De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De BPC-beleggingspolisanalyse software Gebruikersworkshop

Verwante presentaties


Presentatie over: "De BPC-beleggingspolisanalyse software Gebruikersworkshop"— Transcript van de presentatie:

1 De BPC-beleggingspolisanalyse software Gebruikersworkshop
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

2 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Agenda Wat is een woekerpolis? definities historie Uitleg over de BPC-software Installatie software Basiskennis compensatieregelingen Casusbehandeling Uitzending RTLZ/RTL4 nieuws Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

3 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Woekerpolis? VERWACHTINGSKLOOF! Volgens verzekeraar: Een beleggingspolis waarvan het totaal van alle kosten meer dan 2,5% van de poliswaarde per jaar bedragen en dat gedurende de gehele looptijd van de polis. Volgens consument: De polis waarvan de daadwerkelijke opbrengst niet gelijk is de verwachting van de klant, gebaseerd op de geschetste opbrengst bij de offerte en waarvan de ingehouden kosten mogelijk een oorzaak hiervan kunnen zijn. 4/4/2017 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

4 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Woekerpolis? Een beleggingsverzekering in al haar mogelijke verschijningsvormen, waarbij twee zaken van belang zijn: Ontbreken van transparantie Te hoge ‘verborgen’ kosten 4/4/2017 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

5 De Telegraaf van woensdag 28 mei 2008:

6 Aanbeveling door Jan Wolter Wabeke (de onafhankelijk ombudsman voor de financiële dienstverlening)
Jan Wolter Wabeke: 'De hebberigheid had zijn eigen dynamiek. Consumenten wilden ook hun deel uit de ruif van de beleggingswinsten. En voor de risico's waren ze blind.'

7 Aanbeveling Jan Wolter Wabeke
Maximering kosten voor beleggingsverzekeringen van 2,5% van de poliswaarde per jaar Maximering kosten tot 3,5% voor beleggingsverzekeringen die gesloten zijn voor 1 januari 2008 1% opslag vanwege medeverantwoordelijkheid van Overheid Consument Speciale regeling voor polissen met hefboom-/inteereffect (Universal Life) Overlijdensricoverzekeringen zijn buiten beschouwing gelaten De compensatieberekening moet plaatsvinden op basis van actuele waardes Het effect van de kostenmaximering moet uiterlijk in 2009 aan polishouders worden gecommuniceerd

8 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Wat verstaat de Wabekenorm onder kosten? (tekst overgenomen uit de Aanbeveling van Jan Wolter Wabeke) Vervangen door 2,45% Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

9 Wat is een beleggingspolis?

10 Een definitie van een beleggingsverzekering
Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvoor premie wordt betaald. Met een beleggingsverzekering wordt de zekerheid van een levensverzekering gecombineerd met de kansen van beleggen Een beleggingsverzekering is een combinatie van een levensverzekering en een belegging. Je betaalt periodiek premie of eenmalig een koopsom. De premie of koopsom wordt belegd in een beleggingsfonds. Daaraan zijn wel risico’s verbonden. Je weet van tevoren niet of hoeveel je beleggingen waard zijn aan einde van de looptijd van de verzekering

11 Tabel 1: Voorkomende en ontbrekende termen in de productnamen van beleggingsverzekeringen
Aantal Percentage Totaal aantal beleggingsverzekeringen 1.203 100% waarvan wel de term belegging/beleggen in naam product 161 13,38% waarvan niet de term belegging/beleggen in naam product 1.042 86,62% waarvan wel de term verzekering/verzekeren in naam product 205 17,04% waarvan niet de term verzekering/verzekeren in naam product 998 82,96% waarvan wel de term sparen/spaar- in naam product 149 12,39% waarvan de combinatie van termen beleggen/belegging en verzekeren/verzekering in naam product 55 4,57% Bron: Kifid (www.kifid.nl), bewerking AFM

