De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Aansprakelijkheid als tussenpersoon “moet ik nu overal voor zorgen?” of “veilig spelen met vuurwerk” Willem Pel,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Aansprakelijkheid als tussenpersoon “moet ik nu overal voor zorgen?” of “veilig spelen met vuurwerk” Willem Pel,"— Transcript van de presentatie:

1 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Aansprakelijkheid als tussenpersoon “moet ik nu overal voor zorgen?” of “veilig spelen met vuurwerk” Willem Pel, BAVAM “moet ik nu overal voor zorgen?” of “veilig spelen met vuurwerk” Willem Pel, BAVAM

2 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008

3 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 De professionele tussenpersoon •noemt zich specialist

4 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 De professionele tussenpersoon •U wordt ook als specialist afgerekend!

5 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008

6 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 De rechter •Staat open voor iedereen •Uitspraak is bindend •Beginsel van hoor en wederhoor •Altijd meer dan één instantie •Hoger beroep en cassatie •19 rechtbanken •5 gerechtshoven •Staat open voor iedereen •Uitspraak is bindend •Beginsel van hoor en wederhoor •Altijd meer dan één instantie •Hoger beroep en cassatie •19 rechtbanken •5 gerechtshoven

7 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Andere mogelijkheden •Arbitrage –Lijkt op rechtbank procedure –Uitspraak kan ten uitvoer worden gebracht •Bindend advies –Informeler behandeling –Uitspraak kan niet zonder rechtelijke toestemming ten uitvoer worden gebracht •Mediation –Partijen lossen zelf op o.l.v. mediator •Arbitrage –Lijkt op rechtbank procedure –Uitspraak kan ten uitvoer worden gebracht •Bindend advies –Informeler behandeling –Uitspraak kan niet zonder rechtelijke toestemming ten uitvoer worden gebracht •Mediation –Partijen lossen zelf op o.l.v. mediator

8 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 KiFiD •Bindend advies •Voor beide partijen bindend •Hoger beroep bij belang > € 25.000 •3 onafhankelijke bindend adviseurs •Op termijn grote ervaring bij de adviseurs •Relatief korte rechtsgang •Bijstand door advocaat of andere deskundige mogelijk •Bindend advies •Voor beide partijen bindend •Hoger beroep bij belang > € 25.000 •3 onafhankelijke bindend adviseurs •Op termijn grote ervaring bij de adviseurs •Relatief korte rechtsgang •Bijstand door advocaat of andere deskundige mogelijk

9 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 KiFiD II •Keuze wel of niet bindend bij voorbaat •Niemand kan gedwongen worden zich onvrijwillig aan bindend advies te onderwerpen •Als consument niet maar ATP wel bij voorbaat akkoord gaat met bindend advies is KiFiD niet bevoegd. •Definitief reglement nog niet gereed •Keuze wel of niet bindend bij voorbaat •Niemand kan gedwongen worden zich onvrijwillig aan bindend advies te onderwerpen •Als consument niet maar ATP wel bij voorbaat akkoord gaat met bindend advies is KiFiD niet bevoegd. •Definitief reglement nog niet gereed

10 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 KiFiD III •BAVAM adviseert niet over keuze maar accepteert bindend advies mits: •Tijdig door financieel dienstverlener gemeld •Mogelijkheid van bijstand benut •Gevolgen claim gedekt •BAVAM adviseert niet over keuze maar accepteert bindend advies mits: •Tijdig door financieel dienstverlener gemeld •Mogelijkheid van bijstand benut •Gevolgen claim gedekt

11 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Wanneer niet gedekt •Bewust geen zorgplicht in acht nemen doet u voor eigen risico (vb: millenniumbrochures niet verspreiden, geen klantenprofielen maken) •Garanties geven gaat voor eigen risico (vb: uw maandlasten kunnen nooit hoger worden dan …., wij staan er voor in dat al uw risico’s zijn afgedekt, etc.) •Meldt claims tijdig aan in het eerste stadium waarin de verhoudingen nog niet zijn verhard •Bewust geen zorgplicht in acht nemen doet u voor eigen risico (vb: millenniumbrochures niet verspreiden, geen klantenprofielen maken) •Garanties geven gaat voor eigen risico (vb: uw maandlasten kunnen nooit hoger worden dan …., wij staan er voor in dat al uw risico’s zijn afgedekt, etc.) •Meldt claims tijdig aan in het eerste stadium waarin de verhoudingen nog niet zijn verhard

