord)  In 2013, 2014 en 2015 1 maand, in 2016, 2017 en 2018 3 maanden en 2019 tot en met 2021 4 maanden.  Uiteindelijk in 2018 is de AOW leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar.  Vanaf 2022 afhankelijk van levensverwachting.

27 Pensioenakkoord De invloed van rente: Sparen hoe ging dat ook alweer?  100 euro twee jaar sparen met 3% rente100 209,09 0 1 2 Eindopbrengst is (100 * 1,03 + 100) * 1,03 ofwel 100 * (1,03) 2 + 100 * 1,03

28 Pensioenakkoord 100100 183 01 2 100100100 100 347 0 1 2 3 4 Rente is 6% Hoeveel geld moet je gespaard hebben op de pensioendatum ?

29 Pensioenakkoord 100100 191 01 2 100100100 100 371 0 1 2 3 4 Rente is 3% Hoeveel geld moet je gespaard hebben op de pensioendatum?

30 Pensioenakkoord De rente ontwikkeling

31 Pensioenakkoord We worden steeds ouder

32 Pensioenakkoord We leven langer De rente is gedaald 100100100 100 347 0 1 2 3 4 Rente is 6% Er is meer geld nodig voor het zelfde pensioen! M.a.w. de kosten van uw pensioen zullen stijgen. Hoeveel geld moet je gespaard hebben op de pensioendatum? 100 5 2,5% 465

33 Pensioenakkoord LET OP!!! HET PENSIOEN IN EIGEN BEHEER LIGT ONDER HET VERGROOTGLAS VAN DE FISCUS EN WORDT VERDER BEPERKT DOOR WETTELIJKE MAATREGELEN!! Zoals o.a. het beperken van de mogelijkheid tot uitkeren van het dividend…..

34 Pensioenakkoord Aanscherping t.a.v. het uitkeren van dividend Het bestuur (u!) moet goedkeuring geven voor dividenduitkeringen. Getoetst wordt of de BV na de uitkering van het dividend nog aan haar verplichtingen kan voldoen ( zoals pensioenverplichtingen, de commerci ё le waarde): – Ouderdomspensioen (is er voldoende vermogen?) – Partnerpensioen (voldoende vermogen/verzekering?) – Arbeidsongeschiktheidspensioen (voldoende vermogen/verzekering?) Standpunt belastingdienst: Kan men niet aan de verplichtingen voldoen? Dan beschouwt men het pensioen als afgekocht: de gehele pensioenaanspraak wordt in één keer belast+ 20% revisierente!!

35 Pensioenakkoord Waarom ook alweer Pensioen in Eigen Beheer? • Vroeger hoog VPB-tarief • Liquiditeitsvoordeel • Vrijheid t.a.v. beleggen • Flexibiliteit

36 Pensioenakkoord Van Lanschot Chabot kan de regie van uw pensioen op zich nemen • In hoeverre moet u doorgaan met een pensioen in Eigen Beheer? Van Lanschot Chabot kan de risico’s voor u in kaart brengen en samen met u besluiten er mee door te gaan (en op welke wijze) of uit te kijken naar alternatieven. • Niets doen is geen optie! U pensioen moet aangepast worden aan het Lenteakkoord (2014) en/het regeerakkoord (2015) • Wie kan u helpen vanaf 1 januari 2014? – Diploma-eis WFT Pensioen + andere WFT diploma’s – Verdergaande vakbekwaamheid

37 Pensioenakkoord Vragen?

38 Pensioen in eigen beheer 8 oktober 2013 Wim de Korte Vermogensstructureerder Van Lanschot Bankiers

39 DGA positie Holding-Beheer BV Werkmaatschappij DGA Tussen Holding BV Positie DGA: Werkgever Werknemer Aandeelhouder Bestuurder Schuldeiser / schuldenaar

40 Fiscaal en commercieel verschillende spelregels -Rekenrente -Leeftijdsterugstelling -indexatie Gevolg? -fiscale opbouw -commerciële nodig Verschil fiscaal en commercieel?

41 40 Pensioen opbouwen: Voorbeeld (afgeronde bedragen) Dga:56 jaar Echtgenote:54 jaar Ingangsdatum pensioen:65 jaar Salaris€ 90.000 AOW- franchise€ 19.000 Pensioengrondslag€ 71.000 Max. 70% pensioen€ 50.000

42 Van fiscaal naar commercieel € 714.000 € 998.000 € 1.185.000 € 1.364.000 + indexatie Benodigd kapitaal op pensioeningangsdatum fiscaal doelvermogen + leeftijd terugstelling + lagere rekenrente

43 Nabestaandenpensioen FiscaalCommercieel 31-12-2021€ 714.000€ 1.364.000 31-12-2012€ 342.000€ 812.000 Nabestaandenpensioen € 35.000 Stel overlijden in 2013: partner 54 jaar benodigd kapitaal voor levenslang € 35.000 met indexering: € 1.235.000 !!! Met ANW € 1.474.000 !!!

44 Beleid Belastingdienst Na uitkering dividend moet er voldoende vermogen in de BV achterblijven om pensioen volledig te kunnen uitbetalen Hierbij dienen activa en passiva van de BV te worden gewaardeerd op de werkelijke waarde, lees commerciële waarden …… let op: ook voldoende vermogen aanhouden voor verplichtingen als nabestaanden-, wezen- en invaliditeitspensioen

45 De balans Holding Effecten 300.000 AK 18.000 Liquide 600.000Winstreserves 540.000 Pensioenvoorziening 342.000 Totaal900.000Totaal 900.000 Commerciële waarde pensioen € 812.000 Mag de heer X € 100.000 dividend uitkeren?

