De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infobrochure september 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infobrochure september 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Infobrochure september 2007
Vrije kleuterschool Het Zonnebloempje Kruisstraat 45 9180 Moerbeke-Waas Tel. en fax: Website : Infobrochure september 2007

2 Infobrochure september 2007
Inhoud Ik droom van een school … 3 Onze school … De Zonnebloem Een schooldag … 5 Mijn eerste dag in de peuterklas 6 Voor spijs en drank … En … de prijs ? Opvang voor en na de lessen … Een sportieve school … Samen met het CLB … Gesloten wegens … 11 Wist je dat … En nog … 13 Tot slot … 14 Tot slot deel 2 … 15 Structuur van de school. 16 Comité, raad, commissie … 17 Helpdesk … 18 Infobrochure september 2007

3 Ik droom van een school …
Ik droom van een school Waar kleuters graag naar school komen; Waar kleuters zich thuis voelen; Waar oud- kleuters nog binnenlopen om een praatje te slaan, om hulp te vragen of een probleem te bespreken; Waar kleuters niet gepest worden door mede kleuters. Ik droom van een school: Waar alles nog eenvoudig verloopt; Waar regels afspraken zijn, en niet een last; Waar directie en juffen, de kleuters steeds op een rechtvaardige manier behandelen; Waar kleuters en juffen, zich correct en beleefd gedragen; Waar ruimte is voor aparte vragen van “aparte” kleuters; En waar ook aparte oplossingen mogelijk zijn. Ik droom van een school: Waar kleuters krijgen waarop ze recht hebben, Waar een eigentijdse aanpak de regel is; Waar beslissingen over kleuters altijd genomen worden met de toekomst van deze kleuters voor ogen en niet alleen het verleden; Waar kleuters niet alleen kennis maar ook levensvorming meekrijgen. Ik droom van een christelijk geïnspireerde school waar deze inspiratie niet alleen in de godsdienstles maar in heel het leven van de school te merken is. Kortom, ik droom van een school met een héél groot hart voor kinderen! Wij, directie en leerkrachten, rekenen op alle ouders en kleuters. Dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen. Infobrochure september 2007

4 Onze school … Het Zonnebloempje
Welkom in de kleuterschool De Nijntjesklas van juf Veerle en juf Chris De Poohklas van juf Nadia en juf Marlies Voor de bewegingsopvoeding juf Severine Welkom op het Zonnebloempje Chris is de kinderverzorgster Meester Eddy en meester Stany vormen het directieteam Hilde en Herwigh bemannen het secretariaat Patrick zorgt voor de veiligheid als preventieadviseur Nancy staat in voor het onderhoud van onze schoolgebouwen. Infobrochure september 2007

5 Infobrochure september 2007
Een schooldag … 8.20 uur De schoolpoort gaat open. 8.45 uur Begin van de schooldag 10.30 tot uur Speeltijd 12.00 uur Einde van de voormiddag 13.00 uur De schoolpoort gaat open 13.15 uur Begin van de namiddag 14.30 tot uur Speeltijd 15.30 uur Einde van de schooldag Infobrochure september 2007

6 Mijn eerste dag in de peuterklas …
Er staat altijd een kleuterleidster op de speelplaats. U doet er goed aan een kort afscheidsritueel te houden. Als er verdriet is, is dat meestal maar van korte duur … het moment tot u vertrekt. Voor de veiligheid van uw kinderen sluiten we de poort tijdens de schooluren. ‘s Middags is de school uit om uur. De kleuters mogen onder het schuildak afgehaald worden, ‘s avonds en op woensdag aan de poort. Gelieve te verwittigen als iemand anders dan gewoonlijk je kind komt afhalen. Bij afwezigheid vinden wij het fijn om een seintje te krijgen, hoewel dit niet verplicht is. Ter bevordering van de zindelijkheidstraining, is het handig om uw peuter makkelijke kledij aan te trekken. Gelieve hem of haar reservekledij mee te geven in een plastic tasje in de boekentas voorzien van de naam. Gelieve ook de schooltas te voorzien van de naam. Wantjes met een touw door de mouwen zijn zeer handig. Liefst geen speelgoed, fopspenen, … meegeven. Heeft uw peuter het nog moeilijk, dan mag er een knuffel meegegeven worden. We proberen dit echter na een tijdje af te bouwen. Om uur eten we een tussendoortje. Liefst een boterham, koekje (zonder chocolade) of fruit en een drankje. Daarna volgt toiletbezoek en de speeltijd. Ook in de namiddag is een kort eetmoment voorzien. Wij stimuleren de kinderen om fruit te eten, dus vinden we het leuk wanneer u hieraan meewerkt. Wat mag je meebrengen? Een foto van je kind om aan de aanwezigheidskalender te hangen. Voor een ringmap (A4-formaat met 2 ringen) waarin de juf per belangstellingspunt de aangeleerde liedjes en versjes stopt, zorgen we in principe zelf. Het staat je natuurlijk vrij er zelf een mee te brengen. Infobrochure september 2007

