De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MSC Chain of Custody uitleg voor restaurants www.msc.org/nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MSC Chain of Custody uitleg voor restaurants www.msc.org/nl."— Transcript van de presentatie:

1 MSC Chain of Custody uitleg voor restaurants www.msc.org/nl

2 Inhoud presentatie 1.Waarom deze presentatie? 2.Wat is de Marine Stewardship Council en wat doen ze? 3.De MSC Chain of Custody certificering van ons restaurant: •Waarom is de COC-certificering nodig? •Wat houdt de COC in? •Wat betekent dit voor onze manier van werken? The best environmental choice in seafood

3 Waarom deze presentatie? •Bedrijven die met MSC-gecertificeerde vis werken, hebben in veel gevallen een Chain of Custody certificaat nodig. •Een onderdeel voor het krijgen van het certificaat is dat het personeel dat met MSC-vis werkt geïnformeerd is over MSC en welke maatregelen het bedrijf neemt om te zorgen dat MSC-vis niet gemengd wordt met andere vis. •Een goede kennis over MSC en de COC is dus voorwaarde om met MSC-vis te mogen werken en hier wordt op gecontroleerd. The best environmental choice in seafood

4 De Marine Stewardship Council (MSC) Film ‘Fish for today, fish for tomorrow’ The best environmental choice in seafood

5 Wie is de MSC? •De MSC is een internationale, onafhankelijke non-profit organisatie opgericht in 1997. •De MSC heeft het enige internationaal erkende eco- label voor goed beheerde, duurzame visserij dat volledig voldoet aan VN richtlijnen. The best environmental choice in seafood

6 Wat wil de MSC? The best environmental choice in seafood MSC missie: Bijdragen aan het omkeren van de wereldwijde afname van visbestanden en het beschermen van mariene ecosystemen en iedereen die daarvan afhankelijk is.

7 Waarom wil de MSC dat? The best environmental choice in seafood •Handel: Vis is meest verhandelde voedselproduct (meer dan som netto- exporten van koffie+thee+rijst+suiker). •Voedselzekerheid: Voor >2.6 mld mensen in de derde wereld is vis belangrijk(st)e dierlijke eiwitbron. •Werkgelegenheid: 200mln mensen afhankelijk van de visketen. •Gezondheid: 2x per week vis vermindert kans op hart- en vaatziekten en darmkanker.

8 Maar... problemen in de wereldvisserij •28% visbestanden is overbevist; 52% maximaal bevist (FAO). •2,5x zoveel capaciteit als vis (FAO). •Sinds 1985 trend van toename inspanning en minder vangsten (UBC). •8-24% van wereldvangst gaat overboord, veelal dood (FAO). •Domino-effecten op voedselketen en biodiversiteit (FAO). •Illegale visserij geschat op 9-15% internationale handel (HSTF). The best environmental choice in seafood

9 Voorbeeld: Noord-Atlantisch gebied

10 Hoe wil MSC deze problemen aanpakken? The best environmental choice in seafood Door het blauwe MSC-logo in te zetten: •Voorbehouden aan vis uit visserijen die aan de MSC-standaard voldoen. •MSC-logo biedt consumenten de keuze om duurzame vis te kopen. •Leidt tot marktvoordelen voor gecertificeerde vissers. •Creëert daarmee prikkels voor andere visserijen.

11 Werkt het? – Wereldwijd (1) The best environmental choice in seafood •51 gecertificeerde visserijen en 111 in beoordeling (aug‘09). •Ca. 4 % wereldvangst voor consumptie is MSC- gecertificeerd.

12 Werkt het? – Wereldwijd (2) The best environmental choice in seafood •Wereldwijd >2,500 MSC producten en ↑. •MSC retailwaarde: >USD 1 mld.

13 Werkt het? –Nederland The best environmental choice in seafood Stand van zaken per augustus 2009: •2 visserij en MSC; 3 in beoordeling. •Convenant: in 2012 alle NZ-visserij MSC. •CBL: wilde vis 100% MSC in 2011. •>300 producten met logo verkrijgbaar. •>100 bedrijven in verwerking gecertificeerd. •60 viswinkels gecertificeerd. •Bedrijfscateraar s Sodexo en SAB en vliegtuigmaatschappij KLM gecertificeerd. •6 gecertificeerde restaurants.