12 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Mifid •Europeesche richtlijn •Opgenomen in Wft per 1 november 2007 •Tijdelijke vrijstelling (leven en hypotheek) •Te verwachten: permanente vrijstelling onder voorwaarden voor bemiddeling beleggingsfondsen onder de naam: •Nationaal Regime •Verwachte invoering: voorjaar 2008? •Europeesche richtlijn •Opgenomen in Wft per 1 november 2007 •Tijdelijke vrijstelling (leven en hypotheek) •Te verwachten: permanente vrijstelling onder voorwaarden voor bemiddeling beleggingsfondsen onder de naam: •Nationaal Regime •Verwachte invoering: voorjaar 2008?

13 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Mifid II •Beleggingshypotheek –Niet onder mifid, verzekeringsproduct •Effectenhypotheek –Wel onder mifid, beleggingsadvies •Bancaire beleggingsproducten –Wel onder mifid, beleggingsadvies •Let op risico’s bij: •Execution only door de effectenbank •Beleggingshypotheek –Niet onder mifid, verzekeringsproduct •Effectenhypotheek –Wel onder mifid, beleggingsadvies •Bancaire beleggingsproducten –Wel onder mifid, beleggingsadvies •Let op risico’s bij: •Execution only door de effectenbank

14 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Mifid III, Nationaal Regime •Brief minister Bos 19 december 2007 •Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen •Adviseren en doorgeven van orders •Advies BAVAM: doorgeven van vervolgorders altijd rechtstreeks aan de bank •Jaarlijkse update van ontwikkelingen of: •Brief minister Bos 19 december 2007 •Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen •Adviseren en doorgeven van orders •Advies BAVAM: doorgeven van vervolgorders altijd rechtstreeks aan de bank •Jaarlijkse update van ontwikkelingen of:

15 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Execution only? •Begeleiding cliënt en inhoudelijke advisering overlaten aan de bank •Ook voor kleinere vermogens kan bank als vermogensbeheerder veel betere begeleiding garanderen •Periodieke bijstelling (model portefeuille) of •Life cycle funds? •Begeleiding cliënt en inhoudelijke advisering overlaten aan de bank •Ook voor kleinere vermogens kan bank als vermogensbeheerder veel betere begeleiding garanderen •Periodieke bijstelling (model portefeuille) of •Life cycle funds?

16 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Mifid IV Nationaal Regime •Bescherming cliënt op hoogste niveau is uitgangspunt •Deskundigheid adviseur moet gewaarborgd –Bekleggen A wellicht niet meer voldoende •Eigen vermogen of verzekering •Beloningsregels •Vastleggen van orders en verdeling verantwoordelijkheid intermediair en bank •Bescherming cliënt op hoogste niveau is uitgangspunt •Deskundigheid adviseur moet gewaarborgd –Bekleggen A wellicht niet meer voldoende •Eigen vermogen of verzekering •Beloningsregels •Vastleggen van orders en verdeling verantwoordelijkheid intermediair en bank

17 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Aanpassing beroepsaansprakelijkheidsverzekering •Mifid eist of verzekering (of minimum kapitaal, minister geeft voorrang aan verzekering) •Voor nationaal regime zal vermoedelijk gelden: •Kapitaal van € 25.000 (bedrag uit de richtlijn) •of •Verzekering met € 500.000 per aanspraak en €750.000 per jaar •Mifid eist of verzekering (of minimum kapitaal, minister geeft voorrang aan verzekering) •Voor nationaal regime zal vermoedelijk gelden: •Kapitaal van € 25.000 (bedrag uit de richtlijn) •of •Verzekering met € 500.000 per aanspraak en €750.000 per jaar

