De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond in iedere provincie december 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond in iedere provincie december 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond in iedere provincie december 2013
Roadshow VLP Infoavond in iedere provincie december 2013

2

3 Agenda VLP Roadshow in iedere provincie
West-Vlaanderen, WVUR: 02/12 – Torhout Vlaams-Brabant & Brussel, HGVBB: 09/12 – Affligem Limburg, KR: 10/12 – Genk Antwerpen, VOR: 16/12 – Zoersel Oost-Vlaanderen, HROV: 18/12 – Sint-Niklaas

4 AGENDA

5 Agenda Voorwoord Enkele cijfers
Lidmaatschap, verzekeringen en immatriculaties Online licenties Fiscaliteit prijzengeld Identificatie paarden Nieuws uit de provinciale

6 ENKELE CIJFERS

7 Leden Leden 2013: 32645 * (+ 8,8% tegenover 2012)
Evolutie leden sinds 2004 (+133%) 2004: 14030 2005: 17468 2006: 17953 2007: 19161 2008: 20775 2009: 23663 2010: 25741 2011: 27558 2012: 30006 2013: 32645 * Alle cijfers 2013 per 20/11/13

8 Leden Recrea: Competitie: 2013: 32645  25733 (79%) 6912 (21%)
2013:  (79%) (21%) 2012:  (79%) (21%) 2013: 260 officials (inclusief sportassistants) 2012: 256 officials (inclusief sportassistants) 2013: 3727 paarden geïmmatriculeerd 2012: 3578 paarden geïmmatriculeerd

9 Clubs Clubs 2013: 522 (+ 7,2% tegenover 2012)
Evolutie clubs sinds 2013 (+ 82%) 2004: 287 2005: 329 2006: 358 2007: 387 2008: 419 2009: 438 2010: 455 2011: 467 2012: 487 2013: 522

10 LIDMAATSCHAP VERZEKERINGEN IMMATRICULATIES

11 Lidmaatschap Recreatieve vergunningen
Aansluiting en betaling via aangesloten VLP-club Jaarlijks Geen brevet noodzakelijk Verzekering = C Uitbreiding op verzekering mogelijk 15 euro voor club aan VLP

12 Lidmaatschap Competitieve licentie Licentie OK? Nieuwe leden via VLP
Hernieuwingen via Equibel of club Jaarlijks Licenties per discipline Afhankelijk van leeftijd en discipline: brevet noodzakelijk Licentie OK? Bewijs lidmaatschap VLP-club (digitaal) of via stempel op formulier Betaling Brevet (indien van toepassing) Geen schuld bij KBRSF, liga of provinciale

13 Verzekeringen Basisverzekering (C) Lichamelijke Ongevallen
Burgerlijke Aansprakelijkheid Inbegrepen in ieder type lidmaatschap Van toepassing tijdens een VLP-activiteit (geldig in alle VLP-clubs tijdens alle clubactiviteiten)

14 Verzekeringen Uitbreiding (I) Uitbreiding (L)
Individueel beoefenen van de paardensport Los van de VLP-clubactiviteiten en VLP-activiteiten Ook geldig in het buitenland (hele wereld) + 10 euro Uitbreiding (L) Verzekering BA en rechtsbijstand voor lesgevers In opdracht van een VLP-aangesloten club tijdens een VLP-clubactiviteit + 25 euro

15 Verzekeringen Opgelet! Jaarlijkse infoavond
Verzekering staat in het teken van het uitoefenen van de sport: paard begeleiden, poetsen, paardrijden, aangespannen rijden, … NIET: bezoldigd vervoer met koets, paard breekt ‘s nachts uit weide, … Jaarlijkse infoavond

16 Immatriculaties Bedoeld voor paarden “licentie voor paarden”
Levenslang (75 euro online + 5% kosten vanaf 2014) Eigenaarswijziging (25 euro/paard) Online via Equibel Via KBRSF-secretariaat is 25 euro duurder Wordt gebruikt bij inschrijving via Equibel licentienr ruiter/menner + immatriculatienr paard = inschrijving mogelijk Op sommige niveaus geen betaling, wel aanvragen immatriculatienummer (registratie) Meer info: 02/

