De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM 14 juni 2007. Inhoud •Algemene inkadering. –Welk patrimonium wil ik opbouwen ? –Vennootschap als afscheiding van eigen vermogen: moet later terug.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM 14 juni 2007. Inhoud •Algemene inkadering. –Welk patrimonium wil ik opbouwen ? –Vennootschap als afscheiding van eigen vermogen: moet later terug."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM 14 juni 2007

2 Inhoud •Algemene inkadering. –Welk patrimonium wil ik opbouwen ? –Vennootschap als afscheiding van eigen vermogen: moet later terug in elkaar vloeien. –Mijn bedrijf als bouwsteen van mijn familiaal patrimonium. (“de zaak” heeft vele raakvlakken met het familiaal patrimonium) •Korte voorstelling BFO family office

3 Eerst : Stel jezelf een paar vragen ?

4 Welk inkomen wenst u ? •Probeer dit voor u (uw gezin) te bepalen en noteer. –U bent gestopt met werken –Kinderen zijn uit huis –Privé leningen zijn afbetaald •Doe een eerste ruwe raming

5 Welk inkomen wenst u ? •Probeer dit voor u (uw gezin) te bepalen en noteer. –U bent gestopt met werken –Kinderen zijn uit huis –Elementen : •Mobiliteit : Auto(s) ? •Voeding, eten, wijn ? •Kleding •Huisvesting, energie, telecomunicatie, verzekeringen, onderhoud, belastingen, schoonmaak, tuin, … •Vrije tijd : reizen, restaurant, theater, hobby’s •Extra’s en cadeau’s

6 Enkele richtlijnen •Wie “aangenaam” wil leven : –Als je minder noteert dan 30.000 € : eerder aan de zuinigere kant. –Als je meer noteert dan 60.000 € : goede vooruitzichten.

7 Welk kapitaal hoort hier bij ? •Hoe groot moet het patrimonium zijn dat dit inkomen kan genereren : noteer voor u zelf. –Houdt rekening met inflatie –Stel dat u het kapitaal niet wil opsouperen –Hoe dit kapitaal moet worden samengesteld, bekijken wij verder.

8 Enkele richtlijnen •Wie “aangenaam” wil leven : –Reken aan de veilige kant. Rendementen van 8% en meer zijn mooi maar niet gegarandeerd. –Wat vind je van 3,5 % ? (inflatie meegerekend ?) –Dan is voor 30.000 netto nodig : 1 mio € –En voor 60.000 netto : 2 mio €

9 Stel jezelf een paar vragen ! Inkomen per jaar ? ……………€/jr Samenstelling van dit toekomstig vermogen ? ROEREND _____________________________________ ONROEREND _____________________________________ ZAAK/PRAKTIJK _____________________________________ RESERVES (levensverz (groep/etc), pensioen,) _____________________________________ FINANCIERINGEN (aftrekken) Huwelijksstelsel ? Statuten ? Totaal kapitaal dat hier tegenover moet staan ? ………………. € Risico’s Overlijden Invaliditeit Aansprakelijkheid Echtscheiding Waar sta ik nu ? ………………. € Fiscus Bruikbaarheid ? Vermogens in het vizier ?

10 Bron van het inkomen : Het patrimonium Patrimonium Gezin (kinderen, huwelijkscontract, gescheiden,…) Zaak : statuten/exploitatie/onroerend/stock/balans Roerend vermogen : beleggingen Onroerend vermogen : eigen woonst, appartement.. Verzekeringen : leven, overlijden, invaliditeit, … Financieringen : voor zaak, voor onroerend, etc Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap

11 Vanaf morgen neemt u nieuwe beslissingen ! VERLEDENVERLEDEN Toestand vandaag = inventaris Toekomst = doelstellingen Stoppen met werken Regelingen echtgenoot Regelingen kinderen, etc

12 Roerend vermogen •Beleggingen, •Hoe opbouwen ? –Bank –Verzekering –Vennootschap (bijv pensioenbelofte) –Andere : trust, burgerlijke maatschap, •Beleggingsstrategie ? –Risico/rendement ? •KT >< LT •Vanuit de totaliteit : eigen zaak ? Onroerend ? Reserves ? –Afgesproken en duidelijk ? –Opvolging ? Wat is mijn rendement ? Aanpassingen ? –Kosten ? Bedrijf Vennootschap

