De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

www.centrumartvorming.be Intro  Plastische opvoeding = “kunstzinnig” doe-vak  Esthetica = kunstbeschouwend vak  Technologie = praktijkgericht/werkstuk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "www.centrumartvorming.be Intro  Plastische opvoeding = “kunstzinnig” doe-vak  Esthetica = kunstbeschouwend vak  Technologie = praktijkgericht/werkstuk."— Transcript van de presentatie:

1

2 www.centrumartvorming.be Intro  Plastische opvoeding = “kunstzinnig” doe-vak  Esthetica = kunstbeschouwend vak  Technologie = praktijkgericht/werkstuk maken  U.K. “Craft, Design and Technology” (integratie)

3 www.centrumartvorming.be Bijzondere didactiek Plastische Opvoeding

4 www.centrumartvorming.be Werkwijze  Onderdompelen in de praktijk door concrete klassituatie na te bootsen → ervaring  Deze bevragen en daaraan besluiten vastknopen → reflectie  Nodige ondersteunende theorie meedelen  Alzo tot inzicht komen: hoe een tekenles concreet vormgeven → concept  Jaarplannen en lesmodellen meedelen en inoefenen  Alzo aanzet geven tot zelf lessen voor de beeldende vakken leren concipiëren, voorbereiden en uitvoeren → inoefening

5 www.centrumartvorming.be Opdracht 1 Vertel in beelden dat je achter elkaar  Een boom ziet in de winter  Het koud aanvoelt en onbehaaglijk  In de zomer in vakantiestemming bent  Werk dit uit op het opdrachtenblad met kleurpotloden

6 www.centrumartvorming.be Kleurpotlood tekentechniek inoefenen  Wat?  Kleurpotloden zijn waskrijtjes (wasco) in een houten omhulsel  Belangrijke eigenschappen  Je kan met één potlood verschillende lichte en donkere schakeringen bekomen  Je kan in verschillende lagen over elkaar werken •Verschillende kleuren over elkaar mengen zich •Over kleurvlakken kan je figuren, lijnen, streepjes tekenen •Je werkt best van licht naar donker  Je kan kleuren in elkaar laten overvloeien  Je kan met kleurpotloden al bewegende, al kleurende vormen, figuren…tekenen, zonder voorafgaand omtreklijnen te tekenen

7 www.centrumartvorming.be Opdracht 2  Je krijgt een tekenblad A4 met kleurpotloden en stiften  Opdracht: maak een titelblad waardoor jou identiteit of persoonlijke mythologie naar voren komt  Beperking: je naam en groep moet erop voorkomen  Opgelet! Vertel geen verhaal, je ontwerp moet voor zichzelf spreken door de beeldtaal

8 www.centrumartvorming.be Besluit  Elk beeld dat je maakt is een eigen, persoonlijk beeld, zoals jij de wereld ervaart  Elk beeld  Heeft een inhoud gebruikmakend van •De visuele waarneming (de ervaring) •Jouw verbeelding •Jouw emoties  Bestaat uit beeldaspecten: de bouwstenen •Licht, kleur, ruimte en vorm (zie geel A3 blad)  Is via materialen gemaakt met een techniek: geeft een eigen karakter aan het beeld •Kleurpotlood-tekentechniek

9 www.centrumartvorming.be Inhoud: hoe tekenles organiseren ?  1 Starten met een gerichte bevraging rond beginsituatie  2 Met thematisch leerplan als steun  3 Vertrekkende van een centraal idee  beeld- en vormaspecten: licht, kleur, ruimte en vorm met uitbreiding rond “compositie”  techniek: kleurpotloden, aquarel, gouache  Inbreng kunsthistorie: “man made” gebied  Inbreng nieuwe media: internet, ppt-presentatie  4 Bedenken lesorganisatie via stappenplan  5 Hoe evalueren?

10 www.centrumartvorming.be 1 Starten met gerichte bevraging (BS)  Wat betekent voor jou kunst?  Heb je tijdens de vakantie een museum of een tentoonstelling bezocht? Welk of wat?  Ben je actief met kunst bezig? Wat? Hoeveel uur per week?  Wat verwacht je dit jaar voor dit vak?