18 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Actuele claim •Tussenpersoon aansprakelijk voor onderverzekering ? •Klant verwacht in dat kader veel! •Moet TP taxatie aanbevelen of mag hij van opgave te verzekeren bedrag door de klant uitgaan? •HR 26-10-2007 Eetcafé De Hoeve •Tussenpersoon aansprakelijk voor onderverzekering ? •Klant verwacht in dat kader veel! •Moet TP taxatie aanbevelen of mag hij van opgave te verzekeren bedrag door de klant uitgaan? •HR 26-10-2007 Eetcafé De Hoeve

19 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008

20 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 De feiten •1-1-1998 overname van het eetcafé, afsluiten brandverzekeringen •Verzekerd bedrag f 110.000 •7-1-2001 brand, totaal verlies, schade f269.174 •RB 1-9-2004 TP is aansprakelijk •Hof 6-12-2005 TP is niet aansprakelijk •1-1-1998 overname van het eetcafé, afsluiten brandverzekeringen •Verzekerd bedrag f 110.000 •7-1-2001 brand, totaal verlies, schade f269.174 •RB 1-9-2004 TP is aansprakelijk •Hof 6-12-2005 TP is niet aansprakelijk

21 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Feiten •HR 26-10-2007 Hof ging te kort door de bocht: •De stelling “dat TP niet had geadviseerd de waarde van de inventaris voor het sluiten van de verzekering te laten taxeren, althans op de juiste wijze vast te (laten) stellen” is door het hof niet besproken. •Ga door naar Hof Arnhem •HR 26-10-2007 Hof ging te kort door de bocht: •De stelling “dat TP niet had geadviseerd de waarde van de inventaris voor het sluiten van de verzekering te laten taxeren, althans op de juiste wijze vast te (laten) stellen” is door het hof niet besproken. •Ga door naar Hof Arnhem

22 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008

23 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 oversluiten •Geeft nieuwe verzekeraar dekking voordat oude polis is opgezegd? •Kunt u dat ook bewijzen? •Geeft nieuwe verzekeraar dekking voordat oude polis is opgezegd? •Kunt u dat ook bewijzen?

24 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008

25 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Oversluiten en opletten •Is bij AVB en beroepsaansprakelijkheid in- en uitloop goed geregeld? •En bij een “en bloc” wijziging? •Is bij AVB en beroepsaansprakelijkheid in- en uitloop goed geregeld? •En bij een “en bloc” wijziging?

26 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Actuele claims •Tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor gevolgen te lage verzekerde som op AVP. •Tip: Kijk nog eens naar de verzekerde som op uw eigen beroepsaansprakelijkheidspolis. De wettelijk verplichte 1 miljoen is mogelijk niet voldoende! •Tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor gevolgen te lage verzekerde som op AVP. •Tip: Kijk nog eens naar de verzekerde som op uw eigen beroepsaansprakelijkheidspolis. De wettelijk verplichte 1 miljoen is mogelijk niet voldoende!

27 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008

28 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Actuele claims II •Geen schade-inzittendendekking •Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer/bestuurder van taxi waarmee ongeval werd veroorzaakt. •Geen dekking op AVB en WAM polis voor schade van bestuurder •Verdere toename aansprakelijkheid werkgever verwacht die niet gedekt is op avb •Geen schade-inzittendendekking •Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer/bestuurder van taxi waarmee ongeval werd veroorzaakt. •Geen dekking op AVB en WAM polis voor schade van bestuurder •Verdere toename aansprakelijkheid werkgever verwacht die niet gedekt is op avb

29 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Dilemma’s voor de hypotheekadviseur •Meer offertes tegelijk aanvragen •Offertes zijn vaak onder vele voorbehouden •Wat als op laatste dag de offertes nog niet binnen zijn •Verantwoordelijkheid cliënt bij ontbreken offertes •Verlenging vragen en krijgen •Meer offertes tegelijk aanvragen •Offertes zijn vaak onder vele voorbehouden •Wat als op laatste dag de offertes nog niet binnen zijn •Verantwoordelijkheid cliënt bij ontbreken offertes •Verlenging vragen en krijgen

30 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Hoofdpijn dossier?

