De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst is er een Sign-inn Na de zegen Ps. 99 : 1, 3, 5 en 6 Schriftlezing: 1 Samuel 1 Tekst: 1 Samuel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst is er een Sign-inn Na de zegen Ps. 99 : 1, 3, 5 en 6 Schriftlezing: 1 Samuel 1 Tekst: 1 Samuel."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst is er een Sign-inn Na de zegen Ps. 99 : 1, 3, 5 en 6 Schriftlezing: 1 Samuel 1 Tekst: 1 Samuel 1 : 4 – 7 Thema: Pesten

2 God kent jou vanaf het begin tekst en melodie: ??? Zetting: ???

3 God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. God kent jou vanaf het begin

4 God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. God kent jou vanaf het begin

5 En weet je wat zo mooi is; bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn, want Hij houdt van jou (ja, Hij houdt van jou) Ja, Hij houdt van jou en mij. God kent jou vanaf het begin

6 Opwekking voor kinderen: 18 Opwekking voor kinderen: 18 Ben je groot of ben je klein tekst en melodie: ??? Zetting: ???

7 Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; God houdt van jou! Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin; God houdt van jou! Opwekking voor kinderen 18 Ben je groot of ben je klein

8 Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt. Hij kent je als je droevig bent; Hij kent je als je straalt. Het geeft niet of je knap bent; het geeft niet wat je doet. God houdt van jou. Hij is vol liefde. God houdt van jou! Opwekking voor kinderen 18 Ben je groot of ben je klein

9 In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst is er een Sign-inn Na de zegen Ps. 99 : 1, 3, 5 en 6 Schriftlezing: 1 Samuel 1 Tekst: 1 Samuel 1 : 4 – 7 Thema: Pesten

10  Sing-inn  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Ps.141 : 2 en 3  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen (Opwekking 471 + Iedereen is anders)  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Ps.133 : 1 en 3  Gez.164 (in Canon)  Opw. 602 (Vrede van God)

11  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

12 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

13  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

14

15  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

16 Vers 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. Psalm 99 : 1, 3, 5 en 6

17 Vers 3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven. Psalm 99 : 1, 3, 5 en 6

18 Vers 5 Mozes trad in 't licht voor zijn aangezicht met Aäron saam, - priesters in Gods naam. Ook verhief tot Hem Samuel zijn stem. Waar Hij werd aanbeden schonk de HEER zijn vrede. Psalm 99 : 1, 3, 5 en 6

19 Vers 6 In een dicht wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. 't Woord, door God gegeven, is voor hen het leven. Psalm 99 : 1, 3, 5 en 6

20  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

21 Wij geloven in de Here God, onze Vader, Die alles gemaakt heeft:

22 De Wolken De dieren De Bloemen En de mensen

23 Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, Die geboren werd in Bethlehem,

24 Die gestorven is aan het kruis en ook begraven is, maar na drie dagen weer uit de dood is opgestaan.

25

26 en wil wonen in ons hart.

27 Wij geloven in één Christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen.

28 Wij mogen dan altijd bij de Here Jezus zijn Amen.

29  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

30 Vers 2 Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die des avonds branden. Psalm 141 : 2 en 3

31 Vers 3 Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren van mijn mond, laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen. Psalm 141 : 2 en 3

32  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

33

34  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

35 Deze tekst wordt voorgelezen door: Remi Lamberink en Karina Reinders Karina Reinders 1 Samuel 1

36 In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en 1 Samuel 1

37 hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de HEER. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten. Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf 1 Samuel 1

38 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 1 Samuel 1

39 de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, 1 Samuel 1

40 maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ ‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ 1 Samuel 1

41 ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’ ‘Ik dank u voor uw vriendelijkheid,’ zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar. 1 Samuel 1

42 Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan de HEER gevraagd.’ Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging om de HEER zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man: ‘Pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. 1 Samuel 1

43 Dan zal hij voor de HEER verschijnen en daar voor altijd blijven.’ Haar man Elkana antwoordde: ‘Doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je hem nog zelf voedt. Laten we hopen dat de HEER dan niet van zijn belofte terugkomt.’ Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem de borst ontwend had. Zodra het zover was, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de HEER. 1 Samuel 1

44 Ze had ook een driejarige stier bij zich, een efa meel en een zak wijn. Ze slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli. Daar zei Hanna: ‘Neem me niet kwalijk, heer, zo waar u leeft, ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de HEER heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden, en de HEER heeft mij gegeven waar ik om heb Gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de HEER, voor alle dagen die hem gegeven zijn.’ Toen knielde Eli voor de HEER, 1 Samuel 1

45  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

46 Opwekking 471 Parel in Gods hand tekst en melodie: G.Hettasch/R. Zuiderveld zetting: Kees Blokhuis Uniesong Music Publishers

47 Opwekking 471 Parel in Gods hand Weet je, dat de Vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent? Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, Een parel in Gods hand.

