De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONFIDENTIAL 21minuten.nl 2007 Democratie en Overheid Amsterdam 4 oktober 2007 This report is solely for the use of client personnel. No part of it may.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONFIDENTIAL 21minuten.nl 2007 Democratie en Overheid Amsterdam 4 oktober 2007 This report is solely for the use of client personnel. No part of it may."— Transcript van de presentatie:

1 CONFIDENTIAL 21minuten.nl 2007 Democratie en Overheid Amsterdam 4 oktober 2007 This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey & Company. This material was used by McKinsey & Company during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion. High-level fact pack First version

2 1 Agenda • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

3 2 STELLINGEN OVER DE GEWENSTE OPSTELLING VAN DE BURGER IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING Percentage van de bevolking 1) Stellingen Een burger in de Nederlandse samenleving dient… …vrijwilligerswerk te doen24 65 …geld te geven aan goede doelen …lid te zijn van een politieke partij 2…te zorgen voor een goede opvoeding van eigen kinderen 3…te zorgen voor eigen inkomsten als hij of zij kan werken 3…de Nederlandse taal te spreken 3…zich in te zetten voor het netjes en veilig houden van de buurt 3…goed op zijn/haar uitgaven en eventuele schulden te letten 3…milieubewust te leven 4…op de hoogte te zijn van de Nederlandse cultuur 4…zich op de hoogte te houden van wat er in de samenleving …de buren te helpen …mensen die ongewenst gedrag vertonen daarop aan te spreken 5 …te stemmen bij verkiezingen 5 …open te staan voor immigranten 7 …te zorgen voor eigen ouders 15 24 15 1 6 6 10 12 13 14 21 20 28 34 47 48 30 (Helemaal) oneens Neutraal(Helemaal) eens 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 4: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

4 3 Gemiddeld besteden respondenten 2) 16 uur per maand aan vrijwilligerswerk 5 58 39 42 5 8 5 9 23 10 26 13 28 29 38 59 65 67 5 74 81 82 4 93 13 90 82 STELLINGEN OVER DE HUIDIGE OPSTELLING VAN DE BURGER Percentage van de bevolking 1) NeeJa Ik scheid mijn afval Ik houd mijn stoep schoon Ik heb gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 Ik heb mijn huis energiezuinig(er) gemaakt (bijvoorbeeld isoleren, zuinige ketel, spaarlampen) Ik bezoek mijn ouders regelmatig Ik heb gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2007 Ik heb zowel allochtonen als autochtonen in mijn kennissenkring Ik zet mij in voor een prettige manier van samenleven in mijn buurt Toen iemand troep op straat achterliet, heb ik daar wat van gezegd Mijn volwassen kinderen bezoeken mij regelmatig Toen iemand een ander op straat lastig viel, greep ik in Toen iemand de poep van zijn hond niet opruimde, heb ik daar wat van gezegd Ik geef langdurige ondersteuning aan iemand die zorg nodig heeft (mantelzorg) Mijn kinderen zijn wel eens in aanraking gekomen met justitie 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond 2)Vraag exclusief gesteld aan respondanten die “ja” antwoorden op de vraag of zij vrijvrijwilligerswerk doen Vraag 1a:Kunt u aangeven of de volgende stellingen wel of niet op u van toepassing zijn? Stelling Ik help mijn buren wel eens als die hulp nodig hebben Ik houd mij op de hoogte van wat er in de samenleving gebeurt Toen ik een misdrijf zag, belde ik de politie Doet u vrijwilligerswerk? Ik koop regelmatig iets op afbetaling Ik ben lid van een politieke partij

5 4 63 54 De overheid (wetten en regelgeving) 36 Degenen die mij zorg verlenen/verleenden5 2 Mijn vrienden 83 Mijn ouders en naaste familie 98 Eigen ervaringen 95 96 Mijn kerk/religieuze instelling Mijn opleiding/onderwijzers/leraren 92 4 10 Anders Rolmodellen uit de media GROOTSTE BRONNEN VAN INVLOED OP HET EIGEN BESEF VAN NORMEN EN WAARDEN VAN DE BURGER Percentage van de bevolking dat bron van invloed noemt 1)Maximaal drie opties per respondent (gemiddeld zijn 2.7 opties aangevinkt per respondent) Vraag 3:Wie of wat hebben volgens u de grootste invloed gehad op uw eigen besef van normen en waarden? Bron van invloedNiet genoemdWel genoemd

