De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie van het strategisch marketing plan en voorstellen voor het nieuwe bondsbeleid van de NGoB 1.Waarden van het spel (De kracht van go zelf) 2.Analyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie van het strategisch marketing plan en voorstellen voor het nieuwe bondsbeleid van de NGoB 1.Waarden van het spel (De kracht van go zelf) 2.Analyse."— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie van het strategisch marketing plan en voorstellen voor het nieuwe bondsbeleid van de NGoB 1.Waarden van het spel (De kracht van go zelf) 2.Analyse van kansen (De kracht van de bond) 3.Onze missie voor de komende jaren (Het wekken van krachten) 4.Nieuwe beleidsdoelen (Het richten van krachten) 5.Acties en projecten (Het bundelen van krachten)

3 De waarden van het spel De kracht van go (April 2006)

4 •Go blinkt uit door eenvoud en biedt een uitnodigende aanblik: ons spel is mooi, strak en elegant. •De regels zijn binnen korte tijd uit te leggen, waardoor het spel laagdrempelig is. Waarden van het spel (De kracht van go zelf)

5 •Het spel toont parallellen met allerlei dimensies van “real life”, bij voorbeeld met het zakenleven. •Go is speelbaar op Internet en is daardoor toegankelijk voor nieuwe generaties die vooral in de “virtual reality” leven. Waarden van het spel (De kracht van go zelf)

6 •Go kan enorm fascineren en stimuleert daarbij de mentale fitheid. •De diepgang van het spel is voor iedereen voelbaar en uit zich expliciet in de vele sterkte-niveau’s. Waarden van het spel (De kracht van go zelf)

7 •Het spel is stevig geworteld in het traditionele èn in het moderne Azië. •Go heeft een uniek karakter en spreekt daardoor tot de jeugdige verbeelding. •De wereldwijde belangstelling voor het spel, van steeds toch heel bijzondere mensen, schept een sociale basis waarop geestverwanten elkaar makkelijk kunnen vinden.

8 •Go fascineert al duizenden jaren en is uitermate geschikt voor de nieuwste media. Er zit toekomst- perspectief in het spel zelf, omdat het kennelijk onverwoestbaar èn flexibel is. Waarden van het spel (De kracht van go zelf)

9 Overzicht van de belangrijkste waarden van go in een strategische marketing visie: •Go blinkt uit door eenvoud •Laagdrempelige regelset •Parallellen met “real life” •Geschikt voor “virtual reality” •Mentale fitheid wordt gestimuleerd •De diepte garandeert eindeloze fascinatie •Er is een positieve en stevige band met Azi ë •Het unieke karakter spreekt tot de verbeelding •De speciale interesse schept een onderlinge band •Duizenden jaren populariteit behoeven geen “hype”

10 Analyse van kansen De kracht van de bond (April 2006)

11 Analyse van kansen (De kracht van de bond) De deelname aan het marketing traject onder de koepel van NOC*NSF heeft vooral een verfrissende, naar buiten gerichte blik opgeleverd. Marketing is de manier om het beleid vraaggericht te maken, -open voor maatschappelijke trends en de eigen signatuur van verschillende doelgroepen. De kracht van de Nederlandse Go Bond schuilt in de positieve aspecten van go zelf en in het bijdraagvermogen van de achterban. De voornaamste zwakte is dat precies deze krachten onvoldoende structureel worden aangesproken, bij gebrek aan doelgroepenbeleid en gestructureerde interne communicatie. Maar belangwekkender is dat de bond haar interne krachten tot nog toe niet op geschikte externe fronten benutte, omdat haar blik onvoldoende extern gericht was.

