De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactische competenties praktijkinitiatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactische competenties praktijkinitiatie"— Transcript van de presentatie:

1 Didactische competenties praktijkinitiatie
Ervaringsgericht leren en andere elementen van een krachtige leeromgeving CVO De oranjerie Diest GPB

2 Ervaringsgericht leren Flappenrondje: 4 vragen:
Didactische competenties praktijkinitiatie Ervaringsgericht leren Flappenrondje: 4 vragen: CVO De oranjerie Diest GPB

3 1. Setting the climate: waarom?
Didactische competenties praktijkinitiatie 1. Setting the climate: waarom? 'storingen' gaan voor ... Aandacht wordt gestuurd door de emotie: je cursisten moeten 'overschakelen' Voorkennis activeren Eerdere ervaringen oproepen Transfer (elders- ervaringen) Cognitief conflict / probleemgestuurd CVO De oranjerie Diest GPB

4 Verloop van de namiddag:
Didactische competenties praktijkinitiatie Verloop van de namiddag: Setting the climate (4 flappen) Begrippen (ervaringsgericht leren) Jouw voorkennis.. ..afgetoets aan andere leertheorieën, visies,... Vaardigheden (ervaringsgericht werken) Betrokkenheid observeren Voorwaarden scheppen voor leren Achterhalen of herkennen van authentieke contexten Mediëren Feedback, evaluatie, aanmoedigen Activiteit (al dan niet) voorstructureren. CVO De oranjerie Diest GPB

5 Didactische competenties praktijkinitiatie
2. Begrippen (a) a) Wat is ervaringsgericht leren voor jou? (flap met middencirkel en 4 buitencirkels) b) Deel de gemeenschappelijke elementen in de binnencirkel. c) vergelijk met het schema 'leren is' CVO De oranjerie Diest GPB

6 Didactische competenties praktijkinitiatie
leren is... CVO De oranjerie Diest GPB

7 Didactische competenties praktijkinitiatie
2. Begrippen (b) Het belang van voorkennis (cognitieve psychologie) Dewey Freire Piaget Bruner CEGO Leuven CVO De oranjerie Diest GPB

8 Didactische competenties praktijkinitiatie
Voorkennis Zie Piaget en Bruner... CVO De oranjerie Diest GPB

9 Didactische competenties praktijkinitiatie
John Dewey (USA) Onderwijshervormer ( ) University of Chicago, Columbia University Zette zich af tegen het toen gangbare autoritaire en voorgeprogrammeerde onderwijs 'understanding students actual experiences' 'experiential learning': hands-on learning = learning by work, play and other life- experiences Projectwerk als onderwijsmethode CVO De oranjerie Diest GPB

10 Paolo Freire (Brazilië) 1921-1997
Didactische competenties praktijkinitiatie Paolo Freire (Brazilië) 'problemen' tijdens schoolcarriëre, 'learning disorder' Via Hegel, Marx en Sartre naar... Opvoeding en onderwijs als moter tot 'sociale transformatie'? (Pedagogie van de onderdrukten) (cfr Nicaise, en 'comprehensief onderwijs) Succesvolle alfabetisering van volwassenen... door hen (adhv foto's) eerst bewust te maken van hun eigen situatie. CVO De oranjerie Diest GPB

11 Didactische competenties praktijkinitiatie
Piaget: kinderen leren (ontwikkelen) door actief experimenterend om te gaan met de dingen...enkel zelfsturing... Cognitieve leertheorieën (informatieverwerkingsmodel) Het belang van voorkennis Metacognitie (leren leren) Leren als constructief proces Als adaptatie niet meer werkt, accomodatie...(pas na 'veel' ervaringen) CVO De oranjerie Diest GPB

12 Alleen bij kinderen??? De belangrijke rol van de cultuur
Didactische competenties praktijkinitiatie Alleen bij kinderen??? De belangrijke rol van de cultuur Vygotsky: Zone van naaste ontwikkeling ('time - gap') Leren als sociaal-(constructief) proces Bruner: 3 soorten 'leren' - kinesthetisch - iconisch - symbolisch - - CVO De oranjerie Diest GPB

13 Didactische competenties praktijkinitiatie
Leren is een sociaal proces Leren is een constructief proces Kinesthetisch omgaan met de werkelijkheid Iconische representatie Symboolsystemen (cultureel bepaald) Verbaal Wiskundig Muzikaal omgaan met de (complexe) werkelijkheid CVO De oranjerie Diest GPB

