De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steun voor cultuur in Europa VOBK 3 mei 2013 Gudrun Heymans CultuurContactpunt Vlaanderen www.vlaanderen.be/ccp 14.02.2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steun voor cultuur in Europa VOBK 3 mei 2013 Gudrun Heymans CultuurContactpunt Vlaanderen www.vlaanderen.be/ccp 14.02.2013."— Transcript van de presentatie:

1 Steun voor cultuur in Europa VOBK 3 mei 2013 Gudrun Heymans CultuurContactpunt Vlaanderen www.vlaanderen.be/ccp 14.02.2013

2 2 EUROPESE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN CULTUUR Hoe Europese samenwerking aangaan? Procedures? Waar subsidie aanvragen? Andere EU subsidiekanalen voor cultuur

3 Hoe Europese samenwerking aangaan? 3 stappen naar een geslaagd Europees project EEN GOED IDEE DEGELIJK PARTNERSCHAP STERKE AANVRAAG

4 1. EEN GOED IDEE Project = duidelijk ANTWOORD OP NOOD of uitdaging die past binnen de criteria van het EU programma, op korte en langere termijn Project = EUROPESE MEERWAARDE: 1+1=3, motivatie voor samenwerking en uitwisseling Project = VERNIEUWEND en ORIGINEEL, resultaat van KRUISBESTUIVING tussen partners (diversiteit in leeftijd, culturele origine, geografische spreiding, kennis en expertise....), DUURZAME IMPACT.

5 2. DEGELIJK PARTNERSCHAP EEN EUROPEES PROJECT IS TEAMWERK: gecoördineerd door projectleider maar ontwikkeld en gedragen door alle partijen professioneel & financieel stabiel combinatie van deelnemers reflecteert Europese culturele diversiteit en expertise heldere communicatie en duidelijke afspraken: wie – wat - waar – hoe - wanneer duidelijk actieplan + evenwichtig budgetplan

6 3. EEN STERKE AANVRAAG Origineel project dat programmacriteria en bredere EU filosofie reflecteert logische samenhang doelstellingen, activiteiten, doelgroepen en budget Duidelijke projectdefinitie = heldere evaluatie en analyse Stevig projectmanagement Evenwichtig en transparant budget Respect voor deadline, selectie- en vormelijke aanvraagprocedure

7 7 Time Inventors’ Kabinet (TIK) connecteert lokale Open Greens in een internationaal netwerk van experimentele tuinen waar kunstenaars werken met natuurlijke processen. In deze groene laboratoria worden micro-sociologische en ecologische systemen onderzocht die verband houden met ‘tijd’, als uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken. EU steun: 180.000 Euro Duur: 2010-2012 Partners: - ESC • Verein für Extrem Subversive Cultur (AT) - COL-ME • Co-located Media- Expedition (SK) Brochure p.22 OKNO vzw Time Inventors’ Kabinet (2010-2012)

8 Procedures? EU subsidies: algemeen Internationale samenwerking met als doel: uitvoering en /of toepassing Europees beleid Algemene en specifieke doelstellingen Professionele meerwaarde en profilering Cofinanciering van niet-winstgevend project niet bedoeld voor reguliere werking Begrotingsperiode (7 jaar)

9 Context van het EU cultuurbeleid (1) Missie EU cultuurprogramma = bijdragen tot integratie en vorming van duurzame Europese samenleving door internationale culturele samenwerking en uitwisseling van culturele waarden en Europees cultureel erfgoed. Motto: ‘UNITED THROUGH DIVERSITY’ 1992: Verdrag van Maastricht juridische basis Europese culturele samenwerking Cultuur 2000: EU subsidieprogramma (2000-2006) 2007 Europese agenda voor Cultuur Cultuurprogramma (2007-2013) Creatief Europa (2014-2020)

10 Context van het EU cultuurbeleid (2) Overgangsfase Cultuurprogramma (2007-2013): • Samenwerking Europa-Canada of Europa- Australië 8/05/2013 • Op 1/01/2014: nieuw kaderprogramma voor culturele en creatieve sectoren (2014-2020): CREATIEF EUROPA (Cultuur + MEDIA + MEDIAMundus programma)