14 De MSC standaarden voor duurzame visserij en voor ketenbewaking The best environmental choice in seafood

15 Visbestand moet gezond zijn of worden. Ecosysteem moet functie behouden. Er moet een effectief beheer zijn. MSC-standaard voor duurzame visserij The best environmental choice in seafood

16 Chain of Custody certificering Alleen producten uit een gecertificeerde toevoerketen mogen het MSC-ecokeurmerk voeren. The best environmental choice in seafood Consument koopt een visproduct met de zekerheid dat dit uit een visserij komt die daadwerkelijk MSC gecertificeerd is. Gecertificeerde visserij Gecertificeerde secundaire verwerker Gecertificeerd verkoopkanaal Gecertificeerde primaire producent

17 Certificering altijd door derde, onafhankelijke partij The best environmental choice in seafood MSC Principes en Criteria voor Duurzame Visserij zet de standaarden Accrediterende instelling (ASI) CertificeerderVisserij accrediteert certificeert MSC Chain of Custody Standaard voor Traceerbaarheid Visverwerker, vishandelaar, supermarkt, restaurant toezicht op

18 De Chain of Custody certificering voor restaurants The best environmental choice in seafood

19 MSC traceerbaarheidsprogramma: Chain of Custody •Chain = keten •Custody = zorg The best environmental choice in seafood In de hele keten wordt er voor gezorgd dat MSC-vis apart wordt behandeld en niet vermengd raakt met andere producten. Pas dan mag MSC-vis met het MSC-keurmerk er op worden verkocht.

20 The best environmental choice in seafood In praktijk betekent Chain of Custody: •MSC-vis dient gescheiden te blijven van niet-MSC vis. •MSC-vis moet duidelijk identificeerbaar zijn. •Alle inkomende en uitgaande MSC-vis (inkoop-afval-verkoop) moet worden geregistreerd. •Maatregelen nemen zodat het MSC-logo alleen op MSC-vis terecht kan komen.

21 Chain of Custody audit restaurant •Net zoals alle bedrijven die met MSC-vis met logo willen werken, moet het restaurant een Chain of Custody (COC) certificaat hebben. •Het certificaat wordt verkregen na een succesvolle audit. •De COC-audit controleert of het restaurant de traceerbaarheid van de MSC vis goed voor elkaar heeft en geeft: –zekerheid dat het restaurant ook echt MSC vis gebruikt. –de mogelijkheid tot het gebruik van het MSC eco-label. –marktvoordeel. The best environmental choice in seafood

22 In de audit aantoonbaar maken dat: •MSC vis gescheiden wordt gehouden van niet-MSC vis. •De MSC vis duidelijk te identificeren is. •Alle inkomende MSC vis, afval en verkoop wordt geregistreerd. •Ervoor wordt gezorgd dat het MSC logo alleen op MSC vis terecht kan komen

23 Het bestellen van MSC-vis COC-voorwaarden •Check dat degene bij wie je inkoopt MSC-gecertificeerd is. •Als je gebruikt maakt van een handelaar: check of deze MSC- gecertificeerd is. •Check regelmatig de geldigheid van deze certificaten op de MSC website (/www.msc.org/where-to-buy/find-a-supplier). •Werk je met een nieuwe leverancier, check dan of ze gecertificeerd zijn. •Informeer je certificeerder over de nieuwe leverancier. •Geef bij het bestellen duidelijk aan dat het MSC-vis moet zijn en dat deze niet kan worden vervangen door een andere vis, zelfs als er geen MSC-vis beschikbaar meer is. The best environmental choice in seafood

24 Als de vis arriveert... •Check dat de MSC-vis apart verpakt is, het MSC-label er op staat en dat het COC-nummer van de leverancier op de verpakking staat. •Check of op de pakbon of bestelbon het Chain of Custody nummer van de bij de MSC-vis staat. •Check of de hoeveelheid MSC-gelabelde vis die wordt afgeleverd correspondeert met die op de pak- of bestelbon. •Teken de bon en berg deze op in je administratie bij ‘ingekomen MSC-vis’ The best environmental choice in seafood  Weiger de ontvangst van MSC-vis als deze niet duidelijk is gemerkt op de verpakking en de pakbon of als de hoeveelheden niet kloppen!

25 Opslag van de MSC vis •Bewaar de vis (indien mogelijk) in de originele verpakking met het MSC logo OF •Bewaar de vis in een aparte, goed identificeerbare container en zorg ervoor dat deze duidelijk gemerkt is als MSC OF •Gebruik een gemarkeerd schap in de koeling uitsluiteind voor MSC producten. The best environmental choice in seafood

26 Mis en place en bereiding MSC vis •Zorg ervoor dat er als er MSC-vis op het menu kaart wordt vermeld, ook alleen deze vis wordt geserveerd - bijvoorbeeld als er op het menu MSC- zalm staat, gebruik dan geen niet- gecertificeerd substituut. •Als het MSC-gerecht is voorbereid, bewaar dat dan in de MSC- gemarkeerde container of koelkastschap. •Administreer afval op het wekelijkse afvallogformulier. The best environmental choice in seafood

27 Het serveren van MSC vis (1) •Zorg ervoor dat de restaurantmanager en bediening aan de klanten kunnen vertellen wat MSC-vis is. •Zorg ervoor dat de bediening weet welk bord de MSC-vis bevat als ze de bestelling komen halen om te gaan serveren. •Als de MSC vis tijdens openingstijden op is, schrap dan de maaltijd van het menu of zorg ervoor dat het logo niet langer wordt gebruikt om het menu item te onderscheiden (informeer de manager en bediening). The best environmental choice in seafood Dat is een MSC-tong! Bedankt!

