De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Life-span and Domotics

Verwante presentaties


Presentatie over: "Life-span and Domotics"— Transcript van de presentatie:

1 Life-span and Domotics
Domotica Competence Centre Life-span and Domotics Can we realise life-span independent housing with domotics? Boudijn Uythof Domotica Platform Nederland Postbus AS Amsterdam tel , fax

2 Boudijn Uythof Domotica Platform Nederland
Paradoxes of life-spans? People and Technology Can we realise life-span (in)dependent housing with domotics? Boudijn Uythof Domotica Platform Nederland Postbus AS Amsterdam tel , fax

3 Nieuwe combinaties maken van:
The perspective Feasible Functional Technology Innoveren: Nieuwe combinaties maken van: Kennis, Creativiteit, Design, Marketing, Productie en Financiering Domotics De infrastructuur van elektronische markten (hardware plus software en communicatiekanalen) geeft netwerk externaliteiten: het nut van gebruik hangt af van het aantal andere gebruikers van een compatibele standaard (Arthur 1988, Arthur 1990, Borrus en Zysman 1997, Egan 1996, Brynjolfsson en Kemerer 1996). Dat houdt in dat er een tendens is naar een enkel of slechts twee systemen, en bij particuliere exploitatie daarvan kan een monopolie of een hecht duopolie ontstaan. Anders gezegd: men kan niet alleen op prijs of productdierentiatie concurreren, maar ook op standaarden. Dit is relevant voor de overheid omdat er welvaartseecten aan kleven: het product dat uiteindelijk de standaard wordt hoeft niet noodzakelijk het beste te zijn en de aanbieder ervan kan de prijs verhogen met de omschakelingskosten van gebruikers. Merk op dat deze aanbieders van ICT systemen of producten op hun beurt gebruikers kunnen zijn van ICT infrastructuur. Een andere vraag betreft aldus de toegankelijkheid van de infrastructuur voor aanbieders van producten. Gaandeweg worden echter presentaties op het net meer geraneerd: hogere eisen aan ontwerp en lay-out en het aanbod van virtuele ontmoetingen (bijv. door bierbrouwers die een virtueel cafe ensceneren). Daardoor stijgen de vaste kosten van toetreding, waardoor schaaleffecten ontstaan en de toegang voor kleinere bedrijven moeilijker wordt. Economics Welfare / social Payable

4 Domot ics

5 Topics Life-span, life-cycles Quality of life Functional impairments
Trends in domotics Market developments Different life-spans Conclusions

6 Life-cycle housing starter, first rental home starter, buying a house
Improvement, existing house Improvement, by moving partner, living together birth, establishing a family work, more money and two incomes impairments, adaptations in the house pension, hobby’s, comfort death, singles

7 Needs of the Elderly Needs of the Elderly Needs Elderly © Boudijn
wihout Daily Life Mobility- Medical Audio, visual Mental impairments impairments impairments impairments impairments impairments Needs comfort n n n n n n communication n n n n n n security n n n n n n activities n n n n n n supportive tasks n n n n n specific communication n n n accessibility control n n n support communication n n alternative communication n n support replacement mobility n n structure in daily rhythm n curtailment for security n Boudijn Uythof 1999

8 Quality of life? Identity: zelfbewustzijn en zelfrespect;
Quality environment: schone lucht, water en grond; Freedom: autonomie bezitten en zelf kunnen beslissen; Nature: nabijheid van groen, ruimte en bossen; Security: veiligheid in de woning en woonomgeving; Health: een mentale en fysieke gezondheid; Work: interessante en goede werkkring; Family: goede banden met familieleden; Challenge: boeiende dingen, die om reactie vragen; Privacy: het recht om met rust gelaten te worden. Conclusion: different for individuals and and during life-cycles

9 Nederlands Danstheater
Culturele voorkeuren, naar sociaal milieu sociaal economische status hogere klasse midden- midden lagere behouden bezitten verwennen zelf-actualisatie mix van waarden algemene oriëntatie premodern modern postmodern © Motivaction Amsterdam B.V. SCII Kosmopolieten Nederlands Danstheater Postmaterialisten Opwaarts mobielen Mattheuspassion Mega Houseparty Ontplooiers Moderne burgerij Youp van ‘t Hek Musical Miss Saigon Traditionele burgerij Convenience- georiënteerden André Rieu De Chippendales