12 Minstens drie maatschappelijke trends hebben een grote impact op go: 1. De toenemende vraag om aandacht voor persoonlijk welzijn en eigen levensstijl. 2. De toenemende behoefte aan sociale erkenning binnen groepen van gelijkgestemden en 3. De toenemende virtualisering van leer- en speelgelegenheden op Internet. Analyse van kansen (De kracht van de bond)

13 Kansen Top vijf kansen met hoofd-argument 1. Mensen wensen een Adventure for the Mind –Go verzet de gedachten in een compleet andere wereld 2. Mensen wensen Fitness for the Mind –Go oefent besluitvaardigheid en mentaliteit in complexe situaties 3. Mensen zoeken gelijkgestemden; Clubleven stijgt in Waarde –Goclubs zijn hechte vriendenkringen 4. Nieuwe technologieën in opkomst; Internet –Veel nieuwe, grillige gospelers stromen toe via Internet 5. Scholen wensen invulling van Overblijf- en Verrijkingsuren –Jeugd is de toekomst top-/breedtesport Go Bedreigingen Top vijf bedreigingen met hoofd-argument 1. Hoeveelheid keuze-alternatieven voor tijdsbesteding is groot –Go staat niet krachtig in de markt 2. Weinig tijd is vrij besteedbaar voor hobbies –Klassieke gocompetities en -toernooien kosten tijd 3. Verhardende samenleving verkleint toegankelijkheid groepen –Veel goclubs tonen zich gesloten 4. Stoffige intellectueel is onaantrekkelijk rolmodel –Huidige achterban Gobond heeft eenzijdig profiel 5. Gaten in de markt worden snel opgevuld door slimme partijen –Huidige Gobond is weinig flexibel Analyse van kansen (De kracht van de bond) Op grond van onze trendanalyse hebben we allerlei kansen en bedreigingen voor de bond gesignaleerd.

14 Analyse van kansen (De kracht van de bond) Vervolgens hebben we drie nieuwe rollen gezien, die de bond kan vervullen om daarmee actief in te spelen op de genoemde kansen en bedreigingen en om mensen te binden aan de bond in het veld van hun (overvloedige) keuzemogelijkheden. 1.De bond als inspirator - die beantwoordt aan de eigen belangstelling van uitéénlopende, zelfbewuste mensen 2.De bond als gids - die elke doelgroep op gepaste wijze aanspreekt en de eigen verwachtingen doeltreffend helpt realiseren 3.De bond als trouwe vriend - die aantrekkelijk blijft met maatwerk voor elke fase van de levensloop van een go-speler

15 Speelsterkte Ledental Huidige Opbouw: ondervertegen- woordiging van “zwakke spelers” Klassiek ideaal: brede basis voor hogere top: breedtesport als voorwaarde voor topsport In de strategische marketing visie betekent breedtesport meer dan de basis voor topsport. De breedte laat zich meer segmenteren, zodat daarin meer groepen, die nooit aan topsport zullen doen, een eigen aanbod kunnen krijgen. De Scout werkt langs de verticale as De Personal coach werkt langs de horizontale as Ambitieuze wedstrijd- sporters Gezellig- heid- zoekers Gelegen- heid- spelers Etc. Analyse van kansen (De kracht van de bond) Een kansrijke manier om meer en vooral bredere doelgroepen te bereiken is “personal choaching”. Dit is daarom een telkens terugkerend element bij de invulling van de rol van de bond als inspirator.

16 Analyse van kansen (De kracht van de bond) “de echte culturele trend in Nederland is dat we gemiddeld almaar hoger opgeleid raken. (…) De vraag is er. Nou het aanbod nog.” - Flip Vuijsje in Intermediair, 25 augustus 2005 Wie trekt de meeste aandacht van de hoger opgeleide? Wie kan een interessante loopbaan bieden aan de hoger opgeleide? “Think Different” -Slogan van Apple Personeelsadvertentie “Geef zelf kleur aan je loopbaan!” -Personeelsadvertentie Getronics Personeelsadvertentie “Entrance to a future” -Personeelsadvertentie KPMG Peroneelsadvertentie “Verken je grenzen!” “Happy people produce quality” -Peroneelsadvertentie CTG Personeelsadvertentie “Freedom to be Outstanding” -Personeelsadvertentie Cap Gemini “Connecting Poeple” -Slogan van Nokia Voor ons is een loopbaan- perspectief uiterst belangrijk; we willen mensen werven voor het hele leven. Een kansrijke manier om mensen te binden is rekening te houden met de keerpunten in hun leven en gericht te werven met hun persoonlijke “go- traject” voor ogen. –Essentieel voor de rol van de bond als gids.

