De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STARTCONFERENTIE MANOEUVRES TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT Toon Berckmoes IDEA Consult.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STARTCONFERENTIE MANOEUVRES TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT Toon Berckmoes IDEA Consult."— Transcript van de presentatie:

1 STARTCONFERENTIE MANOEUVRES TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT Toon Berckmoes IDEA Consult

2 TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT Mijn opdracht is jullie 1,5 u lang te interesseren over het thema ‘toegankelijkheid en bezoekersmanagement’. ik jullie Wat heb ik te bieden ? Wie zijn jullie ? Expertise? Interesses? Invalshoek? Wat verwachten jullie te horen ? Hoe vermijden dat jullie afhaken ? Zijn de randvoorwaarden optimaal ? Enz…

3 TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT RELATIEBEMIDDELING PRODUCT-MARKTCOMBINATIES product potentieel publiek (bezoekers/gebruikers) aanbod doelpubliek - doelgroepen de vraag - de markt productpubliek

4 TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT RELATIEBEMIDDELING PRODUCT-MARKTCOMBINATIES WIE/WAT BEN JE ? WIE IS JE (POTENTIEEL) PUBLIEK ? WAT WIL JE BEREIKEN ? WELKE INTERESSES-BEHOEFTEN ? WELK SOORT RELATIE WIL JE MET JE PUBLIEK? productpubliek

5 stadswallen VEERE

6 Ontwikkelen van nieuwe toeristische dragers voor kernproduct Veere (ikv toekomstvisie en ontwikkelingsplan “Veere Anno”) : - verbetering en ontsluiting stadswallen - herstel delen van de wallen - wandelpaden op/langs de wallen - bewegwijzering, infopanelen, infobanken - optie gps-infogids

7 vestingen DEN BOSCH

8 westelijke stadsentree DEN BOSCH Kadert in ontwikkelingsplan ‘versterkt Den Bosch’ dat vanuit een integrale benadering de vorm en betekenis van de vestingwerken voor de stad wil versterken met oog op: - behoud en ontsluiting historisch erfgoed - benadrukking cultureel-historische waarde - verbeteren kwaliteit publieke ruimte - versterking natuur- en ecologische waarden - maximaal verknopen bij andere stedelijke ontwikkelingen - versterking toeristische infrastructuur + productontwikkeling - ruimte scheppen voor vernieuwende architectuur - stimuleren exploitatie en bedrijfsmatige ontwikkelingen Westelijke stadsentree - westelijke stadsentree opnieuw zichtbaar maken en inzetten om entree binnenstad te versterken - toeristisch infocentrum restauratie + relatie stad-omgeving - audiovisuele presentatie

9 KASTEEL VAN HORST

10 Gefaseerde restauratie en herbestemming van het kasteel ifv deels publieke en deels commerciële exploitatie. - restauratie van linker kasteelvleugel - openstelling en gebruik van nu gesloten ruimten - heraanleg omgeving - werving via educatieve pakketten, evenementen, expo’s en verhuur ruimten

11 KASTEEL VAN VALKENBURG

12 Vernieuwing van de toegankelijkheid en presentatie van de kasteelruïne. Dit zal een impuls geven aan de socio-economische ontwikkeling van stad en regio. - opmaak strategisch beleids- en ontwikkelingsplan - haalbaarheidsstudie ontsluiting - aanpassing ingang (met o.a. lift/roltrap) - attractieve ‘aanlichting’ kasteelruïne

13 FORT 4 MORTSEL

14 Ontsluiten en toegankelijk maken van verdedigings- werken die totaal afgesloten waren of een andere functie hadden > prominente plaats geven in de stedelijke omgeving + positionering als basisfort van de Brialmontfortengordel rond Antwerpen. - realisatie bezoekers- en onthaalfunctie - haalbaarheidsstudie ifv evt creatief bedrijvencentrum - vergroting naambekendheid + werving bezoekers - voorbereiding horeca + verblijfsaccomodatie

15 BUNKERS HOOGERHEIDE

16 Herinrichten, herbestemmen en toegankelijk maken van bunkers die verstopt of afgesloten waren of een andere functie hadden + landschappelijke inpassing ervan. - herstel 7 bunkers - aanleg ecozone en routes - educatie, infopanelen, fiets/wandelroutes/promotie