10 Trends Not the technology but the limiting context is decisive
Consumer: decides about his own quality of life: domestication Money: becomes electronic information Energy: becomes information about distribution & generation Health: endangered by electric magnetic fields Digital: content and packaging Basic configuration: one universal design Not the technology but the limiting context is decisive

11 is electronic information
The money: is electronic information

12 The money Ruilen: van goederen tot edelmetaal en informatie Geld: is (betrouwbare) elektronische informatie geworden Transactiekosten: dalen, nieuwe markten (spelletjesgeld) Toekomst: globalisering, microbetalingen en grote volumes Domotica: is consumenten elektronica met lage prijzen lage instapkosten in combinatie met interactieve diensten en doe het zelf mogelijkheden voor succesvolle businesscases Conclusion: high volumes and acceptable pricing is neccessary

13 The romantic past

14 Today

15 on distribution and generation
Energy: becomes information on distribution and generation

16 Energy Conclusion: energy becomes information: a paradigm shift
Energienet: wordt communicatienet power line, digitale meters, meer aansluitingen Energienet: krijgt een internet configuratie distributie, communicatie, opname vermogen, stabilisatie Energie: laag- en gelijkspanning optische mogelijkheden, draadloos, intelligente zelfsturing Energie: nieuwe (decentrale) bronnen duurzame oplossingen, beweging, temperatuur, trillingen. Conclusion: energy becomes information: a paradigm shift

17 Digital & Energy

18 electric magnetic fields
Health: Endangered by electric magnetic fields

19 Health Gezondheidszorg: langer zelfstandig wonen, wonen en zorg een nice markt, voor bestaande en beproefde technieken Gezondheid: levensstijl en milieu belangrijk bezorgdheid burgers over antenne’s, risico communicatie EMV: hoogspanningslijnen, UMTS masten, radar fysieke en causale modellen ontoereikend, statistische relaties Studies: CODFAM, REFLEX, Naila Grote zorgen over de effecten op de gezondheid Oplossingen: innovaties nodig voorzorg principe, de gezonde woning, nieuwe materialen, modulering Conclusion: the indoor quality of the home becomes a marketing tool

20 COFAM study COgnitive Functions and Mobiles
Study if a relation exists between EM-fields and effects on humans Parameters measured: Experienced Well-Being and Cognitive Functions Conclusions Statistically significant relations are found between RF-exposure and measured parameters Thermal effects seem highly unlikely to explain results WHO definition of health includes well being: effect on well being = effect on health

21 REFLEX Conclusie: EMF beïnvloeden levende cellen negatief,
Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Energy Electromagnetic Field Exposures Using Sensitive in vitro Methods EU Euro Zwitserland Euro Finland Euro Stichting VERUM Euro 12 onderzoeksgroepen uit 7 Europese landen. Conclusie: EMF beïnvloeden levende cellen negatief, Dubbele DNA breuken, geno-toxische werking Afwijkingen in de chromosomen Nieuwe benaderingen in onderzoek nodig Voorzorgprincipe toepassen

22 Naila studie Conclusion: Apply the precautionary principle
Der Anteil von neu aufgetretenen Krebsfällen bei den Patienten, die während der letzten 10 Jahre in einem Abstand bis zu 400 Meter um die seit 1993 betriebene Mobilfunksendeanlage gewohnt hatten, gegenüber weiter entfernt lebenden Patienten signifikant höher war und die Patienten waren in durchschnittlich jüngerem alter erkrankt. Für die Jahre – also nach 5 Jahren Betriebszeit des Senders – hatte sich das Malignomrisiko für die näher an der Sendestation lebende Bevölkerung im Vergleich der Gruppe im Nailaer Außenbereich verdreifacht. Nullhypothese: die räumliche Nähe zu der Mobilfunksendeanlage hat keinen Einfluss auf die Krebsinzidenz der untersuchten Bevölkerungsgruppe, das heißt in den Gruppen näher und ferner als 400 m sind Krebsneuerkrankungen gleich häufig zu erwarten. Conclusion: Apply the precautionary principle

