De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWW.ASTREALAW.BE De regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ Welke gevolgen op het vlak van witwassen? 18.02.2014 - Ken Roelands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWW.ASTREALAW.BE De regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ Welke gevolgen op het vlak van witwassen? 18.02.2014 - Ken Roelands."— Transcript van de presentatie:

1 WWW.ASTREALAW.BE De regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ Welke gevolgen op het vlak van witwassen? 18.02.2014 - Ken Roelands

2 WWW.ASTREALAW.BE Overzicht  Fiscale fraude en het ‘witwasprobleem’  Fiscale regularisatie  ‘Fiscaal verjaarde kapitalen’  Voorbeeld  Fiscale regularisatie anno 2014? 18-02-2014 2

3 WWW.ASTREALAW.BE Fiscale fraude en het ‘witwasprobleem’ 18-02-2014 3

4 WWW.ASTREALAW.BE ‘Witwasdreiging’  Witwassen belangrijk wapen in fiscale fraudebestrijding!  Fiscale fraude: aflopend misdrijf −Strafvordering: gewone verjaringstermijnen −Fiscale vordering: beperkte aanslagtermijnen  Witwassen: voortdurend misdrijf −Vervolging witwasmisdrijf zelfs na  verjaring fiscale misdrijven  na vervallen aanslagtermijnen 18-02-2014 4 Verjaringstermijn witwas vangt niet aan zolang het witwasmisdrijf duurt (!)

5 WWW.ASTREALAW.BE Wanneer witwasmisdrijf? Algemeen  Illegaal vermogensvoordeel (art. 42 Sw)  Vermogensvoordeel verkregen uit een basismisdrijf (bv. fiscale fraude)  Ook ontdoken belasting ?  dat wordt ‘witgewassen’ (drie witwasmisdrijven – art. 50 Sw)  Materiële toerekenbaarheid −Welke handeling wordt precies gesanctioneerd?  Morele toerekenbaarheid −Algemeen opzet (eerste en derde witwasmisdrijf) −Bijzonder opzet (tweede witwasmisdrijf) 18-02-2014 5

6 WWW.ASTREALAW.BE Illegaal ‘vermogensvoordeel’  Art. 505 Sw -> “zaken bedoeld in artikel 42,3°” Sw (verbeurdverklaring)  Vermogensvoordelen rechtstreeks uit het basismisdrijf verkregen  Goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld  Inkomsten uit de belegde voordelen 18-02-2014 6

7 WWW.ASTREALAW.BE Ontdoken belasting vermogensvoordeel?  Stellingenoorlog:  Minimalistische stelling: belastingbesparing is geen vermogensvoordeel (afgewezen door Cass.)  Tussenstelling: belastingbesparing is een vermogensvoordeel, maar is niet individualiseerbaar in het vermogen (art. 42,3° vereist identificeerbaarheid)  Maximalistische stelling: belastingbesparing is een vermogensvoordeel én kan worden ‘witgewassen’ (standpunt van de wetgever) 18-02-2014 7

8 WWW.ASTREALAW.BE Ontdoken belasting vermogensvoordeel?  Cass. 22 oktober 2003:  rechter kan rechtmatig beslissen dat ontdoken belasting een dergelijk vermogensvoordeel vormt  Vermogensvoordelen omvatten elk economisch voordeel uit een (belasting)misdrijf, zelfs als ze in het vermogen niet (meer) identificeerbaar zijn (Cass. 8/11/05)  Wet van 10 mei 2007: maximalistische stelling  Gevolg  Niet-aangegeven fondsen of niet-aangegeven inkomsten daaruit =dergelijke vermogensvoordelen  Dezelfde fondsen voorwerp misdrijf van fiscale fraude en nadien van witwasmisdrijf (  verboden gedraging) 18-02-2014 8

9 WWW.ASTREALAW.BE Eerste witwasmisdrijf (art. 505, eerste lid, 2° Sw) “zij die zaken bedoeld in artikel 42,3°, kopen, ruilen of om niet ontvangen, bezitten, bewaren of beheren ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen, de oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen”  Materieel element  “kopen, ruilen of om niet ontvangen, bezitten, bewaren of beheren”  bv. erven, storten/afhalen gelden bankrekening, beheer door een derde  Moreel element: “kenden of moesten kennen” van de illegale oorsprong bij aanvang van de handeling  Fiscale exceptie  Alleen vervolging witwassen “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” −Vóór 29/7/2013: “ernstige en georganiseerde fiscale fraude”  Meldingsplichtigen naleving meldingsplicht preventieve witwaswet 18-02-2014 9

