De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansprakelijkheid als tussenpersoon

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansprakelijkheid als tussenpersoon"— Transcript van de presentatie:

1 Aansprakelijkheid als tussenpersoon
“moet ik nu overal voor zorgen?” of “veilig spelen met vuurwerk” Willem Pel, BAVAM 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

2 Veluwse Assurantieclub
9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

3 De professionele tussenpersoon
noemt zich specialist 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

4 De professionele tussenpersoon
U wordt ook als specialist afgerekend! 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

5 Veluwse Assurantieclub
9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

6 Veluwse Assurantieclub
De rechter Staat open voor iedereen Uitspraak is bindend Beginsel van hoor en wederhoor Altijd meer dan één instantie Hoger beroep en cassatie 19 rechtbanken 5 gerechtshoven 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

7 Veluwse Assurantieclub
Andere mogelijkheden Arbitrage Lijkt op rechtbank procedure Uitspraak kan ten uitvoer worden gebracht Bindend advies Informeler behandeling Uitspraak kan niet zonder rechtelijke toestemming ten uitvoer worden gebracht Mediation Partijen lossen zelf op o.l.v. mediator 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

8 Veluwse Assurantieclub
KiFiD Bindend advies Voor beide partijen bindend Hoger beroep bij belang > € 3 onafhankelijke bindend adviseurs Op termijn grote ervaring bij de adviseurs Relatief korte rechtsgang Bijstand door advocaat of andere deskundige mogelijk 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

9 Veluwse Assurantieclub
KiFiD II Keuze wel of niet bindend bij voorbaat Niemand kan gedwongen worden zich onvrijwillig aan bindend advies te onderwerpen Als consument niet maar ATP wel bij voorbaat akkoord gaat met bindend advies is KiFiD niet bevoegd. Definitief reglement nog niet gereed 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

10 Veluwse Assurantieclub
KiFiD III BAVAM adviseert niet over keuze maar accepteert bindend advies mits: Tijdig door financieel dienstverlener gemeld Mogelijkheid van bijstand benut Gevolgen claim gedekt 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

11 Veluwse Assurantieclub
Wanneer niet gedekt Bewust geen zorgplicht in acht nemen doet u voor eigen risico (vb: millenniumbrochures niet verspreiden, geen klantenprofielen maken) Garanties geven gaat voor eigen risico (vb: uw maandlasten kunnen nooit hoger worden dan …., wij staan er voor in dat al uw risico’s zijn afgedekt, etc.) Meldt claims tijdig aan in het eerste stadium waarin de verhoudingen nog niet zijn verhard 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

12 Veluwse Assurantieclub
Mifid Europeesche richtlijn Opgenomen in Wft per 1 november 2007 Tijdelijke vrijstelling (leven en hypotheek) Te verwachten: permanente vrijstelling onder voorwaarden voor bemiddeling beleggingsfondsen onder de naam: Nationaal Regime Verwachte invoering: voorjaar 2008? 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

13 Veluwse Assurantieclub
Mifid II Beleggingshypotheek Niet onder mifid, verzekeringsproduct Effectenhypotheek Wel onder mifid, beleggingsadvies Bancaire beleggingsproducten Let op risico’s bij: Execution only door de effectenbank 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

14 Mifid III, Nationaal Regime
Brief minister Bos 19 december 2007 Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen Adviseren en doorgeven van orders Advies BAVAM: doorgeven van vervolgorders altijd rechtstreeks aan de bank Jaarlijkse update van ontwikkelingen of: 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

15 Veluwse Assurantieclub
Execution only? Begeleiding cliënt en inhoudelijke advisering overlaten aan de bank Ook voor kleinere vermogens kan bank als vermogensbeheerder veel betere begeleiding garanderen Periodieke bijstelling (model portefeuille) of Life cycle funds? 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

16 Mifid IV Nationaal Regime
Bescherming cliënt op hoogste niveau is uitgangspunt Deskundigheid adviseur moet gewaarborgd Bekleggen A wellicht niet meer voldoende Eigen vermogen of verzekering Beloningsregels Vastleggen van orders en verdeling verantwoordelijkheid intermediair en bank 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

17 Aanpassing beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Mifid eist of verzekering (of minimum kapitaal, minister geeft voorrang aan verzekering) Voor nationaal regime zal vermoedelijk gelden: Kapitaal van € (bedrag uit de richtlijn) of Verzekering met € per aanspraak en € per jaar 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

18 Veluwse Assurantieclub
Actuele claim Tussenpersoon aansprakelijk voor onderverzekering ? Klant verwacht in dat kader veel! Moet TP taxatie aanbevelen of mag hij van opgave te verzekeren bedrag door de klant uitgaan? HR Eetcafé De Hoeve 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

19 Veluwse Assurantieclub
9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

20 Veluwse Assurantieclub
De feiten overname van het eetcafé, afsluiten brandverzekeringen Verzekerd bedrag f brand, totaal verlies, schade f RB TP is aansprakelijk Hof TP is niet aansprakelijk 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

21 Veluwse Assurantieclub
Feiten HR Hof ging te kort door de bocht: De stelling “dat TP niet had geadviseerd de waarde van de inventaris voor het sluiten van de verzekering te laten taxeren, althans op de juiste wijze vast te (laten) stellen” is door het hof niet besproken. Ga door naar Hof Arnhem 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

22 Veluwse Assurantieclub
9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

23 Veluwse Assurantieclub
oversluiten Geeft nieuwe verzekeraar dekking voordat oude polis is opgezegd? Kunt u dat ook bewijzen? 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

24 Veluwse Assurantieclub
9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

25 Oversluiten en opletten
Is bij AVB en beroepsaansprakelijkheid in- en uitloop goed geregeld? En bij een “en bloc” wijziging? 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

