De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LIAC LOKAAL INFORMATIE- EN ADVIESENTRUM LOKAAL INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM De vraagbaak en wegwijzer voor: WELZIJNONENZORG WELZIJN, WONEN en ZORG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LIAC LOKAAL INFORMATIE- EN ADVIESENTRUM LOKAAL INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM De vraagbaak en wegwijzer voor: WELZIJNONENZORG WELZIJN, WONEN en ZORG."— Transcript van de presentatie:

1 LIAC LOKAAL INFORMATIE- EN ADVIESENTRUM LOKAAL INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM De vraagbaak en wegwijzer voor: WELZIJNONENZORG WELZIJN, WONEN en ZORG

2 LOCATIE BUDEL Graafschap Hornelaan 2a 6021 XL Budel Telefoon: 0495-499211 E-mail : liac@cranendonck.nl openingstijden: telefonisch : 9.00 - 10.00 uur vrije inloop : 10.00 - 12.00 uur

3 LOCATIE MAARHEEZE Smits van Oyenlaan 1 a 6026 CN Maarheeze Telefoon: 0495-591516 E mail : liac@cranendonck.nl openingstijden: telefonisch : 9.00 - 10.00 uur vrije inloop: 14.00 - 16.00 uur

4 Terugblik Start in kader uitwerking regiovisie door Zorgnetwerk Zuid-oost (Valkenswaard, Waarle, Heeze- Leende, Cranendonck): “Per 1 januari 1999 moet in elke gemeente een LIAC van start gaan dat aan de minimale vereisten voldoet ”.

5 Terugblik: 1 e fase 10 maart 1999 officiële start door ondertekening convenant gemeente Cranendonck en gemeente Heeze- Leende en RIWO. 1 januari 1999 LIAC Maarheeze operationeel 1 oktober 1999 LIAC Budel operationeel

6 Kenmerken: - Uitvoering door vrijwilligers - Management en ondersteuning door RIWO - Regie bij gemeente - Gekozen is voor groeimodel

7 Terugblik: 2 e fase Najaar 1999 bestuursopdracht verdere uitbouw LIAC’s: - beschrijvingen processen; - inbreng afdeling maatschappelijke zorg; - bemiddeling woonfuncties; - het LIAC als frontoffice van diverse instellingen en voorzieningen.

8 Geïmplementeerd april 2002 Na de projectfase worden de LIAC’s aangestuurd door de afdeling Maatschappelijke zorg Kenmerken: - Aansturing door gemeente - Vrijwilligers begeleid door gemeente

9 Gegroeide situatie Belangrijk kenmerk van de LIAC’s: een brede invulling: de cliënt staat centraal. Eén van de uitgangspunten is dat de cliënt met vrijwel elke vraag terecht kan. Samen met de cliënt zal worden gezocht naar antwoorden op zijn of haar vragen. Hierin onderscheiden de LIAC’s zich van de lokale loketten zoals beschreven in het Robuuste RIO – traject.

10 Schema n.a.v. werkbijeenkomsten SRE – Santis (‘Brown paper sessies’)

11 2: Doorverwijzen 3: Helpen 4: Aanvraag in behandeling nemen 1: Vraag verhelderen 9: Kwaliteit Bewaken 7: Voorbereiden uitvoering 8: Uitvoeren 5: Aanvraag behandelen 10: Afhandelen klachten 11: Behandelen bezwaar en beroep 6: Besluiten Procesbeschrijving lokaal loket n.a.v. werkbijeenkomsten SRE – Santis (‘Brown paper sessies’)

12 Enkele diensten of producten WVG MINIMABELEID GEZONDHEIDSWIJZER KLUSSENDIENST MAARHEEZE / SOERENDONK / GASTEL VRIJWILLIGE HULPDIENST VOOR BUDEL / BUDEL-SCHOOT / BUDEL - DORPLEIN WONEN / HUISVESTING met zorg en/of dienstverlening REGIONAAL INDICATIE ORGAAN VOOR (RIO) REGIONALE INSTELLING WELZIJN OUDEREN (RIWO) THUISZORG KEMPENSTREEK ZORGCENTRUM MARISHOF WOONSERVICE in en rond MARISHOF (aanleunwoningen) ZORGCENTRUM MARIENBURGHT WOONSERVICE in en rond MARIENBURGHT PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK (MW) GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) VLUCHTELINGENWERK Cranendonck HULP / ONDERSTEUNING VAN BURO SLACHTOFFERHULP BUREAU RECHTSHULP BELANGEN VERENIGING VOOR 50 – PLUSSERS (KBO) OUDERENADVISEUR KBO PILOT VROM: HUURSUBSIDIE

13

14 Succesfactoren: - Breedte loket (geen nee verkopen) - Locaties buíten gemeentehuis, gedeeld met AMW en RIWO - Communicatie met burger - Communicatie met instanties (soc. kaart) - Duidelijk communiceren met klant - Inzet vrijwilligers (= laagdrempelig) - Periodiek informatie-overdracht met vrijwilligers

15 Leerpunten: - Taak- en functieomschrijving - Inwerken vrijwilligers - Toegankelijkheid (entree, toilet) - Aparte spreekkamer - Beveiliging / verzekering - Rechtstreekse verbinding met netwerk gemeente

16 Ambities 2004-2005 Verbreding en verdieping van de bestaande loketten: - Afhandeling geprotocolleerde AWBZ-voorzieningen in loket - Doorverwijzing naar back-office niet geprotocolleerde AWBZ-voorzieningen - Verruimen mandaat (klaar terwijl u wacht) - Voorbereidende activiteiten m.b.t. participatie met partners in het loket.

17 Ambities na 2005 - Inspelen op ontwikkelingen WMO - LIAC’s frontoffice alle diensten wonen, welzijn, zorg; o Ontwikkelen tot een “marktplaats” voor burgers en aanbieders van diensten op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg. o De gemeente als “marktmeester”


Download ppt "LIAC LOKAAL INFORMATIE- EN ADVIESENTRUM LOKAAL INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM De vraagbaak en wegwijzer voor: WELZIJNONENZORG WELZIJN, WONEN en ZORG."

Verwante presentaties


Ads door Google