10 WWW.ASTREALAW.BE “Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”  Verruiming begrip - W. 15/7/2013  Vóór 29/7/2013: ernstige én georganiseerde fiscale fraude  Vanaf 29/7/2013: “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”  ‘Ernst’ van de inbreuk hangt af van:  Het vervaardigen of gebruiken van valse documenten  De grootte van het bedrag en het abnormaal karakter van dit bedrag rekening houdend met de activiteiten of de vermogenstoestand van de cliënt  Mate van organisatie is nu slechts 1 van de criteria voor beoordeling ernst  Belang  Preventieve witwaswetgeving (sneller melden)  Repressieve witwaswetgeving: voor 1 e en 3 e witwasmisdrijf  Fiscale regularisatie EBA-ter ( ‘type II’, uitsluitingsgronden) 18-02-2014 10

11 WWW.ASTREALAW.BE Tweede witwasmisdrijf (art. 505, eerste lid, 3° Sw) “zij die zaken, bedoeld in artikel 42,3°, omzetten of overdragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden”  Materieel element  ‘omzetten’ vermogensvoordelen: converteren van de illegale oorsprong  ‘overdragen’ vermogensvoordelen: om niet worden vervreemd, of in bewaring of beheer aan een derde worden gegeven  Bv. aankoop van effecten of vastgoed, inbreng in vennootschap, overbrengen ‘zwart’ geld naar België en door derde laten beheren  Moreel element: “met de bedoeling ervan te verbergen of te verdoezelen” (bijzonder opzet)  Geen fiscale exceptie (ook vervolging voor witwassen ‘gewone’ fiscale fraude) 18-02-2014 11

12 WWW.ASTREALAW.BE Derde witwasmisdrijf (art. 505, eerste lid, 4° Sw) “zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken verhelen of verhullen, ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen, de oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen”  Materieel element  “Verhelen of verhullen” van “de aard, oorsprong, vindplaats […]”  bv. gebruik van stromannen of schermvennootschappen, het maken van omwegen via belastingparadijzen  Moreel element: illegale oorsprong “kenden of moesten kennen”  Fiscale exceptie  Alleen vervolging witwassen “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” −Vóór 29/7/2013: “ernstige en georganiseerde fiscale fraude” −Niet voor (mede)dader of medeplichtige fiscaal basismisdrijf  Meldingsplichtigen naleving meldingsplicht preventieve witwaswet 18-02-2014 12

13 WWW.ASTREALAW.BE Fiscale regularisatie 18-02-2014 13

14 WWW.ASTREALAW.BE Opwarming van het fiscaal klimaat Economische crisis…  Erosie van het fiscaal bankgeheim  Doorbraak Belgisch fiscaal bankgeheim (sinds 1/07/2011) −Centraal Aanspreekpunt bij NBB (vanaf 1 mei 2014)  (On)gewilde lekken bij buitenlandse banken (KB-Lux, ‘offshoreleaks’, verkoop bankgegevens)  Geen Rubik-akkoord met Zwitserland (poging bescherming bankgeheim)  Erosie van de fiscale privacy (o.a. informatie-uitwisseling)  EU: uitbreiding Spaarrichtlijn (2017: levensverzekeringen), administratieve samenwerking (RL 2011/16/EU), invorderingsbijstand (RL 2010/24/EU)  OESO: aanpassing DBV’s (art. 26 OESO, Luxemburg, Zwitserland, TEIA)  Naar een Europese variant van FATCA (i.e. informatie-uitwisseling met de VS)? 18-02-2014 14

15 WWW.ASTREALAW.BE  Afschaffing effecten aan toonder  Enkel gedematerialiseerde effecten of op naam  Vanaf 2015: gedwongen verkoop t.v.v. Deposito- en Consignatiekas  Opvoeren strijd tegen fiscale fraude  Verscherping preventieve en repressieve witwaswetgeving  Invoering begrip “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” (zie hoger)  Beperking cash-betalingen (vanaf 2014: € 3.000)  Aangifte buitenlandse levensverzekeringen en private vermogensstructuren  Verzwaring sancties (belastingverhogingen, boetes) … focus op fraudebestrijding eerder dan op relance ? 18-02-2014 15

16 WWW.ASTREALAW.BE  Angst voor (strengere) sancties bij ontdekking  Toenemend risico op ontdekking (informatie-uitwisseling)  Vrije beschikking officieel vermogen (zonder indiciair & witwasprobleem)  Gemoedsrust  Veiligstellen volgende generaties (successieplanning) 18-02-2014 16 Waarom regulariseren ?

