De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buurttafel 20 februari 2014 Laura van der Noort IVAM UvA BV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buurttafel 20 februari 2014 Laura van der Noort IVAM UvA BV"— Transcript van de presentatie:

1 Buurttafel 20 februari 2014 Laura van der Noort IVAM UvA BV
Park de Meer Duurzaam! Buurttafel 20 februari 2014 Laura van der Noort IVAM UvA BV

2 Programma Intro Resultaat duurzaamheidsscan Wat kan er beter?
Brainstorm: maatregelen Selectie top 3 In groepjes vervolgafspraken voor top 3 maatregelen

3 Wie, wat, hoe, waarom Groepje buurtbewoners: Tanja, Ria, Sharona
→ wil uitzoeken of Park de Meer verder verduurzaamd kan worden IVAM: Laura, Ria → werkt aan duurzaamheid & stedelijke ontwikkeling en doet op deze manier ervaring op met initiatieven “van onderop”. Tofbuurtje: Danielle → helpt de rest van de buurt te bereiken.

4 Waarom een scan? Hoe staan we ervoor?
Hoe denkt de rest van de buurt erover? Inspiratie: waar kun je allemaal aan denken? 14 mensen hebben scan ingevuld Niet representatief Wel een mooie groep om mee door te gaan

5 En hoe gaat het dan verder?
Eindpunt vanavond: Selectie van een paar (3?) onderwerpen Groepje mensen dat met het onderwerp door wil gaan. Idee: Over een paar maanden weer met zijn allen bij elkaar Rol IVAM vervolg afhankelijk van subsidie stadsdeel

6 Resultaat Gemiddeld: 7,4 (6 = normaal voor dit type wijk)

7 Energie 8,5 Warmte: Elektriciteit: A-labels Stadsverwarming
Zonnepanelen: op flats; “op 2 van de 3 flats aan de Anfieldroad liggen heel veel zonnepanelen. Deze zijn vanaf de openbare ruimte niet te zien.” enkele op laagbouw (10 woningen?) Naar schatting ca. 1% van elektriciteitsgebruik wijk opgewekt met zonnepanelen.

8 Voedsel 5,5 Biologische producten en groentetas verkrijgbaar (in Watergraafsmeer, niet in PdM zelf). Lokaal geproduceerd voedsel lastiger Geen gemeenschappelijke tuin met voedsel, wel appelbomen Tijdens buurtbijeenkomsten wordt voor zover bekend niet op duurzaamheid van voedsel gelet. Zelf verbouwt u groente (2x), fruit (1x) en kruiden (5x) Ca. 50% let op altijd of vaak op keurmerken, vooral voor eieren, vis en vlees.

9 Suggesties voor verbetering
“Volkstuinen, gemeenschappelijke tuin, benutting particuliere tuinen.” “Moestuintjes, fruitaanplant” “Bewustzijn creëren en samen tuin onderhouden” “Winkels dichterbij scheelt onnodig veel kopen waardoor risico op weggooien kleiner wordt.” “Buurtcompost maken!!!”

10 Afval 7,5 Gescheiden in de wijk: Niet in de wijk: Onduidelijk:
Glas, papier, plastic (?), grof tuinafval, textiel, klein chemisch afval, grof vuil Niet in de wijk: Gft, metaal Onduidelijk: elektrische apparatuur Milieustraat dichtbij

11 Suggesties voor verbetering
“We hebben nu geen GFT- en kunststof containers.” “Gezamenlijke kompostbak” “GFT naar composthoop voor gezamenlijke tuin” “GFT bak in ere herstellen” “nvt” “groente-, fruit- en tuinafval apart” “COMPOSTBAK!!!”

12 Tuin, dak en balkon 7,4 Hoeveel procent van daken wordt benut: 0-25%
(meest genoemd: 5-10%) Voor groene daken, dakterras, duurzame energie Tuinen voor 20-25% betegeld (inschatting) Maatregelen die u zelf neemt: geen/minder tegels, regenton, voorzieningen voor dieren

13 Suggesties voor verbetering
“Meer gericht op voeding, smaak, geur, en op waterbuffering” “Groen + energieopwekking” “Op de parkeergarage zouden moestuinen kunnen komen” “Bewustzijn, financiering” “Meer groene 'carport' daken” “Minder tegels” “Zonnepanelen”

14 Groen in de buurt 7,6 Oppervlakte: schattingen variëren van m2 Zelf kom ik op ca m2 excl. groenstrook en excl. sportvelden (10%), m2 incl. groenstrook (20%) Gemiddelde waardering 7,6 Meest tevreden: sporten in het groen Minst tevreden: benutting braakliggende grond, groen waar je mensen kunt ontmoeten

15 Suggesties en opmerkingen
“Maak het multifunctioneler, doe er meer mee.” “Meer groen dat je kunt eten.” “Minder wintergroen, meer inheemse planten en bomen.” “Beter onderhouden door gemeente.” “Meer begroeiing ipv bestrating” “Ja, een beetje groen, maar wel in fijn stof van de snelweg!!! Heel ongezond.”

