De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen” Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen” Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen” Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

2  “Bestuurder”, al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt (art. 2.13 wegcode)  Commentaar: - zowel bereden, ingespannen of aan de hand geleid - over nodige kennis en rijvaardigheid beschikken - meesterschap bewaren over paard(en) - in staat zijn om gewenste en nuttige bewegingen te kunnen uitvoeren - vereiste lichaamsgeschiktheid bezitten - verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van persoon die paard zonder bestuurder in verkeer brengt (art. 8.1) - hij die de teugels in handen heeft = bestuurder ongeacht zijn plaats op de koets Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

3  12 jaar: ruiter mits begeleiding persoon van minimum 21 jaar  14 jaar: ruiter  16 jaar: menner  Commentaar: ◦ - geen vereiste leeftijd = burgerrechterlijke verantwoordelijkheid ouders en/of begeleider Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

4  Ruiter/menner is niet aansprakelijk als paard wordt opgeschrikt, op hol slaat of nog, oncontroleerbaar wordt ten gevolge van: - plotse onvoorzienbare en externe omstandigheid (overmacht) buiten het normale verkeer - fout van een derde Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

5  = Kunde tot het besturen opdat menner in alle veiligheid de paard(en) in bedwang kunnen houden in een normaal verkeersgebeuren  Hoe? ◦ - onderdrukken normale schrikreacties ◦ - uitvoeren van courante bewegingen en manoeuvres ◦ Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

6  Kunde om te mennen kan wel aanwezig zijn, maar rijvaardigheid kan ontbreken  Voorbeelden: ◦ - bejaarde bestuurder ◦ - niet geldig voor alle paarden (vb. volbloed) ◦ - niet geldig voor alle karakters van paarden Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

7  Menner moet fysisch en psychisch in staat zijn om te besturen ◦ - blijvende ongeschiktheden ◦ - opgelet voor tijdelijke ongeschiktheden ◦ - onder invloed van geneesmiddelen, drank of drugs ◦ - telefoneren Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

8  Rijbewegingen zijn enkel bewegingen die door de bestuurder bij het sturen van zijn rijdier moeten worden uitgevoerd. Geen brevet is vereist. ◦ - Nodige aandacht opbrengen voor het besturen (voeren van geanimeerde gesprekken, kaartlezen, omarmen gezellin, …) ◦ - Moet beschikken over de nodige bewegingsvrijheid (goede inrichting koets, remmen, roken van een pijp, …) ◦ - Goed “ruiter- of menschap” ◦ - Kwaliteit van het materiaal ◦ - Gezondheid van het paard (al dan niet beslaan) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

9  Verkeerscode is enkel van toepassing op openbare weg Voorbeelden openbare weg: - elke weg die openstaat voor het openbaar verkeer - deel van de openbare weg waarop een spoor is aangelegd - militaire wegen waar openbaar verkeer is toegelaten - parking van grootwarenhuis die voor iedereen toegankelijk is - jaagpad behorende tot de openbare weg Openbare plaats = terrein toegankelijk voor het publiek en de niet-openbare terreinen toegankelijk voor beperkt publiek Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

10  Wegcode is niet van toepassing, wel algemene regels inzake dronkenschap, drugs, vluchtmisdrijf en verplichte verzekering. Op deze plaatsen zijn de voorzichtigheidsregels van toepassing (BW art. 1382 en 1383) zoals voorrang van rechts, wegmarkeringen, verkeerstekens, …). Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

11  Algemene regels zijn hier geldig  Rijbaan = deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer is ingericht  Buiten de bebouwde kom voor ruiters: ok voor gelijkgrondse berm  Ruiters maximaal met 2 naast elkaar  Gespannen maximum 4 achter elkaar en maximum 3 naast elkaar (= 12 paarden)  Zo dicht mogelijk bij rechtse kant rijbaan  Niet galopperen binnen bebouwde kom Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

12  Verboden op autosnelwegen en autowegen  Verkeersbord C1 (éénrichtingsverkeer)  Verkeersbord C3 (verboden voor alle bestuurders in beide richtingen)  Verkeersbord C13 (verboden voor gespannen)  Verkeersbord C15 (verboden voor ruiters)  Privé-eigendommen zonder instemming eigenaar (veldwetboek)  Boswetboek (niets voorzien voor menners, ????)  Bosdecreten (idem, ????) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

13  Maximum 4 x 3 paarden op openbare weg  Leidsel of tuig moet zo ingericht zijn dat het gespan steeds in de hand is en zijn voertuig veilig en juist kan mennen (tuig en rijtuig ok, gemoedstoestand menner ok, kennis en ervaring ok, …)  Gespannen moeten vergezeld zijn van zoveel begeleiders als voor de veiligheid van het verkeer vereist is (minimum 6 paarden, 1 begeleider minimum) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

