De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © TOM www.teamonderwijs.nl Spijkenisse 1 www.teamonderwijs.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © TOM www.teamonderwijs.nl Spijkenisse 1 www.teamonderwijs.nl."— Transcript van de presentatie:

1 1 © TOM www.teamonderwijs.nl Spijkenisse 1 www.teamonderwijs.nl

2 2 www.teamonderwijs.nl Kerndoelen nieuwe media: De leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen De leerlingen kunnen een tekst maken en bewerken met een tekstverwerkingsprogramma op de computer De leerlingen weten globaal welke mogelijkheden (digitale) informatiemedia hebben De leerlingen kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen gebruiken

3 3 © TOM www.teamonderwijs.nl Dit betekent: Op leerling-niveau: kennis en vaardigheden verwerven in de omgang met computers Op leraarniveau: beheersen ICT vaardigheden Voor de zorgverbreding: ondersteuning voor leerlingen die het basisprogramma niet kunnen volgen, maar ook voor kinderen ‘die wat meer aankunnen’

4 4 © TOM www.teamonderwijs.nl Rol ICT bij innovaties ICT als: Doel en onderwerp Gereedschap in de vakken (integratie) Gereedschap bij het voorbereiden van de lessen Didactisch hulpmiddel Communicatiemiddel en informatiebron

5 5 © TOM www.teamonderwijs.nl Het multilineair leren Voordelen : 1. Differentiatie 2. Verschillende leerstijlen 3. Zelfstandig leren 4. Inspelen op de ZAP- cultuur 5. Zelfontdekkend leren

6 6 © TOM www.teamonderwijs.nl Hoe geven we het ict-onderwijs een plekje in onze school? De gevolgen: Het onderwijs zal leerkrachtonafhankelijker worden Open leeromgevingen zijn in opkomst Levenslang leren binnen netwerken Wat gaat dat voor de leerkracht betekenen…….?

7 7 © TOM www.teamonderwijs.nl De leerkracht De taken zullen verschuiven van overdrager van kennis naar intermediair tussen leerlingen en nieuwe kennisdomeinen De leerkracht van de toekomst wordt meer begeleider Vormgever van processen

8 8 © TOM www.teamonderwijs.nl Voor de leerlingen Meningen kunnen direct gemeten worden Een digitale interesse encyclopedie wordt opgebouwd met gebruikmaking van de digitale camera Ontwerpen van een eigen homepage met daarop hun eigen portfolio Er komen een aantal kinderkringen op het Spijkenisser plein Vanuit het bestaande http://www.iselinge.nl/scholenplein/ http://www.iselinge.nl/scholenplein/ Gaan we een eigen plein voor Spijkenisse creëren

9 9 © TOM www.teamonderwijs.nl In Spijkenisse Vanuit het samenwerkingsverband tussen de scholen en de OBD hebben we de IJsselgroep ingeschakeld om het ICT onderwijs te implementeren Een stappenplan wordt opgezet, looptijd van 2001-2005 Vanuit een nulmeting wordt advies gegeven over: aanleg netwerken, aanschaf hardware ed, beheersconcept, scholing teamleden

10 10 © TOM www.teamonderwijs.nl Ons stappenplan Geadviseerd wordt : Iedere locatie een netwerk Per lokaal gemiddeld 2 werkstations 1 computer voor directie 1 computer voor IB er Dat betekent voor de Marimba met 255 leerlingen verdeeld over twee wijken in drie gebouwen 1. Drie netwerken aanleggen 2. Twee directie computers 3. Twee computers voor de IB-er

11 11 © TOM www.teamonderwijs.nl Het duurt even, maar… De computers worden geleverd Uitgepakt In elkaar gezet Hardware wordt extern geïnstalleerd Beveiliging in orde gebracht Het wachten is op kennisnet ….Vakantie ….alles moet weer losgekoppeld worden en in de kluis gezet…

