De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Compliancerisico bij uitbesteden Antal Hesseling Global Lead Buyer, Atos Origin Deze presentatie is op persoonlijke titel. Er kunnen geen rechten aan worden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Compliancerisico bij uitbesteden Antal Hesseling Global Lead Buyer, Atos Origin Deze presentatie is op persoonlijke titel. Er kunnen geen rechten aan worden."— Transcript van de presentatie:

1 Compliancerisico bij uitbesteden Antal Hesseling Global Lead Buyer, Atos Origin Deze presentatie is op persoonlijke titel. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.7 september 2009

2 Atos Origin In vogelvlucht •Internationale IT-dienstverlener •Jaaromzet 5,4 miljard euro •50.000 werknemers in 40 landen •Headquarters in Parijs Servicelines •Atos Consulting •Systems Integration •Managed Operations

3 Snapshots “ TNT dreigt met uitbesteden ”, Telegraaf 27 maart 2009 “ Revenue tax data outsourcing plans anger unions ”, The Times, 5 augustus 2009 “ Defensie gaat inlichtingenwerk Uruzgan uitbesteden ”, Telegraaf, 23 januari 2009 “ Blackwater sollte Terroristen-Killer rekrutieren ”, Der Spiegel 22 augustus 2009 “ Le site Sanofi de Porcheville ne fermera pas ”, Lib é ration, 2 augustus 2008 “ The main contributing factors that came together to form a perfect storm include a.o.: • poor incentives in regulatory frameworks; • poor underwriting standards; • outsourcing of the due diligence process to the rating agencies. ” Naar N. Wellink, Key note speech in Peking, November 2008

4 Het speelveld in een notedop • • • • • • Opdrachtgever Opdrachtnemer compliance propositie Verwacht voordeel Risico inschatting Verwacht voordeel Risico inschatting uitbesteden OVEREENKOMST compliance j j j j

5 Core competences Transactie- kosten Sociale wetenschappen Stakeholder theorie Partnering allianties Agencykosten Economische verklaringen UITBESTEDEN

6 Core Competences •Definitie Het collectieve gedachtegoed van een organisatie op het gebied van de coördinatie van kennis, kunde, ervaring en technologiestromen •De ontwikkeling van de core competences hangt af van de inschatting van de huidige en toekomstige waarde van bedrijfsprocessen •Uitbesteden is een instrument om aan de verwachtingen te voldoen •Verwacht resultaat:  Korte termijn -> kostenreductie  Lange termijn -> portfolio dat aan toekomstige vraag voldoet

7 Transactiekosten •Maken (interne organisatie) vs kopen (de markt) •Definitie De kosten van informatie, onderhandeling, toezicht en handhaving van de afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever •Kenmerken transacties  Frequentie  Onzekerheid  Asset specificity •Incomplete overeenkomsten  Beperkt probleemoplossend vermogen  Bounded rationality  Opportunisme

8 Asset specificity Vrije Markt Interne organisatie Hybride S=0 S > 0 V > 0 Markt Intern

9 Agencykosten •Definitie De kosten om de belangen van principaal en agent tijdens de looptijd van de overeenkomst met elkaar in overeenstemming te houden •Agencykosten  Kosten van toezicht (“monitoring”)  “Bonding” kosten  Resterend verlies •Hoogte agencykosten  Informatie-assymetrie  Mate van doelovereenkomst  Risikoperceptie •Uitbesteden minimeert bepaalde agencykosten

10 Waarom uitbesteden? •De theorie  Lagere transactiekosten  Lagere agencykosten  Meer concurrentiekracht •In concreto  Lagere kosten  Hogere kwaliteit  Meer flexibiliteit  Meer concurrentievermogen  Lagere risicoperceptie

11 Risico’s •Onvoorziene kosten  Stelposten  Meerwerk  Extra toezicht  Aanpassingen / complexiteit •Verlies aan concurrentiekracht  Afname expertise  Afname flexibiliteit •Algemene risico’s  Taal en cultuur  Wisselkoers  Vermindering rechtszekerheid

12 IT Risico’s •Onduidelijke requirements, scope en/of objectives •Change management •Technische skills •Project management •Documentatie •Excessieve innovaties, nieuwe technologie •Beperkt kostenbewustzijn, tunnelblik •Gebrek aan commitment leiding en/of gebruikers •(Non)-migraties •Incomptabiliteit •Security •Contract en “voorraad” management •Leveranciers “lock in” •Etcetera, etcetera...

