De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

: Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds Informatiesessies over energie (VEA & VREG) Sociaal Verwarmingsfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: ": Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds Informatiesessies over energie (VEA & VREG) Sociaal Verwarmingsfonds."— Transcript van de presentatie:

1 : Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds Informatiesessies over energie (VEA & VREG) Sociaal Verwarmingsfonds

2 Inhoudstafel 1.Organisatie 2.Actiepunten Verwarmingsfonds 3.Resultaten Warm Gebaar 4.Doelgroepen Verwarmingsfonds 5.Financiële situatie 6.Vergelijking met andere energiëen 7.Opportuniteiten 8.Besluit

3 Kabinet De Block Kabinet Wathelet (BPF) – BPU – FeBuPro – - Informazout – Lab – M.I – Energie – (OCMW’s(3)) Algemene Directie Verwarmingsfonds Walter Kuylen Brafco

4 Actiepunten Verwarmingsfonds (van crisisfonds naar permanent fonds) Thans:  geld in – geld uit (curatief) OCMW’s werkingskosten Bijdrage verbruikers Subsidie Federale Staat  communicatie: - toelage - gespreide betalingen Opportuniteiten:  preventie: - REG - gespreide betalingen Via: Actie Warm Gebaar  redenen: - imago sector - ontwikkeling nieuwe diensten - fidelisering cliënteel - beperking risico financiële putten - bijkomend communicatiekanaal - assurantie

5 Resultaten « Warm Gebaar »

6 Geld uit: 3 categoriën (+1) Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 16 632,81€ verhoogd met 3 079,19€ per persoon ten laste (1). Categorie 2: personen met een begrensd inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 16 632,81€ verhoogd met 3 079,19€ per persoon ten laste (1). Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. Categorie 3 : personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Categorie 4 : opgeheven vanaf 01/01/2010 (1) Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid vant het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen,lager is dan 2.890,00 €

7 Financiële situatie Verwarmingsfonds VZW01/01/2005-01/09/2006-1/09/2007-01/09/2008-01/01/2009-01/01/2010-1/01/20112012 31/08/200631/08/200731/08/200831/12/200831/12/200931/12/201031/12/2011PROVISOIRE STATISTIEKEN ! 4 maanden Oorsprong : SMALS CATEGORIE 1 - aantal toelagenNIHIL 14741838820104972135086137683130577 CATEGORIE 2 - aantal toelagenNIHIL 451471260229015340013241227099 CATEGORIE 3 - aantal toelagenNIHIL 516310683687462847014317 CATEGORIE 4 - aantal toelagenNIHIL 5861214617MINECO-- Vlaamse Regio - aantal toelagenNIHIL42887*1084143479863466764487324568857 Waalse regio - aantal toelagenNIHIL43553*1440983206071590933719795790901 Brusselse regio - aantal toelagenNIHIL550*38282492618389635942235 Aantal toelagen - cumul BelgiëNIHIL86990*25634067107137674173715174796161993 Aantal huishoudens -algemeen totaalNIHIL 1902256617798841120998128580119330 Gemiddelde toegekende toelage114,82 €119,59 €*131,25 €150210 UITGAVEN ** Aantal toelagen - cumul België11,74 M €11,28 M €30,09 M €9,20 M €17,04 M €23,39 M €22,95 M €22,84 M € + beheerkosten (10,00 eur per dossier) Werkingskosten0,20 M €0,29 M €0,43 M €0,23 M €1,15 M €0,32 M €0,46 M €0,43 M € INKOMSTEN** Petroleum bijdragen5,85 M €5,66 M €7,70 M €3,72 M €8,01 M €8,23 M €6,84 m €4,61 M € Diverse inkomsten0,48 M € 3 kwartalen Resultaat (+/-) voor subsidies per boekjaar**- 6,09 M €-5,91 M €-22,82 M €-5,71 M €-10,18 M €-15,48 M €-16,23 M €-18,66 M € Subsidies**17,00 M €-30,00 M €13,33 M €-6,42 M €26,03 M €7,50 M € Resultaat (+/-) na subsidies per boekjaar**11,39 M €-5,91 M €7,18 M €7,62 M €-10,18 M €-9,06 M €9,46 M €-11,16 M € Saldo van het eigen vermogen einde boekjaar**11,39 M €5,48 M €12,66 M €20,28 M €10,10 M €1,04 M €10,50 M €0,66 M € * oorsprong = activiteitsverslag - Raad van Bestuur ** oorsprong = jaarrekening van het Verwarmingsfonds

8 Procedure: Aardgas Stookolie – Propaan in bulk Wanbetaling opzeg Distributienetbeheerder Wanbetaling Budgetbeheerder: -netbeheerder: 70% -OCMW : 30% Middelen: 150 personeelsleden (Eandis) Voorstel: Sociaal distributiebeheerder Incasso Contact +ondersteuning OCMW Leverancier (Cf. LAC) Energiearmoede Aardgas / Stookolie –Propaan in bulk

9 Te nemen beslissingen: A. ―Ontwikkeling website Gespreide Betalingen: medewerking ―Schuldbemiddeling OCMW ―Opvolging « Warm Gebaar »: enquête chauffeurs + presentatie per provincie B Binnen 1,5 jaren: ontwikkeling sociaal netbeheerder Sector Onafhankelijk netbeheerder Verzekering Contact ocmw Incasso Verwarmingsfonds « Inzake Gespreide Betalingen is er een manifeste wil van de Overheid dit te realiseren » (J.Van Geertsom – Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie) Verwarmingsfonds: 2 domeinen Curatief luik Preventief luik (doelgroepen) Onafhankelijk netbeheerder Verzekering Contact ocmw Incasso. Sector

10 Besluit: • Verwarmingsfonds is meer dan ooit nodig • Financiële middelen: Protocol in wording • Ontwikkeling Sociaal Netbeheerder & Gespreide Betalingen;


Download ppt ": Voordracht door: Walter Kuylen Algemeen Directeur Verwarmingsfonds Informatiesessies over energie (VEA & VREG) Sociaal Verwarmingsfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google