De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM 14 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM 14 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM 14 juni 2007

2 Inhoud Algemene inkadering. Korte voorstelling BFO family office
Welk patrimonium wil ik opbouwen ? Vennootschap als afscheiding van eigen vermogen: moet later terug in elkaar vloeien. Mijn bedrijf als bouwsteen van mijn familiaal patrimonium. (“de zaak” heeft vele raakvlakken met het familiaal patrimonium) Korte voorstelling BFO family office

3 Eerst : Stel jezelf een paar vragen ?

4 Welk inkomen wenst u ? Probeer dit voor u (uw gezin) te bepalen en noteer. U bent gestopt met werken Kinderen zijn uit huis Privé leningen zijn afbetaald Doe een eerste ruwe raming

5 Welk inkomen wenst u ? Probeer dit voor u (uw gezin) te bepalen en noteer. U bent gestopt met werken Kinderen zijn uit huis Elementen : Mobiliteit : Auto(s) ? Voeding, eten , wijn ? Kleding Huisvesting, energie, telecomunicatie, verzekeringen, onderhoud, belastingen, schoonmaak, tuin, … Vrije tijd : reizen, restaurant, theater, hobby’s Extra’s en cadeau’s

6 Enkele richtlijnen Wie “aangenaam” wil leven :
Als je minder noteert dan € : eerder aan de zuinigere kant. Als je meer noteert dan € : goede vooruitzichten.

7 Welk kapitaal hoort hier bij ?
Hoe groot moet het patrimonium zijn dat dit inkomen kan genereren : noteer voor u zelf. Houdt rekening met inflatie Stel dat u het kapitaal niet wil opsouperen Hoe dit kapitaal moet worden samengesteld, bekijken wij verder.

8 Enkele richtlijnen Wie “aangenaam” wil leven :
Reken aan de veilige kant. Rendementen van 8% en meer zijn mooi maar niet gegarandeerd. Wat vind je van 3,5 % ? (inflatie meegerekend ?) Dan is voor netto nodig : 1 mio € En voor netto : 2 mio €

9 Stel jezelf een paar vragen !
Inkomen per jaar ? ……………€/jr Samenstelling van dit toekomstig vermogen ? ROEREND _____________________________________ ONROEREND ZAAK/PRAKTIJK RESERVES (levensverz (groep/etc), pensioen,) FINANCIERINGEN (aftrekken) Huwelijksstelsel ? Statuten ? Totaal kapitaal dat hier tegenover moet staan ? ………………. € Risico’s Overlijden Invaliditeit Aansprakelijkheid Echtscheiding Waar sta ik nu ? Fiscus Bruikbaarheid ? Vermogens in het vizier ?

10 Bron van het inkomen : Het patrimonium
Gezin (kinderen, huwelijkscontract, gescheiden,…) Zaak : statuten/exploitatie/onroerend/stock/balans Roerend vermogen : beleggingen Onroerend vermogen : eigen woonst, appartement.. Verzekeringen : leven, overlijden, invaliditeit, … Financieringen : voor zaak, voor onroerend, etc Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap

11 Vanaf morgen neemt u nieuwe beslissingen !
Toekomst = doelstellingen Stoppen met werken Regelingen echtgenoot Regelingen kinderen, etc VERLEDEN Toestand vandaag = inventaris

12 Roerend vermogen Beleggingen, Hoe opbouwen ? Beleggingsstrategie ?
Bank Verzekering Vennootschap (bijv pensioenbelofte) Andere : trust, burgerlijke maatschap, Beleggingsstrategie ? Risico/rendement ? KT >< LT Vanuit de totaliteit : eigen zaak ? Onroerend ? Reserves ? Afgesproken en duidelijk ? Opvolging ? Wat is mijn rendement ? Aanpassingen ? Kosten ? Bedrijf Vennootschap

13 Onroerend vermogen Welk deel van mijn vermogen ?
Financiering en hefboomeffect Ligging ! Type ? Commercieel vastgoed Appartement ? Eigen gebruik of verhuur ? Hoe kopen ? Vennootschap of privé ? 100 % of gedeeld ? Bedrijf Vennootschap

14 Zaak/Praktijk Waarde ? Verkoopbaar ?
Bedrijf Vennootschap Zaak/Praktijk Waarde ? Verkoopbaar ? Onder vennootschap of niet ? Hoe ? Vennootschapsstructuur ? Hoe verzilveren ? Opvolging van de kinderen Hoe regelen ? Inkorting !! Duidelijkheid : bepaal een strategie ! Risico : waardeverlies in de toekomst ?

