De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringsgericht leren en andere elementen van een krachtige leeromgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringsgericht leren en andere elementen van een krachtige leeromgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringsgericht leren en andere elementen van een krachtige leeromgeving

2 Ervaringsgericht leren Flappenrondje: 4 vragen:

3 1. Setting the climate: waarom? •'storingen' gaan voor... •Aandacht wordt gestuurd door de emotie: je cursisten moeten 'overschakelen' •Voorkennis activeren –Eerdere ervaringen oproepen –Transfer (elders- ervaringen) –Cognitief conflict / probleemgestuurd

4 Verloop van de namiddag: •Setting the climate (4 flappen) •Begrippen (ervaringsgericht leren)  Jouw voorkennis.. ..afgetoets aan andere leertheorieën, visies,... •Vaardigheden (ervaringsgericht werken)  Betrokkenheid observeren  Voorwaarden scheppen voor leren  Achterhalen of herkennen van authentieke contexten  Mediëren  Feedback, evaluatie, aanmoedigen  Activiteit (al dan niet) voorstructurer en.

5 2. Begrippen (a) a) Wat is ervaringsgericht leren voor jou? (flap met middencirkel en 4 buitencirkels) b) Deel de gemeenschappelijke elementen in de binnencirkel. c) vergelijk met het schema 'leren is'

6 leren is...

7 2. Begrippen (b) •Het belang van voorkennis (cognitieve psychologie) •Dewey •Freire •Piaget •Bruner •CEGO Leuven

8 Voorkennis •Zie Piaget en Bruner...

9 John Dewey (USA) •Onderwijshervormer (1859-1952) •University of Chicago, Columbia University •Zette zich af tegen het toen gangbare autoritaire en voorgeprogrammeerde onderwijs •'understanding students actual experiences' •'experiential learning': hands-on learning = learning by work, play and other life- experiences •Projectwerk als onderwijsmethode

10 Paolo Freire (Brazilië) 1921-1997 •'problemen' tijdens schoolcarriëre, 'learning disorder' •Via Hegel, Marx en Sartre naar... •Opvoeding en onderwijs als moter tot 'sociale transformatie'? (Pedagogie van de onderdrukten) (cfr Nicaise, en 'comprehensief onderwijs) •Succesvolle alfabetisering van volwassenen... door hen (adhv foto's) eerst bewust te maken van hun eigen situatie.

11 Piaget: kinderen leren (ontwikkelen) door actief experimenterend om te gaan met de dingen...enkel zelfsturing... •Cognitieve leertheorieën (informatieverwerkingsmodel) –Het belang van voorkennis –Metacognitie (leren leren) •Leren als constructief proces –Als adaptatie niet meer werkt, accomodatie...(pas na 'veel' ervaringen)

12 Alleen bij kinderen??? De belangrijke rol van de cultuur Vygotsky: •Zone van naaste ontwikkeling ('time - gap') •Leren als sociaal-(constructief) proces Bruner: 3 soorten 'leren' - kinesthetisch - iconisch - symbolisch - -

13 •Leren is een sociaal proces •Leren is een constructief proces •Kinesthetisch omgaan met de werkelijkheid •Iconische representatie •Symboolsystemen (cultureel bepaald) –Verbaal –Wiskundig –Muzikaal • omgaan met de (complexe) werkelijkheid

14 Cone of experience (Dale) •Verbale symbolen •Visuele symbolen •Radio-opnames- stilstaande beelden •bewegende beelden •tentoonstellingen •excursies •demonstraties •toneel •beperkte ervaringen (simulaties) •Directe, doelgerichte ervaringen (stages)

15 Centrum voor ervaringsgericht onderwijs (Ferre Laevers, docent KUL) •Oorspronkelijk i.s.m. leerkrachten kleuteronderwijs: welbevinden, en de ervaringsgerichte dialoog (nu: Deci & Ryan) •Het begrip betrokkenheid (procesgericht volgsysteem) en de 5 betrokkenheidsverhogende factoren •Hoekenwerk in de kleuterschool (keuze en autonomie) •Integrale kwaliteitszorg voor alle onderwijsniveau's. (GLAN)

16 Betrokkenheidsverhogende factoren  Sfeer en relatie: successen vieren, oog hebben voor zorgpunten, veiligheid en houvast geven  Aanpassing aan niveau: afstemmen op mogelijkheden en – behoeften; eigen tempo kunnen volgen  Werkelijkheidsnabijheid: vertrekken vanuit vragen en bekommernissen; bruikbaarheid aantonen  Activiteit: samenwerking aanmoedigen, medeverantwoordelijkheid stimuleren, verbeteracties opzetten  Initiatief: eigen prioriteiten kunnen opnemen, leer- en experimenteerruimte creëren, inbreng en initiatief aanmoedigen

17 Pauze

18 3. Vaardigheden •Betrokkenheid observeren • (nog) 5 vaardigheden: (mindmap) –5 betrokkenheidsverhogende factoren: voorwaarden voor leren (Deci &Ryan) –Het belang van de context –De rol van de begeleider m.i.v. mediëren –Feed-back en evaluatie –Activiteit in de leeromgeving (al dan niet voorstructureren?) Toepassen op concrete voorbeelden...

19 Observeer het volgende fragment en scoor de betrokkenheid •'0 30, '5 40, '23

20 Waarom betrokkenheid observeren? Zone van naaste ontwikkeling Time-gap Procesgericht evalueren-productgericht evalueren. Ingrepen doen in de leeromgeving eerder dan individuen 'bijsturen'. (Cego)

21 Concrete voorbeelden: •Eigen vormingssessies (....., CBE Halle-Vilvoorde) –... •De nieuwe Spreekrecht •Kunst en cultuur (Lode Palmers, CBE Genk) –... •NT1: Creatief schrijven (Veerle Trippas, CBE Genk) •Uitgeven en schrijven van een kinderboek •Knutselen met afval

22 Sessies vermeld op flap •...

23 De nieuwe Spreekrecht •...

24 Kunst en cultuur:

25 made by...

26 Creatief schrijven

27 Een kinderboek schrijven ism de bibliotheek

28 Knutselen met afval

29 Opdracht: Kies een van de concepten en ga na of en hoe de 5 'vaardigheden' aan bod komen...

30 Ervaringsgericht leren en andere elementen van een krachtige leeromgeving


Download ppt "Ervaringsgericht leren en andere elementen van een krachtige leeromgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google