14  Geen galop binnen bebouwde kom  Ruiters op de rijbaan met 2 naast elkaar  Bestuurders en begeleiders altijd in onmiddellijke nabijheid van dieren  Meer dan 6 dieren, één begeleider  Min 10 ruiters = ruiters in groep (groepsleider minimum 21 jaar, driekleur rond linkerarm, kruispunten verkeer stilleggen op voorwaarde geen verkeerslichten, …) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

15  Twee rode driehoekige reflectoren achteraan (art. 83.1.1) – hoogste punt maximum 1,20 m boven de grond, laagste punt minimum 0,40 m boven de grond bij leeg voertuig, symmetrisch t.o.v. de lengteas, minimum 0,40 m van de buitenkant  Eén of meer oranje reflectoren op de zijkanten mogen (art. 83.1.2) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

16  Voldoend doelmatige reminrichting (art. 83.2), uitzondering 2-wielen waarvan gewicht in beladen toestand maximum 1.000 kg is en bespanning moet tegelijkertijd stoppen met paard  Gebruik van lichten tussen valavond en aanbreken van de dag en altijd als zicht ≤ 200 m. Vooraan een wit of geel licht, achteraan een rood licht. Mag in één toestel zijn, links geplaatst of gedragen Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

17 Deel 2 “Van ladingen en gewichten” Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010

18  Heeft zijn invloed op: ◦ Leeftijd om te mogen besturen ◦ Soort rijbewijs dat vereist is ◦ Lading dat toegelaten is ◦ Specifieke verkeersborden ◦ Snelheidsbeperkingen ◦ Verzekering dat vereist is Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

19 Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S. 28.03.1968) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

20  Voertuig categorie M: voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (vnl. M1 = personenauto’s)  Voertuig categorie N: voor het vervoer van goederen bestemde motorvoertuigen op ten minste 4 wielen (vnl. N1 = ten hoogste 3,5 T; N2 = + 3,5 T maximum 12 T; N3 = + 12 T) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

21  Voertuig categorie O: aanhangwagens (vnl. O1 = ten hoogste 750 kg; O2 = + 750 kg niet meer dan 3,5 T)  Voertuig categorie G: terreinvoertuigen  Aanhangwagen: elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voort-bewogen Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

22  Voertuig: elk vervoermiddel als hierboven genoemd  Sleep: elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door één en dezelfde kracht te worden voortbewogen  Bedrijfsvoertuig: alle voertuigen die behoren tot de categorie M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3 en O4 Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

23  Identificatieverslag: document dat toegevoegd wordt aan het keuringsbewijs i.g.v. eerste keuring van bedrijfsvoertuigen categorie N1 en O2 en dat de identificatie- gegevens van het voertuig vermeldt  Technische fiche: document dat afgeleverd wordt voor de voertuigen catagorieën N2, N3, O3 en O4 Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

24  Dit is de maximale toegelaten massa van het voertuig afzonderlijk en vóór de ingebruikneming bepaald door de voorschriften van het technisch reglement van de auto’s.  Staat op het EENVORMIGHEIDSATTEST en/of IDENTIFICATIEVERSLAG Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

25  Dit staat voor de maximale massa van een aanhangwagen die technisch door een motorvoertuig kan getrokken worden. Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

26  Dit is de technisch toelaatbare massa, eventueel beperkt ingevolge de bepalingen van artikel 32 van dit besluit  Staat op het EENVORMIGHEIDSATTEST en/of IDENTIFICATIEVERSLAG Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

27  Dit is de massa van een rijklaar voertuig met carrosserie, uitrusting en toebehoren, inclusief brandstof, water en smeerolie, maar zonder vervoerde personen en goederen  Staat op het eenvormigheidsattest Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

28  Dit is de op het voertuig toegelaten lading  Voorbeeld 1: Mercedes ML ◦ TTM = 2.830 kg ◦ Eigen massa = 2.185 kg ◦ Gewicht bestuurder = 75 kg (gemiddelde wet) ◦ Laadvermogen = 570 kg Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

29  Voorbeeld 2: IFor Williams ◦ TTM = 2.600 kg ◦ Eigen massa = 980 kg ◦ Laadvermogen = 1.620 kg  Voorbeeld 3: Renault Master ◦ TTM = 3.500 kg ◦ Eigen massa = 2.690 kg ◦ Gewicht bestuurder = 75 kg (gemiddelde wet) ◦ Laadvermogen = 735 kg Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

30  Dit is het geheel van: ◦ de eigen massa van het voertuig ◦ massa van de lading ◦ massa van de bestuurder ◦ massa van de andere vervoerde personen Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

31  Chassisnummer  Identificatieplaat (hetzij merk en type voertuig, chassisnummer, PV nr. van goedkeuring, MTM van het voertuig en de sleep indien geschikt, hetzij naam constructeur, PV nr. van goedkeuring, chassisnummer, MTM voertuig, MTM sleep, MTM elk der assen van voor naar achter) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

