De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kom ik in het nieuws? Project Scholen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kom ik in het nieuws? Project Scholen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kom ik in het nieuws? Project Scholen
Krijgen Energie

2 Vragen voordat ik de media opzoek
Wat is mijn boodschap? Welk doel wil ik bereiken? Wie wil ik mijn boodschap vertellen? Welke middelen heb ik? Wie gaat mij helpen?

3 Boodschap en doel Als ik niet weet wat mijn doel is, mijn boodschap,
kan ik het ook niet uitleggen Dus kan een ander mijn boodschap niet begrijpen, laat staan vertalen Omschrijf eerst helder je doel Vertaal die in een pakkende boodschap Wees zo concreet mogelijk Houd het kort Belangrijkste: vertel je boodschap alsof je die aan je moeder vertelt

4 Wie wil ik bereiken? Maak voor jezelf helder aan wie je je boodschap
wilt vertellen Jong of oud? Of iedereen? Alleen je school, de straat, de wijk, het dorp of de hele omgeving? ‘Gewone mensen’ of bestuurders en beleidsbepalers? Ga er in je enthousiasme niet van uit dat iedereen jouw boodschap interessant vindt Wees selectief Liever een compacte groep aandachtige toehoorders dan verloren gaan in de massa

5 Middelen en keuze media
Welke middelen heb ik, wil ik inzetten om mijn boodschap te brengen? Persbericht Persconferentie Flyers of posters in de wijk Schoolkranten Kranten en weekbladen Lokale omroepen Tekst, foto’s, videobeelden Sociale media als Twitter, Hyves, Facebook enz. Acties; het effect van de dorpsomroeper Ook hier: maak keuzes, selecteer

6 Hoe speel ik mezelf in de kijker?
Keuze media van belang, maar die komen niet vanzelf Waar komen de media op af: Wees origineel, verzin iets wat een ander nog nooit gedaan heeft: record (met z’n allen in de kou zitten) Doe iets waar veel mensen mee te maken hebben: (een week lang alle lichten uit in de wijk, of de koelkast de deur uit) Span een bekendheid voor je karretje (Maxima, Epke Zonderland) Voer actie, demonstreer, leg het verkeer lam Zorg voor contactpersonen bij de media

7 De vijf w’s van een goed persbericht
De informatie waaraan elke boodschap moet voldoen: Wat gebeurt er? Waar gebeurt het? Wanneer gebeurt het? Wie zijn er bij betrokken? Waarom gebeurt het? Opnieuw: kort en bondig

8 Het moet voldoen aan journalistieke normen
Denk aan de vijf w’s Dusdanig geschreven dat een redactie geneigd is het letterlijk over te nemen. Vooral voor huis-aan-huisbladen Overdrijf nooit: gebruik geen termen als ‘sensationeel’ of een ‘werkelijk unieke smaakervaring’ Zet er ook korte, pakkende kop boven

9 Persbericht moet contactadres bevatten voor nadere informatie
Wie kan mij meer vertellen Eventueel interview met de directie, deskundige of andere woordvoerder Die man of vrouw moet dan ook op afroep beschikbaar zijn

10 Welke thema’s scoren Wel: Seks Spanning en sensatie Sport Niet:
Pratende hoofden Gebouwen Nota’s met onbegrijpelijke getallen Denk aan goed beeld: Kinderen, jonge dieren, mooie natuurfoto’s

11 Elke medium heeft zijn eigen wensen
Houd rekening met de wensen van de media die je benadert Weekbladen willen kant-en-klare persberichten, liefst met (gratis) foto Dagbladen willen een eigen draai aan een verhaal geven, zich onderscheiden; persbericht niet voldoende; interview, reportage (Lokale) Omroepen willen mooi beeld Denk ook aan de vele sites (beeld!) In alle gevallen: iedereen heeft tijdgebrek, hou daar rekening mee

12 Mediawensen en planning
Hou rekening met de productietijd en deadlines van de diverse mediatypen Een reportage in de krant of op televisie vergt tijd De deadlines van de weekbladen liggen dagen eerder dan bij de dagbladen Redacties hebben begin van de week meer tijd dan later (druk met zaterdagkrant en het weekeinde) Kom met een persbericht een dag of tien voor de gebeurtenis, niet al een half jaar tevoren Overstelp redacties niet met telkens hetzelfde bericht: dat levert alleen maar frustraties op