7 Infobrochure september 2007
Voor spijs en drank … De kleuters eten ‘s middags in hun eigen klas onder begeleiding van hun eigen juf. Op deze manier geven wij de maaltijd een plaats als een sociale activiteit, die op deze manier ook in de praktijk kan worden gelinkt aan het eigen klasgebeuren. Er kan op school witte melk, chocomelk, fruitsap en drinkyoghurt worden gedronken voor 0,30€. Dit kan je op maandag voor een ganse week meegeven. Als je kleuter afwezig is, verrekenen wij dat de volgende week. Infobrochure september 2007

8 Infobrochure september 2007
En … de prijs? Elke school moet bij het begin van het schooljaar melden hoeveel de ouders moeten bijdragen aan de kostprijs van het onderwijs. Reeds jarenlang vragen wij aan de ouders een vast bedrag waarvan allerlei kleine uitgaven betaald worden. Wij denken hier aan uitstappen en schoolreizen, nieuwjaarsbrieven, …. Om deze uitgaven te dekken vragen wij per trimester 12,50 euro per kleuter Zijn niet inbegrepen in dit bedrag : tijdschriften, eten, drinken en opvang. Infobrochure september 2007

9 Opvang voor en na de lessen …
Vanaf 8 uur kunnen de kinderen opgevangen worden.  Een sportieve school … Voor de kleuterschool worden de lessen bewegingsopvoeding gegeven door juf Severine. Infobrochure september 2007

10 Waar regels afspraken zijn …
In de gang heeft iedere kleuter een kapstok met een eigen kenteken. Snoepjes houden we zoveel mogelijk thuis. Bij verjaardagen mag je ook gerust iets in de klas komen maken met de kleuters zoals cake bakken, pudding maken, … Speelgoed hoef je zeker niet mee te brengen, er is voldoende aanwezig op school. Gelieve de groene poort steeds te sluiten na het betreden of na het verlaten van de speelplaats. Voor elke vakantie krijgen de kleuters hun werkjes en ringmap met versjes en liedjes mee. Gelieve de ringmap na de vakantie terug mee te brengen a.u.b. Infobrochure september 2007

11 Infobrochure september 2007
Samen met het CLB … Onze school wordt begeleid door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) van Sint-Niklaas . Op volgende data komen de leerkrachten en de mensen van het CLB samen om eventuele moeilijkheden bij uw kind te bespreken. Ø      16 & 20 november 2007 Ø      22 januari 2008 Ø      21 februari 2008 Ø      17 & 18 maart 2008 Ø      17 & 18 juni 2008 De ouders kunnen gevraagd worden aan deze gesprekken deel te nemen, of kunnen zelf de vraag stellen aanwezig te mogen zijn. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de directie of rechtstreeks met het CLB op volgend adres: Ankerstraat 63 9100 Sint-Niklaas 03/ Samenstelling CLB-team : Arts : Mevr. Dalyia Karagula Maatschappelijk werker : Mevr. Ann Daelman Psycholoog : Dhr. Mark Van Bocxlaer Verpleegster : Mevr. Karen Dierickx Infobrochure september 2007

12 Infobrochure september 2007
Gesloten wegens … Op volgende dagen is er geen school voor de leerlingen o.w.v. een pedagogische studiedag voor de leerkrachten: Woensdag 10 oktober 2007 : stopproject. Woensdag 20 februari 2008 : studiedag rond communicatie. Ergens in mei 2008 : studiedag godsdienst. We werken dit jaar verder aan onze prioriteit verticale doorstroming. We streven een vlotte doorstroming na tussen de klassen. Vanzelfsprekend verliezen we ook onze vorige aandachtspunten, de speelplaatswerking en muzische vorming niet uit het oog. Dan zijn er nog de lokale verlofdagen en gewone vakanties. Deze werden vastgelegd op de schoolraad van 13 juni 2007 Maandag 28 april 2008 : lokale verlofdag Dinsdag 13 mei 2008 : lokale verlofdag Donderdag 1 mei 2008 : O.L.H. Hemelvaart Vrijdag 2 mei 2008 : brugdag Maandag 12 mei 2008 : Pinkstermaandag Herfstvakantie : van maandag 29 oktober 2007 tot zondag 4 november 2007. Kerstvakantie : van maandag 24 december 2007 tot zondag 6 januari 2008. Krokusvakantie : van maandag 4 februari 2008 tot zondag 10 februari 2008. Paasvakantie : van maandag 24 maart 2008 tot zondag 6 april 2008. Zomervakantie : van maandag 30 juni 2008 tot zondag 31 augustus 2008. Infobrochure september 2007