12 12 © TOM www.teamonderwijs.nl De ICT- coördinator Per school wordt een ICT coördinator benoemd Het ICT coördinatoren netwerk wordt gestart Kenmerken ICT-er (na 6 bijeenkomsten)  Teamspeler; inhoudelijk begeleider, helikopterview  Spil van veranderingsproces  Werkend aan visie en concept  Werkend aan schoolorganisatie  Werkend aan microniveau in de klas  Werkend aan subsidieproject…. digitale leer- en werkomgeving Spijkenisse

13 13 © TOM www.teamonderwijs.nl Scholing teamleden Na de nulmeting blijkt dat het gemiddelde teamlid beschouwd moet worden als beginner Ieder teamlid moet zijn digitaal rijbewijs halen Teamleden kunnen zelf aangeven waarin ze verder geschoold willen worden Teamleden die bepaalde vaardigheden beheersen kunnen door middel van toetsen een deelcertificaat behalen De cursussen worden gegeven in het milieuhuis, een ruimte die normaal gebruikt wordt voor NME onderwijs

14 14 © TOM www.teamonderwijs.nl Het expertiselokaal Er wordt gezocht naar een ruimte, als expertiselokaal En gevonden, bij ons in de Marimba (Groenewoud) waar we twee lokalen voor dat doel “over hebben” Er worden cursussen gegeven voor een groep van maximaal 16 mensen

15 15 © TOM www.teamonderwijs.nl Draaiboeken •Smartdoelen •Homepages kinderen •Tekst verwerken en werkstukken •Project digitale Schoolkrant •Digitale camera en het jonge kind •Bouwstenen Wereldoriëntatie •Portfolio’s met producten van kinderen De komende tijd gaan we ons bezighouden met:

16 16 © TOM www.teamonderwijs.nl Webpagina nu Informatie voor ouders:  De schoolgids  Het informatieboekje  Activiteitenkalender  De nieuwsbrief  Foto’s van activiteiten met een summiere beschrijving voor ouders en kind

17 17 © TOM www.teamonderwijs.nl Webpagina nieuw Voor ouders blijft de gebruikelijke informatie beschikbaar Digitale schoolkrant voor en door de kinderen gemaakt, onder begeleiding van 2 ouders en drie teamleden (2 onderwijsassistenten en 1 leerkracht)

18 18 © TOM www.teamonderwijs.nl Gebruik digitale camera Waar hoor je de letter K kleuters maken foto’s van voorwerpen. Assistentie van een groep 3 leerling: ”ik heb niks voorgezegd hoor! Ze wist het allemaal zelf!”

19 19 © TOM www.teamonderwijs.nl Digitale camera Even van 2 naar 3 en van 3 naar 2… …dimensionaal maken. “ Op de foto zie je de blokken die eronder staan niet, maar ze zijn er wel!.…Nu lijkt het op de tekening van mijn werkblad!” Hoeveel blokken?

20 20 © TOM www.teamonderwijs.nl Gebruik bij lesvoorbereiding Introductieweek: Fotopuzzeltocht

21 21 © TOM www.teamonderwijs.nl Zaakvakken Op zoek naar informatie… Dit keer gaat het over verkeer De leerlingen hebben op een site een verkeersquiz gevonden

22 22 © TOM www.teamonderwijs.nl Computergebruik bij het taal- en leesonderwijs Uitbreiding woordenschat:  Schatkistverhalen  Bas gaat digitaal Computerprogramma Veilig Leren Lezen Programma technische oefeningen wordt ingezet tijdens het ZWALUWlezen Oefenen van spelling (RT) Digitale hoek, (het verwerken van informatie)

23 23 © TOM www.teamonderwijs.nl Het gebouw Kapstokken in de gang hebben plaats gemaakt voor… Computer werkplekken

24 24 © TOM www.teamonderwijs.nl Wat zijn dan onze problemen? Personeel 11 FTE’s  Veel part-timers  22 teamleden  3 a 4 mensen weten iets meer van computers  Veel komt op dezelfde mensen neer Gebouw  3 locaties Faciliteiten  Niet structureel


Download ppt "1 © TOM www.teamonderwijs.nl Spijkenisse 1 www.teamonderwijs.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google