De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale kloof Studiedienst van de Vlaamse regering 7/11/2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale kloof Studiedienst van de Vlaamse regering 7/11/2008."— Transcript van de presentatie:

1 Digitale kloof Studiedienst van de Vlaamse regering 7/11/2008

2 Inhoud presentatie •Beperkte definitie digitale kloof •Beleidsaandacht voor digitale kloof •Kloof computer- en internetgebruik 2008 •Verklarend model kloof internetgebruik •Verschillen gebruikte internettoepassingen bij de internetgebruikers 2008 •Verklaring kloof breedte internetgebruik

3 1. Beperking van definitie •Mensen die ICT bezitten en gebruiken versus mensen die dat niet doen –Studie SVR & Oostende@internet: •Pc- en internetbezit •Pc- en internetgebruik Presentatie: pc- en internetgebruik

4 2. Beleidsaandacht •Maatschappelijke impact –Informatie (economisch voordeel, gezondheid, actualiteit, …) –Werk –Sociaal leven –Ontspanning (spel, media, muziek, foto…) –Tijdsgebruik –…

5 Beleidsaandacht Europees i2010, 3 prioriteiten, waaronder: Het stimuleren van een Europese informatiemaatschappij voor iedereen. Kloof ‘haves’ - ‘have nots’ dichten via aparte plannen: •e-diensten voor burgers, •ICT-initiatieven die de kwaliteit van leven moeten verbeteren (gericht op veroudering, intelligente vervoermiddelen en toegankelijkheid van informatie), •actie om de ‘digitale kloof ’ te dichten.

6 Vlaamse vertaling i2010 Digitaal Actieplan Vlaanderen (2005) Enkele van de 7 doelstellingen •E-vaardigheden als hefboom voor werkgelegenheid en brug over de digitale kloof •Digitale toepassingen ter verbetering van de levenskwaliteit

7 Nationaal actieplan Digitale Kloof 2005 •Verbintenis Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WTIM) 2003 •acties rond 3 grote assen: –sensibiliseren –opleiden –toegang bieden o.a. Internet voor iedereen

8 Regeerakkoord 2004-2009 p.52 “We realiseren een doorgedreven actieplan om de digitalisering van de communicatie in de samenleving te ondersteunen en de digitale kloof te overbruggen.”

9 Maatschappelijke beleidsnota Digitaal Vlaanderen (2008) De uitdaging is nu te komen tot een geïntegreerd,multidisciplinair en coherent beleidsplan zodat de digitalisering in alle geledingen van de maatschappij kan worden geïntroduceerd en uitgebouwd. De commissie wil daarbij in het bijzonder de nadruk leggen op en aandacht vragen voor de problematiek van de digitale kloof.

10 Motie van aanbeveling 13 aanbevelingen voor de digitale kloof, waaronder: •zich niet enkel richten op de financiële aspecten maar ook op de ontwikkeling van vaardigheden en het optimaliseren van de sociale omgeving –Onderzoek SVR – Oostende@internet

11 3. Computer- en internetgebruik •SCV-survey –Jaarlijks ongeveer 1500 personen van 18 tot 85 jaar •Modeltoetsing 2005 •‘Voorlopige’ cijfers digitale kloof 2008 •Face-to-face

12 ICT-gebruik 2008 PC of laptopInternet Laatste 3 mnd68.866.6 3 mnd – 1 jaar1.2 > 1 jaar1.91.0 nooit28.131.2

13 ICT-gebruik laatste 3 maanden Leeftijd18-3031-4546-6060+p computer96927126.000 internet95906922.000 OpleidingGn/loL.sec.H.sec.Hogerp computer24587994.000 internet22547794.000 Geslachtmanvrouwp computer7365.000 internet7262.000

14 4. Verklarend model kloof algemeen internetgebruik METHODE LOGISTISCHE REGRESSIE DATA 2005

15 Internetgebruik (ja dan nee)

16 COGNITIEVE HULPBRONNEN Vermogen om zich snel aan te passen aan nieuwe technologieën - operationele ICT-vaardigheden -het kunnen bedienen van de apparatuur -het kunnen gebruiken van de voornaamste programma’s. -gemeten via uitgevoerde computer- en internetactiviteiten

17 SOCIALE HULPBRONNEN Ervaring met en positieve waardering voor ICT in de sociale omgeving •‘veel kennissen maken gebruik van nieuwe technologieën’ •‘mensen rondom u vinden internet interessant’ •‘de meeste vrienden bezitten geen internet’

18 OOSTENDE@INTERNET •Cognitieve hulpbronnen –Bijbrengen enkele algemene computervaardigheden –Kennismaking internet Dus: operationele ICT-vaardigheden •Sociale hulpbronnen –Kort bij de mensen: 3 locaties per wijk –Persoonlijke begeleiding en mogelijkheid te surfen tot 3 maanden na cursus –Sociaal contact stimuleren Succes verwacht!!!!

19 5. Verschillen in internetgebruik bij internetgebruikers 2008 •Internettoepassingen uit 2008: –Ontspanningsgerelateerd –Werkgerelateerd, voordeel dat maatschappelijke positie kan versterken (kennis, geld, …) –Beide (niet besproken)

20 ONTSPANNING JA, p < 0.01leeftijdoplei- ding sekse Spelletjes spelenJAOmge- keerd Kijken/luisteren muziek, films, radio JA Muziek, clips, films downloaden op ander toestel JA

21 WERKGERELATEERD JA, p < 0.01leeftijdopleid.sekse Online Cursussen/ Participatie debatten JA Opvolgen nieuws/actualiteit JA Afstand overbruggen/ videoconferencing / telewerken JA Goederen kopen privé JA Contact overheid JA Financiële diensten Niet-linJA

22 Besluit •De kloof verdiept voor toepassingen. •Hoe sterk deze kloof verdiept is afhankelijk van de interactie tussen de aard van de toepassing en het demografisch kenmerk.

23 6. Verklarend model breedte van het internetgebruik •34 internettoepassingen, frequentie van gebruik •FA, 8 soorten internetactiviteiten: MultimediaInformatie zoeken E-governmentSociale babbel Debat/cursusAfstand overbruggen NieuwsgaringFinanciële diensten •Multiple lineaire regressie

24 Breedte internetgebruik Groter bij •jongeren, •mannen, •werkenden •hoger geschoolden •mensen met meer formele sociale netwerken •hoger gezinsinkomen

25 Verklaring kloof breedte internetgebruik De kloof voor de meeste demografische variabelen kan volledig verklaard worden via •de ICT-vaardigheden, •de gepercipieerde tijdsbesparing door internet. Kloof voor opleidingsjaren kan hierdoor maar gedeeltelijk verklaard worden. Belang van de meer algemene intellectuele capaciteiten.

26 Oostende@internet •Bijbrengen basisvaardigheden •Weinig impact op algemene intellectuele vaardigheden en interesses Kloof in breedte internettoepassingen zal waarschijnlijk blijven bestaan!

27 Zin in meer? •http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicati es/2007-09-perstekst-Digitale-kloof.htmhttp://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicati es/2007-09-perstekst-Digitale-kloof.htm •Verdere modeltoetsing in ‘ICT-gebruik bij zelfstandige ondernemers’ •viWTA (2007) Aan de onderkant van de technologische samenleving


Download ppt "Digitale kloof Studiedienst van de Vlaamse regering 7/11/2008."

Verwante presentaties


Ads door Google