28 Het serveren van MSC vis (2) •Pas het kassasysteem aan zodat MSC-verkoop in de administratie en op de rekening komt. •Bewaar alle kassabonnetjes. The best environmental choice in seafood Voorbeeld kassasysteem

29 MSC logo bij menu onderdelen  Logo op menu mag alleen als men het COC-certificaat heeft.  Altijd toestemming MSC nodig voor logogebruik op menu, website, e.a..  Het logo, website adres, de MSC claim en het COC-nummer moeten duidelijk te zien zijn.  Het logo mag niet naast producten worden gezet die een mix van MSC en niet MSC vis bevatten. Wel mogen de MSC componenten worden benoemd - bijvoorbeeld visquiche met MSC zalm. The best environmental choice in seafood

30 Voor de bediening: Wat betekent het MSC-logo? Als een klant vraagt wat het logo betekent:  De Marine Stewardship Council is een internationale non-profit organisatie die als doel heeft de overbevissing tegen te gaan en de visserij duurzamer te maken.  De MSC heeft een milieustandaard voor duurzame visserij. Vis met dit logo is gegarandeerd afkomstig uit een visserij die duurzaam is en goed wordt beheerd.  Om te garanderen dat de vis met het logo ook echt vis uit een gecertificeerde visserij is, is de traceerbaarheid door de hele keten bewaakt en vastgelegd.  Meer informatie: www.msc.org The best environmental choice in seafood

31 Het kan klanten wat schelen! •77% van de Britse consumenten vinden duurzame visserij belangrijk. (YouGov onderzoek voor Waitrose, 2006) •MSC logo transformeert ingewikkelde wetenschappelijke info tot een simpele boodschap: “Draag bij aan de toekomst van oceanen en gezonde visbestanden”. •MSC kopen is makkelijk milieuvriendelijk handelen en geeft goed gevoel over gezond en milieuvriendelijk eten. The best environmental choice in seafood

32 Het verkrijgen van het MSC Chain of Custody certificaat •De certifering wordt niet door MSC gedaan, maar door een derde, onafhankelijke partij. •In een auditbezoek komt de certificeerder kijken of aan de eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan. Voldoen de traceerbaarheidssystemen, administratiesystemen en is het personeel bekend met MSC en de COC maatregelen? •Als er uitstaande punten zijn, worden afspraken gemaakt over het oplossen ervan. The best environmental choice in seafood  Pas als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt het certificaat afgegeven en mag het bedrijf zich MSC- gecertificeerd noemen!

33 Monitoring Chain of Custody •Geldigheid certificaat: 3 jaar. •Elke 6 tot 18 maanden audit. •Geplande en onaangekondigde audits (controle bedrijfssystemen voor opslag en verwerking, massabalansberekeningen, etc.). The best environmental choice in seafood Daarnaast doet de MSC zelf: •‘Tracebacks’: samples van vis met logo worden door de hele keten teruggetraceerd. •DNA-tests.

34 Het logo-gebruik The best environmental choice in seafood

35 •Het MSC-keurmerk is een geregistreerd en beschermd handelsmerk en logogebruik is daarom aan regels gebonden: •Er moet een logolicentieovereenkomst getekend zijn. •Regels voor grootte, kleur, bijvoegingen, plaatsing, naam product, etc. •Elk product (of andere uiting met het logo er op) moet vooraf zijn goedgekeurd door MSC International. • Er zijn afdrachten verschuldigd voor gebruik: •Verpakkingen niet voor consumenten (omzetgerelateerd vast deel). •Consumentenverpakkingen, dus ook menukaarten! (omzetgerelateerde vast deel + royalty van 0,5% over de omzet van MSC-producten). Regels logogebruik (1) The best environmental choice in seafood

36 •MSC International (MSCI) is een non-profit stichting die de logocontributies gebruikt voor: •Marketing en communicatie van het MSC keurmerk. •Borgen van de kwaliteit en geloofwaardigheid van het keurmerk. •Controle en juridische vervolging indien nodig. •Misbruik wordt vervolgd indien MSCI en partij in overtreding niet tot overeenstemming komen. The best environmental choice in seafood Regels logogebruik (2)

37 Opportunities for fisheries The best environmental choice in seafood Wat betekent dit voor ons restaurant?

38


Download ppt "MSC Chain of Custody uitleg voor restaurants www.msc.org/nl."

Verwante presentaties


Ads door Google