De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciale informatiesessies energie. Programma • 9.30-9.45u: Sociaal verwarmingsfonds • 9.45-10.45u: • V-test • Vergelijking dienstverlening leveranciers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciale informatiesessies energie. Programma • 9.30-9.45u: Sociaal verwarmingsfonds • 9.45-10.45u: • V-test • Vergelijking dienstverlening leveranciers."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciale informatiesessies energie

2 Programma • 9.30-9.45u: Sociaal verwarmingsfonds • 9.45-10.45u: • V-test • Vergelijking dienstverlening leveranciers • Maatregel gratis elektriciteit • Onderscheid sociale maximumprijzen versus tarief netbeheerder • Voorstelling campagnemateriaal VREG • 10.45-11u: Koffiepauze 2

3 Programma • 11-11.30u: • Resultaten evaluatie sociale openbaredienstverplichtingen • Nieuwe wetgeving • Vragen en klachten • 11.30-12.30u: • Gratis energiescans en premies energiebesparing • Sociale dakisolatieprojecten • Minimale levering aardgas • Voorstelling campagnemateriaal VEA 3

4 De VREG Sofie Lauwaert

5 Wie zijn we? • Vlaamse overheidsinstantie • opgericht in december 2001 • regulering, controle en bevordering van de transparantie van de energiemarkt in het Vlaamse Gewest • beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie • Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 5P • 5

6 Taken • leveringsvergunningen toekennen, wijzigen en opheffen • distributienetbeheerders aanwijzen • controleren of de leveranciers en netbeheerders de Vlaamse energiewetgeving naleven • technische Reglementen opstellen voor het beheer van en de toegang tot het distributienet • klachten behandelen, bemiddelen en geschillen beslechten • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten toekennen en beheren en de handel ervan mogelijk maken • marktmonitoring • informeren over de energiemarkt VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 6P • 6

7 V-test Sofie Lauwaert

8 V-TEST (1) • een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen • wordt maandelijks aangepast met de meest actuele prijzen • gebaseerd op gegevens van de leveranciers zelf • is de best mogelijke inschatting van hoeveel je het komende jaar zal betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier • de resultaten zijn een schatting en geen exacte prijsvoorspelling • je verbruik kan veranderen • prijzen kunnen veranderen (bij deels variabel en variabel contract) • V-TEST niet gebruiken om je laatste afrekening na te rekenen. Je kan geen ‘oude’ en ‘nieuwe’ prijzen vergelijken. Op het moment dat je de V-TEST doet, gelden andere prijzen dan bij de opmaak van je afrekening VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 8P • 8

9 V-TEST (2) • de VREG geeft een overzicht van verschillende contracten: • contracten met vaste prijzen • contracten met deels variabele prijzen • contracten met variabele prijzen (op basis van indexatieparameters) • de keuze is persoonlijk (welk risico wil je wil nemen?) ~ woonlening • variabel slaat op de prijzen en niet op je verbruik dat zou kunnen variëren van jaar tot jaar • zie ook www.vreg.be/toelichting-resultaten-v-test-gezinnenwww.vreg.be/toelichting-resultaten-v-test-gezinnen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 9P • 9

10 V-TEST (3) • producten met vaste energieprijs: de hoogte van de energieprijs ligt vast op het ogenblik dat je het contract ondertekent • producten met variabele energieprijs: • de evolutie van de indexatieparameters bepaalt hoeveel de energieprijs zal bedragen • de hoogte van de energieprijs is dus niet gekend op het ogenblik dat je het contract ondertekent • de indexatieparameters fluctueren immers doorheen de tijd • seizoeneffecten kunnen een rol spelen: de waarden van deze parameters zijn in de winter hoger dan in de zomer • de V-test toont de prijzen op basis van de laatst gekende waarden van de indexatieparameters • mogelijk is de getoonde prijs voor variabele producten hierdoor in de winter iets overschat VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 10

11 V-TEST (4) • we houden geen rekening met (tijdelijke) kortingen, promoties en tussentijdse prijswijzigingen • geen tarieven van groepsaankopen • deze kunnen interessanter zijn • gaat dikwijls om bestaand product waarop nog een korting wordt gegeven • best tarief groepsaankopen vergelijken met prijzen in de V-test VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 11