13 Compliance nader bekeken • • • • • • Opdrachtgever Opdrachtnemer compliance propositie Verwacht voordeel Risico inschatting Verwacht voordeel Risico inschatting uitbesteden OVEREENKOMST compliance j j j j

14 Compliance Van Dale vertaalt: •Volgzaamheid •Onderdanigheid •Buigzaamheid EN In compliance with: •In overeenstemming met •Vrij vertaald: “handelen in overeenstemming met de regels”

15 Compliance Zorgvuldig handelen is niet vanzelfsprekend: •Veel belanghebbenden -> verschillende doelen •Informatie assymetrie •Transactiefrequentie •Risicoperceptie Belang compliance •Vertrouwen verlaagt transactiekosten •Vertrouwen verhoogt reputatie

16 De financials als voorbeeld Wet-en regelgeving (NL) MifidBWOverig Interne regelgeving Toezicht DNB AFM Overig Financiële onderneming BIS COSO “Best practices” Markt Gov. code Wet-en regelgeving (NL) MifidBWOverig Toezicht DNB AFM Overig Financiële onderneming “Best practices” Markt Gov. code Wft

17 Uitbesteden volgens de wet •Wettelijke definitie (WFT) het verlenen van een opdracht aan een derde tot het verrichten van werkzaamheden: - die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van haar bedrijf of het verlenen van financiële diensten; of - die deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning. •Aanvullende eisen  Geen afbreuk kwaliteit interne toetsing  Beleid, procedures en maatregelen  Afdoende beoordeling door opdrachtgever  Voldoende skills opdrachtnemer  Schriftelijke overeenkomst  Instructiebevoegdheid opdrachtgever

18 De organisatie van compliance •Compliance beleid •Beheersing compliancerisico •Onafhankelijke compliance functie •Complianceprogramma:  Advies aan senior management op het gebied van wet- en regelgeving.  Training en opleiding van medewerkers en management.  Identificatie, meten en beoordelen van compliance risico.  Monitoren, testen en rapporteren van het compliance risico

19 Compliancerisico •Juridische sancties •Sancties van de toezichthouder •Materieel financieel verlies •Reputatieverlies als gevolg van het niet voldoen aan wet- en regelgeving, regels en gerelateerde zelfregulering en gedragscodes

20 Compliance vanuit de opdrachtnemer • • • • • • Opdrachtgever Opdrachtnemer compliance propositie Verwacht voordeel Risico inschatting Verwacht voordeel Risico inschatting uitbesteden OVEREENKOMST compliance j j j j

21 •Reikwijdte compliance  Klantspecificiteit  Informatiebehoefte opdrachtgever  Mate van complexiteit  Doelovereenkomst •De perceptie van compliancerisico OpdrachtnemerOpdrachtgever CoreNon-Core GlobalNon-global MakkelijkComplex StandaardMaatwerk Reikwijdte en perceptie

22 IT outsourcing en compliance Opdracht- gever Overeen- komst Opdracht- nemer Software leverancier Opdracht- gever Overeen- komst Opdracht- nemer

23 Intellectueel eigendom

24 Compliancemanagement (contracts) Review + Approval Sales Portfolio Development Alliances Operations Klant Leverancier Deal Propositie Overeenkomsten

25 Credible contracting •Keep it simple •Get it right •Make it plausible In de praktijk •Flexibele contracten •Wereldwijde werking •Configuratiemanagement (expert reviews) •Asset management •Training en opleiding

26 Operationale compliance •Certificering (CMMI, ISO, SAS 70, etc.) •Internationale regelgeving •IT specifieke compliance programma’s •Technologische ontwikkelingen •Nieuwe licentiemodellen (cloud computing, SaaS, certificering, etc.) •Tucht van de markt?

27 Bedankt voor de aandacht Contactgegevens: m. Antal.hesseling@atosorigin.comAntal.hesseling@atosorigin.com t. 06-30530673


Download ppt "Compliancerisico bij uitbesteden Antal Hesseling Global Lead Buyer, Atos Origin Deze presentatie is op persoonlijke titel. Er kunnen geen rechten aan worden."

Verwante presentaties


Ads door Google