23 Digital: content and packaging

24 Becoming digital Conclusion: a power and paradigm shift
Transistor: ja of nee Tot patroon- en spraakherkenning Chip: het geïntegreerde circuit Smart Card, PC, beperkt interactief, geen plug and play Digitale apparaten: in de residentiële omgeving PC, mobieltjes, camera’s, huisnetwerken, muziekspelers, TV. Tel, etc. Convergentie: spraak, audio, beeld, data Content, controle met aantrekkelijke digitale verpakking en distributie Open systemen: alles praat met iedereen op elk moment/plaats OSGI, werelden aan elkaar koppelen, wonen, werken, mobiliteit Domotica: van klassieke naar nieuwe (internet) ontwerpen interactief, plug and play, self configuratie, inter-operabel Conclusion: a power and paradigm shift

25 Transistor

26 Penetration of Various Digital Devices among U.S. Households
100% Mobile phones PCs 80% Internet subscribers Home networks Digital still cameras 60% Digital video cameras Digital music players DVD players 40% Broadband subscribers 20% 0% 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

27 Positie moderne domotica Start klassieke domotica
Market developments Verzadiging PC markt Toenemende rol retail Positie moderne domotica Start klassieke domotica De infrastructuur van elektronische markten (hardware plus software en communicatiekanalen) geeft netwerk externaliteiten: het nut van gebruik hangt af van het aantal andere gebruikers van een compatibele standaard (Arthur 1988, Arthur 1990, Borrus en Zysman 1997, Egan 1996, Brynjolfsson en Kemerer 1996). Dat houdt in dat er een tendens is naar een enkel of slechts twee systemen, en bij particuliere exploitatie daarvan kan een monopolie of een hecht duopolie ontstaan. Anders gezegd: men kan niet alleen op prijs of productdierentiatie concurreren, maar ook op standaarden. Dit is relevant voor de overheid omdat er welvaartseecten aan kleven: het product dat uiteindelijk de standaard wordt hoeft niet noodzakelijk het beste te zijn en de aanbieder ervan kan de prijs verhogen met de omschakelingskosten van gebruikers. Merk op dat deze aanbieders van ICT systemen of producten op hun beurt gebruikers kunnen zijn van ICT infrastructuur. Een andere vraag betreft aldus de toegankelijkheid van de infrastructuur voor aanbieders van producten. Gaandeweg worden echter presentaties op het net meer geraneerd: hogere eisen aan ontwerp en lay-out en het aanbod van virtuele ontmoetingen (bijv. door bierbrouwers die een virtueel cafe ensceneren). Daardoor stijgen de vaste kosten van toetreding, waardoor schaaleffecten ontstaan en de toegang voor kleinere bedrijven moeilijker wordt. Vroeg Ingewijden Vroege Meerderheid Late Meerderheid Laatkomers Achterblijvers Vernieuwers 3% 13% 34% 34% 16% PC:

28 Hype Cycle Domotica

29 Domotics: Convergence
CINEMA Video CONCERTHALL Audio CONTENT CONTROL Data COCKPIT Voice COMMUNICATION

30 Any Content, Any Place, Any Device, Any Time
Digital convergence INTERNET BROADBAND Entertainment, E-Business, Services Any Content, Any Place, Any Device, Any Time Invisible home networking will enable consumers easily to manage, distribute and consume digital content in new, compelling ways. Q2: What is the value of the digital home to the consumer? A2: The Digital Home promises better connections between digital devices in the home. For example, digital pictures or video edited on a PC could be accessed and displayed on a TV. Digital music can be shared between devices regardless of where it is stored within the home. A change to a PDA-based address book can easily be distributed to address books on PCs, cell phones, and media services. Overall, the digital home will help deliver a richer, easier to use digital experience. MEDIA Pre-Recorded Content Personal Media BROADCAST Services, Entertainment