12 V-TEST (5) wat heb je nodig om de V-test te doen? • je laatste afrekeningsfactuur, geen voorschotfactuur • je moet eerst je postcode ingeven en dan je verbruik (in kWh, geen bedragen in euro). Zowel voor dag, nacht, uitsluitend nacht (indien van toepassing) als je aardgasverbruik (indien van toepassing) • als je geen idee hebt van je verbruik (omdat je bijvoorbeeld naar een nieuwbouw verhuist) kan je aanduiden dat je je verbruik niet kent • als je geen idee hebt van je verbruik omdat je je factuur bijvoorbeeld niet meer vindt, kan je altijd bellen naar je leverancier of naar je netbeheerder VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 12

13 V-TEST (6) • als je factuur niet over één jaar gaat, geef je de facturatieperiode in; de V-test herrekent je verbruik naar één jaar • resultaat V-test = jaarlijkse all-in kostprijs (ook btw) waarvan de korting gratis elektriciteit al afgetrokken is • per product zijn er 4 kolommen: • kostprijs in euro per jaar • vast, deels variabel of variabel product • looptijd contract • hoe groen de stroom is • je kan elke kolom sorteren. Als je bijvoorbeeld de prijs belangrijk vindt, klik je bovenaan in de kolom ‘kostprijs in euro per jaar’ op ‘Klik hier om deze kolom te sorteren’. Je krijgt dan een rangschikking van goedkoop naar duur VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 13

14 V-TEST (7) • www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-gezinnen www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-gezinnen • www.vreg.be/toelichting-resultaten-v-test- gezinnen www.vreg.be/toelichting-resultaten-v-test- gezinnen • wij doen de V-TEST voor burgers zonder internet • bellen naar het gratis nummer 1700, keuzetoets 4 Andere vraag en vragen naar Fanny of Yolanda VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 14

15 DEMO V-TEST (1) • speciale gevallen • Ecopower: • wachttijd van 6 maanden • aankoop van minstens 1 aandeel van 250 euro • Wase Wind: • aankoop van minstens 1 aandeel van 248 euro + 7 euro inschrijvingskosten • levert enkel in het Waasland en in een aantal gemeenten van het Scheldeland (Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Wichelen, Laarne en Lochristi) • voor rechthebbenden op de sociale maximumprijs heeft de V-TEST geen zin omdat elke leverancier deze laagste prijs moet aanbieden; veranderen omwille van de prijs is niet nodig VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 15

16 DEMO V-TEST (2) • lees goed de voetnoten, die kunnen belangrijk zijn • je kan niet kiezen voor “Elektriciteitstarief DNB x”, is prijs voor klanten die beleverd worden door hun netbeheerder en die geen recht hebben op de sociale maximumprijs • @ = de communicatie gebeurt deels of volledig elektronisch. We raden altijd aan om de leverancier te contacteren voor meer info • Correspondentie per e-mail • Elektronische factuur • geen standaardtarieven meer in de V-test sinds 1 januari, standaardklanten werden overgezet naar: • Electrabel: EnergyPlus • Luminus: Actief+ VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 16

17 Veranderen van leverancier • enkel een contract met een nieuwe leverancier tekenen, de oude en nieuwe leverancier regelen alles onderling • altijd gratis voor een elektriciteitsverbruik < 50 MWh en een aardgasverbruik < 100 MWh (gezinnen, zelfstandigen en kleine KMO’s) mits opzeg één maand • je mag 2 aparte leveranciers kiezen • je krijgt van je netbeheerder een kaart om de meterstanden door te geven - geef deze altijd door • je oude leverancier gebruikt deze meterstanden om je slotafrekening op te maken VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 17

18 Wat staat op de energie- factuur? Sofie Lauwaert

19 Wat staat op de energiefactuur? (1) • de startdatum van je contract • de looptijd van je contract • contract van bepaalde duur: de einddatum, de opzegtermijn en de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging • contract van onbepaalde duur: de opzegtermijn, de minimumduur van de overeenkomst en de aanvangsdatum • de contactgegevens van de klantendienst • de wijze waarop je de facturen kan aanvechten • een verwijzing naar de website voor de volledige algemene voorwaarden • de EAN-code van je aansluiting VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 19

20 Wat staat op de energiefactuur? (2) • de oorsprong van de geleverde elektriciteit • groene stroom: via hernieuwbare energiebronnen (wind, water, zon, biogas, biomassa) • grijze stroom: via fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool) of kernenergie • de berekeningsformule • de meterstanden waarop de factuur is gebaseerd • een grafiek die de evolutie van je elektriciteitsverbruik toont voor de laatste 3 jaar VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 20

