De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012. Wat is signaaltoezicht? Voorbeelden van goed signaaltoezicht zijn: • Een wijkopzichter die de wijk vaak op zijn/haar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012. Wat is signaaltoezicht? Voorbeelden van goed signaaltoezicht zijn: • Een wijkopzichter die de wijk vaak op zijn/haar."— Transcript van de presentatie:

1 Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012

2 Wat is signaaltoezicht? Voorbeelden van goed signaaltoezicht zijn: • Een wijkopzichter die de wijk vaak op zijn/haar duim kent en van alles kan tegenkomen zoals opslag van goederen op de weg, bouwwerken, uitritten, dumpingen van vuilnis, vernieling van openbaar groen, wegblokkades, prostitutie, verdacht voertuig of hennepgeuren. • Een milieu-inspecteur die een bedrijf gaat inspecteren kan op de weg of locatie gevaarlijke zaken tegenkomen zoals een dumping, vervuiling op het water, vernieling, gevaarlijk obstakel op de weg, brandgevaarlijke situatie, verwaarloosde dieren, stroperij of andere verdachte zaken, etc. Als toezichthouder en beheerder wordt veel van u gevraagd. U heeft echter maar een beperkte tijd en capaciteit om uw taak uit te voeren. Een goede toezichthouder maakt gebruik van signalen die hem bereiken van collega’s met toezicht- en beheerstaken om zijn werk goed uit te voeren. U krijgt echter niet alleen signalen maar geeft deze ook af. Ook van zaken buiten uw eigen vakgebied kunt u het gevoel hebben dat iets niet in orde is.

3 Een paar voorbeelden van goed signaaltoezicht Een inspecteur, onderweg naar een bedrijf.

4 Goed signaaltoezicht Dit kunt u zoal tegenkomen! Geef het eenvoudig even door. De wegwijzer gaat u helpen. Gevaarlijke situatiesIllegale of gevaarlijke sloop? Vernieling openbaar groen Verdacht voertuig of wrakHennep (geur) in pand of veld Afvalverbranding Verwaarloosde en mishandelde dierenDumpingen Mogelijk illegale lozingen Nieuwe bedrijven of naamsverandering Dood dier of een object langs de weg

5 Een ander voorbeeld: Wat kan een wijkopzichter zoal tegenkomen? Illegale sloop? Gevaarlijke stoffen door woonwijk Opslag illegaal vuurwerk Hennepkwekerij Prostitutie, uitbuiting Verwaarlozing huisdieren Vissterfte Autowrak En nog veel meer…

6 Laten wij proberen verder te kijken dan alleen naar onze eigen taken als wij op pad zijn. En de cirkel in het totale toezicht sluitend maken. Door gebruik te maken van ons onderbuikgevoel bij verdachte of opmerkelijke zaken en deze aan elkaar doorgeven als een vanzelfsprekendheid. De Wegwijzer Signaaltoezicht gaat u hierbij helpen en ondersteunen. Ons bewuster te maken van onze collega’s van andere organisaties met een toezicht, beheers- of opsporingstaak.

7 De wegwijzer signaaltoezicht maakt het u gemakkelijk! Deze wegwijzer geeft u een overzicht van de meest voorkomende toezichttaken van diverse (semi)(overheids)organisaties binnen een provincie of regio waarin signaaltoezicht een belangrijke rol speelt. U kunt snel en eenvoudig een voorbeeld van uw constatering terugvinden aan de hand van foto's en vindt u in de verwijzing de juiste contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer. Wat is de Wegwijzer Signaaltoezicht? De “Wegwijzer Signaaltoezicht” is een instrument om signaaltoezicht tussen collega’s te vereenvoudigen. Daarmee vergroot u uw eigen slagkracht en die van uw collega’s. In de “Wegwijzer Signaaltoezicht” kan een organisatie aangeven welke signalen zij wil ontvangen, En u kunt snel en simpel signalen afgeven van zaken die niet in orde zijn. Daarmee helpt u de beperkte toezicht- en beheerscapaciteit effectief in te zetten en wordt hiermee een sluitende cirkel in het totale toezicht ontwikkeld.

8 Hoe ziet de wegwijzer er uit? Een indeling van diverse toezicht- en beheerstaken, die zijn verdeeld in hoofdgroepen. Door op de knoppen te klikken komt u in een groep.