11 Programma CREATIEF EUROPA (1) EU 2020 STRATEGIE Slimme, duurzame en inclusieve groei http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm CREATIVE EUROPE " Creative Europe" 2014 -2020 Cultuur-programma Financierings-instrument CCI MEDIA incl. MEDIA mundus Horizontale pijler

12 Programma CREATIEF EUROPA (2) Culturele & creatieve sectoren : participeren in transsectorale en innovative samenwerking  Promotie van culturele & taaldiversiteit zijn actief betrokken in digitale ontwikkeling en technologische vooruitgang  Kennisverwerving & professionalisering dragen bij tot socio-economisch vooruitgang (economische groei &werkgelegenheid (3.8% EU werkkracht)  Capaciteitsopbouw & internationalisering

13 Programma CREATIEF EUROPA (4) nieuwe prioriteiten Cultuur Steun voor culturele professionals om vaardigheden (skills) en kennis te verwerven, nodig in digitale en hoog technologische tijdperk Indirecte steun aan culturele professionals om een internationale loopbaan uit te bouwen Versterking van Europese en internationale netwerken en platforms om toegang tot nieuwe professionele kansen te faciliteren Steun aan internationale tournees, manifestaties, tentoonstellingen, literaire vertaling; … ter promotie van duurzame publieksontwikkeling voor Europese culturele werken

14 Programma CREATIEF EUROPA (5) Wat blijft behouden? • Samenwerkingsprojecten • EU netwerken & EU platformen • Literaire vertaling • Culturele Hoofdsteden • Speciale EU prijs: Erfgoed (Europa Nostra), muziek (EBBA Awards), Architectuur (Mies Van Der Rohe), Literatuur (Hedendaagse Literatuur)

15 Aansluitende EU informatie – EU culturele hoofdstad 2013: Marseille (Fr) + Kosice (SK) 2014: Umea (SW) + Riga (LV) 2015: Bergen (BE) / Plzen (CZ) 2016: San Sebastian (ES) /Krakau (PL) 2017: Denemarken + Cyprus 2018: Nederland + Malta 2019: Italië + Bulgarije

16 Programma CREATIEF EUROPA (8) Transsectorale luik Garantiefaciliteit: garantieverstrekking aan financiële instellingen en banken voor lening aan CCS KMO • Versoepelen van toegang CCS KMO tot bankkrediet • Spreiding van specifieke expertise over CCS bij EU banken • Versterken van investeringsvoorbereiding van CCS KMO Onderzoek, studies, dataverzameling, - optimalisering Europese beleidsontwikkeling, internationale uitwisseling en informatieverspreiding en evaluatie Creatief Europa desk - netwerk

17 17

18 Andere EU subsidiekanalen voor cultuur IVA Kunsten & Erfgoed – Departement CJSM IVA Sociaal-Cult. Volwassenenwerk (CJSM) Burgerschapsprogramma Media (Audiovisuele productie/film) Wetenschappelijk programma (onderzoek ) Youth in Action (jeugd) Levenslang Leren (Grundtvig/ Comenius/..) Ondernemen: Interregionale samenwerking, socio-economische ontwikkeling, toerisme, http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2691_en.htm

19 19

20 20 Waar subsidie aanvragen? CultuurContactpunt Vlaanderen Info- en dienstverlening over EU subsidies voor internationale culturele en creatieve samenwerking Begeleiding bij EU steunaanvraagdossier Verspreiding projectvoorstellen Communicatie ‘partnersearch’ Nieuwsbrief: www.cjsm.vlaanderen.be/ccp/ www.cjsm.vlaanderen.be/ccp/ Brugfunctie Vlaanderen – Europa E.C. CCP internationaal netwerk in 37 landen in opdracht van Europese Commissie

21 21 Meer informatie EACEA: eacea.ec.europa.eu/index.htmeacea.ec.europa.eu/index.htm EC: ec.europa.eu/culture/index.htm Call for experts: http://www.cjsm.vlaanderen.be/ccp/cultuur_2007/selectie/ CultuurContactpunt Vlaanderen Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel T/02 553 06 59 www.vlaanderen.be/cultuurcontactpunt

22 22 WIE WAAGT, DIE WINT


Download ppt "Steun voor cultuur in Europa VOBK 3 mei 2013 Gudrun Heymans CultuurContactpunt Vlaanderen www.vlaanderen.be/ccp 14.02.2013."

Verwante presentaties


Ads door Google