17 WWW.ASTREALAW.BE Historiek inkeerregelingen  Spontane regularisatie  De fiscale zekerheid (art. 53 W. 28/12/1983)  Eenmalige bevrijdende aangifte (W. 31/12/2003)  Fiscale Regularisatie (EBA-bis) (W. 27/12/2005)  EBA-ter (W. 11/7/2013)  Nieuwe regularisatieronde? 18-02-2014 17

18 WWW.ASTREALAW.BE Enkele cijfers 18-02-2014 18 Eerste ronde (‘EBA’) Tweede ronde (‘EBA-bis’) 2006-2013 Derde ronde (‘EBA-ter’) Afgesloten op31/12/200414/07/201331/12/2013 Dossiers18.54326.0076.185 Opbrengst± 496 miljoen± 1,7 miljard± 800 miljoen

19 WWW.ASTREALAW.BE Eenmalig Bevrijdende Aangifte (‘EBA’)  W. 31/12/2003  ‘Eenmalig’ (tot 31/12/2004)  Enkel natuurlijke personen  Forfaitaire bijdrage van 6% / 9%  Sommen, kapitalen en roerende waarden in bezit op 1 juni 2003 (i.e. fixatiemoment)  Fiscale, sociale & strafrechtelijke immuniteit  Dreigend klimaat: Spaarrichtlijn, 100%-boete bij verzuim, strenge rechtspraak, preventieve witwaswetgeving 18-02-2014 19

20 WWW.ASTREALAW.BE Herkansingsmogelijkheid via ‘EBA-bis’  Programmawet 27/12/2005  Indienen regularisatie-aangifte bij Contactpunt Regularisaties  Natuurlijke & (bepaalde) rechtspersonen  Betalen regularisatie-heffing  Aan normaal belastingtarief  Zonder belastingverhoging of boetes, voor bepaalde inkomsten wel tariefverhoging (+5%/10%)  Fiscale & (beperkte) strafrechtelijke immuniteit  Enkel strafrechtelijke immuniteit voor fiscale fraude en fiscale valsheid, niet voor aanverwante misdrijven (misbruik vennootschapsgoederen, boekhoudwetgeving)  Attest geen uitwerking bij witwasmisdrijf & inkomsten uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude! 18-02-2014 20

21 WWW.ASTREALAW.BE Regularisatie van de laatste kans (‘EBA-ter’)?  Wet 11/7/2013  Uitbreiding toepassingsgebied (personeel en materieel)  Ook ‘zware’ fraude (ernstige én georganiseerde fiscale fraude,‘type II’)  Ook ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ (35%)  Tariefverhoging  Sociale regularisatie (zelfstandigen) mogelijk  Uitbreiding strafrechtelijke immuniteit (accessoire misdrijven)  Beperking van de fiscale uitsluitingen  ‘Definitief’ afgelopen op 31/12/2013 18-02-2014 21

22 WWW.ASTREALAW.BE  Natuurlijke personen  Onderworpen aan PB (inwoners) of BNI (niet-inwoners)  Rechtspersonen  Venn.B. (binnenlandse venn.; oneigenlijke vzw’s)  BNI (buitenlandse venn.)  RPB (bv. vzw’s)  Ook burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (zie art. 29 WIB92; bv. trusts, stichtingen, enz.) 18-02-2014 22 Wie kon regulariseren ?

23 WWW.ASTREALAW.BE  Alle sommen, waarden, kapitalen en inkomsten  Ongeacht de aard/oorsprong van de inkomsten  Ongeacht of deze zich nog in het vermogen bevinden (cf. EBA: fixatie)  Ook “ernstige en georganiseerde fiscale fraude” (‘type II’; boete: +20% i.p.v. +15%)  Ook ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ (zie verder)  Directe belastingen, BTW, registratie- en successieR., (regionale bel.)  Regularisatie van sociale bijdragen 18-02-2014 23 Wat kon men regulariseren ?

