De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In The Spirit of Yin & Yang Of ook De Weg Van De Geest

Verwante presentaties


Presentatie over: "In The Spirit of Yin & Yang Of ook De Weg Van De Geest"— Transcript van de presentatie:

1 In The Spirit of Yin & Yang Of ook De Weg Van De Geest
SHEN-DAO In The Spirit of Yin & Yang Of ook De Weg Van De Geest

2

3 Doel: Het is een internationale krijgskunst organisatie die tot doel heeft de verschillende krijgskunstenaren als vrienden bij elkaar te brengen met als gemeenschappelijk punt Kuysho Jitsu en waarbij we elkaar steeds de uitdaging bieden om onszelf nog verder te verbeteren en te bekwamen en het beste uit jezelf te halen. Naast het Kuysho Jitsu kunnen onze leden zich ook verder bekwamen in “Okuden” of in de geheime transmissies zijnde: Iron Palm, Poison Hands, Qi Disruption, Dim-mak, … en andere zeer geavanceerde methoden die elke krijgskunst naar een hoger niveau gaan tillen. Hierbij ga je kunnen gradueren in main-stream (kyusho toepassingen binnen het eigen systeem of binnen de systemen die we gaan aanbieden: karate, taekwondo, ju jitsu, taijiquan,…) of ga je kunnen gradueren via een modulair systeem (cursussen met specifieke deelgebieden: medische toepassingen van de drukpunten , qigong: medisch en martiaal, iron palm, poison hands, Dim-mak, Qi disruptive methods, wapens,  …. ) Hierdoor kan iedereen zonder verplichtingen en op eigen tempo de opleidingen doorlopen.

4 Doel: Temple of Knowledge
Een overkoepelend doel waarvan we als organisatie onze prioriteit zullen maken is het verzamelen van kennis en expertise. In het verleden is er bij de klassieke krijgssystemen al teveel kennis afgeschermd geweest voor buitenstaanders en is op deze manier dan ook al veel kennis verloren gegaan. Daarbij komt momenteel het versporten en het subsidiëren van de “gevechtsporten” door Bloso waarvan het van kwaad naar erger gaat met de kennis van de oude krijgskunsten. Ons doel moet zijn om zoveel mogelijk kennis te verzamelen en deze voor onszelf en voor toekomstige generaties te bewaren, vrijwaren en ter beschikking te stellen.

5 Erkende Kyusho Lijnen Binnen de wereld van de krijgskunsten zijn er systemen die zich gespecialiseerd hebben in het gebruik van drukpunten: => Yang Lu Ch’an Taijiquan stijl; => Zhang San Fen Wudang Stijl; => Shaolin (specifieke vormen en stijlgroepen maken specifiek gebruik van drukpunten) => Pantazi; e.a. Van elk van deze lijnen heeft Shen-Dao experten in zijn instructeurs corps en in de Examencommissie (Raad Der Wijzen) zetelen.

6 Erkende stijlen Alle klassieke stijlen die nog enige zelfverdediging waarde hebben kunnen onder Shen-Dao ondergebracht/erkend worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: De Chinese Interne & Externe stijlen Karate Taekwondo Ju Jitsu Aikido Judo Worstelen Hapkido Systema Sambo MMA(Pancration) Tang Soo Do Shorinji Kempo Escrima/Kali Kick/Thai boksen Kalaripayat Viet Vo Dao Pentjak Silat ….

7 1e Dan Shen-Dao = 150 sp 1e Dan (of gelijkwaardig) in eigen systeem;
Opleiding Instructeur Kyusho tot een goed einde hebben weten te brengen; Slagen in het 1e Dan Examen voor de examencommissie: Enkele kyusho toepassingen uit het eigen systeem tonen + sparring

8 2e Dan Shen-Dao = 300 sp Basis opleiding Qi Gong achter de rug hebben;
Slagen in het 2e Dan Examen voor de examencommissie: Enkele kyusho toepassingen uit het eigen systeem tonen + sparring

9 3e Dan Shen-Dao = 500 sp Verschillende applicaties van kyusho tonen binnen 2 domeinen vreemd aan het eigen systeem & sparring Domeinen vreemd aan het eigen systeem kunnen zijn: Werp technieken; Wurg technieken; Atemi Waza; Klem technieken (Chin’na) Grondgevecht

10 4e Dan Shen-Dao = 750 sp Verschillende applicaties van kyusho binnen elk van de domeinen van de krijgskunst kunnen tonen (vanaf deze graad dient men een complete vechter te zijn) + sparring + 1 wapen kunnen beheersen. Domeinen: Werp technieken; Wurg technieken; Atemi Waza; Klem technieken (Chin’na) Grondgevecht

11 5e Dan Shen-Dao = 1000 sp Toepassen binnen alle mogelijke technieken van de principes van het “Centerline Fighting, Kuzushi” + 2 wapens kunnen beheersen.