17 stadsdonjon - belfort SLUIS

18 . Via benutten van nog aanwezige cultuurhistorische waarden attractiewaarde van de stad verbreden en economisch draagvlak versterken.. Representatieve functie van de stadsdonjon behouden en versterken + relatie met de stad dynamiseren - stadsdonjon als geheel presenteren (1 ingang) - combinatie historisch infocentrum - horeca - behoud en restauratie andere zalen - film over geschiedenis donjon in relatie tot Sluis en zijn verdedigingswerken - objecten (informatief/interactief)

19 moerenpoort TONGEREN

20 Instandhouding en herstel van enige overblijvende poort tot een functionerend onderdeel van de stad: als poort- en onthaalfunctie, als door-verwijzings- en geleidingsfunctie als ontsluitingsfunctie van militair verleden - Restauratie poort - Realisatie onthaal- en doorverwijspunt - Infofolder, cd-rom, audiovisuele presentatie

21 herstel ravelijn OUDENAARDE

22 toeristisch potentieel van Oudenaarde als geheel uitbouwen + toeristisch onthaal en informatie professionaliseren + beleving erfgoed verbeteren - herstelling van het Ravelijn + duiding (in park) - ontsluiting van het slagveld: themawandeling, fietstraject, ruiterparcours,… + duiding - digitale verwerking van de maquette > beleving - film geschiedenis Oudenaarde - tentoonstelling - historische evocatie

23 TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT RELATIEBEMIDDELING PRODUCT-MARKTCOMBINATIES VESTINGPROJECTEN ? WIE/WAT BEN JE ? WIE IS JE (POTENTIEEL) PUBLIEK ? WAT WIL JE BEREIKEN ? WELKE POTENTIELE MARKT ? WELK SOORT RELATIE WIL JE MET JE PUBLIEK? Product ? Aanbod? Publiek ? Markt ?

24 VISIE EN STRATEGIE Cruciaal is een sterke strategische visie en dito ontwikkelingsplan voor het vestingproject en zijn context. Bv. Kasteel van Horst, Veere Anno Kadert bij voorkeur in een breder algemeen beleid en ontwikkelingsplan van gemeente, stad of regio + in sectorspecifieke plannen (toerisme, innovatie, cultuur en erfgoed, lokale economie,…). Bv. Versterkt den Bosch, Veelzijdig Veere

25 PRODUCT-MARKTCOMBINATIES Toeristisch-recreatieve positie en attractiewaarde van uw gemeente/stad/regio (actueel/potentieel) ? Brugge - Brussel - Amsterdam Antwerpen - Gent - Maastricht - Delft - Den Bosch Leuven - Mechelen - Den Haag - Utrecht Kust (Oostende, …) nationaal/internationaal Veere, Veerse Meer, Zeeland Kempen - Westhoek - HasseltTongeren, Haspengouw Lier - Breda - Alkmaar - Oudenaarde, Vlaamse Ardennen Horst, Hageland Sluis Hoogerheide (?) – Valkenburg (?) Mortsel lokaal/regionaal regionaal/nationaal

26 AANBODPIRAMIDE Het ‘gewicht’ van het vestingproject in het totale toeristisch-recreatief kernproduct gemeente/regio? Vestingen Den Bosch Stadswallen Veere Middeleeuws Tongeren Westelijke stadsentree Den Bosch Kasteel van Valkenburg / van Horst Belfort/donjon Sluis Oudenaarde, i.c. slag bij Oudenaarde Fort 4 Mortsel Bunkers Hoogerheide Moerenpoort Tongeren Herstel Ravelijn Oudenaarde autonome aantrekkingskracht semi-autonome kracht nauwelijks autonome aantrekkingskracht semi-autonome aantrekkingskracht

27 PRODUCT-MARKTCOMBINATIES Toeristisch-recreatieve positie en attractiewaarde van uw vestingproject op zich (actueel/potentieel) ? nationaal/internationaal Vestigingswerken Den Bosch Veerse wallen Horst, HagelandBelfort Sluis – Kasteel Valkenburg Bunkers Hoogerheide Ravelijn/Slag Oudenaarde Fort4 Mortsel Moerenpoort Tongeren lokaal/regionaal regionaal/nationaal

28 RELATIEBEMIDDELING PRODUCT-MARKTCOMBINATIES WIE/WAT BEN JE ? WIE IS JE (POTENTIEEL) PUBLIEK ? WAT WIL JE BEREIKEN ? WELKE INTERESSES-BEHOEFTEN ? VEERE VEERSE MEER VEERSE WALLEN KASTEEL VAN HORST HAGELAND publiek / markt ?