21 Wat staat op de energiefactuur? (3) • de elektriciteits- en aardgasprijzen bestaan uit verschillende onderdelen: • de energieprijs • de nettarieven • de heffingen • voor meer informatie, zie www.vreg.be/samenstelling-energieprijs VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 21

22 Energieprijs (1) • vrij bepaald door de leverancier • afhankelijk van: • de kosten die de leverancier heeft om elektriciteit aan te kopen/te produceren en aardgas aan te kopen • de investeringen in de productie van groene stroom en warmte-krachtkoppeling opgelegd door de Vlaamse overheid; de leverancier heeft de keuze deze prijs al dan niet aan te rekenen; deze staan vermeld als “Kosten groene stroom en WKK” • de winstmarge • de hoeveelheid energie die je verbruikt en het tijdstip waarop je deze energie verbruikt (dag, nacht, weekend) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 22

23 Energieprijs (2) • er zijn vaste en variabele energieprijzen • variabele energieprijzen kunnen variëren van maand tot maand afhankelijk van de evolutie van de onderliggende indexatieparameters • de meeste leveranciers rekenen een vaste vergoeding aan om administratieve kosten te dekken (bijvoorbeeld voor het opmaken van de factuur, het organiseren van de klantendienst…) • bij huishoudelijke verbruikers (= contract op privénaam voor een woning waar je gedomicilieerd bent) wordt de energieprijs verminderd met een hoeveelheid gratis elektriciteit VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 23

24 Nettarieven • de vergoeding voor de netbeheerder voor het vervoer van elektriciteit en/of aardgas over zijn net • je kan je netbeheerder niet zelf kiezen • het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder • op dit moment nog goedgekeurd door de CREG, de federale regulator • verschillende soorten nettarieven: • transmissiekost = de vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet beheerd door EliaElia • vervoerkost = de vergoeding voor het vervoer van aardgas over het vervoernet beheerd door FluxysFluxys • vragen over de distributienettarieven stel je aan je leverancier (single point of contact) • meer informatie ook op de website van je netbeheerder (www.eandis.be of www.infrax.be) of op www.creg.be www.eandis.bewww.infrax.bewww.creg.be VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 24

25 Heffingen • worden bepaald door de federale overheid en bestaan uit: • de energiebijdrage • de federale bijdrage: • de financiering van de CREG • de bijdrage tot het denuclearisatiefonds • de bijdrage voor het Kyoto-fonds • de heffing ‘Premie Verwarming’ • de bijdrage voor het Sociaal Fonds • de toeslag ‘beschermde klanten’ voor elektriciteit • de toeslag ‘beschermde klanten’ voor aardgas • meer informatie over de federale bijdragen en de toeslag ‘beschermde klanten’ op www.creg.be onder de rubrieken Elektriciteit, Federale bijdrage en Gas, Federale bijdragewww.creg.be VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 25

26 Vergelijking dienstverlening (servicecheck) + demo Katrien Gielis

27 VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKTP • 27

28 Dienstverlening leveranciers – wat kan je vergelijken? • waar kan je met je vragen terecht en wanneer? • wanneer mag je antwoord verwachten op je vraag? • klachtenindicator: hoe scoort deze leverancier op vlak van aantal klachten? • hoe kan je je energieleverancier betalen? • welke bijkomende kosten moet je eventueel betalen? VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 28

29 Dienstverlening leveranciers • hoe stellen we deze vergelijking op? • klachtenindicator: • berekening aantal klachten per 5.000 klanten • telkens voor de voorbije 12 maanden (rollend gemiddelde) • tweedelijnsklachten van ombudsman energie + VREG • zowel gegronde (fout leverancier) als ongegronde klachten (geen fout leverancier, maar onvoldoende communicatie/informatie over probleem) • leverancier moet op het einde van de periode waarop klachten betrekking hebben 12 maanden actief zijn EN 5.000 klanten hebben • overige gegevens: aangeleverd door leverancier met verklaring op eer & geweten CEO VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 29

30 Dienstverlening leveranciers • legende klachtenindicator: hoe meer logo’s, hoe minder klachten: VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 30