12 Recente geschiedenis Woekerpolisdossier

13 Recente geschiedenis 2003: AFM rapport over beleggingsverzekeringen
Beleggingshypotheek 55% kans op restschuld 2006: AFM rapport ‘Generieke rapportage: Rapport Beleggingsverzekeringen’ (start Woekerpolisaffaire) Intransparantie, complexiteit en ‘hoge’ kosten 2006: TROS Radar (6 november): 1e uitzending over de ‘woekerpolisaffaire’ 2006: November: Oprichting Stichtingen Woekerpolisclaim en Verliespolis 2006: Financiële bijsluiter 2006: Commissie de Ruiter (zomer 2006, rapportage 20 december) 2007: AFM rapport kwaliteit hypotheekadvies 2007: Opdracht aan IFO onderzoek kwaliteit beleggingsverzekeringen : MiFID en Nationaal Regime 2008: 4 maart: Wabeke Aanbeveling inzake Woekerpolisaffaire 2008: AFM rapport feitenonderzoek beleggingsverzekeringen(overgenomen van IFO) : Schikkingen Stichtingen met Verzekeraars 2009: Woekerpensioenen?? 23 februari 2009: aandacht voor Woekerpensioen in TROS Radar 2009: Compensatiebrieven Delta Loyd en ABN-Amro 2010: TROS Radar (18 januari): Wabeke geeft verkeerde uitleg over de compensatieregeling 2010: Compensatiebrieven overige verzekeraars 2010: AFM rapport ‘Geef Nederlanders Pensioeninzicht (‘Verwachtingskloof Pensioenen’) 2010: Maart: Compensatieregeling BPR-beleggingspensioen 2011: TROS Radar (7 maart): Verzekeraars zeggen toe consumentenportals te ontwikkelen 2011: Adfiz gaat samenwerking aan met Beleggingspolischeck en MoneyView om adviseurs te ondersteunen

14 Generieke rapportage: Rapport beleggingsverzekeringen
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

15 Wetgeving beleggingsverzekeringen van indirecte naar volledige transparantie
1997: Code rendement &Risico (1 januari 1997 in werking getreden) 1998: Regeling Informatieverstrekking Aan Verzekeringnemers (RIAV), opgesteld door Verzekeringskamer. Introductie Productleeswijzer 1998: Tweede versie van Code Rendement & Risico 1999: Nota van Financiën ‘Informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten” van productleeswijzer > kernpuntendocument 2002: Financiële Bijsluiter, ingevoerd door AFM voor alle complexe financiële producten (1 juli 2002) 2002: Invoering herziene Code, tegelijkertijd met de Nadere regeling financiële bijsluiter 2002 2003: Code Rendement & Risico, gedragscode betreffende de voorlichting over het rendement en risico van beleggingsverzekeringen en levensverzekeringen met winstdeling 2006: Code Rendement & Risico en vernieuwde Financiële Bijsluiter basis met eisen voor volledige transparantie 2008: Modellen de Ruiter, nieuwe transparantievoorschriften met betrekking tot offerte en het contract

16 Samenkomst van verschillende beleggingsinstrumenten
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

17 Samenkomst van verschillende beleggingsinstrumenten
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

18 Leerdoelen voor de workshop BPC-beleggingspolisanalysesoftware
Basiskennis opdoen over compensatieregelingen Gebruik kunnen maken en vaardig worden in het gebruik van de BPC-beleggingspolisanalysesoftware Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

19 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
BELANGRIJK: De workshop is bedoeld voor gebruikers van de BPC-software en gericht op het gebruik van de software Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

20 Kosten beleggingsverzekeringen
Afsluitkosten of eerste kosten Doorlopende poliskosten De provisie voor de adviseur (doorlopende provisie) Doorlopende Aan- en verkoop kosten voor het beleggen op de beurs, die flink kunnen oplopen als er veel transacties zijn Doorlopende beheerskosten beleggingsfondsen (TER) Extra kosten switchkosten of omzettingskosten Naast de kosten worden de premies voor een risicoverzekering ingehouden op het te beleggen bedrag

21 Wat willen we met de software bereiken?
Ondersteuning leveren in het communicatieproces rondom de compensatieregelingen Heldere uitleg geven over wat de compensatieregeling voor de polishouder inhoudt Los van de compensatieregeling op basis van de huidige situatie mogelijke tekorten inzichtelijk maken en alternatieven bieden om iets aan deze tekorten te doen Genereren van eenvoudig leesbare rapportages Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

22 Wat willen we met de software bereiken?
Ondersteuning leveren in het communicatieproces rondom de compensatieregelingen Heldere uitleg geven over wat de compensatieregeling voor de polishouder inhoudt Los van de compensatieregeling op basis van de huidige situatie mogelijke tekorten inzichtelijk maken en alternatieven bieden om iets aan deze tekorten te doen Genereren van eenvoudig leesbare rapportages Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