32  Enkel voertuigen M1, M2 en M3 mogen gebruikt worden voor personenvervoer  Vervoer van personen in aanhangwagens is verboden (uitz. kermisexploitanten)  Vervoer van personen in voertuigen N2 en N3 op voorwaarde dat beide ruimten gescheiden zijn  Voertuigen N1, N2, N3, O1, O2, O3 en O4 zijn bestemd voor vervoer van goederen Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

33  Massa in beladen toestand voertuig ≤ MTM voertuig  Massa in beladen toestand per as ≤ MTM per as + 5 %  Massa in beladen toestand sleep ≤ MTMS (geldt niet voor takelen van voertuigen) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

34  Van toepassing op personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik ◦ Massa aanhangwagen in beladen toestand ≤ MTSM (= MTMS – MTM voertuig) ◦ MTM aanhangwagen zonder remmen ≤ ½ MTM voertuig + 75 kg ◦ MTSM ≤ 75 % MTM voertuig als aanhang- wagen geremd is Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

35  Van toepassing op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en lichte vrachtauto’s met op PV goedkeuring MTSM ◦ Massa aanhangwagen in beladen toestand ≤ MTSM voertuig ◦ MTM aanhangwagen zonder remmen ≤ ½ MTM voertuig + 75 kg ◦ MTSM aanhangwagen met rem ≤ MTM voertuig (4WD = x 1,2) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

36  Mercedes ML + IFor Williams  MTM Mercedes: 2.830 kg  MTM Ifor Williams: 2.600 kg  MTSM Mercedes: 3.500 kg  MTMS = 2.830 kg + 3.500 kg = 6.330 kg  Realiteit: 2.830 kg + 2.600 kg = 5.430 kg Aalter, 9 juli 2010Verkeersavond 2010, Jean Nicodème

37  Renault Master+ IFor Williams  MTM Renault: 3.500 kg  MTM Ifor Williams: 2.600 kg  MTSM Mercedes: 2.000 kg  MTMS = 3.500 kg + 1.900 kg = 5.500 kg  Realiteit: 3.500 kg + 2.600 kg = 6.100 kg  PROBLEEM: Ahw maximum 2.000 kg Aalter, 9 juli 2010Verkeersavond 2010, Jean Nicodème

38  Mercedes E 200 CDI + IFor Williams  MTM Mercedes: 2.270 kg  MTM Ifor Williams: 2.600 kg  MTSM Mercedes: 1.900 kg  MTMS = 2.270 kg + 1.900 kg = 4.170 kg  Realiteit: 2.270 kg + 2.600 kg = 4.870 kg  PROBLEEM: Ahw maximum 1.900 kg Aalter, 9 juli 2010Verkeersavond 2010, Jean Nicodème

39  Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik met trekhaak voor aanhangwagen MTM > 750 kg: 1 ste keer bij ingebruikname en dan elk jaar  Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik met trekhaak voor aanhangwagen MTM ≤ 750 kg: 1 ste keer bij ingebruikname en dan elk jaar na 4 jaar ouderdom auto  Vóór de inschrijving van voertuig categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3 en O4 en dan elk jaar  Voertuig categorie O1 (aanhangwagen MTM ≤ 750 kg) zijn vrijgesteld van keuring  Vignet van keuring (binnenzijde voorruit, nabijheid nummerplaat bij aanhangwagens) Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

40  Aanhangwagen MTM > 750 kg: inschrijving verplicht, aparte nummerplaat Q-plaat (U- plaat blijft geldig als ze in goede staat en leesbaar is)  Aanhangwagen MTM ≤ 750 kg: reproductiekenteken van het trekkend voertuig Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

41  Aanhangwagen MTM > 500 kg: aparte verzekering verplicht  Aanhangwagen MTM ≤ 500 kg: enkel verplichting van aangifte Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010

42  Voertuig MTM ≤ 3,5 T + Aanhangwagen MTM ≤ 750 kg: rijbewijs B  Uitzondering: MTMS ≤ 3,5 T en MTM aanhangwagen ≤ ledige massa trekkend voertuig → MTM aanhangwagen mag > 750 kg voor rijbewijs B  MTMS sleep hierboven > 3,5 T: rijbewijs B + E  Voertuig MTM ≤ 3,5 T + Aanhangwagen MTM > 750 kg: rijbewijs B + E  Rijbewijs ouder dan 01/01/1989, B + E ok  Rijbewijs ouder dan 01/01/1989 + medische keuring, C + E ok Verkeersavond 2010, Jean NicodèmeAalter, 9 juli 2010


Download ppt "Deel 1 “Op weg om te slagen in het theoretisch examen” Verkeersavond 2010, Jean Nicodème Aalter, 9 juli 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google