6 5 17 VRAGEN OVER DE INTERACTIE TUSSEN DE BURGER EN DE SAMENLEVING Percentage van de bevolking 67 51 30 46 20 31 52 32 Vindt u dat u voldoende doet voor de samenleving? Vindt u dat de mensen in uw directe omgeving voldoende doen voor de samenleving? Vindt u dat Nederlanders in het algemeen voldoende doen voor de samenleving? Vindt u dat de samenleving voldoende doet voor u? 13 23 18 NeeJaWeet niet/ geen mening 1)Betreft vraag 7a, respectievelijk 7b, 7c en 7d Vraag 1)

7 6 DONATIES AAN GOEDE DOELEN DOOR DE BEVOLKING Percentage van de bevolking 1) 1)“Nee” geantwoord Vraag 1c:Gaf u in 2006 geld aan goede doelen? En zo ja hoeveel? Bedrag gegeven aan goede doelen 14 19 37 14 100% "Weet niet" Meer dan € 500 € 250 tot € 500 € 100 tot € 250 € 50 tot € 100 € 0 tot € 50 Geeft niet aan goede doelen 2

8 7 BLOKKADES VOOR BURGERS OM MEER VRIJWILLIGERSWERK TE KUNNEN DOEN Percentage van de bevolking 1) … als ik minder uren zou hoeven te werken in mijn huidige baan … als ik over een mogelijkheid zou horen die ik heel leuk zou vinden … als ik hiervoor dringend gevraagd zou worden … als ik beter zou weten waaraan ik een bijdrage zou kunnen leveren … als ik daar meer waardering voor zou krijgen … als mijn werkgever het zou aanmoedigen … als (andere reden opgegeven) In geen van de bovenstaande gevallen zou ik meer tijd vrijmaken 1)Meerdere antwoorden mogelijk Vraag 47:Wanneer zou u meer vrijwilligerswerk doen? Stelling: Ik zou meer vrijwilligerswerk doen … Wel genoemd

9 8 1 STELLINGEN OVER NORMEN EN WAARDEN Percentage van de bevolking 1) 90 96 95 91 Ik ga altijd respectvol met anderen om Normen en waarden zijn belangrijk in mijn leven Ik vind het belangrijk dat burgers respectvol met elkaar omgaan Ik vind het belangrijk dat kinderen in hun opvoeding normen en waarden meekrijgen 6 6 2 (Helemaal) mee oneens (Helemaal) mee eens Neutraal 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 2:In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over normen en waarden? Stelling

10 9 MENING VAN DE BURGER OVER EEN EVENTUELE INVOERING VAN EEN SOCIALE DIENSTPLICHT Percentage van de bevolking Vraag 48:Zou er een sociale dienstplicht moeten worden ingevoerd voor jong volwassen (bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en/of goede doelen)? (Antwoord: ja, nee of “weet niet/geen mening”) Sociale dienstplicht moet wel ingevoerd worden Sociale dienstplicht moet niet ingevoerd worden Weet niet/ geen mening

11 10 AGENDA • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

12 11 MENING VAN DE BURGER OVER FUNDAMENTELE RECHTSBEGINSELEN Percentage van de bevolking 1) 45 46 41 66 55 50 40 43 41 51 55 44 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 9:In hoeverre vindt u de volgende zaken belangrijk in onze samenleving? Vraag 9a:Worden deze zaken naar uw mening voldoende bewaakt in de samenleving? (Zeer) belangrijk Te weinig bewaakt Voldoende bewaakt Te veel bewaakt Neutraal(Zeer) onbelangrijk 4 7 7 7 9 11 12 11 12 16 20 Waarborgen van veiligheid Gelijkheid voor de wet Gelijke kansen Vrijheid Rechtsbescherming Vrijheid van meningsuiting Solidariteit Privacy Verbod op discriminatie op grond van godsdienst, levensov Vrijheid van godsdienst Scheiding van kerk en staat Beschermen van minderheden

13 12 MENING VAN DE BURGER OVER FUNDAMENTELE RECHTSBEGINSELEN Percentage van de bevolking 1) 31 35 16 30 Meer bescherming van privacy Meer gelijke behandeling Meer vrijheid van meningsuiting 23 28 49 30 Meer inbreuk op de privacy om veiligheid te kunnen waarborgen Meer onderscheid op basis van verschillen tussen mensen Meer voorkomen van kwetsen van anderen 43 33 38 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 10:Hieronder staan afwegingen ten aanzien van verschillende basisprincipes van onze samenleving. Kies wat u wilt voor de samenleving. 35 Minder regels en meer risico’s accepteren Meer regels om risico’s uit te sluiten Neutraal