11 www.centrumartvorming.be 2 Met thematisch leerplan als steun  Hulp van een thematisch leerplan: 2e graad elk trimester een thema zowel voor muziek als P.O.  3e jaar  Ouder-kind relatie  Vrienden, partners  Oud worden, ziekte en afscheid nemen  4e jaar  De stad als leefmilieu  Arbeid, rust en vrije tijd  Op zoek naar geluk

12 www.centrumartvorming.be Tweede trimester : arbeid, rust en vrije tijd LesonderwerpTechniek/materialenDoelMedia Aanvuloefening watersportA4-tekenblad Kleurpotloden Aanvullen van een realistische Afbeelding meteen denkbeeldig landschap Strook van een kalender/affiche rond watersport Verbeelde wereldmuziekWaterverftechniek Tekenpapier A4 formaat Gericht luisterend de muziek- taal omzetten in kleur en vorm Cassetterecorder en tapes : M. Nyman/E. Varèse/ en wereldmuziek Verbeelde poëzie Omzetten emoties in kleur/vorm A4-tekenblad Kleurpotloden Een gedicht of de woordinhoud omzetten in kleur en vorm Tekst gedicht “Februarizon” door Paul Rodenko met voor- bereidende tekening Ontwerpen van een story board van een film A4-tekenpapier met kleur- potloden Van een bestaand story board de ontbrekende schakel ontwerpen Videofragmenten over scène en sequens ook bij minder populaire niet-westerse films Derde trimester : Op zoek naar geluk LesonderwerpTechniek/materiaalDoelMedia Het tarot-spel met verwijzing naar de oorsprong in vreemde culturen (Egypte, Italië, Tempe-liers en zigeuneroorsprong) Kaartmateriaal per leerling aanmaken en in verband brengen Zelfstandig een gerichte opdracht kunnen uitvoeren rond een beeldend probleem Voorgesneden kaart ontwerpen naar kleur en vorm SpiegeloefeningEen textuur uitknippen uit tijd- schrift en spiegelen Begrippen structuur/textuur bij-brengen en afbeelding kunnen spiegelen Tijdschriften Uitgewerkt voorbeeld Paradijservaring oproepen via beelden uit de kunstgeschiedenis Waterverftechniek en schetsen Kunnen werken met beeldmateriaal uit de kunstwereld en zelfstandig kunnen verwerken Voorbeelden uit 2000 jaar kunstgeschiedenis : Atlantis en Santorini

13 www.centrumartvorming.be 3 Vertrekkende van een centraal idee IDEE → UITWERKING → PRESENTATIE In woorden Via beelden B+V Man made Techniek Nieuwe media Naar anderen verdedigen PROCES PRODUCT Moet herbeleefbaar zijn in documenten Tekening Maquette Compositie installatie

14 www.centrumartvorming.be Uitbreiding: De beeld- en vormaspecten  Licht, kleur, ruimte en vorm met afgeleiden  Vb. uitwerking compositie

15 www.centrumartvorming.be 2 COMPOSITIE: inleiding EVENWICHT

16 www.centrumartvorming.be 2 COMPOSITIE: 2. 1 compositorische begrippen 2.1.1 SYMMETRIE EN ASYMMETRIE voorwerp opstelling

17 www.centrumartvorming.be 1.2 STABIEL EN LABIEL 1.3 STATISCH EN DYNAMISCH 2 COMPOSITIE: 2. 1 compositorische begrippen

18 www.centrumartvorming.be 1.4 ORGANISCH EN GEOMETRISCH 2 COMPOSITIE: 2. 1 compositorische begrippen

19 www.centrumartvorming.be 2.1 CENTRALE COMPOSITIE 2 COMPOSITIE: 2.2 uitgesproken composities P. Cézanne

20 www.centrumartvorming.be 2.3 DRIEHOEKSCOMPOSITIE 2 COMPOSITIE: 2.2 uitgesproken composities E. Delacroix, Vrijheid leidt het volk op de barricades

21 www.centrumartvorming.be 2.4 OVERALL COMPOSITIE 2 COMPOSITIE: 2.2 uitgesproken composities M. Broodhaers, coquillles d’oeufs

22 www.centrumartvorming.be Inbreng kunsthistorie

23 www.centrumartvorming.be “Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing ?” -- Richard Hamilton lollypop televisie / radio ford-logo seksuele vrijheid : pin-up de maan(landing) ingeblikte ham stofzuiger gespierde lichaam in het midden, zelfbewust

24 www.centrumartvorming.be inspiratie KUBISME collage kubisme pop-art

25 www.centrumartvorming.be inspiratie FUTURISME snelheid futurisme pop-art

26 www.centrumartvorming.be inspiratie SURREALISME verlangens surrealisme pop-art

27 www.centrumartvorming.be inspiratie DADAÏSME ‘alles is kunst’ dadaïsme pop-art

28 www.centrumartvorming.be 4 Bedenken les PO via stappenplan  4.1Bedenk een originele opdracht (leerplan?)  4.2Lestitel met subtitel: noteren op bord  Beeldende probleemstelling  Kunst kijken: inbreng kunsthistorie/beschouwing  Opdracht uitschrijven in deelstappen: gefaseerde werkontleding  Doelen formuleren  Leerinhoud: vakspecifieke kant van de opdracht  Beoordelingscriteria relateren aan gestelde doelen  4.3Uitwerking  4.4Aandachtspunten bij lessen P.O.  4.5 Model jaarplan P.O.