17 ONLINE LICENTIES

18 Online licenties Vanaf 2 januari 2014
Enkel hernieuwingen en verhogingen Eerst lid zijn van een competitieve VLP-club Club registreert het clublidmaatschap via VLPclubs Pas na registratie club is hernieuwing licentie mogelijk via Equibel Keuze licentie en verzekering + rechtstreekse betaling = licentie onmiddellijk in orde Geen verhoogd tarief meer na 01/02 Nieuwe competitieve leden: formulier + clubstempel aan VLP Recreatieve leden: altijd via VLP-club

19 Online licenties Wie kan online hernieuwen?
Competitieve leden die vorig jaar (2013) in orde waren met licentie Grooms die vorig jaar (2013) in orde waren met groomlicentie Wie kan niet online hernieuwen? Competitieve leden of grooms die vorig jaar (2013) niet in orde waren Competitieve leden met buitenlandse nationaliteit (buitenlands attest noodzakelijk) Officials en sportassistenten Recreatieve leden

20 Online licenties Verhogingen/verlagingen
Licentie verhogen kan onbeperkt aantal keer Eenmaal verhoogd kan men niet meer verlagen Eenmaal verlaagd kan men niet verhogen Opgelet: verlagen kan niet online

21 Online licenties Tarieven 2014
Tarieven licenties en verzekeringen ongewijzigd + 5% kosten met een maximum van 15 euro Geen verhoogd tarief na 1 februari Hernieuwing via VLP-secretariaat is 25 euro duurder. Verhoging via VLP-secretariaat is gebaseerd op het offline tarief.

22 Online licenties Via Equibel Licentie online hernieuwen of verhogen
Mogelijk van zodra uw clublidmaatschap geregistreerd is Veilig en snel In 4 korte stappen Kies uw club Kies uw provinciale Kies uw licentie en verzekering Bevestigen en betalen Demo:

23 Online licenties Meer info? 09/

24 FISCALITEIT PRIJZENGELD

25 Fiscaliteit prijzengeld
Gastspreker Méhdi Zagheden Licentiaat in de rechten en heeft een aanvullend diploma Fiscaal Recht Advocatenkantoor Everest (vestigingen in Brussel, Gent en Brugge) Hoofdzakelijk actief binnen het domein van het Fiscaal Recht en het Frauderecht

26 FISCALITEIT INLEIDING: Roadshow fiscus ( Jacht fiscus op VZW’s / sportclubs / sportbeoefenaars Panorama-uitzending 6 december 2012 Controles 2013 284 / 236 (BTW) 1,5 MIO BTW ? Belastingen

27 FISCALITEIT uitbetaling van prijzengeld (geldprijzen of startgelden)
WETGEVING: uitbetaling van prijzengeld (geldprijzen of startgelden) Genieter beroepsmatig? baten van winstgevende bezigheden (art. 23, §1, 2° en 27 WIB) Com. IB. : “de beloningen in de vorm van prijzengelden, startgelden, terugbetaling van door hen gedragen kosten enz., die worden betaald of toegekend aan ruiters die beroepsmatig aan jumpings deelnemen, moeten worden aangemerkt als in de art. 23, §1,2° en 27, WIB 92, bedoelde baten van winstgevende bezigheden” Genieter niet-beroepsmatig? vrijgestelde diverse inkomsten Criteria omvang prijzengeld tijdsbesteding hoofdberoep?

28 FISCALITEIT uitbetaling van prijzengeld (geldprijzen of startgelden)
WETGEVING: uitbetaling van prijzengeld (geldprijzen of startgelden) Genieter beroepsmatig? baten van winstgevende bezigheden (art. 23, §1, 2° en 27 WIB) Com. IB. : “de beloningen in de vorm van prijzengelden, startgelden, terugbetaling van door hen gedragen kosten enz., die worden betaald of toegekend aan ruiters die beroepsmatig aan jumpings deelnemen, moeten worden aangemerkt als in de art. 23, §1,2° en 27, WIB 92, bedoelde baten van winstgevende bezigheden” bezoldiging statuut sportbeoefenaar (art. 30 WIB, cf infra) Genieter niet-beroepsmatig? vrijgestelde diverse inkomsten Criteria omvang prijzengeld tijdsbesteding hoofdberoep?