24 WWW.ASTREALAW.BE Twee ‘types’ regularisatie  Type I: ‘gewone’ fraude  +15%  Te verantwoorden in ‘fraudeschema’ (bijlage)  Type II: “ernstige én georganiseerde” fraude  +20%  Onduidelijk begrip (zie hoger)  Nut fraudeschema?  Aanwezigheid van bepaalde ‘structuur’?  Misbruik van vertrouwen / misbruik van vennootschapsgoederen  Niet relevant voor fiscaal verjaarde kapitalen (uniform tarief: 35%) 18-02-2014 24

25 WWW.ASTREALAW.BE  NT = normaal tarief in belastbaar tijdperk waarin inkomsten verworven (incl. AGB/crisisbelasting)  Cf. HvJ Dijckman (gemeentebelasting)  Geen verrekening woonstaatheffing (CPR  EU-recht) 18-02-2014 25 Overige inkomsten Beroeps- inkomsten BTW- handelingen Fiscaal verjaarde kapitalen Fiscale fraude ‘type I’ NT + 15% NT (+ 15%)35% Fiscale fraude ‘type II’ NT + 20% NT (+20%)35% Wat kost het ?

26 WWW.ASTREALAW.BE Regularisatie zonder uitwerking  Bepaalde inkomsten (regularisatie niet mogelijk)  Inkomsten voorwerp witwasmisdrijf (art. 505 Sw.), behalve witwas in kader van fiscale fraude (incl. ernstige fiscale fraude) & fiscale valsheid  Inkomsten komend uit hoofdmisdrijf voorzien in witwaspreventiewet, behalve indien deze inkomsten afkomstig zijn van: −“ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” (vanaf 29/7/2013) −misbruik van vennootschapsgoederen −misbruik van vertrouwen  regularisatie onder ‘type II’ (+20% boete)  Na (schriftelijke) kennisgeving specifieke onderzoeksdaden  Eerdere regularisatieaangifte na 15/7/2013 18-02-2014 26

27 WWW.ASTREALAW.BE (Para)fiscale immuniteit  Na betaling heffing geen taxatie meer (=immuniteit)  Geen belasting, geen belastingverhoging, geen nalatigheidsinteresten, geen boetes  mits juiste kwalificatie  Regularisaties mogen niet worden gebruikt voor:  Fiscale onderzoeks- of controleverrichting (bv. indiciaire taxatie)  Melding inbreuken aan parket  Geen gegevensuitwisseling (uitz. lokale taxatiedienst m.b.t. beroepsinkomen)  Sociaalrechtelijke gevolgen (p.m.) 18-02-2014 27

28 WWW.ASTREALAW.BE Strafrechtelijke immuniteit  Geen strafvervolging/straf voor fiscale misdrijven en witwassen (art. 127§1)  Ook voor mededaders of medeplichtigen  Niet voorwerp uitgemaakt opsporings/gerechtelijk onderzoek  Regularisatie conform wettelijke voorwaarden ingediend en heffingen betaald  Voor alle andere misdrijven blijft strafvervolging mogelijk  Wel vrijstelling voor ‘daders’ van: −Gebruik van valsheid (art. 193-197 Sw.), misbruik van vertrouwen (art. 491 Sw.), misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492 bis Sw.), faillissementsmisdrijven (art. 489-490bis Sw.), art. 16 W. 17/7/1975 (boekhoudwetgeving), art. 12 KB 5/10/2006 (beperking export liquide middelen), strafbepalingen W.venn. −  gepleegd m.o.o. vergemakkelijken fiscale misdrijven en witwassen  Geen mededelingsplicht aan parket (wel overmaking CFI)  Géén civielrechtelijke immuniteit 18-02-2014 28

29 WWW.ASTREALAW.BE Preventieve witwaswetgeving (p.m.)  Aanbevelingen FAG (FATF)  EBA-ter conform internationale witwasnormering  Verruimde rol CFI  CPR deelt elke individuele regularisatie mee aan CFI −Regularisatieattest & aangifte met verklaringen (excl. fraudeschema) −CFI kan fraudeschema niet opvragen (parket eventueel wel)  CFI kan haar wettelijke opdracht vervullen (o.a. informatie meedelen aan parket, Staatsveiligheid, enz.)  Bericht CFI 1/11/13 over hangende regularisaties EBA-bis 18-02-2014 29

