De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“what you see, is what you get” Boek Communicatie en organisatie Thema 17.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“what you see, is what you get” Boek Communicatie en organisatie Thema 17."— Transcript van de presentatie:

1 “what you see, is what you get” Boek Communicatie en organisatie Thema 17

2 1. Selectieve aandacht test 2. Observatiedoelen 3. Verschil tussen waarnemen en observeren 4. Bewust en systematisch observeren 5. Stappen bij bewust en systematisch observeren 6. Observatiemethoden 7. Observatietechnieken 8. Hulpmiddelen bij observeren 9. Stappen bij opstellen observatieplan 10. Observatieregels 11. Valkuilen bij observatie 12. Opdrachten 2 Communicatie en organisatie thema 17 Observeren

3 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=qhF_baBVIOs Een mens kan niet alles in één keer waarnemen! http://www.youtube.com/watch?v=YGcoQjQEP_c&feature=related Een observatietest Communicatie en organisatie thema 17 Observeren3

4 1. Om iemands gedrag te begrijpen en uit te leggen. 2. Je wilt een probleem onderzoeken om een plan van aanpak te schrijven 3. Je wilt het effect van medicatie of van toegepaste gedragsregulatie meten 4. Ter voorbereiding op een overplaatsing Communicatie en organisatie thema 17 Observeren4

5 Waarnemen is iets bij toeval opmerken met een van je zintuigen. Horen, zien, voelen, ruiken. Observeren is het bewust en systematisch met een vooropgesteld doel waarnemen van het gedrag van mens of dier Communicatie en organisatie thema 17 Observeren5

6  Observatie doel is bekend  Observatie methode is bekend  Registratie van de observatie gegevens zijn bekend  Lengte van de observatie is bekend Communicatie en organisatie thema 17 Observeren6

7 1. Aanleiding observatie (vraagstelling) beschreven of hypothese (vooronderstelling) 2. Observatiedoel is “smart” geformuleerd 3. Observatie methode is bekend 4. Bepalen van de plaats, situatie, data en tijdstippen 5. Observatie duur is bekend 6. Registratie van de bevindingen zijn bekend Communicatie en organisatie thema 17 Observeren7

8 -Continue observatie Is een vorm van vrije observatie. Je observeert een cliént of een groep voortdurend. Wel een doel, maar meestal niet erg concreet - Interval observatie Observatie op verschillende tijdstippen, maar met zelfde doel, technieken en hulpmiddelen - Contextuele observatie Naast de cliënt wordt ook de omgeving/ situatie geobserveerd - Protocollaire observatie Observatie volgens een van te voren vastgesteld protocol en/ of observatieschema Communicatie en organisatie thema 17 Observeren8

9 - Tijdgericht (time-sampling) Het concreet aangeven hoe vaak of hoe lang een incident duurt. - Gericht op een gebeurtenis (event-sampling) Naast aantal en tijd wordt het incident zelf en de omgeving ook geobserveerd. Intern observeren (participerend) De observator is zelf actief in de groep Extern observeren (niet participerend) Observator maakt wel deel uit van de groep, maar neemt niet actief deel. Communicatie en organisatie thema 17 Observeren9

10 1. Je zintuigen 2. Beoordelingsschalen 3. Spelmaterialen 4. Audio en video 5. Speciaal ingerichte ruimtes (one way screen) Communicatie en organisatie thema 17 Observeren10

11 1. Verzamel noodzakelijke gegevens cliënt 2. Bepaal een doel/ hypothese 3. Kies een methode 4. Kies een techniek 5. Kies een hulp- registratiemiddel voor de observatie 6. Maak een observatieplan 7. Informeer de cliënt 8. Observeer de cliënt en/of omgeving 9. Leg de verkregen informatie vast Communicatie en organisatie thema 17 Observeren11

12 1. Neem jezelf niet als norm 2. Wees je bewust van het Halo+ en Horn- effect 3. Wees je bewust van je eigen projecties 4. Leg geen verbanden tussen uiterlijk en gedrag 5. Houd je bij de feiten 6. Zie de persoon niet los van de groep 7. Als je in een situatie ingrijpt, beinvloed je de observatie Communicatie en organisatie thema 17 Observeren12

13 Tracht zo objectief mogelijk en niet subjectief te observeren. Subjectiviteit kan ontstaan door: 1. Vooroordelen (HALO+ of HORN- effect) 2. Interesses 3. Emoties (boosheid, medelijden, angst) 4. Eerder opgedane ervaringen 5. Vermoeidheid 6. Je checkt niet wat je hebt gezien/ gehoord Communicatie en organisatie thema 17 Observeren13

14 Hoeveel poten?Hoe oud is deze dame? Communicatie en organisatie thema 17 Observeren14

15 Wat staat hier?Wat zie je? Communicatie en organisatie thema 17 Observeren15

16 Communicatie en organisatie thema 17 Observeren16

17 1. Neem een foto van jezelf 2. Beschrijf deze foto zo objectief mogelijk 3. Laat een klasgenoot deze foto ook beschrijven 4. Vergelijk jouw beschrijving met die van je klasgenoot en bespreek deze met elkaar op overeenkomsten en verschillen 5. Hoe zouden de verschillen kunnen ontstaan? Communicatie en organisatie thema 17 Observeren17

18 Dennis woont in een sociowoning met nog 6 andere jongens met een verstandelijke beperking. Zij functioneren allemaal op het niveau van een kind van 15 jaar. Hij deelt de slaapkamer met een mede cliënt. Dennis slaapt de laatste tijd heel slecht. Bovendien is hij heel humeurig als hij uit bed komt en eet slecht. Een van de jongens van de sociowoning toont meer dan gewoonlijke interesse voor Dennis. Er wordt besloten d.m.v. observatie te kijken wat er aan de hand is. Wat is je hypothese (vooronderstelling) en hoe ziet je plan van aanpak eruit om vast te stellen of deze vooronderstelling juist is. Communicatie en organisatie thema 17 Observeren18


Download ppt "“what you see, is what you get” Boek Communicatie en organisatie Thema 17."

Verwante presentaties


Ads door Google