29 WIE WIL + KAN JE BEREIKEN ? Bewust beperkt of zo breed mogelijk ? Welk doelpubliek? welke doelgroepen? welke markt?. Geografisch: lokaal, regionaal, nationaal, buurland(en), andere. Soort uitstap: dagje uit, city trip, weekendje weg, groepsuitstap, nav vrienden- of familiebezoek, nav zakentrip, inwoner, student,... Interesses/motieven: erfgoed-cultuur, combi natuur-cultuur, combi stad-eten-shoppen-cultuur, combi fietsen-natuur-cultuur,… actief ontdekken, iets opsteken of bijleren, genieten, ontspannen. Naar leeftijd, herkomst, …

30 VELE PUBLIEKEN kern occasioneel frequent hot prospects niet-participanten Kinderen/families Scholen/jeugdwerk Fietsers/wandelaars City trippers

31 WIE WIL + KAN JE BEREIKEN ? Wat leren we uit onderzoek ? Kans op participatie groter indien…. Hoger opgeleid. Ouderlijk milieu + vrienden/kennissen/familie. Sociale netwerken. In groepsverband (vereniging, klas, club,…). Met vrienden/kennissen/familie. Dichterbij

32 EEN PRODUCT MET VEEL LAGEN kern kernproduct presentatie inhoudelijke omkadering publieksservices directe omgeving

33 PRODUCTLAGEN KERNPRODUCT: - soort restauratie (bv. kwetsuren zichtbaar laten, authenticiteit,…) - ruimtelijke organisatie en soort bezoekersparcours: rust, vrijheid, ruimte.. - bv. doorkijkjes vloer/muren, verlichting, passerelle, toren,… - bv. fysieke toegankelijkheid voor diverse publieksgroepen (lift,…) PRESENTATIE op locatie zelf : - informatie inhoudelijk toegankelijk (kort-helder-eenvoudig, evt gelaagd) - evt. verhaallijn - combinatie tekst-beelden; audiovisuele middelen film/pc/…) - vitrines, maquettes, expo-uitsparingen in vloer of wand, … INHOUDELIJKE OMKADERING. print: bezoekersgids/brochure/folder (light/intens). audioguide, pda, …. gidsen. doelgroepspecifiek: educatief materiaal, kindergids/parcours,…. website: downloadbaar materiaal, achtergrondinfo, webcam, …

34 PRODUCTLAGEN PRESENTATIE en OMKADERING in een afzonderlijke ruimte - bezoekerscentrum, veelal combi met onthaal, horeca en services - aanvullend op presentatie op locatie zelf + inhoudelijke omkadering PRODUCTONTWIKKELING - aanbod op aanvraag: bv. thematische activiteiten voor kinderen, bv. verjaardagsfeestjes voor kinderen, bv. thematisch aanbod voor volwassenen,… + groepen (“velen zouden anders niet komen”) - toeristische en bedrijfsarrangementen - tickets (op naam) één week/maand geldig ? kortingen? combitickets? gratis voor kinderen/jongeren?... - merchandising EVENEMENTEN - evenementen die aansluiten bij kernproduct (bv evocatie, expo, …) - evenementen die beleving aanvullen en verrijken (bv expo, concert) - activiteiten/evenementen met monument louter als locatie/decor

35 PRODUCTLAGEN INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN (1) - publieksrelevante, toeristische ontsluiting zonder dat het saai wordt ervaren en zonder dat de kwetsbaarheid geweld wordt aangedaan ? - welke attitude t.a.v. bezoekers (“gast” of “consument”) ? - welke visie t.a.v. restauratie, presentatie/omkadering: vrijheidsmarge? interactie? prikkels en stimuli tot beleving en toe-eigening?… (“wat zou jij doen?”) - co-ontwikkeling en pre-testen van presentaties, parcours, producten

36 PRODUCTLAGEN INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN (2) - interpretatie-ondersteuning best zo dicht mogelijk bij de plaats zelf - restauratie ook zelf zichtbaar/beleefbaar maken - relevantie en kostprijs van sommige ‘middelen’ - gastvriendelijk onthaal + bemiddeling - openingsuren/dagen - spanningsveld culturele vs commerciële ontsluiting - evaluatie, monitoring, effectmeting

