De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep1 Welkom 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep2 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006  Alle ingezetenen van Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep1 Welkom 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep2 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006  Alle ingezetenen van Nederland."— Transcript van de presentatie:

1

2 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep1 Welkom

3 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep2 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006  Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel  Alle ziekenfondsplichtige en particuliere ziektekosten verzekerden  Vanaf 1 november 2005 zouden premies bekend gemaakt worden door verzekeraars  Helaas van vele verzekeraars de premies nog niet bekend.

4 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep3 Tijdpad invoering basisverzekering  September 2005 inleveren polisvoorwaarden bij CTZ (College toezicht zorgverzekeringen) CTZ (College toezicht zorgverzekeringen)  Oktober 2005 publicatie eerste polissen en premies  Voor 16 december 2005 overgangsaanbod aan verzekerden op basis van non selectief een gelijksoortig pakket als verzekerden hadden.  Aanbod basisverzekering + aanvullende dekking

5 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep4 Let op:  Als u niet per 1 januari 2006 heeft gereageerd dan bent u automatisch verzekerd volgens het aanbod.  U kunt dan nog tot 1 maart 2006 aan de verzekeraar doorgeven dat u niet ingaat op het aanbod en dat uw voorkeur uitgaat naar een andere vorm van de zorgverzekering of naar een zorgverzekering bij een andere verzekeraar.  Uiterlijk 1 mei 2006 moet u verzekerd zijn.  Geen verzekering dan boete College Zorgverzekeringen - hoogte boete bestaat uit de verschuldigde premie vanaf 1 januari plus een bedrag dat gelijk is aan 130% van dezelfde verschuldigde plus een bedrag dat gelijk is aan 130% van dezelfde verschuldigde premie. premie.

6 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep5 Soort basisverzekeringen   Naturapolis: • Verzekeraar levert de zorg • Patiënt ontvangt volledige vergoeding mits behandeld door gecontracteerde zorgaanbieder   Restitutie met gecontracteerde zorg: • Verzekeraar vergoedt de zorg • Patiënt ontvangt volledige vergoeding mits behandeld door gecontracteerde zorgaanbieder   Restitutie zonder gecontracteerde zorg: • Verzekeraar vergoedt de zorg • Patiënt ontvangt vergoeding van “passend” tarief

7 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep6 Basisverzekering   Het basispakket is vergelijkbaar met het huidige ziekenfondspakket.   Inhoud van het Basispakket: • Geneeskundige zorg • Ziekenhuisverblijf • Deel tandheelkundige zorg • Hulpmiddelen • Geneesmiddelen • Kraamzorg • Ziekenvervoer (ambulance+zittend ziekenvervoer) • Paramedische zorg

8 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep7 Aanvullende pakketten   Alle kosten die niet gedekt worden in het Basispakket kunnen opgenomen worden in aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld: - tandheelkundige zorg, - fysiotherapie - alternatieve geneeswijzen.

9 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep8 Verschillen tussen Natura- en restitutiepolis NaturaRestitutie • Recht op zorg• Recht op vergoeding• Vrije artsenkeuze• Kwaliteit afhankelijk van de contractdichtheid interne processen • Kleine kans op gering bedrag• Kleine kans op groot bedrag aan restitutiekorting als aanbieder buitensporig tarifeert • Rechtstreekse betaling door• Kans op moeten verzekeraar aan aanbieder voorschieten van nota • Lagere premie• Hogere premie

10 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep9 Verschillen aanvullende dekkingen  Meestal uitgesplitst in - aanvullend pakket en - tandheelkundig pakket  Meerdere keuze in soort pakket veelal drie  Mogelijkheid om onderling te koppelen  Minder uitgebreid aanvullend pakket met een zeer uitgebreide tandheelkundig pakket en omgekeerd.

11 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep10 Belangrijk om te weten  Basisverzekering altijd op basis van acceptatieplicht voor de verzekeraar. (mag dus niet weigeren)  Zover wij weten hebben alle verzekeraars ook te kennen gegeven dat zij in ieder geval voor het komend jaar iedereen op non selectiebasis voor de aanvullende dekkingen zullen accepteren.  Uitzondering hierop is de tandheelkundige dekking veelal de uitgebreide dekking.

12 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep11 Aanbod verzekeraars  Verwachting is dat er uiteindelijk 10 tot 15 grote verzekeraars overblijven.  Wij hebben een ruim aanbod aan verzekeraars namelijk:  VGZ  De Goudse zorgverzekering  Achmea  Avero Achmea  AXA zorg  CZ zorgverzekeraar  Menzis / Confior  Agis  Delta Lloyd Zorg  Fortis ASR  Amersfoortse zorg  ONVZ  Allianz zorg  Nationale Nederlanden zorg  Aegon zorg

13 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep12 KZ Adviesgroep biedt u toegang tot meer dan 75 % van de zorgverzekeraars In marktvolume (aantal verzekerden) KZ Adviesgroep bij aangesloten 2,1 1,00,5