14 13 STELLINGEN OVER GELIJKHEID IN DE ZORG Percentage van de bevolking …mensen de mogelijkheid hebben om extra zorg in te kopen? (Bijvoorbeeld meer betalen om alleen op een kamer te kunnen liggen in een ziekenhuis) …mensen die ongezond leven meer voor zorg moeten betalen? (Bijvoorbeeld mensen die roken) …er voor een groter aantal medische ingrepen privé- klinieken worden opgezet? …mensen die vaker zorg nodig hebben dan anderen daar meer voor moeten betalen? …mensen kunnen betalen om hoger op een wachtlijst voor een behandeling te komen? JaStelling: Het is wenselijk dat… 83 53 92 45 46 Nee Vraag 14:Is het wenselijk dat: …? 5 12 35 48 50 2 12 4 5 Weet niet / geen mening 6

15 14 STELLINGEN OVER HET BIJZONDER ONDERWIJS Percentage van de bevolking Stelling: Het is wenselijk dat… … bijzondere scholen door de overheid gefinancierd worden? … bijzondere scholen selecteren welke scholieren zij toelaten? … bijzondere scholen, naast wat alle scholen moeten onderwijzen, ook afwijkend lesmateriaal onderwijzen? … burgers zelf scholen opzetten en financieren (zogenaamde private scholen)? … de overheid scholieren/studenten stimuleert opleidingen te kiezen in richtingen waar ook banen te vinden zijn? … de overheid door middel van spreidingsbeleid ouders stuurt in hun keuze van een lagere school voor hun kinderen? … de overheid beperkingen oplegt aan het aantal studenten dat een opleiding volgt (zoals nu bij geneeskunde en fysiotherapie) Vraag 15:Is het wenselijk dat: …? 26 77 25 46 32 49 39 JaNee 8 Weet niet / geen mening 8 12 10 5 11

16 15 Agenda • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

17 16 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 12:In hoeverre moet de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat …? STELLINGEN OVER DE TAAKSTELLING VAN DE OVERHEID (1/2) Percentage van de bevolking 1) Niet of minder voor zorgen dan nu Meer voor zorgen dan nu Evenveel voor zor- gen als nu Stelling: De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat …... ouderen worden verzorgd... het veilig is op straat... immigranten goed Nederlands leren... ouders hun kinderen goed opvoeden... primaire levensbehoeften (bijvoorbeeld voedsel en huisvesting) betaalbaar blijven … burgers respectvol met elkaar omgaan... mensen zich veilig voelen... iedereen voldoende scholing heeft om een beroep te kunnen uitoefenen... gehandicapten worden verzorgd... er voldoende goede ziekenhuizen zijn... immigranten goed integreren... het milieu wordt beschermd... mensen niet in de schuldsanering terechtkomen... verschillen in welvaart niet te groot worden... iedereen een baan kan vinden …iedereen een minimuminkomen heeft... er voldoende openbare scholen zijn... er voldoende sportvoorzieningen zijn... er strikte regels zijn rondom ontslag... burgers gezond leven (niet roken, groente en fruit eten)... zondag een rustdag is... ontwikkelingslanden worden geholpen... er in Nederland voldoende kunst en cultuur is 24 26 22 23 30 27 31 33 34 38 27 33 29 31 44 46 52 54 47 39 28 49 51

18 17 STELLINGEN OVER DE TAAKSTELLING VAN DE OVERHEID (2/2) Percentage van de bevolking 18 81 8 40 39 Vraag 13:Moet de overheid volgens u …? Stelling: De overheid moet … JaNeeWeet niet/ geen mening 5 5 11 7 8 … gezinnen kinderbijslag geven … kosten dragen voor beveiligen voetbalwedstrijden … openbaar vervoer garanderen op verliesgevende trajecten … kinderopvang subsidiëren voor mensen die werken … kaartjes voor musea subsidiëren

