De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jullie spreken, wij luisteren!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jullie spreken, wij luisteren!"— Transcript van de presentatie:

1 Jullie spreken, wij luisteren!
Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?

2 Verwelkoming & situering
Borchert Beliën gemeentesecretaris

3 Omgevingsanalyse = objectieve en subjectieve gegevens
Situering: beleidsnota en meerjarenplanning Omgevingsanalyse = objectieve en subjectieve gegevens Objectieve gegevens = beschrijving aan de hand van cijfers Subjectieve gegevens = meningen, opmerkingen, suggesties Vanavond = subjectieve gegevensverzameling via inwoners 4 thematische inspraakavonden Ideeën, knelpunten, suggesties, voorstellen en oplossingen Jullie spreken, wij luisteren!

4 Hoe werken we deze avond?
Jasmine Coen beleidscoördinator

5 toelichting thema (10 min.)
ronde 1 : brainstorm aan elke tafel: (25 min.) (tafel 1) Wat is er al goed? Groene post-it (min. 1) Wat kan er beter? Oranje post-it ronde 2 : bepalen van 5 prioriteiten aan elke tafel (20 min.) (tafel 1) ronde 3: creatieve oplossingen / actieplannen formuleren voor de aandachtspunten die een andere groep/tafel formuleert (40 min.) (tafel 2) Welke oplossingen, ideeën, actieplannen ziet u voor de aandachtspunten? Roze post-it samenvatting door de gesprekleiders (20 min.)

6 David De Landsheere Departementshoofd Vrije tijd

7 Vrije tijd? Wat verstaan we hieronder?
Domeinen Vrije tijd? Wat verstaan we hieronder?

8 Cultuur Bibliotheek Jeugd Sport

9 Invalshoeken

10 We bekijken deze domeinen vanuit 5 verschillende invalshoeken:
Financiële ondersteuning Logistieke ondersteuning Infrastructuur Vrijetijdsaanbod Oosterzele Communicatie

11 Financiële ondersteuning
Subsidies voor sportverenigingen: 11 sportverenigingen Subsidies voor samenwerkingsakkoord jeugdvoetbal: 4 voetbalverenigingen Subsidies voor jeugdverenigingen: 8 jeugdverenigingen en 2 jeugdhuizen Subsidies voor kadervorming en projecten (jeugd) Sociaal tarief en kortingen voor sportkampen, speelpleinwerking en grabbelpas Fiscale attesten voor jeugd- en sportkampen en ondersteuning van verenigingen voor het afleveren van attesten Financiële ondersteuning

12 Financiële ondersteuning
Financiële ondersteuning van het socio-culturele verenigingswerk: 36 verenigingen Aangaan van samenwerkingsverbanden met de socio- culturele verenigingen (gedeelde lasten en baten) Kortingen op periodiek gebruik van infrastructuur Kortingen op tarieven voor theater- en filmbezoek: kortingen voor senioren, student, anders-validen, groepen, film- en familiekaarten, abonnementstructuren Financiële ondersteuning

13 Logistieke ondersteuning
Administratieve ondersteuning (jeugd, sport & cultuur) Busvervoer tussen BKO, sportkampen, speelpleinwerking en grabbelpas Gemeentelijke materialen bij evenementen, speelpleinwerking, scholenveldloop, sportgala, sportkampen, superkinderdag,… Bib aan Huis (boekendienst voor mensen die zelf niet naar de bib kunnen komen) Gratis uitleendienst: licht, geluid, herbruikbare bekers, vlaggen, nadars, podiumelementen Logistieke ondersteuning

14 Infrastructuur sporthal
tennisterreinen , petanque-terreinen, Finse piste Locatie sportkampen en speelpleinwerking in en rond sporthal, chalet, speelterrein 2 jeugdlokalen + 2 jeugdhuizen Speelterreintjes in verschillende deelgemeentes Geboortebos Studeerzolder in de bib voor studenten (in blokperiodes) Vergaderzaaltjes voor verenigingen in de bib, sporthal en GC’s GC De Kluize met theaterzaal, foyer/vergaderzaal en polyvalente zaal, GC De Ganck en erfgoedhuis met polyvalente zaal, vergaderzaal en pastorietuin, GC Ijzeren Hekken met polyvalente zaal en vergaderzaal, GC Oude Gemeenteschool met vergaderzaal, Trefcentrum den Amb8 Infrastructuur

15 Aanbod Superkinderdag Grabbelpasactiviteiten
Inclusieve Speelpleinwerking Jeugdcultuur Sportkampen Seniorensport Evenementen: Sportgala, Lentebeker minivoetbal, Scholenveldloop, Schoolsportdagen,… Uitgebreide bibliotheekcollectie Activiteiten: leesclub, breisalon, lezingen,… Activiteiten kinderen: voorleesuurtje, kinder- en jeugdjury,… Scholenwerking Vorming (computercursussen, workshops allerhande, …) Aanbod

16 Aanbod Theater- en filmprogrammatie Familievoorstellingen
Schoolprogrammatie Kunst-educatief aanbod (filiaalwerking SAMWD) De culturele zomer (parkconcerten) Culturele dag- en meerdaagse uitstappen voor senioren Aanbod

17 Algemeen: infokrant, digitale infoborden, websites, nieuwsbrieven, flyers en affiches
Seizoensgebonden vrijetijdsbrochure Seizoensbrochure GC De Kluize Sport-infobrochure Jeugdgids Specifieke publicaties sportkampen & speelpleinwerking Facebook UIT-databank Aanwezigheid GC De Kluize op evenementen Online reservatieplatform ‘mijn event’ Studiograbbel.oosterzele.be activiteitenkalender Communicatie

18 Brainstorm - tafel 1 (20.25 – 21 uur)
Ronde 1 Brainstorm - tafel 1 (20.25 – 21 uur)

19 Brainstorm (20.25 – 21 uur) Wat is er positief? Wat is er nu al goed?
 Groene post-it Wat kan er beter?  Oranje post-it Schrijf je ideeën op de post-its, waarvan minstens 1 groene post-it (positief) Schrijf 1 idee per post-it ! Kleef ze op de A3-bladen op de tafel Brainstorm (20.25 – 21 uur)

20 5 prioriteiten - tafel 1 (21 – 21.20 uur)
Ronde 2 5 prioriteiten - tafel 1 (21 – uur)

21 Ronde 3 Creatief oplossingen formuleren – tafel 2
Neem plaats aan een nieuwe tafel (21.20 – 22 uur)

22 Creatief oplossingen formuleren (21.20 – 22 uur)
Neem plaats aan een nieuwe tafel De gespreksleider overloopt de 5 prioriteiten van de vorige groep Formuleer realistische actieplannen of oplossingen  Roze post-it Schrijf 1 idee per post-it ! Kleef ze op de A3-bladen op de tafel Creatief oplossingen formuleren (21.20 – 22 uur)

23 Gesprekleiders vatten samen per tafel (22 – 22.30 uur)
Samenvatting Gesprekleiders vatten samen per tafel (22 – uur)


Download ppt "Jullie spreken, wij luisteren!"

Verwante presentaties


Ads door Google