29 www.centrumartvorming.be 4.1 Bedenk een originele opdracht  Niet te ver gezocht  Moet bereikbaar zijn  Moet een uitdaging vormen  Kijk naar het leerplan  Open leerplan: geen beperkende opsomming van leerinhouden  Keuze maken uit doelen  Houd rekening met vakgebonden minimumdoelen (eindtermen)

30 www.centrumartvorming.be 4.2 Lesonderwerp aanbrengen  Beeldende probleemstelling  Kunst kijken: inbreng kunsthistorie/beschouwing  Opdracht uitschrijven in deelstappen: gefaseerde werkontleding  Doelen formuleren  Leerinhoud: vakspecifieke kant van de opdracht  Beoordelingscriteria relateren aan gestelde doelen

31 www.centrumartvorming.be 4.3Uitwerking  Vakoverschrijdende intro, leerlingbetrokken inspelen op de belevingswereld van de lln  Gericht formuleren gewenste activiteit: oorspronkelijk maar niet te ver gezocht met nieuwe combinatie materiaal en techniek  Brainstorming en mindmapping met schakel- en kennisassociaties: oplossingen combineren en in de convergente fase combineren; inbrengen buitentextuele inhouden (zie freeware site: http://freemind.sourceforge.net/)http://freemind.sourceforge.net/  Inspirerende (hedendaagse) kunstwerken selecteren en verwerken (voldoende afbeeldingen); beperkt maar ter zake doende

32 www.centrumartvorming.be

33  Sfeerscheppende klasactiviteit organiseren afgestemd op het gekozen thema (in kring plaatsen, in groepjes indelen, klasgesprek organiseren, stellingenspel e.d.)  Vormgevende principes en van belang zijnde beeld- en vormaspecten (licht, kleur, ruimte en vorm) met korte toelichting techniek met beperkte inoefening  Niet beperken tot tweedimensionale producten maar ook ruimtelijk werken met inbreng nieuwe media (dvd, internet e.d.)  Bereikbaar eindproduct beoordelen als gevolg van een ontwerpproces

34 www.centrumartvorming.be positief negatief Veel formatenAlleen A4-formaat Veel materialen en ICT-gebruikAlleen met hard potlood Verschillende ondergronden en ruimtelijke werken Alleen op papier Rechtstreekse waarnemingTweedehands kijken documentatie Tekening leidt eigen levenStrikte weergave Formaatvullende compositie met afsnijding Gecentreerde compositie Sfeer en expressieTechniciteit/trukjes/systeempjes/ Fotorrealisme Cross over naar randvlakkenSlechts binnen beeldend gebied Presentatie werken/besprekenAlleen cijfer geven 4.4 Aandachtspunten bij bedenken opdrachten

35 www.centrumartvorming.be Japans scherm Edo-periode (18e eeuw)

36 www.centrumartvorming.be Degas: cottonexchange

37 www.centrumartvorming.be Plastische Opvoeding 3 e gr Menswetenschappen inhoudsopgave kunstenaars en –stromingen ter illustratie van de opdrachten 5 e jaar menswetenschappen kunststroming/techniekbeeld- en vormaspectkunstenaar/ontwerper fotografieordening compositie klasfoto componeren Henri Cartier-Bresson fotograaf-schilder surrealismeassociatie-oefeningRené Magritte Salvator Dali Vlaamse primitievenstofweergaveJan van Eyck Rogier van der Weyden Hugo van der Goes abstract-expressionismeaction painting automatisme drippings Jackson Pollock kortfilm Martin Scorcese New York story arte povera conceptuele kunst (be-)spiegeling gezichtsbedrog Michelangelo Pistoletti Jan Dibbets 4.5 Model jaarplan P.O.

38 www.centrumartvorming.be 5 Hoe evalueren?  5.1 Kennis, vaardigheden en attitudes? 1Voorbereiding/documentatie/materiaal % 2Proces: welke evolutie doorgemaakt? % 3Houding: inzet/zelfredzaamheid/sociale vaardigheden % 4Product: opbouw/beeldaspecten/oorspronkelijk/techniek % Bijkomende vraag: Waarom vond je de opdracht leuk/minder leuk?