17 Analyse van kansen (De kracht van de bond) Herintree Behoud Spanning & sensatie 4 tot 12 jaar 12 – 18 jaar 18 – 25 jaar Masters 25 – 35 jaar35 - 45 jaar 45-65 jaar Jong volwassen Jong werkenden Jongste jeugd JeugdSenioren 65 jaar en ouder 0 tot 4 jaar PeutersOuder werkenden Korte bedenktijd Puzzelprobleempjes Elke partij een avontuur Persoonlijke aandacht Ruimte voor eigen initiatief Positieve leercurve Positief gestructureerde combinatie met andere afleidingen Veiligheid Personal coaching Vriendschap Relevante informatie Onderhoud vriendschap Competitie op maat Gezelligheid Realisatie van wellness kansen Culturele waardering / vorming Fitness for the mind Personal coaching 1ste instroom: Jeugd / Studenten2de instroom: Aanwaaiers / Consumenten Warme herintree Kijkje, praatje, partijtje Een kansrijke manier om mensen te binden is voor hen een levens-loopregeling te treffen, bewust georganiseerd om leden en vrijwilligers voor en door de bond als trouwe vriend te behouden.

18 Analyse van redenen om te willen groeien Naast groeikansen, zijn er ook fundamentele redenen om te willen groeien. •Go fascineert honderdduizenden mensen al duizenden jaren lang: het spel heeft een intrinsieke waarde die het verdient beter gerealiseerd te worden als vast element in de Nederlandse samenleving. •Er blijkt veel belangstelling van “aanwaaiers”, waar de bond weinig systematisch op inspeelt: mensen die het spel in de winkel kopen, scholieren die een spreekbeurt houden over go, studenten die afstuderen op de programmeerbaarheid van go, etc. •Zolang de bekendheid met het spel niet wijd verbreid is, bestaat er geen go zonder de Gobond; “ mantelzorg ” moet door de bond georganiseerd worden.

19 Onze missie Binden van Belangstellenden (April 2006)

20 De Nederlandse Go Bond bindt belangstellende mensen, jong én oud, op een gedeelde fascinatie; het plezier in het beoefenen van een 4000 jaar oud spel met vele moderne sportieve dimensies. Onze missie voor de komende jaren: Het Binden van Belangstellenden!

21 De Gobond verankert zichzelf in het veld van keuzemogelijkheden voor vrije tijdsbesteding, zodanig dat zelfbewuste mensen hun eigen verwachtingen omtrent go kunnen ontwikkelen en realiseren. Onze missie voor de komende jaren: De Betekenis voor de Bond Mensen binden betekent: 1)trekken van reeds belangstellenden (kopers van het spel, Internetters) 2)behouden van de bestaande leden. Beide groepen zullen hun belangstelling voor go in elke levensfase door de bond bevestigd willen zien.

22 Onze missie voor de komende jaren Grafiek ledenaantal # leden Tijd 200520062007200820092010 • 1500 in 2008 (na EK Jeugd) • 3000+ in 2012 (ruim na EK) 2k2k 3k 1k EK Jeugd & Nationale Sportweek EK ; Gocongres in Groningen De missie bevat een groeidoelstelling die is ingebed in een lange termijn planning, met het oog op de grotere evenementen die de komende jaren in Nederland worden georganiseerd. We willen deze evenementen inzetten als strategische middelen om meer mensen met go te bereiken en hun “spin- off” goed opvangen. Omdat groei meer spelers, meer clubs, meer toernooien en meer diensten van de bond oplevert !!