12 6e Dan Shen-Dao = 1500 sp Principe van “Sticking and not letting go” & “Follow Through” beheersen + 3 wapens kunnen beheersen.

13 7e Dan Shen-Dao = 2000 sp Beheersing van de verschillende methoden van energetisch slaan + 4 wapens beheersen. Methoden van energetisch slaan zijn: Drop; Scapular Spring; Death Arm & Stone Hands; Fa – jing; Centerline C- back strike; Iron Palm; Poison Hands; Vextor striking, e.a. …

14 8e Dan Shen-Dao = 3000 sp Beheersing van de Medische kant van het dim- mak systeem

15 9e Dan Shen-Dao = 4000 sp Integratie van het voorgaande;
Dim- mak “Soft Touch”. Master in Dim- mak.

16 10e Dan Shen-Dao = 5000 sp Master in the complete system of Dim-mak!
11e Dan Shen-Dao is een eregraad die aan een Meester kan toegekend worden voor zijn jarenlange inzet en toewijding & na een meerderheidstemming van 75% van de volledige examencommissie. 12e Dan Shen-Dao is een eregraad die enkel toegekend kan worden aan een Meester die tevens “lineage houder” is. (reeds Grootmeester is in een klassiek systeem)

17 Cursussen: Minimaal opleidingen van 1 jaar:
Instructeur Kyusho (100 sp); Atemi Waza (100 sp); Worp- & wurgtechnieken (100 sp); Chin’na complete (100 sp); Grond gevecht (100 sp); Fa-jing (100 sp); Iron palm (100 sp); EWMT 1, 2 , … (telkens 100 sp); Ultimate Dim-mak (100 sp); Advanced Training Methods (200 sp) Dim-mak (200 sp) E.a. … Minimaal opleidingen van ½ jaar: Basis Qigong (50 sp); Knife Fighting (50 sp); Stick Fighting (50 sp); Sword Fighting (50 sp); Fire Weapon (50 sp); Various Weapons (50 sp); Poison Hands (50 sp); Qi Disruptive Methods (50 sp); Taiji Ball (50 sp); E.a. …

18 Studie Punten (sp) Systeem:
Aan elke Dan graad wordt een specifiek aantal sp toegekend. Vooraleer iemand zijn examen kan afleggen voor de examencommissie (Raad der Wijzen), dient hij dit aantal behaald te hebben.

19 Studie Punten (sp) Systeem:
Deze sp kan men op enkele manieren verzamelen: Per jaar dat men aangesloten is als actief lid bij een erkende school of club ontvangt men automatisch 100 sp; (dus in principe heeft iemand na 20 jaar trainen binnen een erkende club 2000 sp en kan hij dus in aanmerking komen voor zijn examen van 7e Dan. Hij moet echter wel slagen in het examen voor de jury) De erkende cursussen dragen elk een bepaalde waarde van sp met zich mee. Dit wordt bepaald door de duur en de moeilijkheidsgraad van de cursus. De erkende stages en weekend workshops (= 4 halve dagen les => 50 sp) krijgen ook een sp waarde met zich mee.

20 Studie Punten (sp) Systeem:
Opleiding van 1 jaar = minimum 5 volle dagen of 10 halve dagen (= 100 sp); Opleidingen van ½ jaar = minimum 4 halve dagen (= 50 sp); Stages en workshops dienen minimaal 1 volledige dag te coveren (= 25 sp) om in aanmerking te komen.

21 Info: Alle cursussen, opleidingen, stages & workshops die erkend worden door Shen- Dao en waarvoor sp worden toegekend komen onder de agenda van shen-Dao te staan met plaats, instructeur en het aantal sp die je met deze opleiding kan behalen.

22 Examen commissie (Jury): <Raad Van Wijzen>
Deze groep van mensen bestaan uit experten vanuit verschillende stijlen en systemen waarvan de kennis, ervaring en kunde zonder enig twijfel vaststaan (dus boven alle verdenkingen verheven). Vanaf 5e Dan Shen-Dao is men automatisch lid van deze groep.

23 Algemene Vragen: Wat met Kyu graden? Erkende Instructeurs kennen de verschillende gordels (t.e.m. bruine) zelf en autonoom toe. Het is pas vanaf Bruine gordel dat een toekomstig instructeur zich kan aanbieden om examen 1e Dan af te leggen voor de Examencommissie van Shen-Dao.

24 Krijgt elk lid toegang tot alle opleidingen?
Nee, de “Raad der Wijzen” gaat een planning maken met de opleidingen van: Basisniveau: Toegankelijk voor alle leden (Vb: Basis Kyusho, basis Qigong,…); Intermediate niveau: Voor instructeurs die reeds de basis Kyusho & Qigong gevolgd hebben (Vb: Fa-jing (1e niveau), Iron Palm (basis), …); Advanced niveau: Dim-mak, Advanced Training Methods, Advanced Fa-jing,… . Special or particular niveau: Bepaalde opleidingen vereisen dat reeds specifieke vooropleidingen gevolgd werden (vb: Basis Iron Palm dient gevolgd te zijn om Fire Palm, Phoenix Palm, Vibrating Palm, Poison Hands, … te kunnen/mogen volgen. Rede hiervoor is om ontgoocheling, faling en blessures te vermijden alsook trainingspartners die wel over het nodige niveau beschikken te hinderen in hun eigen groei en voor hen een bron van ergernis te zijn.