30 WWW.ASTREALAW.BE ‘Fiscaal verjaarde kapitalen’ 18-02-2014 30

31 WWW.ASTREALAW.BE Begrip ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ Artikel 121,8° Programmawet 2005 “[…] kapitalen ten aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de termijnen [opsomming artt. WIB, WTBW, W.Succ., W.Reg., W.Taksen], geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen op het ogenblik van de indiening van de regularisatieaangifte en in hoofde van diegene op wiens naam de regularisatieaangifte is ingediend.” Artikel 122/1, §1, 1° Programmawet 2005 “Fiscaal verjaarde kapitalen die afkomstig zijn van de fiscale misdrijven bedoeld in artikel 127, §1 [fiscale fraude en witwassen ervan], die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan 35 percentpunten op het kapitaal.” 18-02-2014 31

32 WWW.ASTREALAW.BE Begrip ‘fiscaal verjaarde kapitalen’  Fiscaal verjaarde kapitalen  kapitalen  t.a.v. waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de termijnen (WIB, WBTW, W.Succ., W.Reg en W.taksen) geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen  op het ogenblik van de indiening van de regularisatieaangifte  in hoofde van diegene op wiens naam de regularisatieaangifte is ingediend  die afkomstig zijn fiscale fraude en witwassen ervan  al dan niet onder de vorm van levensverzekeringen 18-02-2014 32

33 WWW.ASTREALAW.BE Fiscaal verjaard?  Verjaringstermijnen  Inkomstenbelastingen: 7 aanslagjaren (RV/BV 5 AJ)  BTW: 7 kalenderjaren  Successierechten: max. 10 jaar na verstrijken aangiftetermijn  Registratierechten: max. 15 jaar  Diverse Rechten & Taksen: max. 6 jaar  Op moment van indiening  Geen vaste peildatum EBA  Complex en soms feitelijke ongelijkheid  Voorbeeld: −Regularisatie niet-aangegeven successie oom (overlijden: 15/5/2003) −Indiening vóór 15/10/2013: nog niet verjaard -> 80% −Indiening vanaf 15/10/2013: verjaard -> 35%! 18-02-2014 33

34 WWW.ASTREALAW.BE ‘Afkopen’ strafrechtelijke immuniteit  Witwasmisdrijf  EBA-bis - problemen  Enkel strafrechtelijke immuniteit voor fiscale fraude & fiscale valsheid  Regularisatie geen uitwerking bij witwasmisdrijf (& inkomsten uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude)  Volledige fiscaal verjaarde “kenbare” fraude regulariseren (+10% boete)? − in praktijk meestal slechts 7 jaar (louter niet-verjaarde inkomsten), sommige meer dan 7 jaar (bv. 10 jaar)  EBA ter  Regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’  Strafrechtelijke immuniteit voor (fiscale fraude en) witwasmisdrijf 18-02-2014 34

35 WWW.ASTREALAW.BE 35%-tarief  Oorsprong fiscaal verjaarde fraude irrelevant  Ongeacht gewone fiscale fraude (‘type I’) of ernstige én georganiseerde fiscale fraude (‘type II’)  Zeker amnestie-effect  ‘Brave’ spaarder met niet aangegeven (fiscaal nog niet verjaard) dividend-inkomen wordt zwaarder belast (nl. 40%, 25% NT + 15% boete) dan creatieve fraudeur met ontdoken (fiscaal verjaarde) beroepsinkomen die vermogen lang genoeg kon verbergen (regularisatie aan 35%)!  Lagere regularisatieheffing voor de zware langdurige fraude  De zware fraudeur doet met de regularisatie voordeel (regularisatie gewoon tarief) 18-02-2014 35

36 WWW.ASTREALAW.BE Amnestie-effect van het 35%-tarief Beroepsinkomen (50% + 21% btw) Interesten (15% RV) Dividenden (25% RV) Successie zijlijn (Vl. Gew.: 65%) Verjaarde fraude (35% tarief ) € 3.500 Geen fraude (normaal tarief) € 7.100 (+36%)€ 1.500 (-20%)€ 2.500 (-10%)€ 6.500 (+30%) Gewone fraude (+ 15% boete) € 8.600 (+51%)€ 3.000 (-5%)€ 4.000 (+5%)€ 8.000 (+45%) Ernstige fraude (+ 20% boete) € 9.100 (+56%)€ 3.500€ 4.500 (+10%)€ 8.500 (+50%) 18-02-2014 36 Hypothese: inkomen van 10.000 EUR