19 18 Agenda • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

20 19 STELLINGEN OVER DEMOCRATIE EN DE ONTWIKKELING VAN DEMOCRATIE Percentage van de bevolking 1) 6Nederlanders hechten veel waarde aan de democratie 7Democratie is de beste bestuursvorm die ik ken 7Democratie kent meer voordelen dan nadelen 9Nederland moet actief beginnende democratieën ondersteune 17De Nederlandse democratie is sterker dan terrorisme 17In alle landen ter wereld moet democratie worden ingevoer 20 De Nederlandse democratie wordt bedreigd door gebruiken en denkbeelden die ingaan tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat 25In een democratie komt iedereen goed tot zijn/haar recht 30 Inwoners van Nederland die tegen de democratie zijn, moeten net als andere burgers politieke invloed kunnen hebben 30De Nederlandse democratie staat onder druk 37In een democratie kun je alles voor iedereen goed regelen 50 De aanwezigheid van een dictatuur in een land rechtvaardigt militair ingrijpen door democratische landen 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond (5 á 9% per vraag) Vraag 8a:In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (Helemaal) oneens (Helemaal) eensNeutraalStelling 16 20 29 22 27 22 29 22 26 30 27

21 20 INSTANTIES DIE DE BEVOLKING NOEMT ALS MEEST VERANTWOOR- DELIJK VOOR DE INSTANDHOUDING VAN DE DEMOCRATIE Percentage van de bevolking 1) De media Rechters Politie Het leger De burger zelf De Tweede Kamer Het kabinet 1)Maximaal drie opties per respondent (gemiddeld zijn 2.5 opties aangevinkt per respondent) Vraag 16:Wie is volgens u het meest verantwoordelijk voor het in stand houden van de Nederlandse democratie? Wel genoemd

22 21 Agenda • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

23 22 STELLINGEN OVER DE MATE VAN BETROKKENHEID VAN DE BURGER BIJ DE OVERHEID Percentage van de bevolking 1) 50 57 22 16 24 23 Ik voel mij vertegenwoordigd in de politiek Ik heb voldoende invloed op het Nederlandse bestuur 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 18:In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (Helemaal) oneens (Helemaal) eens NeutraalStelling

24 23 27 22 VERTROUWEN EN TEVREDENHEID VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING Percentage van de bevolking 1) 58 38 44 46 61 59 58 18 42 30 26 17 23 15 Weinig/ geen vertrouwen (Beetje) veel vertrouwen 16 22 19 27 Neutraal 40 39 23 27 40 47 24 28 36 27 21 17 (Zeer) ontevreden (Zeer) tevreden Neutraal 23 17 37 33 41 39 … de burger … het kabinet … de Tweede Kamer … de media … de rechters … de politie … het leger … de samenleving … het democratisch systeem 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 5, 6, 8, 24,29, 35, 39, 59: Hoeveel vertrouwen heeft u in …? Of in hoeverre bent u tevreden met de wijze waarop … functioneert/functioneren? De burger geeft op een schaal van 1-10, politieagenten gemiddeld een 6.4 Vertrouwen in …Tevredenheid over functioneren van …

25 24 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE LANGE TERMIJN VISIE VAN DE REGERING Percentage van de bevolking 67 Kent u de lange termijn visie van de regering? 9 Vindt u het belangrijk dat de regering een duidelijke langetermijnvisie heeft? NeeJa Vraag 11 Weet niet/ geen mening 10 19

26 25 BEKENDHEID VAN POLITICI BIJ DE BURGER Percentage van de bevolking Ik ken er geen bij naam De meeste ken ik bij naam Ongeveer de helft ken ik bij naam Slechts een paar ken ik bij naam Bekendheid van de huidige ministers en staatssecretarissen Vraag 27:Kent u de huidige ministers en staatssecretarissen bij naam? Vraag 31:Kent u een aantal kamerleden van de partij waarop u gestemd hebt bij naam? Bekendheid van kamerleden van de partij waarop burgers hebben gestemd

27 26 STELLINGEN OVER VERGOEDING EN BEOORDELING VAN BEWINDSLIEDEN Percentage van de bevolking Ministers en staatssecretarissen worden voldoende beoordeeld op hun resultaten (Helemaal) oneens Neutraal(Helemaal) eens 44 42 48 25 23 24 22 25 Ministers en staatssecretarissen zouden meer moeten verdienen dan nu Ministers en staatssecretarissen zouden evenveel moeten verdienen als topmensen in het bedrijfsleven Vraag 28:In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

28 27 OPVATTING OVER HET FUNCTIONEREN VAN DE TWEEDE KAMER Percentage van de bevolking NeeWeet niet/ geen mening Ja 2660 14 Moet er een evaluatie (beoordeling) komen van het functioneren van de Tweede Kamer door een onafhankelijke instantie? Vraag 30