48 Opwekking 471 Parel in Gods hand Ze zeggen allemaal: je kan niets doen, je bent een oen! Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard! Nou heb je weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit! Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k heb altijd pech, ‘k heb altijd pech.

49 Opwekking 471 Parel in Gods hand Weet je, dat de Vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent? Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, Een parel in Gods hand.

50 Opwekking 471 Parel in Gods hand Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom! Mijn bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks! Al noemt de hele klas me een chagrijn, ik mag er zijn! Al zegt mijn broertje steeds, wat stout ben jij, God houdt van mij. God houdt van mij!

51 Opwekking 471 Parel in Gods hand Weet je, dat de Vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent? Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, Een parel in Gods hand.

52 Iedereen is anders Tekst & muziek: Marcel Zimmer

53 Iedereen is anders Iedereen is anders, niemand is als jij iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo iedereen is anders, okido! Iedereen is anders, niemand is als jij iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo iedereen is anders, okido!

54 Iedereen is anders Je bent misschien wat eigenzinnig alleen jouw manier is goed maar je moet goed begrijpen dat iemand anders het anders doet! Want…

55 Iedereen is anders Iedereen is anders, niemand is als jij iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo iedereen is anders, okido!

56 Iedereen is anders God heeft ieder mens geschapen bijzonder en heel speciaal met een uniek karakter en zo verschillen we allemaal!

57 Iedereen is anders Iedereen is anders, niemand is als jij iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo iedereen is anders, okido! Iedereen is anders, niemand is als jij iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo iedereen is anders, okido!

58  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

59 Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten. Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. 1 Samuel 1

60  Votum en zegengroet  Ps.99 : 1, 3, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Ps.141 : 2 en 3  Gebed  Lezen:1 Samuel 1  Luisterlied van de schoolkinderen  Tekst:1 Samuel 1 : 4 – 7  Preek  Ps.133 : 1 en 3

61 Na de preek: Ps. 133 : 1 en 3

62  Ps.133 : 1 en 3  Gebed  Collecte  Gez.164 (in Canon)  Zegen  Opw. 602 (Vrede van God)

63 Psalm 133 Vers 1 Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen van Isrels huis als broeders samenwonen, in vrede bij elkander zijn. Het is als olie, kostelijk en fijn, die naar Gods heilig voorschrift is bereid, waarmee de priester wordt gewijd.

64 Vers 3 Op Sions berg gebiedt de HEER de zegen, daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133

65  Ps.133 : 1 en 3  Gebed  Collecte  Gez.164 (in Canon)  Zegen  Opw. 602 (Vrede van God)

66

67  Vandaag  1 e Spandana Project  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Gez. 164 (in Canon)

68 Film door: Meester Lassche Tekst & muziek: Marcel Zimmer Van CD: Top tot Teen

69 Film door: Meester Lassche Tekst & muziek: Marcel Zimmer Van CD: Top tot Teen

70  Vandaag  1 e Spandana Project  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Gez. 164 (in Canon)

71  Ps.133 : 1 en 3  Gebed  Collecte  Gez.164 (in Canon)  Zegen  Opw. 602 (Vrede van God)

72 Gezang 164 in canon gezongen 1. Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2. Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, Kom tot uw doel met ieder van ons. 3. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

73  Ps.133 : 1 en 3  Gebed  Collecte  Gez.164 (in Canon)  Zegen  Opw. 602 (Vrede van God)

74

75

76  Ps.133 : 1 en 3  Gebed  Collecte  Gez.164 (in Canon)  Zegen  Opw. 602 (Vrede van God)

77 Opwekking 602 Vrede van God Johannes 14 : 25 -27, Johannes 20 : 20 – 23 Tekst en muziek: Johan Bronsveld © Unisong Music Publishers

78 Opwekking 602 Vrede van God Vrede van God, De vrede van God, De vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou.

79 Opwekking 602 Vrede van God In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, In Jezus’ naam geef ik jou: Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou.

80 Opwekking 602 Vrede van God Heilige Geest, de Heilige Geest, Heilige Geest zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou.

81

82


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst is er een Sign-inn Na de zegen Ps. 99 : 1, 3, 5 en 6 Schriftlezing: 1 Samuel 1 Tekst: 1 Samuel."

Verwante presentaties


Ads door Google