13 Voorbeeld slecht persbericht
Thuiszorgteam biedt een gezond perspectief voor thuiszorg in de regio Sinds kort is er in onze regio een nieuwe aanbieder van thuiszorg actief, het Thuiszorgteam. Het Thuiszorgteam is een klein team van verpleegkundigen die in deze regio wonen en werken. Dit kleinschalige team heeft een landelijke organisatie achter zich met ruime ervaring in de verpleegkundige zorg en kan zowel vanuit de AWBZ als persoonsgebonden budget zorg verlenen. Wie durft er in deze tijd van bezuinigingen in de zorg nog een nieuwe thuiszorg organisatie op te zetten? Brein achter het Thuiszorgteam is Marlies Kalkhoven, directrice van Medisource Zorgdiensten. Medisource is een zorgbedrijf dat verpleegkundigen in dienst heeft die op verschillende gebieden werkzaam zijn, waaronder ook thuismedicatie. “Onze verpleegkundigen komen al bij de mensen thuis, bijvoorbeeld om medicatie toe te dienen. Het gebeurt vaak dat mensen de hele dag thuis moeten blijven omdat ’s ochtends de Medisource verpleegkundige komt voor de medicatie en ’s middags de thuiszorg voor de katheter of de sondevoeding. Aangezien onze verpleegkundigen óók in de thuiszorg werkzaam zijn kunnen ze net zo goed de medicatie en het katheter in een keer verzorgen. Op die manier heeft een cliënt maar met één partij te maken en niet met twee, wat het leven toch een stuk gemakkelijker maakt.”

14 Vervolg…. Mensen leven steeds langer maar hebben daardoor ook een groter deel van hun leven zorg nodig. Er wordt bezuinigd in de zorg maar dat betekent niet dat de patiënten moeten inleveren. Dit betekent dat thuiszorgorganisaties efficiënter moeten gaan werken, zonder de mens uit het oog te verliezen. Door een uniek planningsysteem kan het Thuiszorgteam op een efficiënte en daardoor goedkope manier verpleegkundige zorg inzetten. U betaalt alleen voor de tijd dat de verpleegkundige daadwerkelijk aan het werk is. Het Thuiszorgteam is een pionier in de ziekenhuisverplaatste zorg. Ze proberen behandelingen die op dit moment alleen in het ziekenhuis gedaan kunnen worden naar de thuissituatie te verplaatsen. Doordat er een landelijke organisatie achter ze staat kunnen ze ook meer faciliteren dan een regulier bureau. “Wij weten hoe zorg werkt en kunnen de cliënten helpen met het aanvragen van de juiste medische materialen. In sommige gevallen kan de verpleegkundige deze zelfs voor de cliënten meenemen.” In tijden van zakelijkheid heeft het Thuiszorgteam niet de ambitie om de grootste aanbieder van thuiszorg te worden. “Eén op één zorg verlenen is wat onze verpleegkundigen het liefst doen. Wij blijven liever klein en toegewijd.” Het thuiszorgteam is per mail of telefoon te bereiken.

15 Waarom slecht persbericht?
Een stortvloed aan op zich best nuttige en interessante informatie maar nergens in het bericht wordt gemeld wat de organisatie in de regio Salland precies gaat doen. Een gemiste kans voor deze organisatie om zich in de regio direct goed neer te zetten !

16 Voorbeeld goed persbericht

17 Raalte neemt code droog over
PERSBERICHT DATUM : 21 april 2010 Onderwerp : Code droog overgenomen door gemeente Raalte Code droog In verband met de droogte van de afgelopen tijd bestaat er een verhoogde kans op natuurbrand en een snelle uitbreiding daarvan. Deze droge periode heeft tot gevolg dat vanuit de veiligheidsregio IJsselland met ingang van woensdag 21 april om 12:00 uur de “CODE DROOG” is afgekondigd. Het advies van de regio is onverkort door de gemeente Raalte overgenomen. In de periode dat “Code Droog” is afgekondigd zullen er geen nieuwe stookontheffingen worden verleend. Van de reeds verleende ontheffingen mag geen gebruik worden gemaakt.  Zodra de “code droog” is opgeheven zult u hiervan via de media op de hoogte worden gebracht Meer informatie: Cisca van Doesum, communicatieadviseur gemeente Raalte,

18 Initiatieven de Stentor
Workshop ‘Hoe kom ik in het nieuws?’ Workshop kranten maken en excursie voor 2 scholen (winnaars van deze workshop) naar ‘de krant’ Vanaf januari 2012: webmodule op site de Stentor: maak je eigen voorpagina Medewerking aan speciale Energie-eindkrant voor deelnemers en sponsoren Stand van de Stentor op eindevenement


Download ppt "Hoe kom ik in het nieuws? Project Scholen"

Verwante presentaties


Ads door Google