23 Onze missie voor de komende jaren Go-levens- loopregeling Werving met moderne diensten Behoud door los/vaste verbanden Jeugdspelers Herintreders “Werkenden” Jongeren

24 Onze doelen Beleid van de Bond (April 2006)

25 Binding Belang- stellenden Bundeling Betrokkenheid Bevordering Bekendheid Bredere Basis Betere Beeldvorming Hoofddoelstellingen van het BondsBeleid

26 Sterkere binding van belangstellenden aan de Bond - Groei door werving van jeugd en studenten; behoud van werkenden en ouderen Bredere basis van beginnende spelers - Spreiding, differentiatie en vooral meer speelgelegenheden - Betere begeleiding en keuze-mogelijkheden voor beginners en licht gevorderden Meer samenwerking binnen de Bond - Groter aantal actieve vrijwiligers in teams op project-basis (SMP-gerelateerd) - Vasthouden aan mensen; flexibeler omgang met ideeën (Proof-of-concept) Duidelijker Imago van go in Nederland - Go is veelzijdig, avontuurlijk en uitdagend - Positieve status vanuit Azië overbrengen en herkenbaarheid vergroten Meer publiciteit voor go in Nederland - Go wordt erkend door reguliere publicaties als een van de vier werelddenksporten - Evenementen worden bewust gebruikt bij promotie B inding B elangstellenden B undeling B etrokkenheid B evordering B ekendheid B redere B asis B etere B eeldvorming Hoofddoelstellingen van het BondsBeleid

27 Overzicht van projecten (April 2006)

28 Instroom via nieuwe produkten, in komende 3 jaar oplopend: +5%, +10%, +15% Binden van 10% kopers van circa 1000 spellen per jaar Ledenverloop <5% per jaar; Ledenwinst via traditionele kanalen van 10% naar 15% Sterkere band met Azië & Bedrijfsleven Hogere waardering Bond door leden / vrijwilligers Vaste Waarde in Studentenmilieu Verbetering clubklimaat “Quick Wins” door bestaande organisatie Bedieningsconcept Student Ambassadeur: Go- Introduktie in studentenmilieu Bedieningsconcept Verenigingspakket: o.a. Club- coach + tweede fase beginners Bedieningsconcept 321Go: Complete Webomgeving voor beginners B inding B elangstellenden B undeling B etrokkenheid B evordering B ekendheid B redere B asis B etere B eeldvorming tekst of foto-materiaal in landelijke publicaties (elk jaar tot 2009) Persofficier / Marketing Team Vaste waarde op Internet Vijf nieuwe speelgelegenheden Denksport makelaar Waardering Bond door leden

29 Instroom via nieuwe produkten, in komende 3 jaar oplopend: +5%, +10%, +15% Binden van 10% kopers van circa 1000 spellen per jaar Ledenverloop <5% per jaar; Ledenwinst via traditionele kanalen van 10% naar 15% Sterkere band met Azië & Bedrijfsleven Hogere waardering Bond door leden / vrijwilligers Vaste Waarde in Studentenmilieu Verbetering clubklimaat B inding B elangstellenden B undeling B etrokkenheid B evordering B ekendheid B redere B asis B etere B eeldvorming tekst of foto-materiaal in landelijke publicaties (elk jaar tot 2009) Vaste waarde op Internet Vijf nieuwe speelgelegenheden Waardering Bond door leden