23 Wat is daarbij aan kennis en vaardigheden nodig?
Basiskennis over beleggingsverzekeringen Kennis over de Wabekenorm en de compensatieregelingen zoals overeengekomen tussen verzekeraars en claimstichtingen Kennis van de Falconcasus Uitleg kunnen geven over het hefboom- en inteereffect Verschil weten en kunnen uitleggen tussen rekenkundig- en meetkundigrendement De invloed van rendementsderving op het eindkapitaal kunnen uitleggen Gebruik kunnen maken en vaardig zijn in het gebruik van de BPC-software Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

24 Wat is daarbij aan kennis en vaardigheden nodig?
Basiskennis over beleggingsverzekeringen Kennis over de Wabekenorm en de compensatieregelingen zoals overeengekomen tussen verzekeraars en claimstichtingen Kennis van de Falconcasus Uitleg kunnen geven over het hefboom- en inteereffect Verschil weten en kunnen uitleggen tussen rekenkundig- en meetkundigrendement De invloed van rendementsderving op het eindkapitaal kunnen uitleggen Gebruik kunnen maken en vaardig zijn in het gebruik van de BPC-software Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

25 Hoe om te gaan met de software tijdens de workshop?
Niet vooruitwerken Lezen wat er op de verschillende schermen staat, voordat er knoppen worden ingedrukt Begrijpen waarom bepaalde handelingen worden uitgevoerd Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

26 Op welke manier en waarvoor kan ik de software gebruiken?
Voor compensatieberekeningen Voor hiaatberekeningen Voor controleren en doorrekenen van Model 3 de Ruiter Voor het maken van scenario’s in een adviessituatie Voor het vergelijken en doorrekenen van beleggingsverzekeringsproducten Pensioenberekeningen inclusief BPR-compensatieberekeningen en maken van UPO’s Productontwikkeling?! Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

27 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Benodigde documenten voor het maken van de berekeningen Zorg ervoor, dat voordat de sofware wordt gebruikt, dat de te verwerken dossiers in de juiste volgorde zijn gerangschikt Hoe meer informatie, des te exacter de berekeningen en resultaten Indien aanwezig de oorspronkelijke offerte Indien aanwezig het oorspronkelijke 1e polisblad met voorwaarden Informatie over bijverbanden (ORV en AO) Tussentijdse mutaties Premievakanties Bijstortingen Tussentijdse beëindiging Etc… Model 3 de Ruiter, liefst de meest recente Een eventueel al verkregen compensatiebrief. Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

28 Zijn de berekeningen en uitkomsten altijd goed?
De berekeningen zullen aanleiding tot discussie kunnen zijn als blijkt dat de uitkomsten afwijken van de uitkomsten van de verzekeraars! En, hoe gaan we hier mee om? Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

29 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Datumcode 518771 Geldig t/m 11 juli Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

30 Het verschil tussen rekenkundig en meetkundig rendement: een voorbeeld
4/4/2017 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

31 Welk fonds geeft het hoogste eindkapitaal?
Fonds 1. Gemiddeld rendement: 8% Premie : p/j Looptijd: 30 jaar Eindkapitaal: ? Welk fonds geeft het hoogste eindkapitaal? Hoe groter de volatiliteit (beweeglijkheid van het fonds) en hoe hoger de standaarddeviatie (maat voor risico), des te lager wordt het eindkapitaal bij hetzelfde gemiddelde rekenkundig rendement! Fonds 2. Gemiddeld rendement: 8% Premie : p/j Looptijd: 30 jaar Eindkapitaal: ? Fonds 3. Gemiddeld rendement: 8% Premie : p/j Looptijd: 30 jaar Eindkapitaal: ? 31

32 Rendementsverloop AEX laatste 30 jaar
t/m 2007 14,4% t/m 2008 12,51% Het netto meetkundig rendement is: 6,66% 4/4/2017 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

33 Kosten volgens Wabekenorm
Kosten in 2006: € 9.500 2,5% Kosten in 1999: € 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 4/4/2017 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

34 Kosten volgens Wabekenorm
De werkelijk betaalde kosten: Kosten in 2006: € 9.500 De kosten volgens de Wabekenorm: 2,5% Kosten in 1999: € 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 4/4/2017 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

35 Voorbeeldcasus De Ruiter Model 3
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

36 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

37 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

38 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck

39 Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck
Gerard van Santen, partner Beleggingspolischeck


Download ppt "De BPC-beleggingspolisanalyse software Gebruikersworkshop"

Verwante presentaties


Ads door Google