29 FISCALITEIT Bijzonder fiscaal statuut: Inkomsten uit ‘sportactiviteit’
Art. 171 WIB (W. 4 mei 2007 betreffende fiscaal statuut van sportbeoefenaar) Afschaffing ‘BNI gunstregime’ buitenlandse sporter Beroeps- en amateursportbeoefenaars Bezoldigd sportbeoefenaar

30 Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (inwoner)
‘Jonge’ sportbeoefenaar ‘Oudere’ sportbeoefenaar Andere sportbeoefenaar bezoldiging WN vr sportactiviteit ihkv BWZH ≥ 16j én < 26j op 1/1/Aj. bezoldiging of baat (BI) vr sportactiviteit ihkv BWZH ≥ 26j op 1/1/Aj. bezoldiging < 16j op 1/1/Aj. OF baten < 26j op 1/1/Aj. ≥ 26j op 1/1/Aj. én bruto BI sportactiviteit niet bijkomstig Bruto BI ALLE sport & -gerelateerde activiteiten < Bruto BI andere activiteiten 1e schijf van € bruto bezoldiging uit sportactiviteit 1e schijf van € bruto beroepsinkomen (BI) uit alle sportgerelateerde activiteiten Afzonderlijk belastbaar 16,5 % Afzonderlijk belastbaar 33 % Geëigend tarief Eventuele saldo  geëigend tarief

31 Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (niet-inwoner)
Sportbeoefenaar verkrijgt in België sportinkomsten (per SN en per periode van 12 opeenvolgende maanden) ≤ 30 d/12m > 30 d/12m bevrijdende BV = 18% 4-jarig gunststatuut btl. spelers hoogste klasse voet-, volley- en basketbal bevrijdende BV = 18% Verplichte fiscale regularisatie GÉÉN vrijstelling doorstorten BV ook igv optionele regularisatie situatie  aan Belg. sportbeoefenaars dwz globale taxatie tenzij afzonderlijke taxatie als ‘jonge’ / ‘oudere’ sportbeoefenaar + vrijstelling doorstorten BV = 80% (mits bestedingsplicht ‘oudere’ sporter) Fiche 31

32 FISCALITEIT Beroepsmatig Beroepskosten Werkelijke kosten (art. 49 WIB)
Kosten gedaan of gedragen tijdens belastbaar tijdperk Teneinde belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Bewijs echtheid / omvang bedrag Vb. Forfaitaire kosten (AJ 2012 Max EUR) 28,7% eerste schijf EUR 10% tweede schijf EUR – EUR 5% van de derde schijf – EUR 3% van de schijf boven EUR Beroepsmatig

33 FISCALITEIT Verplichting VLP Opmaak fiscale fiche (art. 57 WIB)
De volgende kosten worden slechts als beroepskosten (in hoofde van de vzw) aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt: 1° commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet- toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die door de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn, behoudens de in artikel 30,3°, bedoelde bezoldigingen Sanctie aanslag 309%

34 FISCALITEIT Samenvattend: Sportbeoefenaars hebben geen arbeidsrelatie met de VLPvzw en zijn geen vrijwilliger. Voor betalingen aan deze groep personen dient steeds een fiche opgemaakt te worden. Deze fiscale fiche vertegenwoordigt ofwel beroepsinkomen ofwel divers inkomen, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de sportbeoefenaar.

35 FISCALITEIT VRAAG 1) Is deelname aan jumpings (wedstrijden) beroepsmatig? Wordt bepaald in het licht van de feitelijke omstandigheden van elk geval afzonderlijk. Welk criteria spelen hierin een rol: - de belangrijkheid/regelmaat van de verworven prijzen, startgelden… - de bestede tijd (deelname binnen – en buitenland, training en onderhoud van de paarden) - het hoofdberoep (handel in paarden, beheer van een rijschool, in pension nemen van paarden, africhten van paarden en trainen)

36 FISCALITEIT CONCREET 1) VLP kan niet bepalen wie zijn/haar paardensport beroepsmatig doet => vanaf 2015 (over het jaar 2014) worden fiches gemaakt 2) Wie zal een fiche krijgen? - De sportbeoefenaar die meer dan 125 euro op jaarbasis prijzengeld heeft gewonnen. - De fiche wordt gemaakt op naam van degene aan wie het prijzengeld is overgeschreven. - Bij elke inschrijving dient men het rekeningnummer en titularis van het rekeningnummer op te geven of te bevestigen (via Equibel).

