De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Beschermingsomvang van modellen in Europa Prof. mr. J.H. Spoor Zeist, 12 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Beschermingsomvang van modellen in Europa Prof. mr. J.H. Spoor Zeist, 12 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 Beschermingsomvang van modellen in Europa Prof. mr. J.H. Spoor adv@jhspoor.nl Zeist, 12 maart 2008

2 2 1952

3 3 2002

4 4 2004

5 5 2005 Ameristar Award •Febreze Air Effects is packaged in a uniquely shaped aerosol can that breaks category norms, stands out on the shelf, is easy to use and delivers a superb scent experience for consumers. Febreze redefines the difference a great product and a unique package can make in a customized container and actuator.

6 6 2006

7 7 Few kind words There were few kind words said about the Air Wick design. Ms Nelson [P&G] said that she would have rejected the design out of hand, because it did not have a “light and airy” feel. Mr Treeby, Reckitt Benckiser’s own expert said that it was “a common canister with a plastic cap stuck on top”; and that it was “not in the same league as regards quality”.

8 8 Even fewer kind words •Acties in: -UK -België -Frankrijk -Duitsland -Italië -Nederland -Oostenrijk

9 9 P&G’s gemeenschapsmodeldepot

10 10 Geldigheid •Art. 4 lid 1 GModVo: Een model wordt als Gemeenschaps-model beschermd voorzover het nieuw is en een eigen karakter heeft. •Art. 6 lid 1 GModVo: Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld […]

11 11 Eigen karakter I rest my case …

12 12 Beschermingsomvang: Art. 10 GModVo •1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. •2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

13 13 TGI Evry 5 april 2006 •Les différences d’apparence invoquées par Reckitt Benckiser sont insignifiantes au vu du regard objectif d’un ‘consommateur averti’, comparées aux similitudes des deux produits.

14 14 April - Juli 2006 •LG Hamburg 28 april 2006: einstweilige Verfügung •Rb. 1e Aanleg Brussel 11 mei 2006: ex parte verbod •Trib. de Milano 13 juli 2006: The Odor Stop product partially imitates the registered model. However - what really matters - it reproduces its most significant traits.

15 15 Handelsgericht Wien 30-8-06 •Bij vluchtige beschouwing stemt de algemene indruk van het product van gedaagde verwarringwekkend overeen met de algemene indruk van het product van eiseres. •Ook heeft gedaagde eerder een geheel ander model gebruikt. Iedere noodzaak ontbreekt derhalve.

16 16 Vzr. Rb. Den Haag 20-9-2006 •RB heeft toegezegd om het product na 1 augustus niet meer te verhandelen. •P&G mocht verwachten dat de voorraad in de winkels uiterlijk na 6 weken uitverkocht zou zijn. •Bevel tot recall; P&G gemachtigd om nadien de producten zelf op te kopen, op kosten van RB, met een toeslag van 5 euro per stuk.

17 17 Rb. 1e Aanleg Brussel 10-11-2006, IRDI 2007, p. 83 •Het model van Reckitt wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het model van de Febreze luchtverfrisser. •Bovendien verschillen de kenmerken van beide modellen slechts in onbetekenende details, zodat zij overeenkomstig art. 5.2 GModVo geacht worden identiek te zijn.

18 18 High Court 13 December 2006 (Mr Justice Lewison) •Bodemprocedure •All the dominant features of the registered design are, in my judgment, found in the Air Wick canister and top. •There are, to be sure, differences […]. However, in my judgment these are relatively insignificant details and do not detract from the same overall visual impression created by each of the two designs.

19 19 Cour d’appel de Paris 17-1-07 •Reckitt’s model reproduceert de wezenlijke elementen van P&G’s model. •Nauwkeurig onderzoek is nodig om het verschil tussen de bovenkant van beide modellen vast te stellen. De rechtbank heeft derhalve op goede gronden inbreuk aangenomen.

20 20 Een gelopen race? •OLG Wien 12-12-2006 (vóór de uitspraken, maar ná de pleidooien in Londen en Parijs): geen inbreuk •Oberste Gerichtshof 22 mei 2007: idem •Court of Appeal 10 oktober 2007: idem

21 21 Oberlandesgericht en Court of Appeal •The Febreze sprayer is smaller, has a slightly larger diameter and so looks more compact. •The head of this sprayer is shallower but also broader, so that the Febreze sprayer fits the hand differently than the Airwick sprayer […]. •the metal can of the Febreze sprayer tapers upwards, so that the waist begins lower down than in the Airwick sprayer.