31 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Gelukkig nieuwjaar

32 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Informatiestromen en Zorgplicht Anne-Luut Dijkstra Hoofd Speciale Zaken 9 januari 2008 Anne-Luut Dijkstra Hoofd Speciale Zaken 9 januari 2008

33 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Europese Richtlijn inzake Assurantiebemiddeling  Gedragscode Verzekeraars  Integriteit, Vakbekwaamheid, Financiële zekerheid, Transparantie en;  Zorgplicht  Europese Richtlijn inzake Assurantiebemiddeling  Gedragscode Verzekeraars  Integriteit, Vakbekwaamheid, Financiële zekerheid, Transparantie en;  Zorgplicht Wet Financieel Toezicht

34 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Assurantiebemiddelaar. (Bemiddelaar en Aanbieder)  Bemiddelaar bij Financieringen en Hypotheken  Bemiddelaar bij Sparen en Betalen, Cliëntenremisier  Financieel Planner  Assurantiebemiddelaar. (Bemiddelaar en Aanbieder)  Bemiddelaar bij Financieringen en Hypotheken  Bemiddelaar bij Sparen en Betalen, Cliëntenremisier  Financieel Planner Vergunning per Module

35 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Het bevorderen op de financiële markten van een ordelijk en transparant marktproces, een zuivere verhouding tussen marktpartijen en de bescherming van de consument  Het bevorderen van de toegang tot de markt  Het bevorderen van de goede werking van de markt  Het borgen van het vertrouwen in de markt  www.afm.nl Nieuws / Publicaties / Rapporten (Voortdurende Zorgplicht) www.afm.nl  Het bevorderen op de financiële markten van een ordelijk en transparant marktproces, een zuivere verhouding tussen marktpartijen en de bescherming van de consument  Het bevorderen van de toegang tot de markt  Het bevorderen van de goede werking van de markt  Het borgen van het vertrouwen in de markt  www.afm.nl Nieuws / Publicaties / Rapporten (Voortdurende Zorgplicht) www.afm.nl Toezichthouder AFM

36 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Klantprofiel (Financiële positie, kennis, ervaring, doelstelling, risicobereidheid)  Advies (feitelijk juist, begrijpelijk, niet misleidend)  Transparantie ( relevante informatie, volledig informeren, navragen)  Nazorg (Belangenbewaker, Pro-actief)  Klantprofiel (Financiële positie, kennis, ervaring, doelstelling, risicobereidheid)  Advies (feitelijk juist, begrijpelijk, niet misleidend)  Transparantie ( relevante informatie, volledig informeren, navragen)  Nazorg (Belangenbewaker, Pro-actief) Zorgplicht (1)

37 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Gemiddelde consument (eigen verantwoordelijkheid, goede informatievoorziening)  Bewijsvoordeel van de papertrail  Interne organisatie op orde (zorgplicht rust op de totale organisatie)  Beperk uw aansprakelijkheid (Algemene voorwaarden, Verzekering(en))  Gemiddelde consument (eigen verantwoordelijkheid, goede informatievoorziening)  Bewijsvoordeel van de papertrail  Interne organisatie op orde (zorgplicht rust op de totale organisatie)  Beperk uw aansprakelijkheid (Algemene voorwaarden, Verzekering(en)) Zorgplicht (2)

38 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Bestuursrechtelijke zorgplicht (boete, intrekken vergunning)  Privaatrechtelijke zorgplicht. (WFT zorgt niet voor verzwaring maar voor inkleuring van deze zorgplicht)  Aansprakelijkheid blijft afhangen van de omstandigheden van het geval  Voordeel WFT: dossiervorming door de tussenpersoon  Bestuursrechtelijke zorgplicht (boete, intrekken vergunning)  Privaatrechtelijke zorgplicht. (WFT zorgt niet voor verzwaring maar voor inkleuring van deze zorgplicht)  Aansprakelijkheid blijft afhangen van de omstandigheden van het geval  Voordeel WFT: dossiervorming door de tussenpersoon De Praktijk