31 OSGI

32 Broadband developments
Video Download: “The Matrix” GB De infrastructuur van elektronische markten (hardware plus software en communicatiekanalen) geeft netwerk externaliteiten: het nut van gebruik hangt af van het aantal andere gebruikers van een compatibele standaard (Arthur 1988, Arthur 1990, Borrus en Zysman 1997, Egan 1996, Brynjolfsson en Kemerer 1996). Dat houdt in dat er een tendens is naar een enkel of slechts twee systemen, en bij particuliere exploitatie daarvan kan een monopolie of een hecht duopolie ontstaan. Anders gezegd: men kan niet alleen op prijs of productdierentiatie concurreren, maar ook op standaarden. Dit is relevant voor de overheid omdat er welvaartseecten aan kleven: het product dat uiteindelijk de standaard wordt hoeft niet noodzakelijk het beste te zijn en de aanbieder ervan kan de prijs verhogen met de omschakelingskosten van gebruikers. Merk op dat deze aanbieders van ICT systemen of producten op hun beurt gebruikers kunnen zijn van ICT infrastructuur. Een andere vraag betreft aldus de toegankelijkheid van de infrastructuur voor aanbieders van producten. Gaandeweg worden echter presentaties op het net meer geraneerd: hogere eisen aan ontwerp en lay-out en het aanbod van virtuele ontmoetingen (bijv. door bierbrouwers die een virtueel cafe ensceneren). Daardoor stijgen de vaste kosten van toetreding, waardoor schaaleffecten ontstaan en de toegang voor kleinere bedrijven moeilijker wordt. The time needed to download a 8 GB film using different media and the issues involved. Source: Cisco

33 Basics configurations: an intelligent combination
of wired and wireless

34 Basic configurations Huisnetwerk: een mix van bedraad en draadloos breedband een drijvende factor, ‘push to talk’ Aansluitingen: extern en intern afstemmen en koppelen diensten en interfaces bundelen, residential gateways, Glas, plastic electronica, platte beeldschermen Standaardisatie: noodzakelijk, sense en simplicity Konnex, EN 50090, volume en prijs Grote spelers: komen op de markt, Shell, Philips, Samsung, etc. voor nieuwbouw en bestaande bouw Europese ontwikkelingen: een roadmap van Cenelec en de EU op weg naar een nieuw design? Conclusion: Universal design solutions for the basic configuration

35 HomeNetwork licht PC-lan alarm APPLICATIONS klimaat RF Wireless MEDIA
Wired MEDIA fiber plc coax stp MEDIA video audio witgoed HomeNetwork

36 The connected home Woning C C C C C C C C C C Internet Extern
woonkamer & 4 kamers Internet Extern Internet, Glas kamer kamer C C Content-, Service-, Access- providers Extern Televisie, CAI kamer C C kamer Extern Telefoon, ADSL Sanitaire ruimte C Extern Satelliet, GSO C Toilet C C woonkamer toegangsnetwerk Meter- kast Hal C Keuken C Aansluiting 10 aansluitingen voor communicatie

37 Too many standards BACnet BatiBUS Bluetooth CEBus DECT EHS EIB
Ethernet HAVi HomeRF HiperLAN xTP/Cat. # Coax Fiber RF Stekkers e.d. HomePNA IEEE 1394 IEEE x KNX LonWorks OSGi Salutation UPnP USB Spanningsnet HES HomeAPI HomePnP IrDA IR JINI VESA X-10 Norm 88 UMTS HomePlug Echonet Convergence ISDN S-bus Residential Gateway IP ATM LonTalk Inari Sharewave Symphony Digital Harmony Powerpacket HomeGate Etc.

38 Too much technology

39 Too many media Bron: Patrick Baudelair, VP Corporate Research, Technology Group, THOMSON

40 Bundling services

41 Bundling interfaces The dashbord of the connected home: iPronto, TSi6400, $

42 Motorola, Shell

43 Life-cycles of innovations
DESIGN CONCEPT IDEA From innovation to production

44 Some conclusions Universal design for the basic configurations at home
Open building concepts for individual adaptations / solutions Assistive technology for all, based on standards Standards are needed for large volumes and acceptable prices The older age groups are not the launching customers Remaining in your own home depends very seldom only on the availability of technology at home (domotics) The context is more important, like: institutional care, alternative services, family ties, friends, kids, supportive services and communication

45 Domotica Competence Centre
Drs. Boudijn H. Uythof Postbus AS Amsterdam Telefoon:

46 The confrontation HUISNET Toepassingen Woning Omgeving
INTERNE INTEGRATIE Netwerk woning Multimedia woning Infrastructuur Externe Netwerken Gebruiker HUISNET Apparaat Beslisser Elektrische huis Diensten woning Losse apparaten EXTERNE INTEGRATIE Toepassingen Woning Omgeving

47 Open Platforms CP SP NP RG PR AP CP SP NP RG PR AP CP SP NP RG PR AP


Download ppt "Life-span and Domotics"

Verwante presentaties


Ads door Google