De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goos Eilander Datum: maart 2008 Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 Een aantal oude feiten geactualiseerd, een aantal nieuwe feiten toegevoegd:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goos Eilander Datum: maart 2008 Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 Een aantal oude feiten geactualiseerd, een aantal nieuwe feiten toegevoegd:"— Transcript van de presentatie:

1 Goos Eilander Datum: maart 2008 Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 Een aantal oude feiten geactualiseerd, een aantal nieuwe feiten toegevoegd:

2 Inhoud van de presentatie:  Longitudinale vergelijking kerngegevens rond wijn in het kader van andere alcoholhoudende dranken  Ontwikkeling smaakvoorkeur, moment en plek van consumptie, verschillen tussen sekse  Wijn in het kader van brede consumententrends  Aanzet voor nieuwe marktbenadering: af van volume orientatie, toe naar waarde vermeerdering

3 Oude cijfers vernieuwd:  Bronnen: specifiek onderzoek 2007 i.o.v. Produktschap voor Wijn, kwalitatieve fase  Idem, kwantitatieve fase, 2007  Life & Living trendmonitor, 2007  Wijn monitor, 1986-2005, met kleine herhaling in 2007 door Trendbox

4 ‘Gisteren’ alcoholhoudende drank gedronken (basis: allen %)

5

6 Consumptie (dagbasis) gepercenteerd op allen (basis: totale jaarsteekproef)

7

8 Meest genuttigde drank Basis: allen

9 Leeftijdsprofiel stille Rode Wijn consument (%)

10 Leeftijdsprofiel stille Witte Wijn consument (%)

11 Proportioneel aandeel wijn basis: heeft gisteren alcoholhoudende drank gedronken, Allen

12 Consumptie: verhouding rood-rose-wit (%)

13 Verhouding kleurvoorkeur vrouwen 1986 t/m 2007

14 Verhouding kleurvoorkeur mannen 1986 t/m 2007

15 Consumptie rosé: 2002 t/m 2005, en 2007 deels (%)

16 Drinkt het liefst Basis: allen die weleens wijn drinken

17 Plaats van consumptie wit-rood-rosé 2007

18 Tijdstip van consumptie wit-rood-rosé 2007

19 Ontwikkeling aankoopplaats (%)

20 Variatie experiment nieuw Gezellig alle soorten Lage prijs aanbieding geen variatie Kwaliteit status kennis behoefte Waardering voor smaken variatie in streken/landen wijn is genieten

21 Ultieme verrassings- abonnement 3 of 4 oplopende kwaliteiten zelfde huis Lage prijs geen andere actie Leverantie onderdeel van cursus Horizontale aanbiedingen

22 Drivers-----------Trends---------Hypes:

23 Vele trends beroeren ons:  Vergrijzing: van gezondheid tot financierbaarheid  Convenience: over gemak versus tijd  Nieuwe afzetkanalen: de doorbraak van het internet  De Calculerende Consument: alles afrekenen  Nieuwe samenleving: invloed socio demografie  Man/vrouw rolverdeling: op weg naar een nieuwe orde  Etc.  Cijfermatig benaderd, vanuit Life & Living:

24 Bezig zijn met een carrière (Helemaal) mee eens

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Ik leef zo gezond mogelijk.

34 Ik let er altijd op dat er een gezonde maaltijd op tafel komt.

35 Sporten, niet in clubverband.

36 Wat zijn scenario´s? “ Scenario´s zijn geen voorspellingen in de traditionele zin van het woord. Het zijn uitdagende en aanvaardbare verhalen die de toekomst van een branche, bestedingsgroep of onderwerp beschrijven binnen bepaalde omstandigheden.”

37 Vier scenario’s met Nederland als uitgangspunt: Driving forces + Omgevingsvariabelen: Back to basics Global Awareness Survival of the fittest Hedonistic Society COLLECTIEVE WAARDEN ECONOMIE - ECONOMIE + INDIVIDUELE WAARDEN

38 * Vraag gestuurde economie in dienst van het creëren van een betaalbare samenleving. * Laag ontwikkelde economie “het gaat slecht” * Consumenten bundelen hun krachten om samen lagere prijzen af te dwingen, collectieve inkoop uit noodzaak. ECONOMIE - COLLECTIEVE WAARDEN ECONOMIE + INDIVIDUELE WAARDEN Back to Basics