31 Dienstverlening leveranciers • driemaandelijkse update, bv. in januari 2013 update op basis van klachtengegevens van 4 de kwartaal 2011 tot en met 3 de kwartaal 2012 • je kan maar drie leveranciers tegelijk vergelijken • tip: doe eerst de V-test en vergelijk dan de 3 goedkoopste leveranciers op het vlak van dienstverlening VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 31

32 Maatregel gratis elektriciteit Katrien Gielis

33 Gratis elektriciteit (1) • [100 kWh + (aantal gezinsleden op 01/01 x 100 kWh)] x eenheidsprijs • eenheidsprijs = gewogen gemiddelde kWh- marktprijs voor huishoudelijke afnemers in het Vlaams Gewest op 1 januari van het jaar, berekend door de VREG – gepubliceerd op VREG website • bedrag wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse eindfactuur VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 33

34 Gratis elektriciteit (2) • leverancier die op 1 april van het betrokken jaar levert kent de korting toe uiterlijk op de eerste eindafrekening na 1 mei • meteropname in juni: gratis kWh 2013 komt op eindafrekening juni of juli 2013 • jaarlijkse meteropname in februari: gratis kWh 2013 komt pas op eindafrekening februari/maart 2014 (gratis kWh 2012 op afrekening 2013) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 34

35 Gratis elektriciteit (3) • bedraagt nooit meer dan totaalverbruik • budgetmeterklanten: tegenwaarde gratis kWh wordt op kaart gezet • gemengde afnemers (domicilie maar contract op naam onderneming) hebben sinds 1/7/2009 geen recht meer op gratis elektriciteit • evaluatie maatregel door VEA/VREG met ondermeer vraag naar vastlegging rechtzettingstermijn in wetgeving (min. 2 jaar) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 35

36 Onderscheid sociale maximumprijs en tarief netbeheerder Katrien Gielis

37 Sociale maximumprijs vs tarief netbeheerder (1) • welk tarief betaalt klant bij netbeheerder? • beschermde klant: sociale maximumprijs • niet-beschermde klant: gemiddelde van duurste product van de leveranciers met een marktaandeel van minstens 3%, dus hoog tarief (ontradend) • berekening jaarlijks vastgelegd, berekening door CREG • sinds november 2011 informatief opgenomen in de V-test => klanten sensibiliseren om terug naar de markt te gaan VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 37

38 Sociale maximumprijs vs tarief netbeheerder (2) • vergelijking elektriciteit – jan 2013 (transmissienettarieven 2012) – gezin met 4 personen – gemiddeld verbruik dag 1.600 / nacht 1.900 / IVEKA: • Sociale maximumprijs: 433,60 euro • Laagste commercieel tarief: 608,17 euro • Tarief netbeheerder: 697,67 euro • Hoogste commercieel tarief: 727,33 euro VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 38

39 Sociale maximumprijs vs tarief netbeheerder (3) • vergelijking aardgas – jan 2013 (transmissienettarieven 2012) – gezin met 4 personen – gemiddeld verbruik 23.260 kWh / IVEKA: • Sociale maximumprijs: 1.065,68 euro • Laagste commercieel tarief: 1.321,36 euro • Tarief netbeheerder: 1.645,14 euro • Hoogste commercieel tarief: 1.507,52 euro VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 39

40 Sociale maximumprijzen (1) • ook wel ‘sociaal tarief’ genoemd • wat? verlaagde elektriciteits- en aardgastarieven voor bepaalde categorieën van personen • federale materie => Vlaams Gewest en VREG zijn niet bevoegd • wel opgenomen in de V-TEST VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 40

41 Sociale maximumprijzen (2) • de sociale maximumprijs is de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt, in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven • 2x/jaar door de CREG vastgelegd, telkens voor periode van zes maanden VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 41

42 Sociale maximumprijzen (3) • elektriciteit: sociale maximumprijs voor • enkelvoudig tarief (dagteller) • tweevoudig tarief (dag – nachtteller) • exclusief nachttarief (uitsluitend nachtteller, vooral bij elektrische verwarming) • aardgas: één enkele sociale maximumprijs VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 42

43 Sociale maximumprijzen (4) • wie heeft recht op de sociale maximumprijzen? • de afnemer of iemand die bij hem inwoont behoort tot aantal welbepaalde categorieën, bijvoorbeeld: • personen met leefloon OCMW • personen met handicap die minstens 65% arbeidsongeschikt zijn en tegemoetkoming ontvangen • bejaarden met gewaarborgd inkomen (IGO) • … • volledige lijst: zie folder FOD economie op onze website, www.vreg.be/sociale-maximumprijswww.vreg.be/sociale-maximumprijs VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 43