14 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep13 Premies basis- en aanvullende verzekering  Enkele maatschappijen hebben de premies net of kort geleden bekend gemaakt Enkele voorbeelden  CZ Zorg  Basis natura€ 87,30 p/maand  Basis restitutie€ 93,30 p/maand •Aanvullend I € 5,75 II € 12,75 III € 19,75 p/m •Tandheelk. II € 12,00 III € 22,45 p/m  Menzis/Confior  Basis natura€ 87,50 p/maand  Basis restitutie€ 89,50 p/maand •Aanvullend I € 5,75 II € 12,50 III € 18,50 p/m •Tandheelk. I € 6,00 II € 10,50 III € 16,00 p/m

15 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep14 Overzicht premies basisverzekering diverse verzekeraars jaarpremiemaandpremie  Avero Achmea (natura)€ 1.068,--€ 89,-- (restitutie)€ 1.080,--€ 90,-- (restitutie)€ 1.080,--€ 90,--  Amersfoortse (uitgebreid)€ 1.063,62€ 93,30  VGZ(natura)€ 1.024,32€ 88,--  Delta Lloyd (restitutie)€ 1.088,--€ 93,50  Agis(natura) n.b.€ 89,90 (restitutie) n.b.€ 94,58 (restitutie) n.b.€ 94,58  ONVZ\Aegon\Allianz\ Nat Ned (restitutie)€ 1.085,43€ 93,17 Nat Ned (restitutie)€ 1.085,43€ 93,17  FBTO (restitutie)€ 1.044,--€ 87,--  Zilveren Kruis (natura)€ 1.056,--€ 88,--  Groene Land(natura)€ 1.056,--€ 88,--  PWZ (natura)€ 1.056,--€ 88,--

16 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep15 Premie kinderen tot 18 jaar  Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie  In de meeste gevallen ook niet voor de aanvullende verzekeringen.  Let op soms wel voor de aanvullende tandheelkunde  CZ zorg vraagt niets Menzis/Confior vanaf pakket II

17 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep16 Zorgtoeslag  Als alleenstaande heeft u recht op zorgtoeslag wanneer uw jaarinkomen € 25.000 (afgerond) bedraagt en heeft u recht op maximaal circa € 400 zorgtoeslag per jaar.  Vormt u samen met anderen een huishouden, dan geldt een max. toetsingsinkomen van € 40.000 (afgerond) per jaar en heeft u recht op maximaal circa € 1.150 zorgtoeslag per jaar.  Voor de concrete hoogte van uw zorgtoeslag verwijzen wij naar de toeslagmeter op www.toeslagen.nl.  Om de zorgtoeslag te ontvangen voor 1-1-2006 had u al het formulier voor 1 november 2005 moeten indienen.

18 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep17 Nog een moeilijk begrip  No-claim  De no-claim houdt in dat u maximaal 255 euro na afloop van het verzekeringsjaar van uw zorgverzekeraar terug kunt krijgen als u geen beroep (claim) op vergoeding van uw zorgkosten in dat verzekeringsjaar bij uw zorgverzekeraar heeft gedaan.  Doet u wel een beroep op vergoeding van uw zorgkosten, maar minder dan 255 euro, dan krijgt u het overgebleven no-claim bedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug.  Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claim. Voor kinderen onder de 18 geldt geen no-claimteruggave.

19 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep18 Eigen risico  Kan bij de meeste nog steeds voor ziekenfondsplichtige een niet allerdaags begrip.  Hierdoor korting op je basispremie.

20 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep19 Wat kunnen wij voor u betekenen????  Er zal een tool komen op onze internet-site  Vergelijking op premies en voorwaarden  Online te sluiten  Zodra operationeel dan krijgt u bericht  U krijgt indien u al een ziekenfonds- of een ziektekostenverzekering heeft lopen ook nog via ons uiteraard nog voor 16 december 2005 van uw huidige verzekeraar een voorstel.

21 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep20 Conclusie  Doordat er toch nog in voorwaarden en premies verschillen zullen zijn  Wordt het voor u weer erg moeilijk om een goede keuze te maken.  Wij helpen u daar graag bij  Ook al heeft u geen computer en/of internet wij zijn ook telefonisch bereikbaar voor u om u te adviseren.

22 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep21 Kosten voor werkgevers  Inkomens afhankelijke bijdrage voor de werknemers wordt betaald door de werkgever  Hoogte van deze bijdrage is 6,5 % over het inkomen van de werknemer tot ten hoogste geheven over het maximum loon van € 30.000,--  Zelfstandige betalen zelf ook nog een bijdrage van 4,4 % over winst uit onderneming tot een maximum van € 30.000,--  Collectiviteitkorting mogelijk tot 10% van de premie  Collectiviteitkorting mogelijk tot 10% van de premie

23 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep22 Veel gezondheid in 2006 e.v.!


Download ppt "10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep1 Welkom 10-11-2005KZ (Pensioen) Adviesgroep2 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006  Alle ingezetenen van Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google