13 Onroerend vermogen •Welk deel van mijn vermogen ? •Financiering en hefboomeffect •Ligging ! •Type ? –Commercieel vastgoed –Appartement ? Eigen gebruik of verhuur ? •Hoe kopen ? –Vennootschap of privé ? –100 % of gedeeld ? Bedrijf Vennootschap

14 Zaak/Praktijk •Waarde ? Verkoopbaar ? •Onder vennootschap of niet ? Hoe ? –Vennootschapsstructuur ? •Hoe verzilveren ? •Opvolging van de kinderen –Hoe regelen ? –Inkorting !! –Duidelijkheid : bepaal een strategie ! •Risico : waardeverlies in de toekomst ? Bedrijf Vennootschap

15 Reserves/Pensioen •Wettelijk pensioen ? •Combinatie (belangrijk) : fiscaal !! –Groepsverzekering –Bedrijfsleiderverzekering –VAPZ –Pensioensparen •Te gebruiken in financiering ? •Fiscaliteit van de reserves Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap

16 premies •Bij de start –Niet te hoog –Werk liever met backservice na loonstijging •Op het einde –Uw loon laten stijgen : positief resultaat

17 vragen •Op 60 of 65 op pensioen •Kan men na 60 jr verder werken onder GCV •Opvragen van –Groepsverzekering –Levensverzekering –Pensioensparen.

18 Financieringen •Hoeveel ? •Vennootschap of privé ? •Impact op fiscaliteit en successierechten ! •Vast of Variabel ? Bedrijf Vennootschap

19 Vraag 1 : Hoe groot ? Vraag 2 : HOE VEILIG ?

20 Impact 1 : Huwelijksstelsel •Verschillende stelsels en hun impact –Wettelijk –Scheiding van goederen –Langst leeft, krijgt al –Keuzeclausule •Huwelijksstelsel = regels bij patrimoniumverdeling –Overlijden : zowel regeling als successierechten –echtscheiding •Toemaatje : juridisch karakter van de opbouw –bijv verschil tussen verzekering en bank

21 opties •Wijziging huwelijks-stelsel •Testament •Contractuele erfstelling –Schenking na overlijden –Binnen of buiten huwelijkscontract •Keuzebeding •Oplossingen ad hoc –Roerend (verzekeringen bijv) –Onroerend (splitsing NE-VG) –Onroerend : overhevelen van eigen vermogen naar gemeenschappelijk, e.a.

22 Impact 2 : Fiscus •Impact wordt steeds groter, sterker, strikter •Enkele voorbeelden : –Europese harmonisering –Niet leverbaarheid van papier –Meldingsplichten –AOIF –Vermogensafrekening/indiciair onderzoek –EBA en gevolgen –Bij liquidatie of verkoop van het bedrijf •Vermogens meer en meer in het vizier Bedrijf Vennootschap

23 Hoe controleert de fiscus •Centrale sturing vanuit het bestuur “knipperlichten” –Op basis van ratio’s/wijzigingen in uw aangifte (winstmarges tov sector, plotse verliezen) –Andere info van andere diensten : soc zekerheid, DIV, kadaster. •Controle “zwarte lijst” –Lokale controleur krijgt dan opdracht tot controle –Checkt wanneer recente controle was –Krijgt geen criteria •Val niet op ! (bijv wijzigingen in laatst jaren van bedrijvigheid)

24 Niet leverbaarheid •Aandelen aan toonder (CVA en NV) –Aandelen van de vennootschap op effectenrekening (dematerializering) va 2008. –Ofwel in register (op naam) •Niet tijdig : risico om uw aandelen kwijt te spelen.

25 Impact 3 : risico’s •Kunnen de planning in gevaar brengen. •Enkele voorbeelden : –Fiscus –Aansprakelijkheid •Familiaal •Bestuurder (ook VZW’s) •Vanuit de activiteit (beroeps/product aansprakelijkheid) –Echtscheiding –Invaliditeit en gezondheid algemeen –Overlijden –Faillissement –Etc… Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap Bedrijf Vennootschap

26 Besluit •Hoe groot moet mijn patrimonium worden ? Hoe groot wordt het ? –De juiste combinatie van oplossingen (Roerend, onroerend, zaak, reserves, etc…) –Focus op maximalisatie van rendement en minimalisatie van kosten. •Maar focus ook op kwaliteit : –Veiligheid van de oplossingen ? –Wettelijkheid van de oplossingen ? –Is het de best passende oplossing ? –Zijn de combinaties van oplossingen compatibel ?