29 28 OPVATTING VAN DE BURGER OVER KWALITEITEN VAN POLITICI Percentage van de bevolking 1) Ervaring Overbrugt tegenstellingen Overtuigingskracht Betrouwbaarheid Eerlijk Dicht bij de burger staan Inhoudelijke kennis Daadkracht Consistentie Praktisch ingesteld Communicatieve vaardigheden Zijn/haar politieke idee Houdt vast aan zijn/haar principes Visie Oprechtheid Weet niet/geen mening Uitstraling Belangrijkste kwaliteit voor politici 1)Maximaal 4 antwoorden mogelijk per respondent Vraag 23: Welke vier kwaliteiten vindt u het belangrijkst voor een politicus? Wel genoemd

30 29 OPVATTING VAN DE BURGER OVER INVLOED OP STEMKEUZE Percentage van de bevolking 1) Anders Mee beslissen wie de minister-president wordt Geloofsovertuiging Gewoonte (stem ik altijd op) De lijsttrekker Uitkomst stemwijzer Meebepalen van mogelijke regeringscoalitie Prestaties tijdens de afgelopen regeer- of oppositieperio De uitslagen van de opiniepeilingen De inhoudelijke standpunten van de partij Ideologie (het gedachtegoed van de partijen) Dat de andere partijen mij nog minder aanspreken 1)Maximaal 3 antwoorden mogelijk (gemiddeld 2.2 opties aangevinkt per respondent) Vraag 26: Wat speelde voor u de grootste rol bij uw stemkeuze tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen? Grootste invloed op stemkeuzeWel genoemd

31 30 STELLINGEN OVER HET NEDERLANDSE POLITIEK DEBAT Percentage van de bevolking 1) 24 27 31 23 18 23 44 36 28 31 23 24 Neutraal …doordacht …weloverwogen …goed voorbereid …gericht op lange termijnresultaat …gericht op profilering van het ideeëngoed …gebaseerd op structurele problemen …gericht op het oplossen van deelproblemen …op zoek naar de tegenstellingen …gericht op de belangrijkste onderwerpen 38 34 23 46 43 47 23 29 40 …oppervlakkig …gehaast …slecht voorbereid …gericht op korte termijnsucces …gericht op profilering van de partij of persoon …gebaseerd op incidenten …gericht op aanpak van het geheel …op zoek naar oplossingen …alles behandelend wat langskomt 32 34 28 26 28 24 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 25: Welke van de volgende omschrijvingen vindt u het meest kenmerkend voor het Nederlandse politieke debat? Stelling: Nederlandse politieke debat is …

32 31 STELLINGEN OVER HET FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID Percentage van de bevolking 1) (Helemaal) oneens (Helemaal) eens …moet burgers meer betrekken bij het vormen van beleid …voert maatregelen op een goede manier uit …reageert snel genoeg op nieuwe ontwikkelingen …is effectief in wat ze doet … moet burgers meer informeren over de resultaten die ze boekt …weet welke problemen in de samenleving spelen Stelling: De overheid … 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 17: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 51 39 54 50 11 34 43 72 15 12 25 85 17 22 29 Neutraal

33 32 Agenda • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

34 33 MENING VAN DE BURGER OVER HET REFERENDUM Percentage van de bevolking 1) Voorkeur voor type referendum 27 65 Weet niet/geen mening Landelijke beleidskeuzes voornamelijk overlaten aan gekozen Landelijke beleidskeuzes vaker direct voorleggen aan burgers 67 28 Weet niet/geen mening Bindend referendum Raadgevend referendum Opvatting over de invoer van een referendum 1) Respondent kiest 1 stelling uit 3 mogelijkheden Vraag 20a: Bent u voor… Vraag 20b: Gaat uw voorkeur uit naar een raadgevend referendum (dit kunnen politici naast zich neerleggen) of een bindend referendum (dit kunnen politici niet naast zich neerleggen)? Vraag alleen voorgelegd aan respondenten die bij 20a ” landelijke beleidskeuzes vaker direct voorleggen aan burgers “ hebben ingevuld

35 34 STELLINGEN OVER DE GEWENSTE INVLOED VAN DE BURGER OP HET LANDELIJKE KIESSTELSEL Percentage van de bevolking 36 45 50 28 39 45 36 61 TegenWeet niet/ geen mening Voor 14 11 25 10 De burgers kiezen de minister-president direct in een aparte verkiezing Een opkomstplicht bij verkiezingen Het stemmen op een regionale kandidatenlijst voor een afvaardiging per regio (districtenstelsel) Een verhoging van de kiesdrempel zodat alleen grotere partijen nog in de Tweede Kamer komen Mogelijke wijzigingen in het landelijk Nederlandse kiesstelsel Vraag 21: Bent u voor of tegen het invoeren van de onderstaande wijzigingen in het landelijke Nederlandse kiesstelsel?