26 Veluwse Assurantieclub
Actuele claims Tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor gevolgen te lage verzekerde som op AVP. Tip: Kijk nog eens naar de verzekerde som op uw eigen beroepsaansprakelijkheidspolis. De wettelijk verplichte 1 miljoen is mogelijk niet voldoende! 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

27 Veluwse Assurantieclub
9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

28 Veluwse Assurantieclub
Actuele claims II Geen schade-inzittendendekking Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer/bestuurder van taxi waarmee ongeval werd veroorzaakt. Geen dekking op AVB en WAM polis voor schade van bestuurder Verdere toename aansprakelijkheid werkgever verwacht die niet gedekt is op avb 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

29 Dilemma’s voor de hypotheekadviseur
Meer offertes tegelijk aanvragen Offertes zijn vaak onder vele voorbehouden Wat als op laatste dag de offertes nog niet binnen zijn Verantwoordelijkheid cliënt bij ontbreken offertes Verlenging vragen en krijgen 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

30 Veluwse Assurantieclub
Hoofdpijn dossier? 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

31 Veluwse Assurantieclub
Gelukkig nieuwjaar 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

32 Informatiestromen en Zorgplicht
Anne-Luut Dijkstra Hoofd Speciale Zaken 9 januari 2008 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

33 Wet Financieel Toezicht
Europese Richtlijn inzake Assurantiebemiddeling Gedragscode Verzekeraars Integriteit, Vakbekwaamheid, Financiële zekerheid, Transparantie en; Zorgplicht 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

34 Veluwse Assurantieclub
Vergunning per Module Assurantiebemiddelaar. (Bemiddelaar en Aanbieder) Bemiddelaar bij Financieringen en Hypotheken Bemiddelaar bij Sparen en Betalen, Cliëntenremisier Financieel Planner 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

35 Veluwse Assurantieclub
Toezichthouder AFM Het bevorderen op de financiële markten van een ordelijk en transparant marktproces, een zuivere verhouding tussen marktpartijen en de bescherming van de consument Het bevorderen van de toegang tot de markt Het bevorderen van de goede werking van de markt Het borgen van het vertrouwen in de markt Nieuws / Publicaties / Rapporten (Voortdurende Zorgplicht) 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

36 Veluwse Assurantieclub
Zorgplicht (1) Klantprofiel (Financiële positie, kennis, ervaring, doelstelling, risicobereidheid) Advies (feitelijk juist, begrijpelijk, niet misleidend) Transparantie ( relevante informatie, volledig informeren, navragen) Nazorg (Belangenbewaker, Pro-actief) 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

37 Veluwse Assurantieclub
Zorgplicht (2) Gemiddelde consument (eigen verantwoordelijkheid, goede informatievoorziening) Bewijsvoordeel van de papertrail Interne organisatie op orde (zorgplicht rust op de totale organisatie) Beperk uw aansprakelijkheid (Algemene voorwaarden, Verzekering(en)) 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

38 Veluwse Assurantieclub
De Praktijk Bestuursrechtelijke zorgplicht (boete, intrekken vergunning) Privaatrechtelijke zorgplicht. (WFT zorgt niet voor verzwaring maar voor inkleuring van deze zorgplicht) Aansprakelijkheid blijft afhangen van de omstandigheden van het geval Voordeel WFT: dossiervorming door de tussenpersoon 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

39 Positie Tussenpersoon
Informatieverstrekking aan: De Verzekeringnemer De Verzekeraar Protocol Directe Benadering 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

40 Assurantiebemiddeling: mij een zorg (plicht)?
Actualiteiten. Internet. Opzegmogelijkheden. Managen van verwachtingen. Toegevoegde Waarde Kansen voor het Intermediair 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

41 Veluwse Assurantieclub
Informatieplichten Bij het sluiten van de verzekering over o.a. Toereikendheid van de dekking (ook gedurende looptijd van de verzekering) Het geven van voldoende informatie aan de verzekeraar om deze te weerhouden van een beroep op verzwijging (art 928) Tijdig informeren over de gevolgen die bekend geworden feiten voor de verzekering kunnen hebben (overlijden, leegstand, echtscheiding) 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

42 Veluwse Assurantieclub
Mededelingsplicht (1) Deltaplan Fraudebestrijding Art 928. Semi Dwingend recht (bescherming Consument) Criteria: (on)juistheid en (on)volledigheid Sancties: Art 929. Wie heeft wat ingevuld? 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

43 Veluwse Assurantieclub
Mededelingsplicht (2) Art 930. Het uitkeringsrecht. Causaliteit en Proportionaliteit Andere Voorwaarden bij kennis van ware stand van zaken (art 930 lid 3) Binnen twee maanden berichten (929 lid 1) 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

44 Veluwse Assurantieclub
Tot slot Vaste (totaal) relatie tot de klant Rol van de aansprakelijkheidsverzekeraar De zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelende tussenpersoon Rol van ARAG 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

45 ProRechtCombinatie® Assurantiebemiddeling
Uw klanten zijn juridisch gedekt. En u? Geen eigen risico Speciaal ontwikkeld voor uw bedrijfstak Naadloze aansluiting op uw (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering Op uw branche aangepaste incassodekking Modulaire opbouw Heldere polisvoorwaarden Gratis eerstelijns advies en doorverwijzing door Rechtswijzer®: één loket voor al uw juridische vragen 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

46 Veluwse Assurantieclub
Succes! A an relaties R egelmatig A andacht G even 9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub

47 Bedankt voor uw aandacht!
9 januari 2008 Veluwse Assurantieclub


Download ppt "Aansprakelijkheid als tussenpersoon"

Verwante presentaties


Ads door Google