27 Wie kan u helpen ?

28 Interieur = globale visie

29 Wie helpt ? •Bestaande adviseurs ? –Bankier/vermogensbeheerder/vastgoed-makelaar ? –Notaris ? –Verzekeringsmakelaar(s) ? –Boekhouder ? •Zijn wellicht perfect in hun domein en daardoor… –Niet Globaal : –Focus op eigen domein (niet “onafhankelijk”) –Initiatief ligt vaak bij uzelf

30 Wie helpt ? •Zelf doen ? –Geen tijd ? • Ik ben te druk bezig met mijn zaak/praktijk. –Niet voldoende kennis en opvolging ? •Dit is niet mijn winkel. •Het risico om iets te vergeten of om iets fout te doen is te groot. •Dit risico kan ik niet nemen met de toekomst van mijn patrimonium en mijn gezin. •Het practicum geeft u nuttige ideeën

31 Besluit Mocht u –Notaris –Fiscalist –Bankier, vermogensbeheerder –Verzekeringsmakelaar Samen aan tafel krijgen voor elke belangrijke beslissing EN voor de strategie … Dan –Leidt dit tot betere beslissingen –Is er een meer efficiënte coördinatie –Is er een beter kader om op te volgen in functie van de doelstellingen.

32 Privé Secretariaat B.F.O •Globaal : –Over fiscaliteit, successie, risico’s en patrimonium- opbouw –Niet 1 probleem oplossen en 2 bij creëren •Onafhankelijk –Hangt niet af van een bank, een verzekerings- maatschappij, een boekhoudkantoor, etc… –Brede keuze vanuit de markt : de beste oplossing voor de juiste probleemstelling •Initiatief : –niet wachten tot een probleem zich voordoet.

33 Privé Secretariaat B.F.O •Sterk groeiend Privé Secretariaat met bijna 100 gepecialiseerde werknemers •“Onafhankelijk vertrouwens persoon die naast u staat en u helpt bij elke beslissing die invloed heeft op uw patrimonium.” •Gegroeid vanuit Kortrijk, actief over gans België •Expertise : samen met Absciss –Hooggeschoold en steeds studerend •Ruim 15 jaar activiteit (Absciss-BFO) met honderden jaren gebundelde ervaring. •Verschillende officiële erkenningen

34 Vragen

35 Vrijblijvend contact Kurt Verellen NaamTelefoonNaamTelefoon

36 LeeftijdHuidige situatieNieuwe situatie% Beginleeftijd 40 Verbouwen woning op 50 Leeftijd bij stop werken 60 Doelinkomen na stop werken 60175.000 Nodig kapitaal 6060.000.000 Startkapitaal 4010.000.000 Spaarinspanning 40-50750.000900.000Fisc : 20 Verbouwing woning 505.000.000 Aflossing - 435.923-367.909Len : -16 Spaarinspanning 50-60 314.077532.091 Beleggingsreturn 40-484 %6 % 48-544 %5 % 55-603 %4 % Gespaard kapitaal 6039.313.87356.803.77444 Groepsverzekering (incl WD) 607.000.0007.700.00010 Consumeerbaar vermogen 6046.313.87364.503.774 Inkomen per maand 60-99 135.082188.136 40 Verkoop van de zaak 60reserve Inventaris, projectie en behoefte na actie Ons voorbeeld : • Directe besparingen van 100.000-en • Betere planning en regelingen (vooraf besproken) ivm overdracht, successie, dekkingen, etc… • Fiscaal juist • hogere welstand bij stoppen met werken (+46%) en een controleerbare strategie hieromtrent. • inzicht, overzicht, veiligheid en in overeenstemming met de risicocapaciteit.

37 U zit met vele vragen ? •Wat heb ik ? •EBA, … en erna ? •Nieuwe fiscale regels rond vermogen •Hoeveel heb ik nodig om te kunnen rentenieren ? •Verhoogde fiscale controle ? •Leiden mijn keuzes (beslissingen) naar één doel ? Welk doel ? •Successie ? Wat als ik er niet meer ben ?

38 U zit met vele vragen ? •Wetgeving verandert : ben ik aangepast ? •Situatie van mijn echtgenote ? •Hoe lang moet ik blijven werken ? •Ik heb geen tijd •Ik steek veel energie in mijn zaak, maar wat mijn eigen financiële toekomst en die van mijn gezin ?


Download ppt "WELKOM 14 juni 2007. Inhoud •Algemene inkadering. –Welk patrimonium wil ik opbouwen ? –Vennootschap als afscheiding van eigen vermogen: moet later terug."

Verwante presentaties


Ads door Google