30 Lidmaatschapsdifferentiatie Begeleiding: Student Ambassador Tijdschrift en Website moderniseren Nieuwsbrief Koppeling materiaal/lidmaatschap Clubbezoeken / Sociaal & Educatief pakket Technische infrastructuur voor beginners Docenten-website: Speelz Opleiding: Personal Club Coach Redactie Overleg: Funktie-verdeling en Inhoudelijke afstemming Van 15 mrt. tot 15 juni Zelf-sturend 321Go-team: project reeds in gang Coaching-team o.a. uit SMP- en Scholen-projectteam: startoverleg na 15 mrt Ledenadminstratie: planning i.s.m. Erik Brummelkamp gesprek rond 15 mrt. SMP-team uit Bestuur + Bondsbureau Lokale clubs als intermediair Orientatie start in pilot steden, na 15 mrt.; Samenwerking Gemeenten en andere denksporten Automatische inning contributie Interactieve beginnerscursus Personal Coaching via Internet Marketing adviezen + Perscontacten Evenementen; eerst: “The Ing-Experience” Organisaties EJK & EGCC maart 2006 t/m 2007 Scholenprojecten HOT-project op consumentenmarkt Inspiratie-pakket “Quick Wins” door bestaande organisatie Bedieningsconcept Student Ambassadeur: Go- Introduktie in studentenmilieu Bedieningsconcept Verenigingspakket: o.a. Club- coach + tweede fase beginners Bedieningsconcept 321Go: Complete Webomgeving voor beginners Persofficier / Marketing Team Denksport makelaar Strategische Marketing Monitor op alle beleid Accommodatiebeleid / Lobby bij gemeenten

31 ProjectenStartStand van zakenEind(Kandidaat-) Trekkers op dit moment LedenbeheerApril 2006 Voorstel klaar en in behandeling van bestuur Januari 2007Berkhout en Brummelkamp 321Go Loopt vanaf Mei 2005 Online proef gaande Versie 1.0 rond ALV af DoorlopendVan der Steen, Berkelmans, Wandel Student-ambassadeurApril 2006 Plan klaar; geen concrete invulling Pilot start in juni ? VerenigingspakketApril 2006 Eisen vanuit SMP duidelijk; nog geen team gevormd Pilot clubs in juni van start ? Persofficier / Marketing TeamApril 2006 Voorkennis aanwezig in huidig SMP-team; team- uitbreiding gewenst bij uitvoering DoorlopendDerksen, Berkhout, Wandel, Puyt Denksport makelaarLoopt Nauwe Samenwerking met NBB; lokale follow- up nog niet gestructureerd Inventarisatie van lokaties in mei/juni Puyt Planning op hoofdlijnen

32 Per project (April 2006)

33 Project: 321Go Voor de jeugd is het project 321Go gestart. Inmiddels is de beginners-vriendelijke webomgeving online. Onderdeel is een interactieve cursus met veel oefenmateriaal en de mogelijkheid van online coaching. Het eerste kanaal om deze site in te zetten is de consumentenmarkt via een luxe 9x9/13x13 set. De bedoeling is deze site te koppelen aan alle scholenprojecten van de NGoB.

34 Spelers Inzicht Funktioneel en emotioneel voordeel Reden voor geloof Propositie: Een mooie rol Wanneer je studeert zoek je nieuwe bezigheden die bij jezelf en in de studenten- groep passen De ambassadeur geeft een mooi rolmodel aan: met go kan je jezelf positief ontwikkelen De ambassadeur heeft plezier, zowel in de studie, als in het spel – de koppeling leeft Propositie: Aparte bagage Naast je studie zoek je naar nieuwe avonturen en eigen horizonverbreding Go is een wereld op zichzelf waarin je van alles kunt beleven en gelijkgestemden kan ontmoeten De ambassadeur heeft een eigen geschiedenis in de go- wereld en toont hoe dat bijdraagt aan individualiteit Propositie: Gedeelde passie Het is belangrijk mede- studenten beter te leren kennen, liefst op grond van een gedeelde fascinatie Go speel je samen en brengt onderlinge overeenkomsten en verschillen op een leuke manier aan het licht Geen praatjes, speel go zelf! Project: de studenten-ambassadeur Voor de studenten stellen we een strategie voor waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande ervaring en enthousiasme voor go binnen de doelgroep zelf. We willen go-spelende studenten en docenten vragen om in hun eigen omgeving het spel te introduceren. De bond kan ondersteunen door inspiratiepaketten en spelmateriaal te leveren. Stichten van vrijblijvende studentenclubs is het eerste doel. Idee: Student-ambassadeur