37 PRODUCTLAGEN VERHUUR - voor mice-activiteiten, private evenementen, culturele activiteiten - voor schoolklassen, jeugdkampen, … PUBLIEKSSERVICES - algemeen onthaal: balie/telefonisch/digitaal (één loket-functie) - ticketing- en reservering (wachttijden…) - verkoop: eigen publicaties + publicaties van derden, - merchandising, streekproducten, eerstelijnsproducten,… - vestiaire, lockers, sanitair, … - services groepen, gezinnen met kleine kinderen, gehandicapten - horeca (!) binnen/buiten + evt picknick/lunchplaats - parking auto’s, fietsen, … / bereikbaarheid openbaar vervoer - verhuur: fietsen, audio, … - signalisatie/bewegwijzering + visibiliteit in straatbeeld

38 PRODUCTLAGEN DIRECTE OMGEVING. Inhoudelijke linken (historische context): fiets- en wandelpaden, uitkijkpunten, infopanelen, brochures, bewegwijzering, product- ontwikkeling, evenementen, evocaties, jeugdkampen,…. Andere toeristische of recreatieve combinaties: met fietsen/wandelen in de natuurlijke omgeving, met wandelen/shoppen in de stad, met bezoek aan andere bezienswaardigheden in de omgeving, …

39 PRODUCTLAGEN kern kernproduct presentatie inhoudelijke omkadering publieksservices directe omgeving TOTAALPRODUCT > TOTAALERVARING / TOTAALBELEVING

40 BEZOEKERSCENTRA. Niet altijd en overal relevant; soms meerdere ook. Kostprijs investering én exploitatie !. Openingsdagen/uren !. Locatie van cruciaal belang. Globale korte intro + evt context > beleving. Gelaagde informatie (in tijd en diepgang). Bij voorkeur ingang én uitgang. Combinatie met onthaal/horeca/services. Deels of geheel gratis toegankelijk (itt monument). Ook informatie over de omgeving. Evt combinatie met toeristisch infopunt

41 COMMUNICATIE - PROMOTIE. Eenvormige huisstijl, consequent toegepast. Strategische communicatie: product-marktcombinaties. Matrix communicatiemiddelen-doelgroepen. Stijgend belang van internet: website als onthaal-, educatief en promotioneel instrument + interactief. Goede verwijzingsstrategie heen/terug. Belang van lokale/regionale bevolking + lokale en regionale media. Belang van ‘tell a friend’ (mond à mond, communities, ambassadeurs,…). Belang van integratie in communicatie- en promotiestrategieën van o.a. toeristische actoren. Kracht van free publicity en joint-promotions

42 ECONOMISCH RENDABEL ? Hoe deze historische verdedigingswerken op een innovatieve en duurzame manier ontwikkelen en zo het toerisme en de economische structuur verbeteren ?. “ verdubbeling werkgelegenheid, bezoekersstijging van 20%”. “alle projecten zullen vernieuwend en economisch rendabel zijn” Direct: quasi onmogelijk, tenzij uitverkoop. Indirect: wel potenties. Visie en concept > < haalbaarheid investering/exploitatie

43 ECONOMISCH RENDABEL ? Investeringen: subsidies diverse overheden, partnerships met overheid en/of privé, gedeeltelijke privatisering, fiscaal relevante structuur, … Exploitatie: - projectsubsidies, subsidies onderhoud,… - verkoop tickets, gidsen, publicaties, producten, gadgets,… - verhuur (delen) gebouw, audio, fietsen,… - horeca/catering (concessie of in eigen beheer) - voordelige tewerkstellingstatuten, personeelsdetachering, vrijwilligers,… - sponsoring (natura/cash/media) - ledenbijdragen Directe, maar vooral indirecte inkomsten en effecten

44 INDIRECTE inkomsten en effecten

45 DE AUTOMATISCHE ERFGOEDSCANNER 42% heeft geknikkebold 17% met mobieltje aan de slag geweest 95% vond het veel te lang en te saai 88% wou meer beeldmateriaal 24% wilde het wel wat interactiever 31% had totaal wat anders verwacht 100% is dringend aan de koffie toe


Download ppt "STARTCONFERENTIE MANOEUVRES TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT Toon Berckmoes IDEA Consult."

Verwante presentaties


Ads door Google