44 Sociale maximumprijzen (5) • wie heeft recht op de sociale maximumprijzen? • via gewone meter of via budgetmeter • aardgas: ook huurders in appartement in eigendom van een sociale huisvestings- maatschappij met collectieve verwarming • UITZONDERING: nooit sociale maximumprijs voor tweede verblijven, professioneel verbruik, gemeenschappelijke delen van appartementen, tijdelijke aansluitingen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 44

45 Sociale maximumprijzen (6) • hoe aanvragen? • in principe: automatisch sinds 1/7/2009 • voorlopig: als rechthebbend en niet gekregen, zelf aanvragen bij leverancier door hem (jaarlijks) een attest te bezorgen dat bewijst dat klant rechthebbende is • elke leverancier is verplicht dit tarief toe te kennen aan klanten die recht hebben VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 45

46 Sociale maximumprijzen (7) • meer informatie? • Contact Center van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie tel: 0800/120.33 – fax: 0800/120.57 e-mail: info.eco@economie.fgov.beinfo.eco@economie.fgov.be website: http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Fa cture_energie/sociaal_tarief_elektriciteit_aardgas/ http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Fa cture_energie/sociaal_tarief_elektriciteit_aardgas/ VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 46

47 Voorstelling campagne materiaal Sofie Lauwaert

48 Campagnemateriaal • campagne naar kwetsbare doelgroep • in samenwerking met aantal verenigingen • folder – in eenvoudige taal, samenwerking met armoedeverenigingen in Gent en Mechelen • affiche – idem • informatiebundel – inhoud afgestemd met aantal OCMW’s extra bestellingen via • info@vreg.be met vermelding “campagne VREG” info@vreg.be • gratis telefoonnummer 1700 (9 tot 19u) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 48

49 Overzicht nuttige folders mensen in armoede • folder “Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas” • folder “Sociale maatregelen” Vlaams Energieagentschap en Samenlevingsopbouw • folder “sociale maximumprijs” Federale overheidsdienst economie allochtone energieconsumenten • algemene folder met verschillende energievragen alle gezinnen • folder V-test • algemene folder met verschillende energievragen • verhuisfolder VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 49

50 Resultaten evaluatie sociale openbaredienst- verplichtingen Katrien Gielis

51 Evaluatie SODV (1) • het regeerakkoord stelt: • we verbieden om, bij ontstentenis van een sociaal onderzoek, gezinnen af te sluiten van elektriciteit of aardgas (belang sociaal onderzoek!) • we laten een onderzoek verrichten om de effectiviteit en de efficiëntie van de bestaande sociale openbaredienstverplichtingen te verbeteren • het kabinet heeft deze taak in 2010 toegewezen aan het Vlaams Energieagentschap en de VREG VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 51

52 Evaluatie SODV (2) • startevent 26/11/2010 • verschillende trajecten in 2011: • uitgebreidere sociale statistieken • enquête bij budgetmeterklanten (mbv OCMW’s) • wissel-leren bij netbeheerders en OCMW • vergelijking andere gewesten, vergelijkbare landen • … • eindrapport 30/9/2011 • terugkoppeling stakeholders 28/11/2011 • rapport: www.vreg.be/sociaal- energiebeleid-in-vlaanderen-doorgelichtwww.vreg.be/sociaal- energiebeleid-in-vlaanderen-doorgelicht VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 52

53 Benchmark andere landen en gewesten • Vlaanderen kent gemiddeld meer maatregelen ter bescherming van de consument in de energiemarkt • er bestaat geen sociaal tarief in andere landen • ze doen voornamelijk beroep op de algemene sociale zekerheid om steun te verlenen aan een afnemer met betalingsproblemen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 53

54 Conclusies en aanbevelingen (1) • de dienstverlening van de leveranciers kan beter • monitoring kwaliteit dienstverlening leveranciers: je kan de leveranciers nu ook op het vlak van dienstverlening vergelijken op de website van de VREG (‘servicecheck’) • een openbaredienstverplichting voor leveranciers toevoegen die voorziet in een specifiek contact (back office) voor OCMW’s (uitbreiding: CAW’s en SHM’s) • VREG voert een onderzoek naar de afbetalingsplannen van de leveranciers + opvolging verplichtingen die op dat vlak worden opgelegd in de andere gewesten VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 54