25 Wie geeft er les of wie kan er les geven?
Alle erkende instructeurs kunnen lessen & workshops geven en hiervoor sp bekomen. Ik wil dit ten zeerste aanmoedigen! Indien men mijn steun of deze van de andere instructeurs vraagt zullen we deze in de mate van het mogelijke verlenen. Persoonlijk wil ik mij qua workshops beperken tot enkele per jaar. Verder blijf ik de “anciens” verder begeleiden en hoop ik dat vanuit die groep ook de nodige kennis en expertise doorstroomt naar de anderen (door middel van lessen en workshops die zij in hun omgeving organiseren).

26 Wat i.v.m. verzekering? Aangezien verscheidene instructeurs al verzekerd zijn laten we een document tekenen waarbij iedereen verklaart reeds te beschikken over of ter persoonlijke titel een BA verzekering zal afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze zodat Eden Center, Shen-Dao, Glenn Leemans, de examencommissie nog de individuele leden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die zou zijn opgelopen tijdens de trainingen.

27 Vennootschapsvorm van Shen-Dao?
Shen-Dao staat voor een ideologie die voor mezelf en anderen gelijk staat met een geloofsovertuiging (godsdienst). We hadden een VZW kunnen oprichten maar dan zitten we weer met een vaste bedrijfsstructuur en alle kosten daaraan verbonden (boekhouding & jaarlijkse publicatie van de jaarrekening). Aangezien er in België en Europa een vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid bestaat lijkt het ons totaal niet opportuun om deze individuele vrijheden (grondwet & verdrag voor de rechten van de mens) te laten beknotten door administratieve regels. Dit houdt dan wel in dat elke instructeur die lessen geeft en daarvoor een vergoeding ontvangt deze individueel dient aan te geven in zijn belastingopgave.

28 Hoe kan mijn cursus of workshop in aanmerking komen om SP te verwerven?
Enkel een erkende instructeur kan voorstellen indienen; Elk voorstel dient beoordeeld te worden door de “Raad der Wijzen” = goedgekeurd + een waarde van SP aan gegeven worden (op basis van duurtijd en op basis van moeilijkheidsgraad). Na goedkeuring verschijnt de cursus of workshop dan op de agenda van Shen-Dao.

29 Wie kan lid worden van de examencommissie of “Raad der Wijzen”?
Krijgskunstenaars die een jarenlange expertise hebben binnen hun vakgebied en die zich aan niemand meer moeten bewijzen. Vanaf 5e Dan Shen-Dao is men automatisch lid van deze groep. Krijgskunstenaars wiens nuttige inbreng en inzet de Federatie en de krijgskunsten in het algemeen ten goede komen.

30 Andere Topics: Een ledenboekje?
Bij elke erkende activiteit kunnen dus “Studie Punten”(SP) verzameld worden. Om deze enigszins ordelijk bij te houden gaan we werken met een ledenboekje. Hiermee kan een lid bewijzen dat hij over voldoende SP beschikt om zich aan te bieden voor het desbetreffende Dan examen. Deze ledenboekjes kunnen door de leden tegen kostprijs aangekocht worden.

31 Groepsactiviteit? Jaarlijks hebben we de eindejaarsreceptie die door gaat in Edencenter. Verder gaan we proberen om 1 x per jaar een weekend (of verlengd weekend) stage te houden met als bedoeling de groepsband tussen de erkende instructeurs te versterken en kennis en expertise uit te wisselen.

32 Code of Ethics Respect voor zijn leraar(s) & respect voor alle krijgskunsten. Respect voor zijn training partners, “broeders en zusters (discipels)”. Blijf steeds nederig maar kom steeds op voor je mening en overtuigingen. Wees steeds eerlijk tegenover jezelf, je training partners e.a.. We gebruiken onze kennis enkel ter zelfverdediging en niet voor malafide acties en praktijken. De volledige kennis dient gedeeld te worden met zijn “broeders en zusters (discipels)”. Enkel mensen die betrouwbaar, eerlijk en rechtvaardig zijn dienen toegelaten te worden tot de trainingen. De kennis dient gradueel doorgegeven te worden en dit zowel ter bescherming van de leerling als van het systeem op zich. Broeders & zusters (discipels) mogen steeds op de steun rekenen van de organisatie en van de leden en vice versa. Het hoofddoel is de authentieke krijgskennis te verzamelen, te bewaren, te vrijwaren en ter beschikking te stellen voor toekomstige generaties.


Download ppt "In The Spirit of Yin & Yang Of ook De Weg Van De Geest"

Verwante presentaties


Ads door Google