36 35 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE GEWENSTE INVLOED VAN HET KONINGSHUIS Percentage van de bevolking 1) Het koningshuis zou een grotere politieke rol moeten krijgen Het koningshuis moet blijven zoals het nu is Het koningshuis zou alleen een ceremoniële rol moeten hebben Het koningshuis moet worden afgeschaft Weet niet/geen mening 1)Respondent kiest 1 stelling uit 5 mogelijkheden Vraag 22: Hoe zou de toekomst van het koningshuis er volgens u uit moeten zien? StellingEens

37 36 MOGELIJKHEDEN DIE DE BURGER ZOU OVERWEGEN OM DE POLITIEK TE BEÏNVLOEDEN Percentage van de bevolking 1) 1)Meerdere antwoorden mogelijk (gemiddeld twee antwoorden per respondenten) Vraag 19: Welke van de volgende mogelijkheden zou u overwegen om de politiek te beïnvloeden? Wijze van invloed Handtekeningen verzamelen om een petitie aan te bieden Lid worden / zijn van een maatschappelijke organisatie Lid worden / zijn van een politieke partij Inspraakavonden bezoeken Een kamerlid / gemeenteraadslid aanschrijven Lid worden / zijn van een vakbond Een ingezonden brief sturen naar een krant Meelopen in een demonstratie Gemeenteraadslid worden Anders Geen van deze Wel genoemd

38 37 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE GEWENSTE WERKWIJZE VAN DE KAMERLEDEN Percentage van de bevolking 2964 7 Vraag 32: In de Tweede Kamer wordt gestemd over besluiten en wetten. Kies met welke stelling u het het meeste eens bent Kamerleden moeten bij stemming vooral eigen inzicht volgen Kamerleden moeten bij stemming standpunten van partij volgen Weet niet/ geen mening

39 38 Agenda • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

40 39 BEKENDHEID VAN HET GEMEENTEBESTUUR BIJ DE BURGER Percentage van de bevolking 1) 3391456 444 Slechts een paar Ongeveer de helft De meeste NeeJa Kent de naam van zijn/haar burgemeester Kent de naam van de wethouders in zijn/haar gemeente Kent de naam van de gemeenteraadsleden in zijn/haar gemeente 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 55a: Kent u de naam van uw burgemeester? Vraag 55b: Kent u de wethouders in uw gemeente bij naam? Vraag 55c: Kent u gemeenteraadsleden in uw gemeente bij naam?

41 40 MATE VAN TEVREDENHEID VAN DE BURGER OVER HET GEMEENTEBESTUUR Percentage van de bevolking 1) 21 14 21 26 37 25 (Zeer) ontevreden (Zeer) tevreden … de burgemeester … de wethouders … de gemeenteraad Neutraal 35 38 Mate van tevredenheid in uw ge- meente over het functioneren van… 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 54: In hoeverre bent u in uw gemeente tevreden over het functioneren van:

42 41 OPVATTING VAN DE BURGER OVER EEN GEKOZEN BURGEMEESTER Percentage van de bevolking 1) Wie dient de burgemeester te kiezen 2) Opvatting over invoer gekozen burgemeester 1) 1) Burger kiest 1 stelling uit 3 mogelijkheden 2) Percentage van de bevolking dat heeft genoemd voor invoering van de gekozen burgermeester te zijn Vraag 56a: Bent u in uw gemeente voor invoer van een gekozen burgemeester? Vraag 56b: Door wie dient de burgemeester gekozen te worden? (vraag alleen voorgelegd aan respondenten voor invoer van een gekozen burgemeester bij vraag 56a 51Voor een gekozen burgemenester 36 Tegen een gekozen burgermeester 13Weet niet/geen mening “Weet niet/geen mening” 10De gemeenteraad 89De inwoners van de gemeente

43 42 OPVATTING VAN DE BURGER OVER HET REFERENDUM IN ZIJN GEMEENTE Percentage van de bevolking Vraag 57: Vindt u dat er referenda moeten worden gehouden over besluiten van uw gemeente Er moet een referendum worden gehouden over besluiten in mijn gemeente Eens Oneens Weet niet / geen mening

44 43 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE OMVANG VAN ZIJN GEMEENTE Percentage van de bevolking 79 Mijn gemeente moet zich samenvoegen met andere gemeente(n) Er hoeft niets te veranderen 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 58: Wat vindt u dat er moet gebeuren met de omvang van uw gemeente? Mijn gemeente moet zich opsplitsen in kleinere gemeenten of stadsdelen

