De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige
Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Jean-Pierre PARTOENS

2 Cegelec is een Internationale Groep die Solutions & Services biedt
Profiel Benelux Cegelec is een Internationale Groep die Solutions & Services biedt Hoofdactiviteiten: E&I en HVAC aannemer, systeemintegrator Omzet: Ca 330 miljoen euro Personeel: Ca specialisten in de Benelux Beheer Gedecentraliseerde organisatie : lokale benadering Gecentraliseerde competentiecentra Kwaliteit: ISO 9001/2000 certificaat Veiligheid, milieu: VCA** certificaat Locaties Amersfoort-Amsterdam-Assen-Best-Brussel (Woluwe)-Geelen-Gosselies ‘s Gravenhage-Hasselt-Kehlen-Kontich-Leuven-Ans-Moerdijk- Oud-Beijerland-Ridderkerke-Waregem-Waver- Wommelgem-Zaventem Rev. 5 2

3 Activiteitengebied Beheer Studie - Ontwerp - Aankoop
Installatie - Testen - Inbedrijfname - Onderhoud E & I Contracting ICT Installaties (*) Industriële Automatisering (*) Proces HVAC (*) CAD / CAE Mechatronica & Robotica HS Lijnen MS & HS Posten Analyse- & Meet- Systemen (*) Monitoring & Onderhoud Draaiende Machines (*) Stilstanden & Revisies Industrieel Onderhoud Rev. 5 3

4 Contractor Safety Contractorbedrijven bestaan al zeer lang
Deden het vuile werk. Deden het moeilijke werk. Deden het gevaarlijke werk. Het was dus normaal dat deze veel ongevallen hadden. Aan “veiligheid doen” kost veel geld en Er was geen tijd voor “veiligheid”. Het waren “cowboy”-bedrijven. Rev. 5 4

5 Contractor Safety Enkele 10-tallen jaren terug:
Contractorbedrijven zien het nut van “veiligheid” in Onder druk van de opdrachtgevers (imago van het bedrijf); Door te hoge ongevallencijfers (kosten aan AO-verzekering); Door het vele menselijke leed; Invoering van VCA ** voor contractors; Gevolg, Veiligheid wordt mee opgenomen in de organisatie Minder ongevallen, dus: Minder leed Minder verlieskosten Meer winst Tevreden werknemers Tevreden opdrachtgevers Rev. 5 5

6 Contractor Safety Bedrijven willen/mogen niet meer werken met “ON”veilige contractorbedrijven. Voordelen: VCA */VCA** Veel lof van Directies en Preventiediensten Awards “Beste Contractor” Nadeel: Prijsstijging; gevolg -> je bent te duur Gelukkig is na enige tijd bij talrijke opdrachtgevers deze benadering veranderd en mogen “veilige contractors” enkele % duurder zijn. Rev. 5 6

7 Contractor Safety Vandaag: contractors moeten naast een VCA certificaat nog steeds alle mogelijke informatie doorgeven, zoals: Fr, Eg, TRIR, Awards, Certificaten, keuringsverslagen, .. Zijn jullie werknemers BA5? HL, VCA(VOL), VCA basis, hoogwerker, enz .. Het veiligheidspaspoort, ja maar dan in de eerste plaats voor de HL van de contractor. Wordt nu gebruikt voor alles, de basis is de gids risicovolle taken. Opdrachtgever vraagt de individuele persoonlijke medische fiches Keuringsverslagen van machines. Enz … Rev. 5 7

8 Contractor Safety Waarom dan een VCA certificaat eisen? Is er geen vertrouwen in het certificaat? Vandaag worden contractors meerdere malen gecontroleerd: tijdens de selectie procedure; jaarlijkse audits; audits op de werf door de opdrachtgever; inspectie door het comité PBW van de opdrachtgever, enz… Rev. 5 8

9 Informatie-overdracht
Contractor Safety Informatie-overdracht Soms teveel in één richting, enkele voorbeelden: BA4/BA5 kan enkel als de opdrachtgever zijn informatie overdraagt. KB 16/03/2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest Art. 11 De werkgever van een onderneming van buitenaf die bij een werkgever onderhoudswerken, herstellingswerken, verwijderingwerken van materialen komt uitvoeren, treft vooraleer de werken aan te vatten, alle nodige maatregelen om de materialen te identificeren waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten. Wanneer hij deze werken voor een werkgever uitvoert, vraagt hij hem de inventaris bedoeld in art 5. Het is verboden de werkzaamheden aan te vatten zolang de inventaris hem niet ter beschikking is gesteld. Gerichte medische onderzoeken Krijgt de aannemer de nodige informatie, bv bij “shut downs”? Rev. 5 9

10 Is VCA de oplossing? JA EN NEEN
Ja als VCA gebruikt wordt waarvoor het ontworpen is. De contractors werkzaam in de Petro- en Chemische industrie kunnen de gestelde eisen aan; VCA dient als borging voor alle VGM thema’s in de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor; Ja als VCA een eis is voor alle werkzaamheden, ook deze waarvoor een appart bouwterein wordt afgebakend. Neen als het voor alles en nog wat gevraagd wordt! Door andere sectoren ook toe te laten worden er uitzonderingen ingebouwd, bv: Een aangepaste Fg Vraag 11.1 niet van toepassing voor enkele sectoren Enz … GEVOLG! VCA-P in ontwikkeling. Rev. 5 10

11 Samenwerking als gelijkwaardige partners?
VCO voor de opdrachtgevers waar de VCA verplicht van toepassing is? Waarom niet? De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op de eigen vaste locatie (fabrieksterrein, bouwplaats) met eigen regels en toezicht, en voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden willen laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op tijdelijke of wisselende locaties. Rev. 5 11

12 Wat staat er zoal in de VCO, enkele vragen?
Hoofdstuk 1- beleid en cultuur Is er een beleidsverklaring waarvan het werken met derden een onderdeel is? Hoofdstuk 2 – organisatie en regelgeving Wordt er jaarlijks een VGM-actieplan gemaakt waarin aandacht wordt besteed aan derden? Hoofdstuk 3 – risico inventarisatie en evaluatie Zijn de risico’s bepaald van de installaties of werkplek waar derden te werk worden gesteld? Rev. 5 12

13 Wat staat er zoal in de VCO, enkele vragen?
Hoofdstuk 4 - toegangsbeleid Is er een aantoonbaar beleid om uitsluitend VCA-gecertifceerde bedrijven toe te laten voor uitvoering van risicovolle werkzaamheden? Hoofdstuk 5 – voorlichting en instructies Worden er voor het toezicht op uitvoering van risicovolle werkzaamheden uitsluitend leidinggevenden toegelaten die in het bezit zijn van een VCA VOL? Hoofdstuk 6 – risico inventarisatie en evaluatie Zijn de risico’s bepaald van de installaties of werkplek waar derden te werk worden gesteld? Rev. 5 13

14 Contractor safety: wie betaalt de prijs?
Welke prijs? De prijs van een certificering? Als een contactor werkt volgens de welzijnswet kan een VCA-audit geen probleem zijn. Enkel werken met VCA gecertificeerde aannemers? De opdrachtgever spaart de audit uit om onveilige contractors te weren van zijn bedrijfsterrein. Conclusie : veilig werken is een ingesteldheid, een attitude van alle betrokken partijen. Het komt er steeds op neer te streven naar een samenwerking met opdrachtgevers als gelijkwaardige partners! Rev. 5 14

15


Download ppt "Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige"

Verwante presentaties


Ads door Google