9 Hier ziet u een aantal groepen als voorbeeld. Door op een toezicht- of beheerstaak te klikken, wordt voor u onder in de pagina de juiste contactgegevens van de betreffende organisatie aangewezen. U stuurt dan even een mailtje met uw bevindingen, liefst met foto, of u geeft het telefonisch door en u heeft weer een collega blij gemaakt!

10 Voor wie is deze handige tool? Voor met name de toezichthouder en opsporingsambtenaar, de wijk, (water)weg- en natuurbeheerder/opzichter van diverse organisaties, welke actief zijn binnen een provincie of regio.

11 Wie doen er allemaal mee in Flevoland? Alle Flevolandse gemeenten: Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde enProvincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland Politie, regio Flevoland Brandweer Flevoland Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Rijkswaterstaat NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) Inspectie SZW (voormalige Arbodienst) Staatsbosbeheer Het Flevo-landschap

12 Wat zijn de voordelen van Signaaltoezicht en deze wegwijzer? • U krijgt een helder, verrijkend en overzichtelijk beeld van de meest voorkomende toezicht- en beheerstaken van alle (semi)(overheids)organisaties binnen een provincie of regio welke wij van elkaar kunnen tegenkomen. • Duidelijke afbeeldingen van zaken die u ondersteunen in het vinden van de weg naar de juiste organisatie en collega. • U ontvangt bevindingen van diverse toezichtcollega's welke u in uw toezichttakenpakket heeft. • U geeft uw signalen natuurlijk ook door aan uw toezichtcollega's en zo ontstaat er een win win situatie! • U ontvangt signalen van zaken welke tot voorkort geen aandacht kregen maar mogelijk juist nu enige prioriteit verdienen! Slimmer toezicht!

13 • Het voorkomen van ergernissen, een organisatie kan ergens geen weet van hebben en pakt dit dan ook niet op. • U kunt bijvoorbeeld vanuit een toezichttaak, gerichter inspecties uitvoeren, mogelijk integraal oppakken. • Vanuit een beheerstaak een betere beheersing en prioritering. • Vanuit een opsporingstaak, het signaal meenemen in een onderzoek. • Betere communicatie tussen organisaties, elkaar weten te vinden en het bevorderen van een betere afstemming en aansluiting op elkaar. • Het wegnemen van grijze toezicht- en beheersgebieden waarin onduidelijkheid bestaat over wie wat doet. • De Wegwijzer Signaaltoezicht is eenvoudig en snel digitaal te raadplegen voor de juiste up-to-date signalen en contactgegevens van een toezichtpartner.

14 Voortaan weet je gelijk waar je moet zijn. De Wegwijzer Signaaltoezicht verbindt organisaties met elkaar en draagt bij aan een goede samenwerking, begrip en collegialiteit!

15 Stem op de Wegwijzer Signaaltoezicht • Op dit moment is de Wegwijzer Signaaltoezicht ontwikkeld voor de regio Flevoland. • In juni 2012 hebben de aangesloten organisaties de wegwijzer ontvangen en deze verder intern verspreid naar alle toezichthouders, beheerders en opsporingsambtenaren. • Het Servicepunthandhaving Flevoland heeft na de ontwikkeling het beheer op zich genomen en heeft de wegwijzer als handige tool met presentatie op de site www.sephflevoland.nl geplaatst waar deze voor de flevolandse gebruiker te downloaden is.www.sephflevoland.nl • De wegwijzer is een levend document en wordt up-to-date gehouden en verder uitgebreid. Updates worden op de SepH-site geplaatst en naar de contactpersonen van de aangesloten organisaties verstuurd. • Wij willen deze wegwijzer nu, zonder winstoogmerk, laten uitgroeien tot een landelijk instrument voor alle regio's! De wegwijzer, nu in de vorm van een Excel-bestand, kan worden doorontwikkeld naar een online hulpmiddel. • Wij vragen uw steun door op de Wegwijzer Signaaltoezicht te stemmen voor de "innovatieprijs toezicht en handhaving 2012" om een verdere ontwikkeling sneller mogelijk te maken! Kijk op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl. De Wegwijzer Signaaltoezicht Flevoland wordt een product van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl

16 Einde Alleen ga je sneller, samen kom je verder.


Download ppt "Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012. Wat is signaaltoezicht? Voorbeelden van goed signaaltoezicht zijn: • Een wijkopzichter die de wijk vaak op zijn/haar."

Verwante presentaties


Ads door Google