35 Gewone lidmaatschap Nieuws lidmaatschap Sportgerelateerde diensten (geen lid, wel afnemer van dienst) Jeugd / jongeren Bestaande gereduceerd lidmaatschap Nieuwsbrief gericht op jeugd / jongeren Bv: Jeugdpakket (321Go startersset) Werkenden / Herintreders Bestaand lidmaatschap Nieuwsbrief gericht op ex- (toernooi)spelers Bv: Informatiepakket Intreders / senioren Bestaand lidmaatschap, seniorenreductie. Nieuwsbrief gericht op beginnende spelers Bv: informatiepakket Project: ledendifferentiatie Er is nu slechts één soort mogelijkheid om lid te worden van de Bond: het ‘gewone’ lidmaatschap, met reductie voor de jeugd. De verschillende groepen belangstellenden hebben echter elk een ander type belangstelling en wensen op hun eigen manier met Go bezig te zijn. Vrijblijvend of intensief; enthousiast deelnemend of op afstand; als toernooispeler of recreatief. Wij zoeken naar een differentiatie in het lidmaatschap en in het aanbod van sportgerelateerde diensten om deze groepen te binden aan de Bond.

36 Doel: Ledenbehoud in- of vlak na de aanvangsfase bij clubs (het eerste jaar) Wat is het aanbod? •Lesmateriaal en –methode voor vervolg op de beginnerscursus: tegemoetkoming aan de diverse verwachtingen van beginnende spelers •Clubbezoek met werving en ondersteuning van Personal Coaches in de clubs •Wellness-go-pakket: omschrijving van diverse spelopvattingen / spelerstypen / gepaste activiteiten •Ondersteuning van sociale activiteiten voor de gehele club, inspelend op gemeenschapszin Wat levert het op? •Belang: realisatie van eigen waarden in spel- en clubsfeer; bestendiging van spelplezier •Verlangen: Persoonlijke gebondenheid door sociale relaties; bevestiging eigenwaarde van elk lid •Actie: engagement met de club; mogelijke bijdrage aan organisatie of anderszins •Blijvende attentie voor wel en wee van de club, eventueel tijdens inactieve periodes; passieve interesse Hiervoor is nodig: Vanuit de bond •Les- en methodeontwikkeling •Actieve clubbezoeker met oog voor personal coaching •Wellness-go-ontwikkeling •Bijdrage aan sociale events Bonden gezamenlijk •“Speelz”: denksportsite voor leraren, m.n. algemeen onderwijsmateriaal voor de “tweede fase” Verenigingen •Bestuur en algemene ledenvergadering moeten het belang zien en het pakket ontvangen •Strikte taakverdeling coach / organisatie / rest van de club Project: het sociaal en educatief verenigingspakket Voor de bestaande verenigingen willen we een strategie ontwikkelen om beginners tot blijvers te maken. Clubs zullen hiervoor investeren in een clubcoach of anders in een bewust doorverwijzingsbeleid.

37 Project: de denksportmakelaar Om vermeerdering, spreiding en differentiatie van clubs te bevorderen is een samenwerkingsverband aangegaan met andere denksportbonden om gezamenlijk de opzet van denksportcentra bij gemeenten en mogelijke investeerders te stimuleren en te begeleiden.

38 Project: de persofficier Om systematisch bekendheid te vergroten en de contacten met de pers aan te halen stellen we voor een nieuwe bondsfunktie in te voeren: de persofficier kan in feite bestaan uit een team van bevlogen praters en schrijvers over go, die zich ook hebben verdiept in de marketing benadering van de NGoB.

39 Bestuurgroep: Jan Berkhout & Jan Derksen Projectleider: Erik Puyt Projectschrijver: William Wandel Projectteams: elke teamleider Organisatie: projecten vragen coordinatie


Download ppt "Presentatie van het strategisch marketing plan en voorstellen voor het nieuwe bondsbeleid van de NGoB 1.Waarden van het spel (De kracht van go zelf) 2.Analyse."

Verwante presentaties


Ads door Google