37 WWW.ASTREALAW.BE Omvang aan te geven kapitaal  Peildatum? (vaak 31/12/2005)  Omvang  Enkel ‘zwart’/’grijs’ kapitaal (niet het volledige kapitaal)  In principe ook opnames  Voor zover nog niet strafrechtelijk verjaard  Uitgezonderd nog niet verjaarde belastingen (bv. successierechten)  Inclusief premies levensverzekeringen, geld in kluis / onder matras (FAQ)  CPR: verantwoordelijkheid aangever… 18-02-2014 37

38 WWW.ASTREALAW.BE “onder de vorm van levensverzekeringen”  Artikel 122/1, §1, 2° Programmawet 2005 “Fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van levensverzekeringen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan 35 percentpunten op het kapitaal.” 18-02-2014 38

39 WWW.ASTREALAW.BE “onder de vorm van levensverzekeringen”  Fiscaaltechnisch volstrekt overbodig  Voor regularisatie geen invloed of kapitaal nu in levensverzekering zit of niet  Andere reden?  Viseren ‘constructies’ met buitenlandse levensverzekeringen (bv. tak 21/23)  Strafrechtelijk witwasrisico  Aangifteplicht (AJ 2013)  Regularisatie premie (niet actuele waarde)  Vb. in 2001 storting 250.000 ‘wit’ geld en in 2002 100.000 ‘zwart’ geld en thans waarde polis van 500.000  Enkel 35% berekenen op 100.000 18-02-2014 39

40 WWW.ASTREALAW.BE Voorbeeld 18-02-2014 40

41 WWW.ASTREALAW.BE Casus  Een belastingplichtige erft in 2010 een Luxemburgse effectenrekening van zijn tante t.w.v. € 1.000.000. Dit wordt niet opgenomen in de aangifte in de successierechten.  Fiscale fraude in zijn hoofde?  (mogelijke) fraude van zijn tante?  Niet-vermelden van de rekening in de successieaangifte (verj. 10j)  Niet-aangeven van de inkomsten opgebracht door deze rekening (verj. 7j)  Witwasmisdrijf?  Eerste witwasmisdrijf −Materieel element: “zij die […] om niet ontvangen” −Moreel element: “oorsprong kenden of hadden moeten kennen” −Enkel: “ernstige, al dan niet georganiseerde fiscale fraude” 18-02-2014 41

42 WWW.ASTREALAW.BE EBA-ter?  Bevreesd voor de gepleegde fraude en dreigend risico op fiscale en/of strafrechtelijke vervolging, overwoog hij zijn fiscale situatie te regulariseren onder EBA-ter  Kostprijs ?  Regularisatie successie-fraude −65% + 15% boete = 80% −€ 1.000.000 x 80% = € 800.000  Regularisatie van de interesten na successie −2010 & 2011: 15% + 15% boete = 30% −2012: 21% +15% boete = 36% (evt. +4% ‘rijkentaks’)  Regularisatie van de dividenden na successie −25% + 15% boete = 40% 18-02-2014 42

43 WWW.ASTREALAW.BE Alternatieven?  Zijn adviseur stelt hem voor om toekomstige fraudes te voorkomen en de verjaringstermijnen van de gepleegde fraudes af te wachten. Concreet stelt hij de volgende investeringen voor: 1.Goudstaven 2.Luxemburgs levensverzekeringscontract (tak 21) 3.Kapitalisatie-BEVEK/SICAV (Lux.) 4.Belgische aandelen/obligaties (nog steeds op Lux. effectenrekening) 18-02-2014 43

44 WWW.ASTREALAW.BE Goud  Geen jaarlijks belastbaar inkomen (geen jaarlijkse aangifte)  Geen verplichting tot aangifte van de goudstaven  Witwasrisico?  Tweede witwasmisdrijf −Materieel: goudstaven niet op naam, maar “verborgen” in koffer/kluis −Moreel: is verbergen ook doel van de omzetting (bijzonder opzet)?  Derde witwasmisdrijf −Materieel: verhullen vindplaats −Moreel: het louter “wetens en willens” verbergen volstaat, zonder dat dit ook doel omzetting geweest moet zijn (algemeen opzet) 18-02-2014 44

