De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Compliancerisico bij uitbesteden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Compliancerisico bij uitbesteden"— Transcript van de presentatie:

1 Compliancerisico bij uitbesteden
Antal Hesseling Global Lead Buyer, Atos Origin Deze presentatie is op persoonlijke titel. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 7 september 2009

2 Atos Origin In vogelvlucht Internationale IT-dienstverlener
Jaaromzet 5,4 miljard euro werknemers in 40 landen Headquarters in Parijs Servicelines Atos Consulting Systems Integration Managed Operations

3 Snapshots “TNT dreigt met uitbesteden”, Telegraaf 27 maart 2009
“Revenue tax data outsourcing plans anger unions”, The Times, 5 augustus 2009 “Defensie gaat inlichtingenwerk Uruzgan uitbesteden”, Telegraaf, 23 januari 2009 “Blackwater sollte Terroristen-Killer rekrutieren”, Der Spiegel 22 augustus 2009 “Le site Sanofi de Porcheville ne fermera pas”, Libération, 2 augustus 2008 “The main contributing factors that came together to form a perfect storm include a.o.: • poor incentives in regulatory frameworks; • poor underwriting standards; • outsourcing of the due diligence process to the rating agencies.” Naar N. Wellink, Key note speech in Peking, November 2008

4 Het speelveld in een notedop
Opdrachtgever Risico inschatting Verwacht voordeel uitbesteden j compliance j OVEREENKOMST j compliance j propositie Verwacht voordeel Opdrachtnemer Risico inschatting

5 Economische verklaringen
Core competences Agencykosten Transactie- kosten UITBESTEDEN Sociale wetenschappen Stakeholder theorie Partnering allianties

6 Core Competences Definitie
Het collectieve gedachtegoed van een organisatie op het gebied van de coördinatie van kennis, kunde, ervaring en technologiestromen De ontwikkeling van de core competences hangt af van de inschatting van de huidige en toekomstige waarde van bedrijfsprocessen Uitbesteden is een instrument om aan de verwachtingen te voldoen Verwacht resultaat: Korte termijn -> kostenreductie Lange termijn -> portfolio dat aan toekomstige vraag voldoet

7 Transactiekosten Maken (interne organisatie) vs kopen (de markt)
Definitie De kosten van informatie, onderhandeling, toezicht en handhaving van de afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever Kenmerken transacties Frequentie Onzekerheid Asset specificity Incomplete overeenkomsten Beperkt probleemoplossend vermogen Bounded rationality Opportunisme

8 Asset specificity Vrije Markt Hybride Interne organisatie S=0 S > 0

9 Agencykosten Definitie
De kosten om de belangen van principaal en agent tijdens de looptijd van de overeenkomst met elkaar in overeenstemming te houden Agencykosten Kosten van toezicht (“monitoring”) “Bonding” kosten Resterend verlies Hoogte agencykosten Informatie-assymetrie Mate van doelovereenkomst Risikoperceptie Uitbesteden minimeert bepaalde agencykosten

10 Waarom uitbesteden? De theorie Lagere transactiekosten
Lagere agencykosten Meer concurrentiekracht In concreto Lagere kosten Hogere kwaliteit Meer flexibiliteit Meer concurrentievermogen Lagere risicoperceptie

11 Risico’s Onvoorziene kosten Stelposten Meerwerk Extra toezicht
Aanpassingen / complexiteit Verlies aan concurrentiekracht Afname expertise Afname flexibiliteit Algemene risico’s Taal en cultuur Wisselkoers Vermindering rechtszekerheid

12 IT Risico’s Onduidelijke requirements, scope en/of objectives
Change management Technische skills Project management Documentatie Excessieve innovaties, nieuwe technologie Beperkt kostenbewustzijn, tunnelblik Gebrek aan commitment leiding en/of gebruikers (Non)-migraties Incomptabiliteit Security Contract en “voorraad” management Leveranciers “lock in” Etcetera, etcetera ...

13 Compliance nader bekeken
Opdrachtgever Risico inschatting Verwacht voordeel uitbesteden j compliance j OVEREENKOMST j compliance j propositie Verwacht voordeel Opdrachtnemer Risico inschatting

14 Compliance Van Dale vertaalt: Volgzaamheid Onderdanigheid Buigzaamheid
EN In compliance with: In overeenstemming met Vrij vertaald: “handelen in overeenstemming met de regels”

15 Compliance Zorgvuldig handelen is niet vanzelfsprekend:
Veel belanghebbenden -> verschillende doelen Informatie assymetrie Transactiefrequentie Risicoperceptie Belang compliance Vertrouwen verlaagt transactiekosten Vertrouwen verhoogt reputatie

16 De financials als voorbeeld
Wet Wet - - en regelgeving (NL) en regelgeving (NL) Wft BW BW Mifid Mifid Overig Overig Toezicht Toezicht “Best practices “Best practices Markt Markt DNB DNB Gov. Gov. Overig Overig COSO BIS AFM AFM code code Financiële onderneming Financiële onderneming Interne regelgeving

17 Uitbesteden volgens de wet
Wettelijke definitie (WFT) het verlenen van een opdracht aan een derde tot het verrichten van werkzaamheden: - die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van haar bedrijf of het verlenen van financiële diensten; of - die deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning. Aanvullende eisen Geen afbreuk kwaliteit interne toetsing Beleid, procedures en maatregelen Afdoende beoordeling door opdrachtgever Voldoende skills opdrachtnemer Schriftelijke overeenkomst Instructiebevoegdheid opdrachtgever

18 De organisatie van compliance
Compliance beleid Beheersing compliancerisico Onafhankelijke compliance functie Complianceprogramma: Advies aan senior management op het gebied van wet- en regelgeving. Training en opleiding van medewerkers en management. Identificatie, meten en beoordelen van compliance risico. Monitoren, testen en rapporteren van het compliance risico

19 Compliancerisico Juridische sancties Sancties van de toezichthouder
Materieel financieel verlies Reputatieverlies als gevolg van het niet voldoen aan wet- en regelgeving, regels en gerelateerde zelfregulering en gedragscodes

20 Compliance vanuit de opdrachtnemer
Opdrachtgever Risico inschatting Verwacht voordeel uitbesteden j compliance j OVEREENKOMST j compliance j propositie Verwacht voordeel Opdrachtnemer Risico inschatting

21 Reikwijdte en perceptie
Reikwijdte compliance Klantspecificiteit Informatiebehoefte opdrachtgever Mate van complexiteit Doelovereenkomst De perceptie van compliancerisico Opdrachtnemer Opdrachtgever Core Non-Core Global Non-global Makkelijk Complex Standaard Maatwerk

22 IT outsourcing en compliance
Opdracht- gever Opdracht- gever Overeen- komst Overeen- komst Software leverancier Opdracht- nemer Opdracht- nemer

23 Intellectueel eigendom

24 Compliancemanagement (contracts)
Klant Deal Leverancier Propositie Review + Approval Sales Portfolio Development Alliances Operations Overeenkomsten

25 Credible contracting Keep it simple Get it right Make it plausible
In de praktijk Flexibele contracten Wereldwijde werking Configuratiemanagement (expert reviews) Asset management Training en opleiding

26 Operationale compliance
Certificering (CMMI, ISO, SAS 70, etc.) Internationale regelgeving IT specifieke compliance programma’s Technologische ontwikkelingen Nieuwe licentiemodellen (cloud computing, SaaS, certificering, etc.) Tucht van de markt?

27 Bedankt voor de aandacht
Contactgegevens: m. t


Download ppt "Compliancerisico bij uitbesteden"

Verwante presentaties


Ads door Google