De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

concept cultuur [vak; datum] [naam docent]

Verwante presentaties


Presentatie over: "concept cultuur [vak; datum] [naam docent]"— Transcript van de presentatie:

1 concept cultuur [vak; datum] [naam docent]
Het Concept Cultuur [vak; datum] [naam docent] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

2 Doelstelling algemeen
concept cultuur Doelstelling algemeen Begrijpen wat cultuur is Zien hoe cultuur doorwerkt Onderkennen van belang van cultuur Omgaan met cultuurverschillen Inzicht verkrijgen in waardeveranderingen [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

3 Structuur algemeen Definities en begrippen Cultuur op nationaal niveau
concept cultuur Structuur algemeen Definities en begrippen Cultuur op nationaal niveau Waarden Omgaan met cultuurverschillen [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

4 Structuur Vandaag Onderzoek en benaderingen culturele antropologie
concept cultuur Structuur Vandaag Onderzoek en benaderingen culturele antropologie Sociologie Psychologie Bedrijfsleven Paradigma Concept Van Asperen Een gelaagd concept Casus [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

5 Benadering concept cultuur [datum] [vak]
© Pieter van Nispen en Anita van Stralen

6 concept cultuur Vooroordelen Welke nationaliteit denk je dat de mensen in de foto hebben? [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

7 De Drogreden van Gemiddelden
concept cultuur De Drogreden van Gemiddelden 1 3 [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

8 Onderzoek en benaderingen
concept cultuur Onderzoek en benaderingen Wat denk je dat cultuur is? Culturele antropologie Sociologie Bedrijfsleven Van Asperen Pinto Thomas and Inkson [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

9 De aap, de banaan en de kooi
concept cultuur De aap, de banaan en de kooi [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

10 Definities; culturele antropologie
concept cultuur Definities; culturele antropologie Edward Tylor (1871): cultuur … is that complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Enculturation Aspecten cultuur is learned cultuur is shared cultuur is symbolic cultuur and nature: uiting geven aan biologische behoeften cultuur is all-encompassing cultuur is integrated: patterned systems people use cultuur actively cultuur can be adaptive and maladaptive ethnocentrism, cultural relativism, human rights [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

11 Definities; culturele antropologie
concept cultuur Definities; culturele antropologie Kroeber and Kluckhohn: culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behaviour acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, including their embodiment in artefacts; the essential core of cultuur consists of traditional (i.e., historically derived and selected) ideas and especially their attached values; cultuur systems may, on the one hand, be considered as products of action, on the other, as conditioning elements of future action. [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

12 Definities; sociologie, bedrijfsleven
concept cultuur Definities; sociologie, bedrijfsleven Hofstede: collective programming of the mind Trompenaars / Schein: [how] a group of people solves problems and reconciles dilemmas Vroom: de manier van denken, voelen en doen Mole: zo doen we dat hier! Barker: cultuur als paradigmajungle [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

13 Paradigma Een paradigma is een verzameling regels en
concept cultuur Paradigma Een paradigma is een verzameling regels en procedures (geschreven en ongeschreven) die twee dingen doet: zij definieert grenzen of geeft ze aan; en zij schrijft voor hoe er binnen de grenzen gehandeld moet worden om succesvol te zijn. Barker: Paradigma’s, mentale modellen voor de toekomst, Schiedam: Scriptum Management, p. 22 [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

14 Oefening - opgave Verbind de negen stippen met vier lijnstukken zonder
concept cultuur Oefening - opgave Verbind de negen stippen met vier lijnstukken zonder je pen van papier te halen en zo dat de lijn ieder punt maar één keer raakt. [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

15 Oefening - oplossing concept cultuur [datum] [vak]
© Pieter van Nispen en Anita van Stralen

16 Cultuurconcept C omgeving waarden en tijd overtuigingen denken en
concept cultuur Cultuurconcept omgeving waarden en overtuigingen tijd C denken en voelen groep gedrag [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

17 Van Asperen; Wereldbeelden
concept cultuur Van Asperen; Wereldbeelden Monisme Relativisme Communicatief moreel universalisme één wereldbeeld correct, het mijne een wereld van gelijke culturen begrip alleen van binnenuit we laten iedereen vrij vele beelden ter discussie fundamentele waarden evenwicht tussen afhankelijkheid en autonomie [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

18 Van Asperen; Cultuur en Diversiteit
concept cultuur Van Asperen; Cultuur en Diversiteit Monisme Relativisme Communicatief moreel universalisme één beschaving andere culturen zijn primitief of achterlijk cultuur bepaalt mensen culturen zijn strikt gescheiden fenomenen culturen zijn gelijk(waardig) ieder mens is uniek culturele verschijn-selen veranderen door een voortdu-rend proces van contacten tussen mensen [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

19 Pinto grof- en fijnmazige structuren
concept cultuur Pinto grof- en fijnmazige structuren structurele scheiding van communicatie-codes en gedragsregels Een structuur die betrekking heeft op regels en codes zal zich bedienen van de begrippen die uitdrukken geven aan veel of weinig regels, strak of los, gedetailleerd of globaal. In … gebruik ik hiervoor de begrippen Fijnmazige (F) en Grofmazige (G) structuren. De uitersten van deze F- en G’; structuren bevinden zich op een continuüm tussen een overwegen vol, gedetailleerd en strakke structuur van omgangscodes en communicatieregels tussen mensen (F) en het tegenovergestelde, namelijk ruimere, losse en globale stelsel van regels en codes. [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

20 Thomas and Inkson; Kennis
concept cultuur Thomas and Inkson; Kennis Niveaus van mentale programmering Kenmerken van cultuur Nationale culturen David C. Thomas, Kerr Inkson: Cultural Intelligence, People Skills for Global Business, San Francisco, 2004; Berrett-Koehler Publishers Inc. [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

21 Niveaus van Mentale Programmering
concept cultuur Niveaus van Mentale Programmering specifiek voor individuen verkregen en geleerd per- soonlijkheid specifiek voor groepen cultuur geleerd universeel menselijke aard biologisch [datum] [vak] Thomas and Inkson © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

22 Kenmerken van cultuur cultuur is gedeeld
concept cultuur Kenmerken van cultuur cultuur is gedeeld cultuur is geleerd en blijvend cultuur heeft een sterke invloed op het gedrag cultuur is systematisch en georganiseerd cultuur is voor het grootste deel onzichtbaar cultuur kan fijn- en grofmazig zijn Thomas and Inkson [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

23 concept cultuur Nationale culturen National cultures are particularly important in international business because of the concept of national sovereignty and the need to conduct business affairs within national, legal, and political frameworks. Thomas and Inkson [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

24 concept cultuur Een gelaagd concept 1 Op alle vier niveaus: zoeken naar identiteit en zekerheid [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

25 Je Culturele Rugzak nationaal organisatie team individueel
concept cultuur Je Culturele Rugzak nationaal organisatie team individueel [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

26 Een gelaagd concept 2 geschiedenis organisatie vraag naar de dood
concept cultuur Een gelaagd concept 2 Geschiedenis / beschaving geeft antwoorden op vragen naar de organisatie van de eigen groep en naar leven en dood (waar komen we vandaan, waartoe zijn wij op aarde, waar gaan wij heen na de dood). Aparte discussie: godsdienst wel of niet een deel van cultuur. geschiedenis organisatie vraag naar de dood cultuur waarden [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen

27 Aspecten van de Driehoek
concept cultuur Aspecten van de Driehoek [datum] [vak] © Pieter van Nispen en Anita van Stralen


Download ppt "concept cultuur [vak; datum] [naam docent]"

Verwante presentaties


Ads door Google