16 Water 8,2 Oppervlakte (incl. groenstrook): ca. 25.000 (12,5%)
Gemiddelde waardering: 7,4 Weinig last van grondwater en afvoer regenwater. Geen of weinig regentonnen Kan het regenwater de grond in zakken? Wel wadi’s/greppels Ook ondergrondse infiltratie (bv krat) (?) En enige halfopen verharding. Vooral in eigen tuinen? Zelf neemt u tal van maatregelen: waterbesparende douchekop, wc doorspoelknop, natuurlijke schoonmaakmiddelen, douchen in emmers om toilet door te spoelen, altijd wassen met kastanjes, alleen azijn als verzachter, schoonmaken met soda, azijn, natriumbicarbonaat, kort douchen, tuinwater uit de sloot.

17 Suggesties voor verbetering
“Groene daken” “Opvang regenwater, regentonnen” “Open verharding bij parkeerplaatsen” “Aandacht voor particuliere tuinen: open verharding, minder verharding” “Minder steen op de grond, meer groen” “Beter onderhoud” “Kraan bij speeltuin beter maken”

18 Vervoer 8,1 Hoogste waardering voor fietsen (9)
Laagste voor autobereikbaarheid (7,8), nog steeds ruim voldoende Minst tevreden over: parkeren, deelauto’s Oplaadpunt voor elektrische auto’s? Binnen groep respondenten: ca 80% heeft auto. Ca. 15% maakt soms gebruik van deelauto’s

19 Suggesties voor verbetering
“Meer autodelen, beter bezoekersparkeren” “Niet echt nodig volgens mij” “Betere aansluiting tram 9 met tram 3, 7, 10”

20 Veiligheid 7,8 Overal 30 km/uur (?) + voetgangersgebied
Gemiddelde waardering verkeersveiligheid: 7,8 Gemiddelde waardering sociale veiligheid: 8 Onveilige plekken verkeer: Fietsbrug - fietspad radioweg Middenweg Kruising Wembleylaan Anfieldroad voetgangersgebieden met fietsers/snorfietsen/brommers Onveilige plekken sociaal: Hangplekken Tussen de sportvelden

21 Suggesties voor verbetering
Verkeersveiligheid: “Wijk éénrichtigsverkeer maken zoals in plan bedoeld was.” “Meer controle op foutparkeerders” “Auto's worden op stoep geparkeerd vanwege de weinige parkeerplekken. Niemand controleert dit.” Sociale veiligheid: “Camera's” “Op elkaar letten, niet negeren.”

22 Hinder 6,7 Geluid: enige hinder door verkeer en buren/feestjes
Luchtkwaliteit: Fijn stof vanuit A10 door vrijwel iedereen genoemd. Weinig stankoverlast Geen problemen bekend rond bodemvervuiling of veiligheid door bedrijven.

23 Voorzieningen en winkels
6,5 Bij de meesten geen duurzame ondernemingen bekend. In de buurt zelf aanwezig: sportvoorzieningen, jongerenvoorzieningen, speelplaatsen Vrijwel alle overige voorzieningen op fietsafstand. U vindt in meerderheid de afstand tot voorzieningen acceptabel, genoemd als te ver (enkele keren): winkels voor dagelijkse boodschappen, voorzieningen voor ouderen en gehandicapten

24 Suggesties Voorzieningen die gemist worden: Buurtsuper Bakkertje
Buurtkamer Pinautomaat.

25 Buurtgevoel 7,6 Regelmatig bijeenkomsten van een buurtcommissie, buurtbijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten Gemiddeld ruim voldoende tevredenheid met sociale contacten in de buurt.

26 Suggesties voor verbetering
“Ik vraag me af of er veel meer in zit dan nu het geval is: redelijk goed, maar dit is geen dorp in Zeeland” “Buurtkamer” “Duurzaamheid als aandachtspunt om bewustzijn te vergroten” “Leer elkaar te accepteren” “Nee, want dat buurtgevoel is prima.” “Meer activiteiten organiseren, mensen betrekken” “Jongeren aanspreken op hangen en rotzooi ism jongerenwerk, niet dmv voetbaltoernooien.”

27 Resultaat


Download ppt "Buurttafel 20 februari 2014 Laura van der Noort IVAM UvA BV"

Verwante presentaties


Ads door Google