De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tactus 10 jaar verslaafde bemoeizorg of bemoeiende verslavingszorg? • Geschiedenis en ontstaan van de bemoeizorg • De ontwikkeling van bemoeizorg • De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tactus 10 jaar verslaafde bemoeizorg of bemoeiende verslavingszorg? • Geschiedenis en ontstaan van de bemoeizorg • De ontwikkeling van bemoeizorg • De."— Transcript van de presentatie:

1

2 Tactus 10 jaar verslaafde bemoeizorg of bemoeiende verslavingszorg? • Geschiedenis en ontstaan van de bemoeizorg • De ontwikkeling van bemoeizorg • De werking in praktijk en omgaan met weerbarstigheden • Wanneer moeten we stoppen met de bemoeizorg

3 Opdracht Vraag aan uw buurman of buurvrouw naar een zekerheid en stel dat vervolgens op uw manier ter discussie. Gebruik desnoods een diagnose, classificatie of ander waardeoordeel om haar/hem te overtuigen. Zet h’m op!

4 ONTSTAAN VAN BEMOEIZORG OVERLAST ZORG +

5 Je moet ze achter de broek (aan) zitten

6 Maar wie heeft hier de broek eigenlijk aan?

7 Maatpak of Hoedje? De tragische maar onontkoombare geschiedenis van de broek

8 Een Visie: over de samen-leving 2009: * gefragmenteerd zonder instituties als bindweefsel * individualisme * Gebrek aan UBUNTU? • Roep om zekerheid/houvast: DBC of schijnbare zekerheid? • Grenzen aan de maakbaarheid?

9 waarheid juistheid echtheid Waarheidstrechter Kunneman Evidence based Communicatie / betekenis hulp relatie

10 Evidence based Practice based evidence •Volgens getoetste methode •goed onderbouwd •helpt organisatie en werk inzichtelijk te maken •nadeel: schijnbare controle •Reageert op toegepaste methode •kijkt naar praktische evidence in individuele situatie •stimuleert zelf denken en creativiteit

11 2-4-6 Er zit een wetmatigheid in deze rij. Jij mag die wetmatigheid aangeven door net zo vaak een rij van drie cijfers te maken en ik zal vertellen of het juist is. Ikea bankstel kopen: beredeneren en nadenken of meteen kiezen. Wat maakt gelukkig?? (uit Ap Dijksterhuis)

12 Het slimme onbewuste Ap Dijksterhuis Contact en intuïtie

13 De praktijk • Mensen weer in beeld • Samenwerken: niemand kan het alleen • Methodiek is cliëntgerichter geworden • De zorg mag weer sociaal psychiatrisch • Dwang is toegenomen; ellende zichtbaar gemaakt? Je laat mensen niet in de steek! • De wijk als werkpraktijk • Hoe is dat gegaan?

14 De bemoeizorg “werkzame bestanddelen” • Je laat mensen die problemen hebben niet in de steek. Je moet ze achter de broek aan zitten! • Contact is de belangrijkste drijvende kracht: presentie een essentieel vervoermiddel • het gaat om geluk, welzijn, meedoen en daarnaast ook om behandelen • het verhaal doet er toe; Het narratief • stimuleren van buitenaf: waarde toekennen aan het gehavende; motiveren desnoods met drang en als het moet met dwang

15 1 2 3 4 1.vakkennis/ vaardigheden 2.Intermediaire vaardigheden: communicatieve/ sociale 3.waarden en normen 4.persoonlijke geaardheid/ zelfconcept Presentie: Andries heeft het vanmorgen al gezegd

16 Betekenis narratief •Betekenisgeving •wederkerigheid relatie (hangt tegen presentie aan) •contact moment •erkenning •werkt motiverend •Identiteits ontwikkeling •zingeving •vlottrekken eigen levensontwerp

17 Positief effect op integratie 1 •Een verhaal kunnen maken van je eigen leven •verbanden kunnen aangeven tussen verschillende episodes in je leven •actieve identificatie met de in de hulpverlening gehanteerde normen en waarden •op praktische en narratief niveau activiteiten ontplooien om toekomstplannen te funderen •streven naar verandering van eigen leefomstandigheden

18 Positief effect op integratie 2 •Breuken erkennen en motivatie aan de dag leggen om te veranderen •gebruik maken van morele hulpbronnen b.v. moederrol •eigen grenzen aangeven i.p.v. verschuilen achter externe regels of andermans belangen •kritische houding t.o.v. hulpverlening •actief gebruik maken van rechten

19 Principes Miller&Rollnick - nadruk op persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid - weerstand is interpersoonlijke handelingspatroon (reflectie) -vanuit acceptatie en betrokkenheid komen via onderhandelen tot doelen en veranderingsstrategieën - hulpverlener verkent en reflecteert de perceptie van cliënt zonder correctie - hulpverlener belicht mogelijke veranderingsstrategieën - eigen probleemoplossend vermogen van cliënt belichten - hulpverlener legt discrepantie tussen doel en doen bij cliënt bloot om motivatie op te wekken

20 Is er een keerzijde aan bemoeizorg? • Bemoeizorg als panacee ( Mythisch geneesmiddel dat overal werkt )? Overlast in Noorderplantsoen • Sluit institutionele zorg voldoende aan! • Het gevaar van toeleiden (b.v. Critical time intervention) • Niches zijn nodig om afwijkend gedrag te tolereren • Als uitgangpunt één-dimensionaal blijft, kun je er beter mee stoppen. Het gaat om wonen, zorg en dagbesteding in onderlinge samenhang • Zit het voldoende in de wijk of samenleving? • Creativiteit is voor bemoeizorg essentieel als tegenhanger van institutionalisering. Gevaar van bureaucratie en protocol

21 Zorgvermijding en zorgverlamming

22 Zorgvermijding en -verlamming

23 geluk •Autonomie •nuttige contacten •zinvolle dagbesteding/ werk

24 De vos en het prinsje Hoe word ik tam?


Download ppt "Tactus 10 jaar verslaafde bemoeizorg of bemoeiende verslavingszorg? • Geschiedenis en ontstaan van de bemoeizorg • De ontwikkeling van bemoeizorg • De."

Verwante presentaties


Ads door Google