15 Reserves/Pensioen Wettelijk pensioen ?
Combinatie (belangrijk) : fiscaal !! Groepsverzekering Bedrijfsleiderverzekering VAPZ Pensioensparen Te gebruiken in financiering ? Fiscaliteit van de reserves Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap

16 premies Bij de start Op het einde Niet te hoog
Werk liever met backservice na loonstijging Op het einde Uw loon laten stijgen : positief resultaat

17 vragen Op 60 of 65 op pensioen
Kan men na 60 jr verder werken onder GCV Opvragen van Groepsverzekering Levensverzekering Pensioensparen .

18 Financieringen Hoeveel ? Vennootschap of privé ?
Impact op fiscaliteit en successierechten ! Vast of Variabel ? Bedrijf Vennootschap

19 Vraag 1 : Hoe groot ? Vraag 2 : HOE VEILIG ?

20 Impact 1 : Huwelijksstelsel
Verschillende stelsels en hun impact Wettelijk Scheiding van goederen Langst leeft, krijgt al Keuzeclausule Huwelijksstelsel = regels bij patrimoniumverdeling Overlijden : zowel regeling als successierechten echtscheiding Toemaatje : juridisch karakter van de opbouw bijv verschil tussen verzekering en bank

21 opties Wijziging huwelijks-stelsel Testament Contractuele erfstelling
Schenking na overlijden Binnen of buiten huwelijkscontract Keuzebeding Oplossingen ad hoc Roerend (verzekeringen bijv) Onroerend (splitsing NE-VG) Onroerend : overhevelen van eigen vermogen naar gemeenschappelijk, e.a.

22 Impact 2 : Fiscus Impact wordt steeds groter, sterker, strikter
Enkele voorbeelden : Europese harmonisering Niet leverbaarheid van papier Meldingsplichten AOIF Vermogensafrekening/indiciair onderzoek EBA en gevolgen Bij liquidatie of verkoop van het bedrijf Vermogens meer en meer in het vizier Bedrijf Vennootschap

23 Hoe controleert de fiscus
Centrale sturing vanuit het bestuur “knipperlichten” Op basis van ratio’s/wijzigingen in uw aangifte (winstmarges tov sector, plotse verliezen) Andere info van andere diensten : soc zekerheid, DIV, kadaster. Controle “zwarte lijst” Lokale controleur krijgt dan opdracht tot controle Checkt wanneer recente controle was Krijgt geen criteria Val niet op ! (bijv wijzigingen in laatst jaren van bedrijvigheid)

24 Niet leverbaarheid Aandelen aan toonder (CVA en NV)
Aandelen van de vennootschap op effectenrekening (dematerializering) va 2008. Ofwel in register (op naam) Niet tijdig : risico om uw aandelen kwijt te spelen.

25 Impact 3 : risico’s Kunnen de planning in gevaar brengen.
Enkele voorbeelden : Fiscus Aansprakelijkheid Familiaal Bestuurder (ook VZW’s) Vanuit de activiteit (beroeps/product aansprakelijkheid) Echtscheiding Invaliditeit en gezondheid algemeen Overlijden Faillissement Etc… Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap

26 Besluit Hoe groot moet mijn patrimonium worden ? Hoe groot wordt het ?
De juiste combinatie van oplossingen (Roerend, onroerend, zaak, reserves, etc…) Focus op maximalisatie van rendement en minimalisatie van kosten. Maar focus ook op kwaliteit : Veiligheid van de oplossingen ? Wettelijkheid van de oplossingen ? Is het de best passende oplossing ? Zijn de combinaties van oplossingen compatibel ?