45 44 Agenda • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

46 45 VERTROUWEN IN EN TEVREDENHEID OVER HET FUNCTIONEREN VAN DE EUROPESE UNIE Percentage van de bevolking 1) 43 25 24 34 14 39 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 50a:Hoeveel vertrouwen heeft u in de Europese Unie? Vraag 50b:In hoeverre bent u tevreden over het functioneren van de Europese Unie? Geen/weinigNeutraalBeetje/veel Mate van vertrouwen in de Europese Unie (Zeer) ontevredenNeutraal(Zeer) tevreden Mate van tevredenheid over functioneren van de Europese Unie

47 46 19 STELLINGEN OVER DE GEWENSTE MACHTSVERHOUDING TUSSEN EUROPA EN NEDERLAND Percentage van de bevolking 1) (Helemaal) mee oneens Neutraal(Helemaal) mee eens 18 25 20 18 19 17 23 24 27 Stellingen 10 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 51:Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? De besluiten in het Europees Parlement zijn onvoldoende bekend bij de Nederlandse burger Een sterk Europa is belangrijk voor de concurrentie met nieuwe economische machten, zoals India en China Grote landen hebben te veel macht binnen Europa Een sterk Europa is goed voor de politieke balans in de wereld Een sterk Europa is een goed tegenwicht voor de macht van de Verenigde Staten Europa kost Nederland meer dan het oplevert De Europese Unie is te groot geworden Een hechte samenwerking met andere Europese landen biedt Nederland meer voordelen dan nadelen De Nederlandse identiteit wordt bedreigd door de Europese eenwording Europese samenwerking helpt Nederland economisch verder te komen De komst van werknemers uit andere EU-landen biedt Nederland meer voordelen dan nadelen De Europese Unie moet meer landen toe laten treden De Nederlandse burger wordt voldoende betrokken bij belangrijke beslissingen in het Europees Parlement

48 47 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE ROL VAN NEDERLAND EN EUROPESE UNIE OP VERSCHILLENDE BELEIDSGEBIEDEN Percentage van de bevolking 1) 72 68 55 40 35 32 21 18 15 12 15 14 24 22 24 11 Het onderstaande beleidsgebied… Nederland Nederland en Europese Unie Europese Unie 20 51 58 47 52 51 44 35 23 57 58 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 52:Wie zou volgens u het meest verantwoordelijk moeten zijn voor het maken van beleid op de volgende gebieden? …dient een verantwoordelijkheid te zijn van: Zorg Sociale zekerheid Arbeidsmarkt Drugsbeleid De economie Veiligheid (samenwerking politie, justitie, defensie) Immigratie Technologische ontwikkeling Ontwikkelingssamenwerking Milieu Internationale politiek

49 48 OPVATTING VAN DE BURGER OVER EEN NIEUW LANDELIJK REFERENDUM OVER HET HERVORMINGSGEDRAG Percentage van de bevolking Vraag 53:De Nederlandse bevolking heeft het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie in 2005 via een referendum verworpen. Sindsdien is door regeringsleiders gewerkt aan een nieuw Europees verdrag: het Hervormingsverdrag. Vindt u dat er over dit verdrag een nieuw landelijk referendum moet worden gehouden? 26 60 14 Er moet geen nieuw landelijk referendum worden gehouden Er moet wel een nieuw landelijk referendum worden gehouden Weet niet / geen mening

50 49 Agenda • Wat vindt de burger van zichzelf? • Wat vindt de burger van de samenleving? • Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? • Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? • Wat vindt de burger van de landelijke overheid? • Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? • Wat vindt de burger van de gemeente? • Wat vindt de burger van Europa? • Wat vindt de burger van de andere spelers?

51 50 VERTROUWEN VAN DE BURGER IN VERSCHILLENDE PARTIJEN EN INSTANTIES IN DE SAMENLEVING Percentage van de bevolking 1) 40 23 24 27 23 24 14 21 20 34 41 44 47 53 54 63 54 Geen/Weinig vertrouwen NeutraalBeetje/veel vertrouwen 21 25 22 NGO's (organisaties onafhankelijk van de overheid Vakbonden Burgers zelf Politieke partijen Bedrijven Werkgeversorganisaties (bijvoorbeeld VNO-NCW) Kerken/religieuze instellingen 20 22 25 30 23 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 41:In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat de volgende instituten/personen een goede bijdrage leveren aan het verbeteren van de Nederlandse samenleving? Partij/instantie Overheid De regering