55 Conclusies en aanbevelingen (2) • budgetmeters • algemene tevredenheid is hoog • aardgas: hoge bedragen geconcentreerd in winter • oplaadmogelijkheden zijn ok, maar kunnen beter • buiten de kantooruren? • OCMW wordt soms als stigmatiserend beschouwd • andere plaatsen? • elke gemeente heeft inmiddels een oplaadpunt • toch is de afstand soms nog groot, bv fusiegemeentes • Vlaamse en Waalse netbeheerders onderzoeken alternatieven • we volgen dit van nabij op VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 55

56 Conclusies en aanbevelingen (3) • teveel barrières die terugkeer naar de commerciële markt bemoeilijken • berichtenverkeer: ‘switch-na-drop’ moet verdwijnen • in regelgeving inschrijven dat • leverancier klant niet mag weigeren omdat deze klant was van netbeheerder • vermoeden van insolvabiliteit of onderzoek naar kredietwaardigheid niet mag leiden tot weigering tenzij afnemer nog schuld heeft bij die leverancier • in communicatie aan gedropte klant deze moet aangespoord worden om zo snel mogelijk een nieuwe leverancier te zoeken • waarborgregeling VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 56

57 Conclusies en aanbevelingen (4) • netbeheerderstarief opnemen in V-test • de leesbaarheid van brieven en ander communicatiemateriaal kan beter • de VREG neemt dit aspect mee in project kwaliteit dienstverlening en zal brieven/communicatie (laten) screenen op inhoud en taalgebruik: is gebeurd i.s.m. Samenlevingsopbouw/studenten communicatie Lessius Hogeschool Mechelen • de brochures van de netbeheerders over het gebruik van budgetmeters worden geoptimaliseerd na een grondige screening op duidelijkheid en laagdrempelig taalgebruik VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 57

58 Conclusies en aanbevelingen (5) • federale bevoegdheid • beschermde afnemers: federale doelgroep (opnieuw) uitbreiden • zo blijven de categorieën gelijk in heel België • en kan de automatisering benut worden • netbeheerderstarief ‘te’ ontradend • de minister werd gevraagd om dit bij haar federale collega’s aan te kaarten VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 58

59 Lange termijn (1) • opstart trajecten rond: • invulling gratis huishoudelijke energiescan: leveranciersvergelijking (V-test), sociale beschermingsmaatregelen • opleidingstraject • aanpassing wettelijke opdracht LAC • samen met Leefmilieu (water) en Welzijn • niet louter beslissen tot al dan niet afsluiten, maar zoeken naar oplossingen voor energieproblemen • regeling over communicatie schulden budgetmeterklanten VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 59

60 Lange termijn (2) • opstart trajecten rond: • optimalisatie brochures netbeheerders budgetmeters • uniformiteit/duidelijkheid • afbetalingsplannen bij leveranciers reguleren • waarborgregeling • afhankelijk van wat er in het consumentenakkoord zal bepaald worden VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 60

61 RECENTE WETGEVING Katrien Gielis

62 Nieuw besluit goedgekeurd op 7/9/2012 (1) • in voege sinds 26 oktober 2012 • sensibilisering: in dropbrief netbeheerder wordt vergelijking gemaakt tussen dure tarief netbeheerder en laagste tarief op de markt (vanaf 1/2/2013) • budgetmeterklanten met schulden krijgen jaarlijks een transparant overzicht van schulden / opladingen (momenteel uitwerking door netbeheerders in overleg met VVSG, armoedeverenigingen, OCMW’s, kabinet, VREG, VEA) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 62

63 Nieuw besluit goedgekeurd op 7/9/2012 (2) • onterecht afgesloten = heraansluiting binnen 24u • netbeheerders bezorgen aan OCMW: • wekelijks lijst recente afsluitingen en heraansluitingen • wekelijks lijst van geplande afsluitingen • jaarlijks tegen 1 oktober lijst nog afgesloten toegangspunten • speciaal backoffice telefoonnummer en mailadres voor OCMW’s, CAW’s en SHM’s VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 63