46 De balans Holding Effecten 300.000 AK 18.000 Liquide 600.000Winstreserves 70.000 Pensioenvoorziening 812.000 Totaal900.000Totaal 900.000 Commerciële waarde pensioen € 812.000 Benodigde koopsom PP en Wzp € 1.474.000 herverzekerd?

47 Sancties De volledige commerciële aanspraak is direct belast (max. 52%) Daarbovenop 20% revisierente Totaal max. 72%

48 Pensioen in eigen beheer tot welke hoogte? Pensioen opbouwen beperken of onbeperkt? Vennootschap -Pensioenkosten zijn voor de BV aftrekbaar -Belastingbesparing in de BV 20% tot 25% vennootschapsbelasting -Besparing Aanmerkelijk Belangheffing (AB) 25% -Totaal 40% tot 43,75% Privé -Pensioenuitkering is progressief belast in Box I (19,1% tot 52%)

49 Berekenen vermogen Welk vermogen aanwezig zijn in de vennootschap? Hoe berekenen? Vast rendement of juist niet ?

50 Vermogensregie: Risicobenadering Rendementen verlopen echter grillig: Aandelen  Spaarrekening

51 Pensioen opbouwen: Rendement vast percentage Jaar 1Jaar 2Jaar 3 Beginvermogen€ 1.000€ 1.025€ 1.051 Rendement (%)5% Rendement€ 50€ 51€ 53 Onttrekking€ 25 Eindvermogen€ 1.025€ 1.051€ 1.079 Jaar 1Jaar 2Jaar 3 Beginvermogen€ 1.000€ 775€ 750 Rendement (%)-20%0%35% Rendement€ - 200€ 0€ 263 Onttrekking€ 25 Eindvermogen€ 775€ 750€ 988 Gelijkblijvend rendement is nooit realiteit! Van Lanschot haalbaarheidsanalyse: (niet twee, maar 1.000 scenario’s!) geeft realistischer inzicht in risico.

52 De balans Holding Beleggingen 900.000 AK 18.000 Winstreserves 168.000 Pensioenvoorziening 714.000 Totaal900.000Totaal 900.000 Opgebouwd pensioen: € 50.000 (indexeren)

53 Bron: Opal Wealth Planner 63.000 900.000 1 scenario gelijkblijvend rendement 5,5% Scenario’s in beeld De blauwe lijn in de grafiek geeft de vermogens- ontwikkeling aan bij een jaarlijks gelijkblijvend rendement Startvermogen € 900.000 Pensioenuitkering € 50.000 Index 2,25% per jaar Bron: Opal Wealth Planner 2036 88 jaar

54 63.000 900.000 Haalbaarheid:49% = 490 scenario’s halen 88e 51% = 510 scenario’s halen 88e niet Scenario’s in beeld De blauwe lijn in de grafiek geeft de vermogens- ontwikkeling aan bij een jaarlijks gelijkblijvend rendement De lichtblauwe lijnen laten de ontwikkeling zien in elk van de 1.000 scenario’s Er is een kans van 10% dat het vermogen zich nog beter ontwikkelt dan de groene lijn Er is een kans van 10% dat het vermogen zich nog slechter ontwikkelt dan de oranje lijn Bron: Opal Wealth Planner Haalbaarheidsanalyse met 1.000 scenario’s

55 Haalbaarheidsanalyse, grafische weergave Doelstelling Hiernaast wordt de haalbaarheid van uw pensioenuitkering bij de verschillende beleggingsprofielen weergegeven Doeljaar 2036 (88 jaar) Startvermogen € 900.000 Pensioenuitkering € 50.000 Index 2,25% per jaar

56 De balans Holding Beleggingen 1.100.000 AK 18.000 Winstreserves 368.000 Pensioenvoorziening 714.000 Totaal 1.100.000Totaal1.100.000 Opgebouwd pensioen: € 50.000 (indexeren)

57 Haalbaarheidsanalyse, grafische weergave Doelstelling Hiernaast wordt de haalbaarheid van uw pensioenuitkering bij de verschillende beleggingsprofielen weergegeven Doeljaar 2036 (88 jaar) Startvermogen € 1.100.000 Pensioenuitkering € 50.000 Index 2,25% per jaar Haalbaarheid defensief profiel 90%

58 900 scenario’s halen 88 90% Haalbaarheidsanalyse met 1.000 scenario’s

59 Van fiscaal naar commercieel € 714.000 € 998.000 € 1.185.000 € 1.364.000 + indexatie Benodigd kapitaal op pensioeningangsdatum fiscaal doelvermogen + leeftijd terugstelling + lagere rekenrente

60 Van fiscaal naar commercieel € 714.000 € 998.000 € 1.185.000 € 1.364.000 + indexatie Benodigd kapitaal op pensioeningangsdatum fiscaal doelvermogen + leeftijd terugstelling + lagere rekenrente € 1.100.000

61 60 Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar wij kunnen niet garanderen dat deze volledig en actueel is. Deze publicatie is geen aanbod. U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met BTW-identificatienummer NL.004 670632.B.0. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98 1000 AB Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723 1001 GS, Amsterdam, telefoon 0900 - 540 05 40 (€ 0,05 per minuut), www.afm.nl. F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus 1021 5200 HC ’s-Hertogenbosch, of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257 2509 AG Den Haag. Disclaimer


Download ppt "Seminar “DGA, heeft u alles goed geregeld? Programma 16.00 uur Opening door Bart Franken, kantoordirecteur Van Lanschot 16.05 uur mr. Marc van Opstal,"

Verwante presentaties


Ads door Google