45 WWW.ASTREALAW.BE Levensverzekeringscontract  2% verzekeringstaks  Geen jaarlijks belastbaar inkomen (geen jaarlijkse aangifte)  Aangifte buitenlandse rekening (geen reële sanctie)  Witwasrisico?  Tweede witwasmisdrijf: −Materieel: product op naam, dus geen “verberging” (nuanceren: zie hieronder) −Moreel: is verbergen ook het doel v/d omzetting (bijzonder opzet)?  Derde witwasmisdrijf: −Materieel: blijft product “op naam”, maar hij sluit wel rekening A en opent levensverzekering  Via nieuw product vermijdt hij aangifte belastbare inkomsten  Indirect verhullen vindplaats? −Moreel: algemeen opzet volstaat  Cass. 27 april 2010: witwasmisdrijf 18-02-2014 45

46 WWW.ASTREALAW.BE Kapitalisatie-SICAVs  Aangifte buitenlandse rekening (geen reële sanctie)  Geen jaarlijks belastbaar inkomen (  > 75% in aandelen en gekapitaliseerd)  Witwasrisico?  Tweede witwasmisdrijf: −Materieel: product is op naam dus geen “verberging” −Moreel: bijzonder opzet vereist  Derde witwasmisdrijf: −Materieel: in casu, dezelfde rekening op naam, maar met een andere investeringsstrategie  Via nieuwe strategie vermijdt men aangifte belastbare inkomsten  Indirect verhullen vindplaats?  MERK OP (!): ook het verhullen van de “aard” is materieel toerekenbaar −Moreel: algemeen opzet volstaat 18-02-2014 46

47 WWW.ASTREALAW.BE Beleggen in Belgische aandelen/obligaties  Aangifte buitenlandse rekening (geen reële sanctie)  Inkomen belastbaar à 25% RV (anoniem)  Witwasrisico?  Tweede witwasmisdrijf: −Materieel: rekening nog steeds op dezelfde naam dus geen “verberging”? −Moreel: bijzonder opzet vereist  Derde witwasmisdrijf: −Materieel: dezelfde rekening op naam, maar andere investeringsstrategie  Nieuwe strategie resulteert in anonieme bronbelasting  Indirect verhullen vindplaats?  Impact van het feit dat het om Belgische tegoeden gaat? −Moreel: algemeen opzet volstaat 18-02-2014 47

48 WWW.ASTREALAW.BE Fiscale regularisatie anno 2014? 18-02-2014 48

49 WWW.ASTREALAW.BE Risico’s wanneer u niets doet  Fiscaal risico: belasting, boetes, verhogingen, nalatigheids- interesten  Belastingverhoging tot 200% (min. 50% bij fraude)  Strafrechtelijk risico: gevangenisstraffen, geldboetes, verbeurdverklaring  Minnelijke schikking is geen recht…  Wijzigend fiscaal klimaat (zie hoger)  Moelijker om buitenlandse fondsen verborgen te houden (o.a. informatie-uitwisseling)  Moelijker om zwart kapitaal te repatriëren, te gebruiken  Regulariseren? 18-02-2014 49

50 WWW.ASTREALAW.BE Welke opties?  Afhankelijk van aard van de fraude en of al dan niet verjaard  Voortaan opnemen in aangifte  Enkel voor toekomst, risico op fiscaal onderzoek (startschot om te regulariseren), onzekerheid, boetes?  Lokale controleur?  Registratiekantoor successierechten (indien enkel successierechten)  BBI  objectiever dan lokale controleur  kan anoniem (bv. via advocaat), onderhandelen over boetes/belastingverhoging (in verleden vaak 10%-30%)  Meldingsplicht parket voor ernstige misdrijven (slechts 6%/7% van de dossiers)  Parket  Enkel fiscaal verjaarde fraude 18-02-2014 50

51 WWW.ASTREALAW.BE Vragen? 18-02-2014 51

52 WWW.ASTREALAW.BE ASTREA bv cvba ANTWERPEN RODERVELDLAAN 3 B-2600 ANTWERP T +32 3 287 11 11 F +32 3 287 11 12 BRUXELLES LOUIZALAAN 235/ AVENUE LOUISE 235 B-1050 BRUSSELS T +32 2 215 97 58 F +32 2 216 50 91 Hartelijk dank voor uw aandacht! Ken Roelands kro@astrealaw.be


Download ppt "WWW.ASTREALAW.BE De regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ Welke gevolgen op het vlak van witwassen? 18.02.2014 - Ken Roelands."

Verwante presentaties


Ads door Google