De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TMA methode. Wat zijn talenten? Heaven is where the police are British, the cooks Spanish, the mechanics German, the lovers Italian, and it's all organized.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TMA methode. Wat zijn talenten? Heaven is where the police are British, the cooks Spanish, the mechanics German, the lovers Italian, and it's all organized."— Transcript van de presentatie:

1 TMA methode

2 Wat zijn talenten? Heaven is where the police are British, the cooks Spanish, the mechanics German, the lovers Italian, and it's all organized by the Swiss. Hell is where the cooks are British, the mechanics Spanish, the lovers Swiss, the police German, and it's all organized by the Italian.

3 EHRM VISION Competentiemanagement TMA Methode Murray Behoeftetheorie Talenten Instrumenten Analyse Talentmanagement 15 jaar Uitgever Gesprek Drijfveren Competenties

4 •Talenten zijn de unieke en stabiele bouwstenen van een persoon •Talenten zijn gebaseerd op onbewuste drijfveren: al die factoren die mensen aanzetten tot gedrag – of juist remmen. Het zijn voor- en afkeuren, overtuigingen en zelfbeelden, behoeften, angsten en remmingen. •Gedrag: datgene wat je iemand ziet, hoort, voelt doen. •Competenties: waarneembare gedragsvaardigheden die iemand bezit •Capaciteiten: cognitieve capaciteiten die iemand bezit. Als je de drijfveren en gedachtenstructuren kunt voorspellen, kun je gedrag voorspellen Uitgangspunten TMA Methode

5 TMA-model

6 Ervaringen Iedereen heeft een TMA-analyse gemaakt. Wat zijn jullie ervaringen? •Ontwikkelingsgericht geschreven •Veel vragen •Moeilijk kiezen •Thuis ben ik heel anders

7 TMA Analyse •22 drijfveren en 44 talenten •Meting van consistentie •TMA analyse zegt niets over intelligentie. •TMA analyse is geen test maar een analyse… er moet altijd een gesprek volgen

8 TMA analyse •Een TMA (geïsoleerd) is een prachtige foto van een persoon….. er is geen fout of goed. •In relatie met een competentieprofiel kun je de TMA duiden….. •Je kunt wel een competentie hebben, maar als de drijfveer/talent ontbreekt…. Vind je het dan wel leuk, krijg je er energie van of loop je er op leeg?

9 De 22 TMA drijfveren

10 De 22 drijfveren (zie notebook) •Aanzienbehoefte •Afwisseling •Ambitie en uitdaging •Besluitvaardigheid •Conformeren •Confrontatie •Doelgerichtheid •Dominantie •Eigenwaarde •Energie •Extraversie

11 De 22 drijfveren deel 2 (zie notebook) •Hulpvaardigheid •Onafhankelijk denken •Ontzag •Orde en structuur •Pragmatisme •Socialbiliteit •Sociale empathie •Steunbehoefte •Stressbestendigheid •Verantwoording en leiderschap •Volharding

12 Discussies bij bespreken TMA analyse •In de analyse staat dat ik niet doelgericht ben, maar dat ben ik wel. •In de analyse staat dat ik geen behoefte heb aan confrontaties, maar ik kan ze echt wel aangaan hoor… dat klopt niet!! •In de analyse staat dat ik niet weinig ambitie heb… zo zie ik mezelf helemaal niet.

13 Koppeling TMA aan competenties Competenties •Creativiteit •Probleemoplossing •Samenwerking •Assertiviteit •Flexibiliteit •Commercieel vermogen •Onafhankelijkheid

14 Koppeling TMA aan competenties Competentie Creativiteit originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen Drijfveren: Conformeren (i) Orde en structuur (i) Onafhankelijk denken

15 Conformeren: de mate waarin de kandidaat zich graag schikt en aanpast aan kaders en cultuur Conformeren laag: meer informeel, onafhankelijk van regels, gaat sterk de eigen gang, avonturier, grensverleggend Conformeren midden: balans tussen formeel en informeel, past functioneel regels toe. Kan situationeel buiten regels treden Conformeren hoog: meer formeel, principieel en integer, houdt zich vast aan regels en procedures

16 Orde en structuur: de mate waarin de kandidaat behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid Orde en structuur laag: focus op grote lijnen, creatief, soms slordig, flexibel in werkwijze Orde en structuur midden: evenwicht tussen details en grote lijnen, voldoende flexibel, kan met details omgaan Orde en structuur hoog: zeer geordend, accuraat, kan rigide zijn, werkt planmatig, houdt zich vaker aan afspraken.

17 Onafhankelijk denken & handelen: de mate waarin de kandidaat behoefte heeft aan autonomie en zelfstandigheid bij oordeelsvorming en handelen Onafhankelijk denken & handelen laag: functioneel groepsgericht, collegiaal, werkt graag in overleg, transparant, sneller te sturen Onafhankelijk denken & handelen midden: vrijheid en gezamenlijkheid in evenwicht, gebalanceerd zelfstandig en toegankelijk Onafhankelijk denken & handelen hoog: vrij, autonoom, denkt en handelt vanuit eigen kaders, sterke eigen mening, soms solistisch

18 Koppeling TMA aan competenties Competentie Samenwerken Op effectieve wijze (mee)werken aan een Gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijke belang dient Drijfveren: Hulpverlenen Sociabiliteit & contact

19 Hulpverlenen: de mate waarin de kandidaat behoefte heeft om anderen te helpen en te ondersteunen Hulpverlenen laag: zeer zakelijk, gaat sterk uit van de verantwoordelijkheid van anderen, van nature delegeren, taken overdragen Hulpverlenen midden: functioneel hulpbereid, uitgaan van eigen verantwoordelijkheid Hulpverlenen hoog: zeer hulpverlenend, filantropisch, wil faciliteren, verwacht van anderen minder verantwoordelijkheid

20 Sociabiliteit & contact: de mate waarin de kandidaat behoefte heeft aan vriendschap en sociaal contact Sociabiliteit & contact laag: individueel, kan goed alleen zijn, communiceert meer functioneel, gereserveerd, selectief in relaties Sociabiliteit midden: balans tussen op zichzelf en op anderen gericht zijn, redelijk communicatie- en teamgericht Sociabiliteit hoog: zeer sociaal, sneller amicaal in de omgang, communicatief, teamgericht, potentiële netwerken

21 Performance Matrix


Download ppt "TMA methode. Wat zijn talenten? Heaven is where the police are British, the cooks Spanish, the mechanics German, the lovers Italian, and it's all organized."

Verwante presentaties


Ads door Google