27 Wie kan u helpen ?

28 Interieur = globale visie

29 Wie helpt ? Bestaande adviseurs ?
Bankier/vermogensbeheerder/vastgoed-makelaar ? Notaris ? Verzekeringsmakelaar(s) ? Boekhouder ? Zijn wellicht perfect in hun domein en daardoor… Niet Globaal : Focus op eigen domein (niet “onafhankelijk”) Initiatief ligt vaak bij uzelf

30 Wie helpt ? Zelf doen ? Het practicum geeft u nuttige ideeën
Geen tijd ? Ik ben te druk bezig met mijn zaak/praktijk. Niet voldoende kennis en opvolging ? Dit is niet mijn winkel. Het risico om iets te vergeten of om iets fout te doen is te groot. Dit risico kan ik niet nemen met de toekomst van mijn patrimonium en mijn gezin. Het practicum geeft u nuttige ideeën

31 Besluit Mocht u Notaris Fiscalist Bankier, vermogensbeheerder Verzekeringsmakelaar Samen aan tafel krijgen voor elke belangrijke beslissing EN voor de strategie … Dan Leidt dit tot betere beslissingen Is er een meer efficiënte coördinatie Is er een beter kader om op te volgen in functie van de doelstellingen.

32 Privé Secretariaat B.F.O
Globaal : Over fiscaliteit, successie, risico’s en patrimonium-opbouw Niet 1 probleem oplossen en 2 bij creëren Onafhankelijk Hangt niet af van een bank, een verzekerings-maatschappij, een boekhoudkantoor, etc… Brede keuze vanuit de markt : de beste oplossing voor de juiste probleemstelling Initiatief : niet wachten tot een probleem zich voordoet.

33 Privé Secretariaat B.F.O
Sterk groeiend Privé Secretariaat met bijna 100 gepecialiseerde werknemers “Onafhankelijk vertrouwens persoon die naast u staat en u helpt bij elke beslissing die invloed heeft op uw patrimonium.” Gegroeid vanuit Kortrijk, actief over gans België Expertise : samen met Absciss Hooggeschoold en steeds studerend Ruim 15 jaar activiteit (Absciss-BFO) met honderden jaren gebundelde ervaring. Verschillende officiële erkenningen

34 Vragen

35 Vrijblijvend contact Kurt Verellen
Naam Telefoon

36 Inventaris, projectie en behoefte na actie
Leeftijd Huidige situatie Nieuwe situatie % Beginleeftijd 40 Verbouwen woning op 50 Leeftijd bij stop werken 60 Doelinkomen na stop werken Nodig kapitaal Startkapitaal Spaarinspanning 40-50 Fisc : 20 Verbouwing woning Aflossing Len : -16 50-60 Beleggingsreturn 40-48 4 % 6 % 48-54 5 % 55-60 3 % Gespaard kapitaal 44 Groepsverzekering (incl WD) 10 Consumeerbaar vermogen Inkomen per maand 60-99 Verkoop van de zaak reserve Ons voorbeeld : Directe besparingen van en Betere planning en regelingen (vooraf besproken) ivm overdracht, successie, dekkingen, etc… Fiscaal juist hogere welstand bij stoppen met werken (+46%) en een controleerbare strategie hieromtrent. inzicht, overzicht, veiligheid en in overeenstemming met de risicocapaciteit.

37 U zit met vele vragen ? Wat heb ik ? EBA, … en erna ?
Nieuwe fiscale regels rond vermogen Hoeveel heb ik nodig om te kunnen rentenieren ? Verhoogde fiscale controle ? Leiden mijn keuzes (beslissingen) naar één doel ? Welk doel ? Successie ? Wat als ik er niet meer ben ?

38 U zit met vele vragen ? Wetgeving verandert : ben ik aangepast ?
Situatie van mijn echtgenote ? Hoe lang moet ik blijven werken ? Ik heb geen tijd Ik steek veel energie in mijn zaak, maar wat mijn eigen financiële toekomst en die van mijn gezin ?


Download ppt "WELKOM 14 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google