39

40 Een vrouw heeft net zoveel recht op een maatschappelijke carrière als een man:

41 Als er jonge kinderen in het gezin zijn hoort de moeder niet buitenshuis te werken.

42

43 “Ik geloof in een leven na de dood’ 1990 2005 Bron: Life & Living 1990-2004

44

45

46

47 Survival of the fittest COLLECTIEVE WAARDEN ECONOMIE + INDIVIDUELE WAARDEN * Nederland kan zich moeilijk staande houden in de uitgebroken “global war of competence.” * De marktwerking heeft zich uitgebreid over de hele samenleving * Consumptiepatroon gericht op prijs en status * Hyperrationalisering: bij Free Record Shop even met je mobieltje checken of je wel de laagste prijs hebt.

48 De mondige burger

49 The critical consumer

50 Trend: sterke groei bezoek aan fitnesscentra:

51

52

53 * Bedrijven functioneren met triple bottom-line (people,profit, planet) * Sterk gevoel dat wij leven op een planeet en daarvoor moeten zorgen. * Consumptiepatroon gericht op de waarden van afzender: men stemt met de boodschappentas. * Total Control & Supertransparantie * “people will buy Experiences, not products” (Jensen’s Dream Society) * Volgen van gehele proces: van kip tot ei Global Awareness ECONOMIE - COLLECTIEVE WAARDEN ECONOMIE + INDIVIDUELE WAARDEN

54

55 Ontwikkeling internetgebruik in Nederland 1995- heden Wel eens gebruik gemaakt: 10.600.000 Nederlanders Minimaal 1x per week: 9.500.000 Nederlanders

56 Voor welke zaken gebruikt men internet doorgaans?

57 Door internet heb ik in mijn privé-leven met meer mensen contact dan daarvoor.

58 Ik vind het prettig om per telefoon of computer producten te bestellen

59 Iets kopen via Internet.

60

61

62

63

64

65 De Euro is goed voor Nederland.

66 * Het uitdragen van de eigen individualiteit/ life-style middels consumptie en vrijetijds- besteding centrale waarde in samenleving * In het consumptiepatroon wordt vooral gezocht naar “memorabele ervaringen” en customized producten/diensten. * Mass customization / Mock individualism Hedonistic Society ECONOMIE - COLLECTIEVE WAARDEN ECONOMIE + INDIVIDUELE WAARDEN

67 Als je zo hard werkt als ik doe, dan moet je jezelf ook af en toe verwennen:

68

69

70

71 Example of fase leisure development: Source: Raad voor het regeringsbeleid

72 Brand on the Move

73

74 Ik zou voor meer vrije tijd met wat minder inkomen genoegen nemen.

75 Werken doe je alleen om geld te verdienen.

76 Vier scenario’s van Nederland in 2025: de signalen van 2007: Back to basics Global Awareness Survival of the fittest Hedonistic Society COLLECTIEVE WAARDEN ECONOMIE - ECONOMIE + INDIVIDUELE WAARDEN

77

78

79

80

81

82

83

84 Korte samenvatting:  Wijn wint nog steeds, zij het in meer bescheiden mate, van andere alcoholhoudende dranken  Verschillen in smaak/kleur voorkeur tussen mannen en vrouwen blijven bestaan  De sterke opkomst van rose in de afgelopen jaren lijkt gestabiliseerd  Kennis van wijn, met name van druivenrassen, stijgt nog steeds  Er is in toenemende mate verschil te zien in de consumentensegmenten voor wat betreft houding en gedrag

85 Enkele aanbevelingen:  De markt dient niet langer als geheel te worden benaderd: iedere leverancier van wijn dient te beseffen welk marktsegment (in termen van consumenten) hij/zij bedient.  Voor ieder segment van de 5 die we hier onderscheiden, is een separate strategie te ontwikkelen  Grotendeels zou die strategie zich dienen te richten op het ontwikkelen van toegevoegde waarde  Experimenten in aanbieding zijn daarbij sterk aan te bevelen om consumenten over een trial-drempel te halen (hogere prijsklasse op grond van echt kwaliteitsverschil)  Hierover in de oktober sessie meer….

86 Dank voor uw aandacht Trendbox BV Postbus 9352 1006 AJ Amsterdam 020 - 669 44 14 info@trendbox.nl


Download ppt "Goos Eilander Datum: maart 2008 Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 Een aantal oude feiten geactualiseerd, een aantal nieuwe feiten toegevoegd:"

Verwante presentaties


Ads door Google