52 51 STELLINGEN OVER DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK Percentage van de bevolking 1) 36 53 67 34 26 13 21 14 Er moet een maximum termijn komen voor rechters Er moet lekenrechtspraak worden ingevoerd in strafrechtzaken Rechters moeten gekozen worden door de bevolking 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 40:In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (Helemaal) oneens (Helemaal) eens StellingNeutraal

53 52 27 49 69 81 90 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE TAKEN VAN VAKBONDEN Percentage van de bevolking 1) … betere arbeidsomstandigheden … loonsverbeteringen … meer ontslagbescherming … betere opleidingsmogelijkheden … betere doorstroming naar een andere baan 1) Maximaal twee antwoorden mogelijk (gemiddeld hebben respondenten 1.8 antwoorden aangevinkt) Vraag 44:Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van vakbonden? Stelling - Vakbonden dienen te zorgen voor …Niet genoemdWel genoemd

54 53 MENING VAN DE BURGER OVER DE MATE WAARIN DE VAKBONDEN DE BURGER VERTEGENWOORDIGEN Percentage van de werkende mensen Noot:Waag alleen gesteld aan werkenden Vraag 43:Voelt u zich vertegenwoordigd door de vakbonden? 59 28 13 Ik voel mij niet vertegenwoordigd door de vakbonden Ik voel mij wel vertegenwoordigd door de bakbonden Neutraal

55 54 STELLINGEN OVER HET BEDRIJFSLEVEN EN DE WERKGEVERS VAN ELKE BURGER Percentage van de bevolking 1) 29 21 28 24 41 76 68 67 55 52 50 44 32 10 21 13 12 8 15 11 16 9 13 11 37 14 27 29 41 40 35 32 34 31 43 26 20 12 … moet er meer voor zorgen dat in Nederland banen behouden blijven … moet meer zorg dragen voor het milieu … moet werknemers meer kansen geven om een opleiding te volgen … moet meer maatschappelijk verantwoord ondernemen … meer mogelijkheden voor kinderopvang creëren … actiever goede doelen ondersteunen … een opleiding of universiteit opzetten NeeNu al voldoende JaNeeJaNu al voldoende 24 50 37 36 19 31 18 26 22 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 45:Mijn werkgever zou de volgende dingen moeten doen: Vraag 46:Vindt u dat het Nederlandse bedrijfsleven: Het bedrijfsleven…Mijn werkgever… … werknemers meer inspraak geven in het beleid … werknemers meer helpen om gezond te eten en genoeg te bewegen

56 55 INTERESSE VOOR DE POLITIEK EN MEDIUM VAN KEUZE OM DE POLITIEK TE VOLGEN Percentage van de bevolking … niet … alleen bij speciale gebeurtenissen … wekelijks … bijna dagelijks de TV de Krant het Internet de Radio tijdschriften anders 1)Meerdere antwoorden mogelijk (gemiddeld 2,5 per respondent) Vraag 33: Volgt u de landelijke politiek? Vraag 34: Via welke media informeert u zichzelf vooral over de landelijke politiek? Ik volg de landelijk politiek…via…

57 56 MENING OVER DE INVLOED VAN OPINIEPEILINGEN OP HET STEMGEDRAG Percentage van de bevolking Weet niet/geen mening … niet … wel Vraag 37: Hebben opiniepeilingen uw stem beïnvloed in de aanloop naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in november 2006? De peilingen beïnvloeden mijn stemgedrag…

58 57 STELLINGEN OVER DE BERICHTGEVING IN DE MEDIA OVER DE LANDELIJKE POLITIEK Percentage van de bevolking 1) 12 11 19 27 23 32 40 37 81 66 64 52 44 37 34 25 19 (Helemaal) oneens Neutraal(Helemaal) eens 13 38 31 29 37 27 26 22 18 Stelling - De Nederlandse media … … gaan veel in op incidenten … informeren mij voldoende … geven voldoende achtergrondinformatie … berichten over de juiste onderwerpen … zijn onafhankelijk van politici … berichten objectief over beleidsdiscussies … gaan veel in op lange termijn ontwikkelingen 1)Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 36: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over de berichtgeving in de media over de landelijke politiek? … stellen misstanden aan de orde … hebben invloed op de politiek


Download ppt "CONFIDENTIAL 21minuten.nl 2007 Democratie en Overheid Amsterdam 4 oktober 2007 This report is solely for the use of client personnel. No part of it may."

Verwante presentaties


Ads door Google