37 FISCALITEIT 3) Wat staat de sportbeoefenaar te doen? - interne structuur bekijken (ev. bijberoep) en zich eventueel informeren bij zijn/haar boekhouder of raadsman - goed nadenken welk rekeningnummer met titularis aan VLP wordt doorgeven - kosten gerelateerd aan de paardensport verzamelen, dit kan dan ingebracht worden bij de persoonlijke belastingaangifte of er wordt gebruik gemaakt van het wettelijk forfait.

38 IDENTIFICATIE PAARDEN

39 Identificatie paarden
Powerpoint Belgische Confederatie van het Paard (BCP) - Mark Wentein

40 NIEUWS UIT DE PROVINCIALE

41 Nieuws uit de provinciale
WVUR – West-Vlaamse Unie voor Ruitersport Werking WVUR 2013 Blik op 2014 Nieuws over het secretariaat

42 Nieuws uit de provinciale
HGVBB – Hippische Groepering Vlaams-Brabant en Brussel Wijzigingen seizoen 2014 (Jumping) Voorlopige jumpingkalender 2014

43 Nieuws uit de provinciale
Wijzigingen seizoen 2014 (jumping) Indien de inrichter gebruik maakt van het vaste voorprogramma, dan zal de HGVBB nog steeds 1,50€ uitbetalen aan de organisator. Evenwel, indien er géén 185 effectieve starters per wedstrijddag zijn, dan zal deze terugstorting NIET meer gebeuren! Om het aantal starters op sommige wedstrijden wat omhoog te krijgen, zal de Springcommissie in samenspraak met de inrichter het voorprogramma aanpassen (bvb: een bijkomende proef of de proeven laten oplopen op zondag).

44 Nieuws uit de provinciale
Wijzigingen seizoen 2014 (jumping) De bijdrage die de HGVBB aan de inrichter vraagt om de kosten te dekken voor het gebruik van de chrono-installatie zal in 2014 verhoogd worden van 110€ naar 150€ /dag (de rest van de kosten wordt gedragen door HGVBB). Aanpassing inschrijvingstarief: het tarief zal verhoogd worden met 1€ voor alle hoogtes, op de A-wedstrijden, het tarief voor de GP / 125cm met 2€.

45 Nieuws uit de provinciale
Wijzigingen seizoen 2014 (jumping) Voor de Promowedstrijden zal het inschrijvingstarief ook verhogen: 60 & 70cm wordt 7€ , 80cm: 8€, 90cm & 100cm: 10€. Daarmee worden de inschrijvingen op hetzelfde niveau gebracht als op de A-wedstrijden. Belangrijke wijziging aangaande de kampioenschappen: er zal alleen nog prijzengeld uitbetaald worden aan de 16 deelnemers van de finale en ook in de troostingsproef (dus niet meer zoals in het verleden: 1e en 2e manche, troosting, finaleproef én de laatste 16). We hebben dit vergeleken met de andere Provinciales, plus het Nationaal Kampioenschap.

46 Nieuws uit de provinciale
Wijzigingen seizoen 2014 (jumping) Natuurlijk zal het prijzengeld voor de finalisten evenredig omhooggetrokken worden (nog vast te leggen).

47 Nieuws uit de provinciale
Voorlopige jumpingkalender 2014 (1/2) 30maart Mares Dream 12–13 april Ter Wilgen Pikeur Eskadron 27april Hof van Mulders 04 mei De Mustang 18 mei Lord Newcastle Stables 06 juli Verbrande Brug 13 juli Stal De Wilgendreef 27 juli Sint Hubert 17 augustus Royal Etrier

48 Nieuws uit de provinciale
Voorlopige jumpingkalender 2014 (2/2) 31 augustus Lord Newcastle Stables 21 september Meerdaalhof 24 september Ter Wilgen 28 September De Mustang 12 oktober Mares Dream

49 Nieuws uit de provinciale
KR – Kempische Regionale Aanpassingen reglement jumping 2014

50 Nieuws uit de provinciale
Aanpassingen reglement jumping 2014 (1/2) Sluiting inschrijvingen Jumping: altijd op maandag, ongeacht feestdag of niet. Bekers van Limburg (en proeven waar alle reeksen aan mogen meedoen): de rivier (al dan niet overbouwd) zal niet gebruikt worden in deze proeven. De proef Barema C wordt in de halve finales kampioenschappen en BvL vervangen door een barema A op chrono.