14 Cone of experience (Dale)
Didactische competenties praktijkinitiatie Cone of experience (Dale) Verbale symbolen Visuele symbolen Radio-opnames- stilstaande beelden bewegende beelden tentoonstellingen excursies demonstraties toneel beperkte ervaringen (simulaties) Directe, doelgerichte ervaringen (stages) CVO De oranjerie Diest GPB

15 Centrum voor ervaringsgericht onderwijs (Ferre Laevers, docent KUL)
Didactische competenties praktijkinitiatie Centrum voor ervaringsgericht onderwijs (Ferre Laevers, docent KUL) Oorspronkelijk i.s.m. leerkrachten kleuteronderwijs: welbevinden, en de ervaringsgerichte dialoog (nu: Deci & Ryan) Het begrip betrokkenheid (procesgericht volgsysteem) en de 5 betrokkenheidsverhogende factoren Hoekenwerk in de kleuterschool (keuze en autonomie) Integrale kwaliteitszorg voor alle onderwijsniveau's. (GLAN) CVO De oranjerie Diest GPB

16 Didactische competenties praktijkinitiatie
Betrokkenheidsverhogende factoren Sfeer en relatie: successen vieren, oog hebben voor zorgpunten, veiligheid en houvast geven Aanpassing aan niveau:afstemmen op mogelijkheden en – behoeften; eigen tempo kunnen volgen Werkelijkheidsnabijheid: vertrekken vanuit vragen en bekommernissen; bruikbaarheid aantonen Activiteit: samenwerking aanmoedigen, medeverantwoordelijkheid stimuleren, verbeteracties opzetten Initiatief: eigen prioriteiten kunnen opnemen, leer- en experimenteerruimte creëren, inbreng en initiatief aanmoedigen CVO De oranjerie Diest GPB

17 Didactische competenties praktijkinitiatie
Pauze CVO De oranjerie Diest GPB

18 Didactische competenties praktijkinitiatie
3. Vaardigheden Didactische competenties praktijkinitiatie Betrokkenheid observeren (nog) 5 vaardigheden: (mindmap) 5 betrokkenheidsverhogende factoren: voorwaarden voor leren (Deci &Ryan) Het belang van de context De rol van de begeleider m.i.v. mediëren Feed-back en evaluatie Activiteit in de leeromgeving (al dan niet voorstructureren?) Toepassen op concrete voorbeelden ... CVO De oranjerie Diest GPB

19 Observeer het volgende fragment en scoor de betrokkenheid
Didactische competenties praktijkinitiatie Observeer het volgende fragment en scoor de betrokkenheid '0 30, '5 40, '23 CVO De oranjerie Diest GPB

20 Waarom betrokkenheid observeren?
Didactische competenties praktijkinitiatie Waarom betrokkenheid observeren? Zone van naaste ontwikkeling Time-gap Procesgericht evalueren-productgericht evalueren. Ingrepen doen in de leeromgeving eerder dan individuen 'bijsturen'. (Cego) CVO De oranjerie Diest GPB

21 Concrete voorbeelden:
Didactische competenties praktijkinitiatie Concrete voorbeelden: Eigen vormingssessies (....., CBE Halle-Vilvoorde) ... De nieuwe Spreekrecht Kunst en cultuur (Lode Palmers, CBE Genk) NT1: Creatief schrijven (Veerle Trippas, CBE Genk) Uitgeven en schrijven van een kinderboek Knutselen met afval CVO De oranjerie Diest GPB

22 Sessies vermeld op flap
Didactische competenties praktijkinitiatie Sessies vermeld op flap ... CVO De oranjerie Diest GPB

23 Didactische competenties praktijkinitiatie
De nieuwe Spreekrecht ... CVO De oranjerie Diest GPB

24 Didactische competenties praktijkinitiatie
Kunst en cultuur: CVO De oranjerie Diest GPB

25 Didactische competenties praktijkinitiatie
made by... CVO De oranjerie Diest GPB

26 Didactische competenties praktijkinitiatie
Creatief schrijven CVO De oranjerie Diest GPB

27 Een kinderboek schrijven ism de bibliotheek
Didactische competenties praktijkinitiatie Een kinderboek schrijven ism de bibliotheek CVO De oranjerie Diest GPB

28 Didactische competenties praktijkinitiatie
Knutselen met afval CVO De oranjerie Diest GPB

29 Didactische competenties praktijkinitiatie
Opdracht: Kies een van de concepten en ga na of en hoe de 5 'vaardigheden' aan bod komen... CVO De oranjerie Diest GPB

30 Didactische competenties praktijkinitiatie
Ervaringsgericht leren en andere elementen van een krachtige leeromgeving CVO De oranjerie Diest GPB


Download ppt "Didactische competenties praktijkinitiatie"

Verwante presentaties


Ads door Google