22 22 Oberlandesgericht en Court of Appeal •The "train" goes down much further in the Febreze sprayer, so that the lower boundary of the plastic part echoes the angle of the head part far more markedly than in the Airwick sprayer. •The shape of head too is different: while the head of the Febreze sprayer is reminiscent of a snake's head, the shape of the Airwick sprayer head is like a lizard's head.

23 23 Oberste Gerichtshof •De proporties van de kap zijn zo verschillend dat een andere algemene indruk ontstaat. •Ook de “Schleppe” is zeer verschillend. •De verschillen zijn zo groot dat ze zelfs opvallen als de geïnformeerde gebruiker op zijn herinneringsbeeld moet teruggrijpen.

24 24 Een paar rechtsvragen •Geïnformeerde gebruiker •Vrijheid van de ontwerper •Geen andere algemene indruk •Wijze van vergelijken

25 25 ‘Geïnformeerde gebruiker’ •Brussel, Parijs, Handelsgericht Wien: …. •Overigen: GG meer dan doorsnee-consument •Milaan: GG ziet verschillen die de gemiddelde consument ontgaan •High Court: GG is consument, maar met kennis van het bestaande design corpus •OLG, Court of Appeal: GG heeft een open mind en is vertrouwd met ontwerp-kwesties •OGH: lid doelgroep, maar tussen consument en ontwerper in, bijvoorbeeld detaillist

26 26 ‘Vrijheid van de ontwerper’ •Pistoolgreep •Diameter van de bus •Insnoering: grip •Insnoering: trekker •Subjectieve factoren, zoals eisen vulstraat?

27 27 ‘Geen andere algemene indruk’ •OGH: Diese Definition folgt im Wortlaut spiegel- bildlich der Definition der Eigenart. Die Frage der Schutzfähigkeit und die Verletzungsfrage sind somit nach denselben Prüfungskriterien zu beurteilen. •CoA: All Art. 10.1 says is "different overall impression". Does that really mean "clearly different“? The Judge thought it did. But I do not.

28 28 ‘Geen andere algemene indruk’ •Is de beschermingsomvang afhankelijk van de mate van eigen karakter? -CoA: if a new design is markedly different from anything that has gone before, it is likely to have a greater overall visual impact than if it is "surrounded by kindred prior art." -Maar: it is not sufficient to ask "is the alleged infringement closer to the registered design or to the prior art“ […]. The tests remains "is the overall impression different?"

29 29 Wijze van vergelijken (CoA) •Algemene indruk van het model te bepalen op basis van een gedetailleerde analyse; •Zo ook van het beweerdelijk inbreukmakende model; •Finally the court should ask whether the overall impression of each is different. This is almost the equivalent to asking whether they are the same. •Directe vergelijking is toegestaan: The possibility of imperfect recollection has a limited part to play in this exercise.

30 30 Analyse of impressie? •The Febreze design was received with acclaim. There were few kind words said about the Air Wick design. […] it was "not in the same league as regards quality". If that is right, then surely it creates a "different overall impression." •While the head of the Febreze sprayer – to draw a comparison from the animal kingdom – is reminiscent of a snake's head, the shape of the Airwick sprayer head is like a lizard's head.

31 31 Commentaar •Definitie van geïnformeerde gebruiker + gedetailleerde vergelijking + invulling van de norm werken tezamen sterk begrenzend. •Hoe langer je vergelijkt, hoe groter het verschil wordt. •Wat prevaleert - gelijkenis of verschil?

32 32 Eenstemmigheid over •Eigen karakter? •Geïnformeerde gebruiker? •Vrijheid van de ontwerper? •Andere algemene indruk? •Invloed van verwarringsgevaar? •Invloed van navolgen? •Vragen aan het HvJEG?

33 33 Beschermingsomvang van modellen in Europa … •Considerans (1): Een uniform stelsel ter verkrijging van Gemeenschapsmodellen waaraan overal op het grondgebied van de Gemeenschap dezelfde bescherming met dezelfde rechtsgevolgen wordt verleend, zal tot de in het Verdrag neergelegde doel- stellingen van de Gemeenschap bijdragen. •Ja, dat zou mooi zijn.


Download ppt "1 Beschermingsomvang van modellen in Europa Prof. mr. J.H. Spoor Zeist, 12 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google