39 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Informatieverstrekking aan: –De Verzekeringnemer –De Verzekeraar  Protocol Directe Benadering  Informatieverstrekking aan: –De Verzekeringnemer –De Verzekeraar  Protocol Directe Benadering Positie Tussenpersoon

40 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Actualiteiten. Internet. Opzegmogelijkheden.  Managen van verwachtingen.  Toegevoegde Waarde  Kansen voor het Intermediair  Actualiteiten. Internet. Opzegmogelijkheden.  Managen van verwachtingen.  Toegevoegde Waarde  Kansen voor het Intermediair Assurantiebemiddeling: mij een zorg (plicht)?

41 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 •Bij het sluiten van de verzekering over o.a. –Toereikendheid van de dekking (ook gedurende looptijd van de verzekering) –Het geven van voldoende informatie aan de verzekeraar om deze te weerhouden van een beroep op verzwijging (art 928) •Tijdig informeren over de gevolgen die bekend geworden feiten voor de verzekering kunnen hebben (overlijden, leegstand, echtscheiding) •Bij het sluiten van de verzekering over o.a. –Toereikendheid van de dekking (ook gedurende looptijd van de verzekering) –Het geven van voldoende informatie aan de verzekeraar om deze te weerhouden van een beroep op verzwijging (art 928) •Tijdig informeren over de gevolgen die bekend geworden feiten voor de verzekering kunnen hebben (overlijden, leegstand, echtscheiding) Informatieplichten

42 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Deltaplan Fraudebestrijding  Art 928. Semi Dwingend recht (bescherming Consument)  Criteria: (on)juistheid en (on)volledigheid  Sancties: Art 929. Wie heeft wat ingevuld?  Deltaplan Fraudebestrijding  Art 928. Semi Dwingend recht (bescherming Consument)  Criteria: (on)juistheid en (on)volledigheid  Sancties: Art 929. Wie heeft wat ingevuld? Mededelingsplicht (1)

43 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Art 930. Het uitkeringsrecht. Causaliteit en Proportionaliteit  Andere Voorwaarden bij kennis van ware stand van zaken (art 930 lid 3)  Binnen twee maanden berichten (929 lid 1)  Art 930. Het uitkeringsrecht. Causaliteit en Proportionaliteit  Andere Voorwaarden bij kennis van ware stand van zaken (art 930 lid 3)  Binnen twee maanden berichten (929 lid 1) Mededelingsplicht (2)

44 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008  Vaste (totaal) relatie tot de klant  Rol van de aansprakelijkheidsverzekeraar  De zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelende tussenpersoon  Rol van ARAG  Vaste (totaal) relatie tot de klant  Rol van de aansprakelijkheidsverzekeraar  De zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelende tussenpersoon  Rol van ARAG Tot slot

45 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Uw klanten zijn juridisch gedekt. En u?  Geen eigen risico  Speciaal ontwikkeld voor uw bedrijfstak  Naadloze aansluiting op uw (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering  Op uw branche aangepaste incassodekking  Modulaire opbouw  Heldere polisvoorwaarden  Gratis eerstelijns advies en doorverwijzing door Rechtswijzer ® : één loket voor al uw juridische vragen Uw klanten zijn juridisch gedekt. En u?  Geen eigen risico  Speciaal ontwikkeld voor uw bedrijfstak  Naadloze aansluiting op uw (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering  Op uw branche aangepaste incassodekking  Modulaire opbouw  Heldere polisvoorwaarden  Gratis eerstelijns advies en doorverwijzing door Rechtswijzer ® : één loket voor al uw juridische vragen ProRechtCombinatie ® Assurantiebemiddeling

46 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Succes! A R A G an relaties egelmatig andacht even

47 Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Veluwse Assurantieclub 9 januari 2008 Aansprakelijkheid als tussenpersoon “moet ik nu overal voor zorgen?” of “veilig spelen met vuurwerk” Willem Pel,"

Verwante presentaties


Ads door Google