39 www.centrumartvorming.be 5.2 Taakgerichte zelfevaluatie rond opdracht: maak een postzegelserie via een stappenplan Wat?HoeWat is belangrijk? 1Voorontwerp voor 3 zegels Met dunne omtreklijnenZijn de zegels een serie geworden? 2voorwaardenGrootte: 3x de grootte van een zegel Tekst: land/waarde/munteeneid Zijn de zegels niet te groot/klein? Zegel met juiste voorwaarden? 3Ontwerp tonen aan docent Bewust nagedacht over vorm/plaatsing tekst? 4Voorontwerp omzetten in pentekening met O.I.-inkt e Aanwenden van penstructuren en omtreklijnen Hulplijnen aangewend voor tekst? 5Bedenk welke kleurcontrasten je gaat aanwenden? Noteer de bijhorende kleuren onder elk van de 3 zegels Bewust nagedacht over de vormgeving van de achtergrond (meer dan egale kleur?)

40 www.centrumartvorming.be 6Toon de tekening aan de leraarHeeft de zegel een eigen voorstelling? Ook de kartelrandjes getekend? 7Tekening drogen Gum het potlood van de voortekening uit Heb je de potloodtekening omgezet in een pentekening ? Heb je de voortekening gegumd? 8Kleur de pentekening met kleurpotlood en gebruik voor elke zegel:  gemengde kleuren  Al of niet dekkend  Twee kleurcontrasten naar keuze Gelaagde werkwijze Heb je je aan deze voorwaarden gehouden ?

41 www.centrumartvorming.be 5.3 Algemeen: zelf- en “peer” evaluatie  Stap 1. Kennismaking  Voldoende interesse voor de opdracht?  Stap 2. Inspiratie  Waar inspiratie opgedaan  Hoe info en documentatie verwerkt?  Stap 3. Uitvoering  Met deze opdracht kon ik moeilijk/gemakkelijk starten  Verklaar waarom?  Beschrijf in volgorde je werkwijze  Stap 4. Zelfevaluatie  Ben ik authentiek (persoonlijk, origineel geweest? Verklaar  Uiteindelijk ben ik tevreden over het eindresultaat, omdat…  Welk ander werk van je medeleerlingen sprak je aan en waarom?  Heb ik goed zelfstandig of in groep kunnen werken?  Wat heb ik van deze oefening onthouden?

42 www.centrumartvorming.be Evaluatie: verwerking van opdracht Reflectieverslag: leren nadenken over je eigen leeractiviteit (over het bezoek, de opdrachten, het groepswerk en over jezelf)  Bezoek  Hoe heb je deze manier van werken ervaren?  Wat is de meerwaarde of minwaarde van deze manier van leren in vergelijking met lessen in de klas?  Opdrachten  Wat vond je van de opdrachten in het algemeen?  De allerleukste? Waarom?  Andere leuke opdrachten? En waarom?  Welke vond je niet tof? Waarom?  Bedenk zelf een opdracht die wij vandaag hadden kunnen doen.

43 www.centrumartvorming.be Vervolg verwerking  Groepswerk  Hoe was het klasoverschrijdend werken binnen je groepje?  Geef elke leerling van je groep een cijfer tussen 1=onvoldoende en 5=uitblinkend A=samenwerken in je groep B=actief zoeken naar antwoorden/oplossingen C=creativiteit/inventiviteit NaamABC 1 2 3 4

44 www.centrumartvorming.be Vervolg verwerking  Noteer op twee lijntjes van elke leerling:  Kwaliteit: iets waarin hij/zij uitblonk tijdens het samenwerken  Leerpunt: waarin kan hij/zij zich in het groepswerk nog verbeteren, waar volgende keer meer aandacht geven? Naamkwaliteitleerpunt 1 2 3

45 www.centrumartvorming.be Vervolg verwerking  Over jezelf  Hoe voelde je jezelf binnen de groep?  Hoe kwam je over bij je medeleerlingen?  Geef jezelf een cijfer van 1 tot 5 •Samenwerking •Actief zoeken naar oplossingen/antwoorden •Creativiteit  Wat heb je geleerd van jezelf als lerende?  Als functionerende in groep?  Als kunstliefhebber? Dochy, Schelfhout en Janssens, Anders evalueren, Assessment in de praktijk

46 www.centrumartvorming.be Besluit  Tendens naar meer competentiegericht leren  Samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes toepassen in een didactische context (het atelier)  Voor P.O. : integratie tussen inbreng man-made gebied, beeld- en vormaspecten en techniek (via stappenplan)


Download ppt "www.centrumartvorming.be Intro  Plastische opvoeding = “kunstzinnig” doe-vak  Esthetica = kunstbeschouwend vak  Technologie = praktijkgericht/werkstuk."

Verwante presentaties


Ads door Google