51 Nieuws uit de provinciale
Aanpassingen reglement jumping 2014 (2/2) Aanpassing van de ponyreeksen: de proef Clear Round 50 valt weg en wordt vervangen door een Clear Round 70 – B ponys worden automatisch bij de C gezet (ook voor kampioenschappen) We krijgen dus volgende reeksen : Proef Clear Round 60 cm - Open voor alle pony’s Proef Clear Round 70 cm – Open voor alle pony’s Proef Pony’s 80 – open voor B en C en D Beginnende Proef Pony’s 90 – Open voor B - C – D Beginnende en D Licht Proef Ponys 100 – Open voor C- D Licht en D Midden Proef Pony’s 100 – Open voor D Midden KAMPIOENSCHAP (met manches) : voor Ponys B+C samen, D Licht en D Midden…

52 Nieuws uit de provinciale
VOR – Vrije Onafhankelijke Ruiters

53

54 VOR Vlaamse Onafhankelijke Ruiters
De website van de VOR :

55 De website van de VOR : www.vor.be
Hier vindt U alle belangrijke links

56 Onder het hoofdstuk “Reglementen” vindt U :
Hier staan alle zaken die U moet weten om te kunnen deelnemen aan de jumpingwedstrijden van de VOR.

57 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Alle hieronder aangegeven mededelingen evenals de voorwaarden tot het inrichten van een springwedstrijd maken integraal deel uit van het Huishoudelijk reglement van de V.O.R. Voor het seizoen 2014 zal het programma van de V.O.R op zijn springwedstrijden volgende proeven omvatten. 4 -jarige paarden 1 proef per wedstrijd. 5 -jarige paarden 1 proef per wedstrijd. 6 -jarige paarden 1 proef per wedstrijd. Reglementering zie Art 22.

58 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Daarnaast onderstaande reeksen met 2 proeven per wedstrijd, indien mogelijk. 95 cm klasse 3 pony's en paarden 105 cm klasse 4 pony's en paarden 115 cm klasse 5 125 cm klasse 6 KT (kleine toer) 125 cm klasse 6 GT (grote toer) 1 proef In alle proeven gezamenlijk klassement voor juniors en seniors.

59 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Deelnemers dienen aangesloten te zijn bij een VLP aangesloten club. Deelnemende paarden dienen geïmmatriculeerd te zijn. Eenmalige immatriculatie van de paarden: bedraagt 75 € per paard. Paarden niet in orde met immatriculatienummer kunnen niet starten. Alle op het wedstrijdterrein aanwezige paarden dienen verplicht ingeënt te zijn tegen influenza. De verantwoordelijke voor de paarden dient op eenvoudige vraag van een van de officials een geldig inentingsdocument voor te kunnen leggen o.a. een geldig paspoort. Merries welke langer dan 4 maanden drachtig zijn, zijn niet meer toegelaten tot deelname aan wedstrijden.

60 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Voor alle inlichtingen kan u terecht op het VOR secretariaat van maandag tot donderdag van 10:00 hr tot 18:00 uur, Gilseinde, 107, 2380 Ravels  0495/ of fax 014/ of -adres

61 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
INSCHRIJVING VOOR EEN WEDSTRIJD IS SLECHTS MOGELIJK WANNEER DE COMBINATIE MET ALLES IN ORDE IS OP DE SLUITINGSDATUM DER INSCHRIJVINGEN. In ieder geval dienen alle formaliteiten te zijn vervuld zowel voor de paarden als voor de ruiter, voordat u starttoelating zal krijgen. Het is alle ruiters aangeraden op iedere wedstrijd het bewijs van immatriculatie (wit kaartje) bij de hand te hebben. Bij twijfel immers zullen onze juryleden worden aangezocht de nodige controles te verrichten.

62 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Tijdens éénzelfde wedstrijd kan een combinatie deelnemen aan proeven in verschillende hoogten (klasse), en dit op verschillende dagen, behalve 4-5 & 6 jarigen paarden die deelnemen aan de proef voor vier-vijf- of zesjarigen. Combinaties welke toch inschrijven in meerdere klassen op dezelfde dag zullen automatisch alleen in de hoogste hoogte (klasse) worden ingeschreven. Per wedstrijddag mag een paard slechts aan 2 proeven deelnemen in dezelfde hoogten, tenzij het officiële kampioenschappen of de VOR-beker betreft, of indien dit uitdrukkelijk vermeld is in het vraagprogramma.

