De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NS Hispeed – Exploitatie “van strategie naar actie” Amsterdam Januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NS Hispeed – Exploitatie “van strategie naar actie” Amsterdam Januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 NS Hispeed – Exploitatie “van strategie naar actie” Amsterdam Januari 2010

2 1  Momenteel is Hispeed Exploitatie een organisatie met 70-80 fte in de centrale organisatie en ~200 fte in de operatie  Doelstelling is om meer rust in de Exploitatie-organisatie te creëren (“van rennen naar plannen”)  Grote projecten vragen veel aandacht, en nemen tijd in beslag van de dagelijkse operatie  Wijzigingen in het management van Exploitatie vereist meer inzicht in de processen en profielen binnen de Exploitatie-organisatie  Wens om meer te integreren met Commercie, op basis van gelijkheid. Momenteel wordt dit voornamelijk adhoc bepaald en bestuurd NS Hispeed Exploitatie wil de huidige pijnpunten oplossen en voorbereid zijn op de toekomst Aanleiding

3 2 Uitkomsten zijn gericht op het expliciet maken van de toegevoegde waarde van Exploitatie binnen Hispeed Missie Waarom we bestaan Visie Waar we heen willen gaan Strategie Ons ‘Game Plan’ Strategy Map Vertalen van de strategie (expliciet maken) Scorecard/KPI’s Meten en Focus Doelen en Initiatieven Wat we moeten doen Uitkomsten Tevreden klanten Efficiënte en effectieve processen Gemotiveerd en deskundig personeel A Strategie NS Hispeed B Ambitie Exploitatie 2012 C Strategy Map D KPI MatrixGouden Regels E Uitkomsten

4 3 NS Hispeed heeft 5 strategische thema’s Bron: NS Hispeed Business Plan 2010-2014 UIT HISPEED BUSINESS PLAN A Strategie Hispeed

5 4  Alles na het kopen van het kaartje  Exploitatie is klantgericht, en gaat verder dan alleen productie  Snelheid en zorgvuldig handelen  Beheerst introduceren van nieuwe producten  Snelle en transparante besturing Ketenregie  Kostenfocus  Harmoniseren van techniek en organisatie  Kwaliteit van besluitvorming  Operational Excellence  Procesoptimalisatie Efficiëntie  Premium  Continuïteit  Procesinrichting  Eenduidig; zeggen wat we doen en doen wat we zeggen  Continue verbetering KwaliteitProduct introductie NS Hispeed als duidelijke partner in de markt Producten van betrouwbare kwaliteit Realiseer een efficiënte organisatie met behoud van kwaliteit Ketenregie van deur tot deur Klant Medewerkers  Professioneel; Competenties  Begrip  Bijdrage  Betrokkenheid  Trots  Kennis van de primaire processen Exploitatie is een gelijkwaardige partner door betrouwbaar en voorspelbaar toegevoegde waarde te leveren in de gehele keten B Strategie Exploitatie

6 5 Ambitie Materieeloptimalisatie Financieel Klant Medewerker Proces Ambitie 2012 Exploitatie NS Hispeed BetrouwbaarAantrekkelijkPro-actieve houdingVeiligheid Productiviteitsverbetering Kwaliteitsmanagement Sturen op Resultaat- verantwoordelijkheid Kwaliteit Product Introductie Efficiënt Mensen Strategy Map Exploitatie NS Hispeed De ambitie vertaald naar concrete thema’s Contract Management Rendementsoptimalisatie Ketenregie Besluitvorming C Trots Transparante bijdrage Strategy Map - Exploitatie

7 6 D KPI’s Exploitatie - per afdeling Materieel & InfraRijdend Personeel ProductieProject Management Financieel  €/km  € voor materieelpark -Per kostencategorie -Per product/ verrekening  Inzetbaarheid van personeel  € per direct inzetbare dag, per serie, per functie Efficiënte omloop:  Commerciële materieel km/ totaal km  Commercieel inzetbare min/ totale min dienst  € per direct inzetbare dag (infrakosten)  Goede loggingsdekking tov HSL factuur  Binnen begroting Aantrekkelijk  Voldoen aan functionele specificatie van Commercie  Conform opdracht/ Strategie NS Hispeed  Verbetervoorstellen  Initiatieven Beschikbaar  % materieel beschikbaar  Reinheid interieur  % functionerende toiletten (vertrek)  % functionerend klimaat  % functionerende omroep  % niet gestelde diensten (met als reden bevoegdheid)  Bevoegdheden by gevraagde inzet  VR71;betrouwbaarheid  Tijdige besluitvorming van MPP  Juistheid van maakbaarheidstoets  Tijdige specificatie van de netto materieel en personeelsbehoefte  Projectplan  Planning Betrouwbaar  TPV/km  Uitval van functionerende toiletten (aankomst)  Punctualiteit/Uitval  Tijdigheid volgens dienstkaartje  Bedieningsfouten  Logginsdekking voor continue verbetering  Punctualiteit  Uitval  Afwijkingen van ‘bevroren’ MPP  Afgesproken product  Binnen tijd  Voortgangsrapportage  Voorspelbaarheid kosten *Per KPI moet beoordeeld worden of de KPI meetbaar en reproduceerbaar is en hoe dit geborgd is in het Management Informatie Systeem De thema’s uit de Strategymap zijn vertaald naar KPI’s per afdeling om de voortgang te kunnen meten

8 7 Méér … 1.Meten meten is weten 2.Vertrouwenvertrouwen op competentie van collega’s op basis van regelmatige contactmomenten 3.Gevoel bij het product en klant regelmatig meerijden op elk van de lijnen 4.Sturing op output collega’s aanspreken op de output en verbetering van de dienstverlening 5.Heldere besluitvormingheldere, concrete besluiten vastgelegd in actielijst/ besluitenlijst Minder … 6.Vergadereneffectief – doel, voorzitterschap, op tijd en voorbereid en actielijst 7.Verstoringminder escalatie richting de gehele organisatie, maar uitsluitend via de aangewezen kanalen (“weten waar je van bent”) 8.Rennenmeer plannen, met focus op de langere termijn Maar zonder … 9.Reorganisatie rust bewaren binnen de organisatie en bouwen aan de toekomst 10.Zorgvuldigheid te verliezenkwaliteit en veiligheid waarborgen 10 Gouden Regels als basis voor de manier waarop we met elkaar omgaan E Leiderschap en Gedrag – 10 Gouden Regels


Download ppt "NS Hispeed – Exploitatie “van strategie naar actie” Amsterdam Januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google