64 Nieuw besluit goedgekeurd op 7/9/2012 (3) • mogelijkheid oplaadblokkade in plaats van fysisch afsluiten werd voorzien: • de netbeheerder programmeert in hun oplaadsysteem een blokkade voor een klant waarvoor een beslissing tot afsluiting bestaat • de klant komt aan je loket maar kan niet meer opladen (virtuele afsluiting) en moet contact opnemen met de netbeheerder • voordelen ten opzichte van fysisch afsluiten • gratis, geen kosten van afsluiting • snelle opheffing blokkade mogelijk na oplossing VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 64

65 Nieuw besluit goedgekeurd op 7/9/2012 (4) • klanten NB die schuldenvrij zijn krijgen gepersonaliseerde V-test (vanaf 1/7/2013) • leveranciers mogen huishoudelijke afnemers niet weigeren tenzij: • leverancier beperkt zich tot geografische markt • leverancier nog niet actief op distributienet klant • leveranciers levert alleen aan bepaalde segmenten (bv alleen professioneel) • leverancier is coöperatieve vennootschap • klant heeft nog schulden bij die leverancier VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 65

66 Andere wetgeving • federale wet van 25/8/2012 mbt diverse bepalingen rond energie – afschaffing verbrekingsvergoeding: sinds 13 september 2012 kunnen gezinnen en KMO's (jaarverbruik t/m 50 MWh E en 100 MWh G) gratis van leverancier veranderen • momenteel herwerking consumenten- akkoord ‘De consument in de vrijgemaakte energiemarkt’ VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 66

67 Vragen en klachten Sofie Lauwaert

68 Vragen • info@vreg.be info@vreg.be • gratis nummer 1700 (keuzetoets 4 Andere vraag) • als wij het antwoord niet weten, sturen we door naar de bevoegde dienst Wij beantwoorden heel veel vragen. Wat doen wij NIET: • bepalen van de sociale maximumprijs en de nettarieven, www.creg.bewww.creg.be • vastleggen van de heffingen, www.creg.bewww.creg.be • geven van specifieke uitleg over een individuele energiefactuur. Het is aan de leverancier om hierover uitleg te geven • beheren van aansluitingen (bv de overschakeling van een enkelvoudige naar een tweevoudige meter) of van meterstanden. Dit is voor de netbeheerder • informatie geven over contractuele en commerciële aspecten Contact Center FOD Economie Telefoon: 0800 120 33 (gratis) Fax: 0800 120 57 (gratis) info.eco@economie.fgov.be info.eco@economie.fgov.be • informeren over premies voor isolatie, energiebesparing en Rationeel Energieverbruik (REG), www.energiesparen.bewww.energiesparen.be VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 68

69 Klachten • VREG: • Aansluiting - weigering aansluiting - uitvoering aansluiting • Storingen - onderbrekingen - defecte meter - schade door storingen • Gratis elektriciteit • Afsluiting - budgetmeter – stroombegrenzer • Verhuizen (betwisting van meterstanden) • Betwisting meterstanden op de factuur www.vreg.be/een-klacht-indienen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 69

70 Klachten • Ombudsdienst voor Energie: • Onterechte leverancierswissel • Aanrekening van een verbrekingsvergoeding • Telefonische verkoop en deur-aan-deurverkoop van energiecontracten • Wijziging, verlenging en stopzetting van het energiecontract • Aangerekende energieprijs op de factuur • Kostprijs aansluiting - nettarieven - heffingen • Domiciliëring - terugbetaling door de leverancier • Verhuizen (geen betwisting van meterstanden) • Sociale maximumprijs • Betwisting van de factuur (behalve als het over meterstanden gaat) Koningsstraat 47 1000 Brussel 02/211.10.60 klacht@ombudsmanenergie.be www.ombudsmanenergie.be klacht@ombudsmanenergie.be www.ombudsmanenergie.be VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP • 70

71 VRAGEN?

72 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 l 1000 Brussel gratis telefoon 1700 l fax: 02 553 13 50 info@vreg.be klachten@vreg.be www.vreg.be Schrijf u in op onze nieuwsbrief, www.vreg.be/nieuwsbrief info@vreg.be klachten@vreg.be www.vreg.bewww.vreg.be/nieuwsbrief


Download ppt "Provinciale informatiesessies energie. Programma • 9.30-9.45u: Sociaal verwarmingsfonds • 9.45-10.45u: • V-test • Vergelijking dienstverlening leveranciers."

Verwante presentaties


Ads door Google