63 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Wedstrijdvergunningen (daglicenties, 15 €) zijn toegelaten voor ruiters welke niet minimaal een geldige provinciale licentie (03) hebben. Deelnemers van andere provinciales kunnen deelnemen aan onze wedstrijden, MITS zij in het bezit zijn van een geldige VLP-licentie, en zich tijdig inschrijven met geïmmatriculeerde paarden. Niet VLP of LEWB leden betalen een daglicentie van 15 € plus een VLP lidmaatschap 2014 van 15 € om in orde te zijn met de verzekering. De inschrijvingen voor de VOR wedstrijden staan exclusief open voor VOR leden tot maandagmiddag, daarna worden de proeven open gesteld voor niet VOR deelnemers.

64 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Ruiters met een provinciale vergunning J03 mogen binnen wedstrijd deelnemen aan volgende proeven: alle klassen en proeven voor 4 & 5 & 6 jarige paarden. Ruiters met een vergunning J08, J13 en J15: alle proeven behalve klasse 3. Ruiters met een vergunning J16: proeven voorbehouden voor jonge paarden, evenals in de klasse 6, in alle andere proeven slechts buiten wedstrijd. Ruiters met een ponyvergunning en scholieren: alle proeven.

65 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
VERANDERING RUITER OF PAARD Tot 30 minuten vóór aanvang van de 1ste proef van de dag kunnen wijzigingen aangebracht worden wat de ruiter of het paard betreft, op voorwaarde dat voor het een en ander de nodige bewijzen worden voorgelegd, dat zowel de ruiter als het paard in orde is met vergunning of immatriculatie. Voor de andere proeven van die dag is het minimum één uur voor aanvang van de proef. Iedere verandering die niet conform bovenstaande richtlijnen is, gaat gepaard met de betaling van 5 € per wijziging. Indien misbruiken hieromtrent worden vastgesteld, zal de jury de passende maatregelen treffen.

66 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
DEELNEMERS OP UITNODIGING: WILDCARDS Het is de inrichter toegestaan ruiters op zijn wedstrijd uit te nodigen. Ruiters welke hebben ingeschreven voor deze wedstrijd komen NIET in aanmerking voor deze WILDCARDS. De inrichter krijgt 20 Wildcards per wedstrijddag. 1. De deelnemers dienen zich te houden aan de reglementen en gewoonten in de VOR. 2. Het inschrijvingsgeld (online + pisterecht) is a rato de proef waaraan men deelneemt. 3. Deze deelnemers dienen hun identiteitsgegevens op te geven aan het wedstrijdsecretariaat. 4. Deelnemen met een WILDCARD is altijd buiten wedstrijd. 5. Ze worden niet vermeld op de startlijsten.

67 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Vanaf één uur voor aanvang van de wedstrijd is de VOR SECRETARIAATS GSM actief. Men kan daar informatie verkrijgen omtrent de lopende wedstrijd. 0493/

68 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014
Secretariaat: Gilseinde 107 te 2380 Ravels  (tijdens de kantooruren 10: :00 uur)      Fax: 014/

69 Nieuws uit de provinciale
HROV – Hippische Regionale Oost-Vlaanderen

70 HROV 2014 Algemeen Jumping Dressuur Met dank ...

71 HROV 2014 - Algemeen Nog meer focus op de online inschrijvingen
Verder op de ingeslagen weg van de informatisering Informatiebrochure ... Februari 2014

72 HROV 2014 - Jumping Verhoogd prijzengeld in de Grote Prijs (1m25)
Nieuw initiatief : INTERCLUB KAMPIOENSCHAP Beperking op de inschrijvingen (vol = vol) en voorrang voor de online inschrijvingen.

73 HROV 2014 - Jumping Regelmatigheidscriteria Pony’s Jeugd Jonge Paarden

74 HROV 2014 - Jumping Kalender 31 wedstrijden 28 outdoor en 3 indoor
89 wedstrijddagen 7 kampioenschappen 1 bekerwedstrijd

75 HROV 2014 - Dressuur Kalender 19 wedstrijden 21 wedstrijddagen
kampioenschap bekerwedstrijd interprovinciaal

76 HROV 2014 – MET DANK

77 HROV 2014 – MET DANK Maar ook dank aan Bestuur Commissies Officials
Clubs – Organisatoren Ruiters en Amazones Sympathisanten

78 VRAGEN?

79 BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Succes in 2014!


Download ppt "Infoavond in iedere provincie december 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google