De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Concept Cultuur [vak; datum] [naam docent]. [datum][vak]2 Doelstelling algemeen ■ Begrijpen wat cultuur is ■ Zien hoe cultuur doorwerkt ■ Onderkennen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Concept Cultuur [vak; datum] [naam docent]. [datum][vak]2 Doelstelling algemeen ■ Begrijpen wat cultuur is ■ Zien hoe cultuur doorwerkt ■ Onderkennen."— Transcript van de presentatie:

1 Het Concept Cultuur [vak; datum] [naam docent]

2 [datum][vak]2 Doelstelling algemeen ■ Begrijpen wat cultuur is ■ Zien hoe cultuur doorwerkt ■ Onderkennen van belang van cultuur ■ Omgaan met cultuurverschillen ■ Inzicht verkrijgen in waardeveranderingen

3 [datum][vak]3 Structuur algemeen ■ Definities en begrippen ■ Cultuur op nationaal niveau ■ Waarden ■ Omgaan met cultuurverschillen

4 [datum][vak]4 Structuur Vandaag ■ Onderzoek en benaderingen □ culturele antropologie □ Sociologie □ Psychologie □ Bedrijfsleven ■ Paradigma ■ Concept Van Asperen ■ Een gelaagd concept ■ Casus

5 [datum][vak]5 Benadering

6 [datum][vak]6 Vooroordelen ■ Welke nationaliteit denk je dat de mensen in de foto hebben?

7 [datum][vak]7 De Drogreden van Gemiddelden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 [datum][vak]8 Onderzoek en benaderingen ■ Wat denk je dat cultuur is? ■ Culturele antropologie ■ Sociologie ■ Bedrijfsleven ■ Van Asperen ■ Pinto ■ Thomas and Inkson

9 [datum][vak]9 De aap, de banaan en de kooi

10 [datum][vak]10 Definities; culturele antropologie ■ Edward Tylor (1871): cultuur … is that complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

11 [datum][vak]11 Definities; culturele antropologie Kroeber and Kluckhohn: culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behaviour acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, including their embodiment in artefacts; the essential core of cultuur consists of traditional (i.e., historically derived and selected) ideas and especially their attached values; cultuur systems may, on the one hand, be considered as products of action, on the other, as conditioning elements of future action.

12 [datum][vak]12 Definities; sociologie, bedrijfsleven ■ Hofstede: collective programming of the mind ■ Trompenaars / Schein: [how] a group of people solves problems and reconciles dilemmas ■ Vroom: de manier van denken, voelen en doen ■ Mole: zo doen we dat hier! ■ Barker: cultuur als paradigmajungle

13 [datum][vak]13 Paradigma Een paradigma is een verzameling regels en procedures (geschreven en ongeschreven) die twee dingen doet: ■ zij definieert grenzen of geeft ze aan; en ■ zij schrijft voor hoe er binnen de grenzen gehandeld moet worden om succesvol te zijn. Barker: Paradigma’s, mentale modellen voor de toekomst, Schiedam: Scriptum Management, p. 22

14 [datum][vak]14 Oefening - opgave Verbind de negen stippen met vier lijnstukken zonder je pen van papier te halen en zo dat de lijn ieder punt maar één keer raakt.

15 [datum][vak]15 Oefening - oplossing

16 [datum][vak]16 Cultuurconcept omgeving tijd groep gedrag denken en voelen waarden en overtuigingen C

17 [datum][vak]17 Van Asperen; Wereldbeelden MonismeRelativismeCommunicatief moreel universalisme ■ één wereldbeeld correct, het mijne ■ een wereld van gelijke culturen ■ begrip alleen van binnenuit ■ we laten iedereen vrij ■ vele beelden ter discussie ■ fundamentele waarden ■ evenwicht tussen afhankelijkheid en autonomie

18 [datum][vak]18 Van Asperen; Cultuur en Diversiteit MonismeRelativismeCommunicatief moreel universalisme ■ één beschaving ■ andere culturen zijn primitief of achterlijk ■ cultuur bepaalt mensen ■ culturen zijn strikt gescheiden fenomenen ■ culturen zijn gelijk(waardig) ■ ieder mens is uniek ■ culturele verschijn- selen veranderen door een voortdu- rend proces van contacten tussen mensen

19 [datum][vak]19 Pinto grof- en fijnmazige structuren structurele scheiding van communicatie- codes en gedragsregels

20 [datum][vak]20 Thomas and Inkson; Kennis ■ Niveaus van mentale programmering ■ Kenmerken van cultuur ■ Nationale culturen David C. Thomas, Kerr Inkson: Cultural Intelligence, People Skills for Global Business, San Francisco, 2004; Berrett-Koehler Publishers Inc.

21 [datum][vak]21 Niveaus van Mentale Programmering per- soonlijkheid cultuur menselijke aard universeel specifiek voor groepen specifiek voor individuen verkregen en geleerd geleerd biologisch Thomas and Inkson

22 [datum][vak]22 Kenmerken van cultuur ■ cultuur is gedeeld ■ cultuur is geleerd en blijvend ■ cultuur heeft een sterke invloed op het gedrag ■ cultuur is systematisch en georganiseerd ■ cultuur is voor het grootste deel onzichtbaar ■ cultuur kan fijn- en grofmazig zijn Thomas and Inkson

23 [datum][vak]23 Nationale culturen ■ National cultures are particularly important in international business because of the concept of national sovereignty and the need to conduct business affairs within national, legal, and political frameworks. Thomas and Inkson

24 [datum][vak]24 Een gelaagd concept 1 Op alle vier niveaus: zoeken naar identiteit en zekerheid

25 [datum][vak]25 Je Culturele Rugzak nationaal organisatie team individueel

26 [datum][vak]26 Een gelaagd concept 2 geschiedenis cultuur waarden •organisatie •vraag naar de dood

27 [datum][vak]27 Aspecten van de Driehoek


Download ppt "Het Concept Cultuur [vak; datum] [naam docent]. [datum][vak]2 Doelstelling algemeen ■ Begrijpen wat cultuur is ■ Zien hoe cultuur doorwerkt ■ Onderkennen."

Verwante presentaties


Ads door Google