De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds"— Transcript van de presentatie:

1 Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds
Informatiesessies over energie (VEA & VREG) Sociaal Verwarmingsfonds Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds

2 Inhoudstafel Organisatie Actiepunten Verwarmingsfonds Resultaten Warm Gebaar Doelgroepen Verwarmingsfonds Financiële situatie Vergelijking met andere energiëen Opportuniteiten Besluit

3 Verwarmingsfonds Walter Kuylen
Kabinet De Block Kabinet Wathelet (BPF) – BPU – FeBuPro – Informazout – Lab – M.I – Energie – (OCMW’s(3)) Brafco Algemene Directie Verwarmingsfonds Walter Kuylen

4 Actiepunten Verwarmingsfonds
(van crisisfonds naar permanent fonds) Thans: geld in – geld uit (curatief) OCMW’s werkingskosten Bijdrage verbruikers Subsidie Federale Staat communicatie: - toelage - gespreide betalingen Opportuniteiten: preventie: - REG - gespreide betalingen Via: Actie Warm Gebaar redenen: imago sector - ontwikkeling nieuwe diensten - fidelisering cliënteel - beperking risico financiële putten - bijkomend communicatiekanaal - assurantie

5 Resultaten « Warm Gebaar »

6 onroerende goederen buiten de gezinswoning.
Geld uit: 3 categoriën (+1) Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan ,81€ verhoogd met 3 079,19€ per persoon ten laste(1). Categorie 2: personen met een begrensd inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan ,81€ verhoogd met 3 079,19€ per persoon ten laste (1). Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Categorie 4: opgeheven vanaf 01/01/2010 (1) Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid vant het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen,lager is dan 2.890,00 €

7 Financiële situatie Verwarmingsfonds VZW 01/01/2005- 01/09/2006-
1/09/2007- 01/09/2008- 01/01/2009- 01/01/2010- 1/01/2011 2012 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 PROVISOIRE STATISTIEKEN ! 4 maanden Oorsprong : SMALS CATEGORIE 1 - aantal toelagen NIHIL 147418 38820 104972 135086 137683 130577 CATEGORIE 2 - aantal toelagen 45147 12602 29015 34001 32412 27099 CATEGORIE 3 - aantal toelagen 5163 1068 3687 4628 4701 4317 CATEGORIE 4 - aantal toelagen 58612 14617 MINECO - Vlaamse Regio - aantal toelagen 42887* 108414 34798 63466 76448 73245 68857 Waalse regio - aantal toelagen 43553* 144098 32060 71590 93371 97957 90901 Brusselse regio - aantal toelagen 550* 3828 249 2618 3896 3594 2235 Aantal toelagen - cumul België 86990* 256340 67107 137674 173715 174796 161993 Aantal huishoudens -algemeen totaal 190225 66177 98841 120998 128580 119330 Gemiddelde toegekende toelage 114,82 € 119,59 €* 131,25 € 150 210 UITGAVEN ** 11,74 M € 11,28 M € 30,09 M € 9,20 M € 17,04 M € 23,39 M € 22,95 M € 22,84 M € + beheerkosten (10,00 eur per dossier) Werkingskosten 0,20 M € 0,29 M € 0,43 M € 0,23 M € 1,15 M € 0,32 M € 0,46 M € INKOMSTEN** Petroleum bijdragen 5,85 M € 5,66 M € 7,70 M € 3,72 M € 8,01 M € 8,23 M € 6,84 m € 4,61 M € Diverse inkomsten 0,48 M € 3 kwartalen Resultaat (+/-) voor subsidies per boekjaar** - 6,09 M € -5,91 M € -22,82 M € -5,71 M € -10,18 M € -15,48 M € -16,23 M € -18,66 M € Subsidies** 17,00 M € 30,00 M € 13,33 M € 6,42 M € 26,03 M € 7,50 M € Resultaat (+/-) na subsidies per boekjaar** 11,39 M € 7,18 M € 7,62 M € -9,06 M € 9,46 M € -11,16 M € Saldo van het eigen vermogen einde boekjaar** 5,48 M € 12,66 M € 20,28 M € 10,10 M € 1,04 M € 10,50 M € 0,66 M € * oorsprong = activiteitsverslag - Raad van Bestuur ** oorsprong = jaarrekening van het Verwarmingsfonds

8 Energiearmoede Aardgas / Stookolie –Propaan in bulk
Procedure: Wanbetaling opzeg Distributienetbeheerder Wanbetaling Budgetbeheerder: netbeheerder: 70% OCMW : 30% Voorstel: Sociaal distributiebeheerder Incasso Contact +ondersteuning OCMW Leverancier (Cf. LAC) Middelen: personeelsleden (Eandis)

9 Onafhankelijk netbeheerder
« Inzake Gespreide Betalingen is er een manifeste wil van de Overheid dit te realiseren » (J.Van Geertsom – Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie) Te nemen beslissingen: Ontwikkeling website Gespreide Betalingen: medewerking Schuldbemiddeling OCMW Opvolging  « Warm Gebaar »: enquête chauffeurs + presentatie per provincie A. . B Binnen 1,5 jaren: ontwikkeling sociaal netbeheerder Onafhankelijk netbeheerder Verzekering Contact ocmw Incasso Sector Verwarmingsfonds Verwarmingsfonds: 2 domeinen Curatief luik Preventief luik (doelgroepen) Onafhankelijk netbeheerder Verzekering Contact ocmw Incasso Sector

10 Besluit: Verwarmingsfonds is meer dan ooit nodig Financiële middelen: Protocol in wording Ontwikkeling Sociaal Netbeheerder & Gespreide Betalingen;


Download ppt "Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds"

Verwante presentaties


Ads door Google