13 Infobrochure september 2007
Wist je dat … We regelmatig contacten met de ouders organiseren? Op het einde van het schooljaar geven we een herinneringsboekje van uw kleuters van het voorbij schooljaar mee : hierna is er ook de mogelijkheid om dit boekje met de kleuterleidster te bespreken. Dat er nog enkele peuterspeelvoormiddagen op het programma staan? Waarop iedere peuter die met onze school wil kennismaken hartelijk welkom is, vanzelfsprekend nog samen met de ouders. Volgende data staan al op het programma: Vrijdag 14 maart u tot 11u30 Zaterdag 23 augustus 10u tot 11u30 Dat er heel wat georganiseerd wordt op het Zonnebloempje? Op 29 november treden onze kleuters op en brengt de Sint ons een bezoekje. Hij heeft voor iedereen een geschenkje mee. Hierop worden alle ouders en grootouders uitgenodigd. De Sint en zijn Pieten brengen ook ontbijt aan huis op zondag 2 december Deze activiteit wordt jaarlijks door de vriendenkring van onze school georganiseerd. Met de opbrengst wordt er speelgoed voor onze school gekocht. Carnaval op vrijdag 1 februari. Het schoolfeest op zondag 27 april, in samenwerking met de vriendenkring van onze school. Infobrochure september 2007

14 Infobrochure september 2007
Tot slot … Inschrijven van leerlingen en leerplicht. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, Nederlandse kinderen het trouwboekje of ander geboortebewijs, …) Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), kan hij of zij vanaf de volgende instapdatum worden toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Er zijn elk schooljaar zeven instapdata, namelijk de eerste schooldag na elke vakantieperiode, de eerste schooldag van februari en de eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie. De vijf vakantieperiodes zijn: de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie. Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Omgang met leerlinggegevens. Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz. De school publiceert een website op In deze publicatie trachten we een sfeerbeeld op te hangen van onze dagelijkse schoolwerking aan de hand van foto’s. Deze foto’s worden dan ook gepubliceerd zonder bijkomende persoonlijke informatie. Ouders die toch wensen dat foto’s met hun kind(eren) erop geen deel uitmaken van deze publicatie, kunnen dit schriftelijk meedelen aan de juffen. Infobrochure september 2007

15 Structuur van de school.
De hoofdschool G.V.B. De Zonnebloem Koewacht Stekene Tel & Fax Bankrek De vestigingsplaats G.V.B Het Zonnebloempje Kruisstraat Moerbeke-Waas Tel & Fax Het schoolbestuur Parochiaal Schoolcomité H.Kruis VZW Polenlaan Stekene Tel & Fax Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop von het onderwijs. De scholen die resorteren onder dit schoolbestuur vormen op zich een scholengemeenschap. Dit zijn: Toermalijn, Kerkstraat 12 en 63, Stekene 3-beuken, Van Lierdestraat 2, Hellestraat 7-sprong, Nationalestraat 50, Kemzeke Tuimelaar, Pannenhuisstraat 7, Klein-Sinaai De Zonnebloem, Koewacht 110, Koewacht Infobrochure september 2007

16 Comité, raad , commissie, …
Vriendenkring Bestaat uit alle ouders, zonder voorafgaande inschrijving. Zij hebben een ondersteunende functie en kunnen worden samengeroepen naar aanleiding van belangrijke schoolse aangelegenheden. Schoolraad Bestaat uit 3 geledingen, De ouders, vertegenwoordigd door Pia De Langhe, Chantal Misseghers en Patrick Van Wolvelaer. Het personeel, vertegenwoordigd door Veerle De Nys, Veerle Cerpentier en Caroline Vanderlinden. De lokale gemeenschap, vertegenwoordigd door Chris Duerinck en Emiel De Bruyne. De leden van de schoolraad hebben een algemeen informatierecht en het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord. Beroepscommissie Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel Infobrochure september 2007

17 Infobrochure september 2007
Helpdesk … Directie Van Gysel Eddy, Kamerijkstraat 39, 9041 Oostakker ( ) Schevenhels Stany, Barlebuis 4, 9180 Moerbeke ( ) Secretariaat Goossens Hilde, Hamerstraat 8, 9190 Stekene ( ) Kleuteronderwijs De Nys Veerle, Dorpvaart 69, 9180 Moerbeke ( ) De Jonghe Nadia, Zandstraat 36, 9170 Sint-Gillis ( ) Fierens Marlies, Wachtebekesteenweg 28, 9180 Moerbeke ( ) De Vliegher Severine, Stadionstraat 58 bus 2, 9190 Stekene ( ) Kinderverzorgster Van De Velde Chris, Wissenstraat 5, 9160 Eksaarde ( ) ICT De Prycker Eric, Brugstraat 29, 9190 Stekene ( ) Preventieadviseur Heirman Patrick, Vermeulenlaan 62, 9080 Lochristi ( ) Onderhoudspersoneel Diels Nancy, Damstraat 30, 9180 Moerbeke-Waas Onze vertegenwoordigers in het schoolbestuur Vervaet Geert, Moerwegel 1A, 9180 Moerbeke ( ) Bakker Chantal, Moerwegel 6A, 9180 Moerbeke ( ) Infobrochure september 2007


Download ppt "Infobrochure september 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google